Anda di halaman 1dari 2

MASA DAN WAKTU

Tukarkan kepada unit masa yang dikehendaki

1) 3 hari = ____ jam

2) 120 jam = ____ hari

3) 2 hari 9 jam = ____ jam

4) 108 jam = ____ hari ____ jam

5) 5 minggu = ____ hari

6) 56 hari = ____ minggu

7) 2 minggu 6 hari = ____ hari

8) 60 hari = ____ minggu ____hari

9) 6 tahun = ____ bulan

10)108 bulan = ____ tahun

11) 3 tahun 11 bulan = ____ bulan

12)100 bulan = ___tahun ___ bulan