Anda di halaman 1dari 2

KELAS

__________
SUBJEK
__________

MASA
__________
KEHADIRAN

Tema : Pengenalan kepada Sains


Tajuk : Peraturan Bilik Sains
Standard Kandungan: 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran: 2.1.1
Objektif Pembelajaran : Murid dapat mematuhi peraturan Bilik Sains
Perincian P&P:
1.
Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di
muka surat hadapan buku nota sains.
2.
Murid memahami peraturan bilik sains melalui amalan dilakukan
ketika berada di bilik Sains (BT ms 14)
3.
Murid mengingat semula peraturan bilik sains (BT ms 17)
4.
Murid menerima tugasan membuat Poster Keselamatan Bilik Sains
dalam kumpulan dan perlu dihantar minggu hadapan (BT ms 18)
5.
Murid memastikan segala peraturan di dalam senarai semak akan
dipatuhi oleh mereka sepanjang tahun.

____ / ____

EMK : Nilai murni, Kreativiti


BBM :
Powerpoint, buku teks, projektor

Penilaian P&P:
Murid menyiapkan senarai semak
peraturan Bilik Sains dan Poster
Keselamatan Bilik Sains
Impak:
______ murid dapat memahami
peraturan Bilik Sains dan akan
mematuhinya sepanjang tahun dan
diberi latihan penggayaan /
pengukuhan.
______ tidak dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Kursus/ Bengkel
Cuti Sakit
Program Sekolah
Lain-lain

KELAS
__________
SUBJEK
__________

MASA
__________
KEHADIRAN
____ / ____

Tema : Pengenalan kepada Sains


Tajuk : Peraturan Bilik Sains
Standard Kandungan: 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran: 2.1.1
Objektif Pembelajaran : Murid dapat mematuhi peraturan Bilik Sains
Perincian P&P:
1.
Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di
muka surat hadapan buku nota sains.
2.
Murid memahami peraturan bilik sains melalui amalan dilakukan
ketika berada di bilik Sains (BT ms 14)
3.
Murid mengingat semula peraturan bilik sains (BT ms 17)
4.
Murid menerima tugasan membuat Poster Keselamatan Bilik Sains
dalam kumpulan dan perlu dihantar minggu hadapan (BT ms 18)
5.
Murid memastikan segala peraturan di dalam senarai semak akan
dipatuhi oleh mereka sepanjang tahun.

EMK : Nilai murni, Kreativiti


BBM :
Powerpoint, buku teks, projektor

Penilaian P&P:
Murid menyiapkan senarai semak
peraturan Bilik Sains dan Poster
Keselamatan Bilik Sains
Impak:
______ murid dapat memahami
peraturan Bilik Sains dan akan
mematuhinya sepanjang tahun dan
diberi latihan penggayaan /
pengukuhan.
______ tidak dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Kursus/ Bengkel
Cuti Sakit
Program Sekolah
Lain-lain