Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KSSR SAINS TAHUN 3


SK TAMAN DESAMINIUM
SESI 2013
MINGG
U

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
4/1 - 8/1

1.1memahami kemahiran
proses sains

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2

2
11/115/1

1.2memahami kemahiran
manipulatif

1.2.3
1.2.4
1.2.5

memerhati
mengelas
mengukur dan menggunakan nombor
meramal
membuat inferens
berkomunikasi
menggunakan dan mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul
mengendalikan specimen dengan betul dan
selamat
melakar specimen, peralatan dan bahan sains
dengan tepat
membersih peralatan sains dengan cara yang betul
menyimpan peralatan dan bahan sains dengan
betul dan selamat

3
18/122/1

a. memahami kemahiran
proses sains

1.1.7 menjelaskan kemahiran proses sains melalui


lakaran, penulisan, TMK atau lisan

4
25/129/1

TMK
1.0menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika

1.1memastikan perkakasan computer berfungsi dengan


baik

TMK
2.0memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

2.1 menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan


penjajaran penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan Numbering

5
1/2-5/2

B3D1E1
B3D1E2
B3D1E3
B3D1E4
B3D1E5
*Buku teks ms 1-8
B3D2E1
B3D2E2
B4D1E1
B5D1E1
B5D1E2
*Buku teks ms 9-10

*Buku Teks ms 11
B3DT1E1
*Buku teks ms 12
Tunjang : Perkembangan
Fizikal dan estetika
B4DT1E1
B4DT1E2
B4DT1E3
*Buku teks ms 12
Tunjang : Komunikasi

TEMA : SAINS HAYAT


2. MANUSIA
6
8/2-12/2

2.1memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia

2.1.1 mengenalpasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring


dan gigi geraham
2.1.2 menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi

B1D1E1
B2D1E1
*Buku teks ms 16-17

7
15/219/2

2.1 memahami pengetahuan


tentang kegigian manusia

2.1.3 membanding dan membezakan set gigi susu


dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan,
kekuatan dan jangka hayat
2.1.4 melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin,
saraf, salur darah dan gusi

8
22/226/2

2.1 memahami pengetahuan


tentang kegigian manusia

2.1.5 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan

9
29/2-4/3

TMK
1.0menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika
4.0menggunakan TMK untuk
memperoleh dan berkongsi
maklumat
5.0menggunakan TMK untuk
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan

TMK
1.0menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika
4.0menggunakan TMK untuk
10
memperoleh dan berkongsi
7/3-11/3
maklumat
5.0 menggunakan TMK untuk
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan
12/3/2016
20/3/2016
11
21/325/3

2.2 mengamalkan penjagaan


gigi

1.2mengamalkan langkah keselamatan siber dengan


menggunakan daftar masuk dan daftar keluar keahlian
sesuatu akaun e-mel
4.1 mengepil fail melalui e-mel
5.1 menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS
Excel, MS Power Point atau MS Word) untuk dikepilkan
melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat

1.2 mengamalkan langkah keselamatan siber dengan


menggunakan daftar masuk dan daftar keluar keahlian
sesuatu akaun e-mel
4.2 membuka fail yang dikepil melalui e-mel
5.1 menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS
Excel, MS Power Point atau MS Word) untuk dikepilkan
melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat

B3D3E1
B3D3E2
*Buku teks ms 18-19
*Buku teks ms 20
B2DT2E1
B2DT2E2
B3DT5E1
B5DT3E1
B5DT3E2
*Buku teks ms 21-22
Tunjang :
1. Perkembangan Fizikal
dan Estetika
2. Kemanusiaan
3. Keterampilan diri
B2DT2E1
B2DT2E2
B3DT6E1
B5DT3E1
B5DT3E2
*Buku teks ms 23-24
Tunjang :
1.
Perkembangan
Fizikal dan estetika
2.
Kemanusiaan
3.
Keterampilan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan
gigi daripada aspek :
- pemakanan
- penjagaan

B6D1E1
B6D1E2
*Buku teks ms 25

TEMA : SAINS HAYAT


3 HAIWAN
12
28/3 1/4

3.1 memahami ciri haiwan

3.1.1 mengenalpasti ciri haiwan iaitu :


- litupan badan : bercangkerang, berbulu, berbulu
pelepah, bersisik
- anggota badan : berkaki, bersayap, berekor,

B1D2E1
B1D2E2
B1D2E3
B1D2E4

bertanduk, berparuh, berkuku tajam


- cara membiak : bertelur, melahirkan anak
- habitat : hidup di air, di darat, di darat dan di air
3.1.2 mengelaskan haiwan berdasarkan cirri pengelasan
yang dipilih
3.1.3 mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada satu
haiwan yang dipilih
3.1.4 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

13
4/4-8/4

TMK
2.0 memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

2.2 membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian


persembahan (MS Power Point)
2.4 menyisip video dalam perisian persembahan (MS
Power Point)

14
11/415/4

TMK
1.0 menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika

1.3 menyatakan sumber maklumat yang diperolehi


dalam talian
1.4 mengamalkan penjimatan tenaga dengan
mengurangkan kecerahan paparan monitor dan
bunyi

15
18/422/4

TMK
2.0 memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

2.3 membuat animasi menggunakan objek mudah


menggunakan teknik animasi slaid

16
25/429/4

17
2/5-6/5

3.2 memahami kegigian


haiwan

4.1 memahami ciri tumbuhan

3.2.1 menyatakan tabiat makan haiwan : herbivor,


karnivor, omnivor
3.2.2 menghubungkaitkan kegigian herbivor, karnivor
dan omnivor dengan makanan yang dimakan
3.2.3 meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu
jenis tabiat makan sahaja
TEMA : SAINS HAYAT
4 TUMBUHAN
4.1.1 mengenalpasti ciri tumbuhan iaitu:
- daun : jenis urat daun
- bunga : berbunga, tidak berbunga

B2D2E1
B3D4E1
*Buku teks ms 29-33

B4DT2E1
B4DT2E2
B3DT2E1
*Buku teks ms 34-35
Tunjang :
1.
Kerohanian, Sikap
dan Nilai
2.
Sains dan
Teknologi
B1DT1E1
B2DT1E1
B2DT1E2
*Buku teks ms 36
Tunjang :
1.
Komunikasi
2.
Perkembangan
Fizikal dan Estetika
B5DT1E1
*Buku teks ms 37-39
Tunjang :
1.
Keterampilan diri
B1D3E1
B2D3E1
*Buku teks ms 40-42

B1D4E1
B1D4E2
B1D4E3

- buah : berbuah, tidak berbuah


- batang : berkayu, tidak berkayu
- akar : akar tunjang, akar serabut
- habitat : hidup di air, di darat
- cara membiak : melalui biji benih, spora, daun,
keratan batang, anak pokok, batang bawah tanah
4.1.2 mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri
pengelasan yang dipilih

18
9/5-13/5

4.1 memahami ciri tumbuhan

4.1.3 mengenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada satu


tumbuhan yang dipilih
4.1.4 menyatakan kepentingan tumbuhan kepada
manusia dan haiwan
4.1.5 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan

B1D4E4
B1D4E5
B1D4E6
B1D4E7
B2D4E1
*Buku teks ms 45-50
B3D5E1
B5D2E1
*Buku teks ms 51-53

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


19
16/520/5

TMK
2.0 memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

20
23/527/5

TMK
3.0 menggunakan TMK untuk
mencari, mengumpul,
memproses dan
menggunakan maklumat
6.0 menggunakan TMK untuk
meningkatkan produktiviti
dan pembelajaran

21
13/617/6

5.1 menganalisa pengetahuan


tentang tindakan magnet

22
20/6-

5.1 menganalisa pengetahuan


tentang tindakan magnet

2.5 membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan


memasukkan teks dan nombor berpandukan sel
yang diberikan
3.1 menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah
secara automatic dalam hamparan elektronik (MS
Excel)
6.1 menggunakan kemahiran perisian hamparan
elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus
(tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah
seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu
data yang diperoleh
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016
TEMA : SAINS FIZIKAL
5 MAGNET
5.1.1 mengenalpasti bentuk magnet seperti magnet bar,
silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin
5.1.2 mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek
dengan menjalankan penyiasatan
5.1.3 mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke
atasnya
5.1.4 menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi
adalah bahan magnet
5.1.5 mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan
aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz

B3DT3E1
B3DT3E2
B3DT3E3
*Buku teks ms 54-55
Tunjang :
1.
Keterampilan diri
B3DT4E1
B6DT1E1
B6DT1E2
*Buku teks ms 56-57
Tunjang :
1.
Keterampilan diri

B1D5E1
B3D6E1
B3D6E2
B4D2E1
*Buku teks ms 60-63
B4D2E2
*Buku teks ms 64

5.1.7 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,


penulisan, TMK atau lisan

24/6
23
27/6-1/7

24
4/7-8/7

5.1 menganalisa pengetahuan


tentang tindakan magnet

5.1.6 membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan


tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan
aktiviti

5.1 menganalisa pengetahuan


tentang tindakan magnet
5.2 merekacipta objek
berasaskan penggunaan
magnet

5.1.7 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,


penulisan, TMK atau lisan
5.2.1 memberi contoh kegunaan magnet dalam
kehidupan
5.2.2 mencipta objek berasaskan penggunaan magnet
5.2.3 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan

25
11/715/7

6.1 menganalisa pengetahuan


tentang keupayaan bahan
menyerap air

26
18/722/7

6.1 menganalisa pengetahuan


tentang keupayaan bahan
menyerap air

27
25/729/7

6.1 menganalisa pengetahuan


tentang keupayaan bahan
menyerap air

28
1/8- 5/8

6.2 merekacipta objek


berdasarkan kebolehan
menyerap air

29
8/8-12/8

7.1 menganalisis kandungan


tanah

30
15/8-

7.1 menganalisis kandungan


tanah

TEMA : SAINS BAHAN


6 PENYERAPAN
6.1.1 mengenalpasti objek yang boleh menyerap air dan
kalis air dengan menjalankan aktiviti
6.1.6 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan
6.1.2 mengenalpasti objek yang boleh menyerap air dan
kalis air dengan menjalankan aktiviti
6.1.3 mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis
air dengan menjalankan aktiviti
6.1.4 membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan
menyerap air dengan menjalankan penyiasatan
6.1.5 menaakul kepentingan bahan yang boleh
menyerap air dan bahan yang kalis air dalam
kehidupan
6.2.1 mencipta objek dengan menggunakan bahan yang
menyerap atau kalis air
6.2.2 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan
TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
7 TANAH
7.1.1 mengenalpasti kandungan yang terdapat di dalam
beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun
dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
7.1.2 membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan
air mengalir melaluinya dengan menjalankan

B5D3E1
*Buku teks ms 66-67
B4D2E3
B6D2E1
*Buku teks ms 68-71

B2D5E1
*Buku teks ms 74-76
B2D5E2
B3D7E1
*Buku teks ms 77-78
B4D3E1
B5D4E1
*Buku teks ms 79-80

B5D4E1
*Buku teks ms 81

B3D8E1
*Buku teks ms 84-87
B4D4E1
*Buku teks ms 88-89

penyiasatan
7.1.4 menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan

19/8
31
22/826/8

7.1 menganalisis kandungan


tanah

32
29/8-2/9

TMK
3.0 menggunakan TMK untuk
mencari, mengumpul,
memproses dan
menggunakan maklumat

33
5/9-9/9

TMK
7.0 menggunakan TMK untuk
mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif
dan inovatif

34
19/923/9

35
26/930/9

36
3/107/10

7.1.3 mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam


pokok berdasarkan penyiasatan di atas
3.2 mempersembahkan data dalam bentuk carta pai
berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan
elektronik (MS Excel)

7.1 menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan


perisian hamparan elektronik dan perisian
persembahan (MS Excel dan MS Power Point) secara
kreatif

10/9/2016- 18/9/2016 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


12/9/2016 HARI RAYA QURBAN
16/9/2016 HARI MALAYSIA
TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
8 ASAS TEKNOLOGI
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
8.1.1 memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
8.1.2 membaca dan merangka manual
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
8.1.3 mengenalpasti komponen model berpandukan
secara mekanikal
manual
berpandukan manual yang
8.1.5 memilih komponen model berpandukan manual
mempunyai konsep asas
bergambar
mesin ringkas

B4D4E2
*Buku teks ms 90
B5DT2E1
*Buku teks ms 91-92
Tunjang :
1.
Keterampilan diri
B6DT2E1
B6DT2E2
B6DT2E3
*Buku teks ms 93-95
Tunjang :
1.
Sains dan teknologi
2.
Keterampilan diri

B1D6E1
*Buku teks ms 98-99

B1D6E2
*Buku teks ms 100-101

B1D6E3
B3D9E1
*Buku teks ms 102-103

37
10/1014/10

38
17/1021/10

8.1 memasang dan membuka


set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas

8.1.6 memasang komponen model berpandukan manual


bergambar
8.1.7 melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk
asas

B3D9E2
B4D5E1
*Buku teks ms 104-107

B2D6E1
*Buku teks ms 108
8.1.4 mengenalpasti sIstem pergerakan model
*MINGGU PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

39
24/1028/10

40
1/114/11

41
7/1111/11
42
14/1118/11
43
21/1125/11

8.1 memasang dan membuka


set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas
8.1 memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual yang
mempunyai konsep asas
mesin ringkas

B5D5E1
*Buku teks ms 109
8.1.8 menceritakan hasil binaan secara lisan

8.1.9 membuka hasil binaan mengikut urutan

8.1.10 menyimpan komponen model yang telah dibuka


ke bekas penyimpanan

B6D4E1
*Buku teks ms 110-111

B6D4E2
*Buku teks ms 112

RAPTAI MAJLIS GRADUASI TAHUN 6/ JAMUAN TAHUN 6


PEMULANGAN BUKU TEKS TAHUN 1-6 & PENGAGIHAN BUKU TEKS TAHUN 2-6

RAPTAI MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG & MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG


CUTI AKHIR TAHUN