Anda di halaman 1dari 35

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

KURSUS SEHARI

TAHU TAJWID

USTAZ HILMI HANIZ MUHAMMAD

Nama Peserta
-------------------------------------------------(SILA LETAK NOTA INI DITEMPAT YANG TINGGI)
1
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Kandungan
1. Pengenalan AlQuran - 3
2. Sejarah Penulisan - 5
3. Pengenalan Ilmu Tajwid - 10
4. Makhraj dan Sifat Huruf - 11
5. Tanwin dan Sukun - 17
6. Qolqolah - 18
7. Tasydid dan Wajibal Ghunnah - 19
8. Alif Lam Hukum Mad - 20
9. Huruf Muqottoah - 22
10. Hukum Nun Mati dan Tanwin - 24
11. Hukum Mim Mati - 26
12. Tebal dan Nipis - 27
13. Tanda-tanda Berhenti - 29
14. Cara Berhenti Bacaan - 30
15. Cara Memulakan Bacaan Hamzah Wasol - 32
16. Tanwin dan Hamzah Wasol - 33
17. Cara Bacaan Hafs melalui jalan Syatibiyyah - 33

2
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

PENGENALAN AL-QURAN
Al-Quran
Ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW
Memiliki ajaran paling lengkap untuk kehidupan
manusia di dunia dan di akhirat
Sebagai petunjuk kepada manusia sehingga akhir
zaman
Sejarah penurunan Al-Quran
Mula diturunkan di Mekah selama 13 tahun Surah
Makkiyyah 86 surah
Kemudian diturunkan di Madinah 10 tahun Surah
Madaniyyah 28 surah
Wahyu pertama Surah Al-Alaq diturunkan di Gua
Hira ketika umur Nabi 40 tahun
Wahyu terakhir Surah Maidah diturunkan ketika
Nabi menunaikan Haji terakhir Haji Wida
Penulisan Al-Quran
Pada zaman Rasulullah
o wahyu dicatat pada kulit binatang, pelepah
kurma, kepingan batu dan lain-lain

3
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

o Al-Quran ditulis dalam bentuk huruf tanpa


titik, harakat dan tanda hamzah (mengikut
cara penulisan zaman itu)

o Rasulullah telah memilih beberapa sahabat


untuk menulis wahyu, antaranya :
4 khalifah mukminin
Aban b Said
Khlaid b Al-Walid
Ubay b Kaab
Zaid b Tsabit
Muawiyah b Abu Sufian
o Baginda akan menentukan susunan sesuatu
ayat yang telah diturunkan
Zaman pemerintahan Abu Bakar
o Ramai huffaz syahid sebab memerangi orang
murtad dan yang tidak membayar zakat
o Abu Bakar perintah Zaid untuk mengumpulkan
lembaran-lembaran
o Tugas Zaid selesai dalam masa setahun
o Lembaran disimpan dan dijaga oleh Abu Bakar
sehingga wafat dan kemudian Umar sehingga
wafat dan kemudian Hafsah anak Umar, isteri
Nabi
Zaman Uthman
o Faktor yang menyebabkan Al-Quran ditulis
semula :
4

Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Wujud lembaran peribadi sahabat. Ada


yang tidak lengkap. Ada sahabat
menulis nota pada lembaran (keliru)
Perbezaan Qiraat yang membawa
pertikaian.
Hafsah memberikan lembaran kepada Uthman
Uthman mengarahkan Zaid, Abdullah b Zubair,
Abdur Rahman dan Said Al-As menulis
semula dan dibukukan
Uthman mengirimkan 7 naskhah Mushaf ke
Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah
dan Madinah.
Selain daripada 7 Mushaf itu, Uthman arahkan
supaya dilupuskan

o
o

SEJARAH PENULISAN AL-QURAN


Ketika Islam tersebar meluas ke bumi bukan Arab, banyak
kesalahan bacaan Al-Quran berlaku
Abu Aswad Ad-Duali mengasaskan tanda titik atas
sebagai fathah ( ), titik bawah sebagai kasrah ( )
dan titik hadapan sebagai dhammah ( )

Nashir bin Ashim mengasaskan tanda garis kecil


untuk membezakan huruf yang sama bentuknya.
Contoh huruf sin dan syin

5
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Penulisan kemudian berkembang dengan


menggantikan garis kepada titik yang tersusun

Khalil bin Ahmad Al-Farahidi memberikan simbol


hamzah dengan potongan kepala huruf ain kerana
makhraj keduanya berhampiran

Khalil juga telah menggantikan


o simbol titik atas (fathah) dengan alif miring
atas huruf
o simbol titik bawah dengan ya kecil bawah
huruf
o simbol titik hadapan dengan wau kecil atas
huruf
o tanwin menggunakan tanda yang berganda

o tanwin dhammah ditutup dengan nun (izhar)

Pada awalnya bentuk huruf shod, dhod, tho dan zho


adalah sama. Kemudian tho dan zho dipanjangkan
tiangnya. Kemudian dhod dan zho ditambahkan titik
6

Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Hamzah
o Jika berada di awal perkataan ditulis sebagai
alif

o Jika berada di tengah dan di akhir ditulis


sebagai alif, wau, ya atau tidak ditulis langsung

7
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Tanda sukun (mati) berasal daripada kepala huruf kho


(tanpa titik) dari perkataan :

Tanda tasydid / sabdu berasal daripada kepala huruf


syin (tanpa titik) dari perkataan

Tanda hamzah wasol berasal daripada kepala huruf


shod dari perkataan :

Tanda mad (yang lebih panjang daripada mad tabie 2


harakat) berasal dari perkataan

8
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Keistimewaan Al-Quran
Menjadi mukjizat Rasulullah SAW
Menceritakan perkara telah lalu, masa kini dan akan
datang
Dipelihara sehingga hari Qiamat
Panduan yang lengkap dan sempurna
Bagaimana malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran kepada
Rasulullah SAW?
Dalam hati Rasulullah tidak merasai apa-apa
Jibril menyerupai lelaki lalu mengajar Rasulullah
Jibril datang dengan rupanya yang asli
Wahyu datang seperti bunyi gemercik loceng cara
yang paling berat diterima Rasulullah
Kelebihan orang yang membaca Al-Quran
Al-Quran menjadi syafaat kepadanya pada hari
Qiamat
Membela pembacanya di hari Akhirat
Sebaik-baik manusia
Seperti buah yang harum dan lazat dimakan
Membaca 1 huruf = 10 pahala
Adab membaca Al-Quran
Bersiwak
Berwuduk
Membaca taawuzd
Mengadap kiblat
Tempat yang suci
Pakaian yang sopan
Hukum pembacaan Al-Quran
Wajib dalam solat (membaca Al-Fatihah)
Sunat dalam solat (membaca surah)
9
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Makruh dalam keadaan tidak berwuduk


Haram dalam keadaan berjunub (hadas besar)

Qiraat
Ialah beberapa cara bacaan Al-Quran
1. Nafie Al-Madani
2. Ibnu Kathir Al-Makki
3. Abu Amr Al-Basri
4. Ibnu Amir As-Syami
5. Asim (Riwayat Hafs melalui jalan Syatibiyyah)
6. Hamzah
7. Al-Kisai Al-Kufi
8. Abu Jaafar
9. Yakub
10. Khalaf
PENGENALAN ILMU TAJWID
Pengertian Ilmu Tajwid
Ilmu untuk mengetahui cara-cara melafazkan hurufhuruf Al-Quran dengan betul.
Hukum Ilmu Tajwid
Belajar Fardhu kifayah
Mempraktikkan Fardhu Ain
Dalilnya :

Firman Allah SWT ; Bacalah Al-Quran itu dengan


tartil (bertajwid) Surah Al-Muzammil ayat 4
Kelebihan mempelajari Ilmu Tajwid
1. Memelihara daripada kesalahan bacaan
2. Yakin membaca dengan betul
3. Bahagia dunia dan akhirat
10
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

MAKHRAJ DAN SIFAT HURUF HIJAIYYAH


Huruf Hijaiyyah

Makhraj-makhraj Huruf (tempat keluar suara)


1. Bibir mulut (syafatain)
2. Lidah (Lisan)
3. Kerongkong (Halq)
4. Rongga (Jauf)
5. Pangkal hidung (Khaisyum)
Sifat huruf
1. Nipis lebarkan bibir (senyum) atau
2. Tebal kembungkan suara dalam mulut
Makhraj Huruf
1) Bibir mulut
a. Ada 4 huruf :
b. Huruf

,,,

Bibir bawah dirapatkan ke hujung gigi

kacip atas
o Cara mengenali makhrajnya -

o Sifatnya nipis (melebarkan bibir / senyum)

11
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

c. Huruf

www.akademialif.com

Bibir bawah bertemu dengan bibir atas

secara kuat
o Cara mengenali makhrajnya o Sifatnya - nipis
d. Huruf

Bibir bawah dan atas dirapatkan secara

ringan
o Cara mengenali makhrajnya o Sifatnya - nipis
e. Huruf

memuncungkan sedikit bibir mulut

o Cara mengenali makhrajnya


o Sifatnya - nipis

2) Lidah
a. Ada 18 hurufb. Huruf

o Makhrajnya keluarkan hujung lidah sedikit


dan tekan pada gigi kacip atas
o Cara mengenali makhraj -

o Sifatnya - nipis
12
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

c. Huruf

www.akademialif.com

o Makhrajnya keluarkan hujung lidah sedikit


dan tekan pada gigi kacip atas
o Cara mengenali makhraj -

o Sifatnya tebal (mengembongkan suara


dalam mulut)
d. Huruf

o Makhrajnya tekan hujung lidah ke pangkal


gigi kacip
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya - nipis
e. Huruf

o Makhrajnya tekan hujung lidah ke pangkal


gigi kacip dan langit-langit
o Cara mengenali makhraj

o Sifatnya tebal
f. Huruf

o Makhrajnya letakkan hujung lidah


dibelakang gigi kacip
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya nipis

13
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

g. Huruf

www.akademialif.com

o Makhrajnya letakkan hujung lidah


dibelakang gigi kacip
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya tebal
h. Huruf

o Makhrajnya tekan hujung lidah gusi hadapan


sebelah atas
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya - nipis
i.

Huruf

o Makhrajnya tekan hujung lidah ke gusi


hadapan sebelah atas dengan melengkungkan
sedikit
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya nipis
j.

Huruf

o Makhrajnya tekan tepi (kiri/kanan) hujung


lidah ke gusi hadapan sebelah atas
o Cara mengenali makhraj

o Sifatnya - nipis

14
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

k. Huruf

o Makhrajnya tekan tepi lidah ke sepanjang


geraham sebelah atas kiri / kanan.
o Cara mengenali makhraj -

o Sifatnya tebal
l.

Huruf

o Makhrajnya angkat pangal lidah dan tekan


pada lelangit sebelah belakang
o Cara mengenali makhraj

o Sifatnya - tebal
m. Huruf
o Makhrajnya Makhrajnya angkat pangal
lidah dan tekan pada lelangit sebelah
belakang
o Cara mengenali makhraj

o Sifatnya - nipis
n. Huruf
o Makhrajnya angkat tengah lidah
o Sifatnya - nipis
3) Kerongkong
a. Ada 6 huruf
b. Huruf

o Makhrajnya tekan suara pada permulaan


kerongkong
o Cara mengenali makhraj

15
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

o Sifatnya tebal
c. Huruf

o Makhrajnya tekan suara pada tengah


kerongkong (dinding kerongkong disempitkan)
o Cara mengenali makhraj
o Sifatnya nipis
d. Huruf

o Makhrajnya tekan suara pada hujung


kerongkong (permukaan peti suara)
o Cara mengenali makhraj

o Sifatnya nipis
4) Rongga mulut dan kerongkong
a. Keluar daripadanya 3 huruf mad

o Suara alif sebelum baris atas

o Suara wau sebelum baris hadapan


o Suara ya sebelum baris bawah

5) Pangkal hidung
a. Suara dengung

b. Menekan suara ke pangkal hidung dengan cara


menolak udara ke bahagian dalam hidung
c. Cara mengenali makhraj

16
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Perhatian ! Semua makhraj dan sifat setiap huruf adalah


sama walaupun berbaris atas, bawah atau hadapan.

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

17
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

TANWIN

Un On

In En

An

Huruf alif diakhir tanwin bukan tanda mad


Semua makhraj dan sifat setiap huruf adalah tetap sama
walaupun dalam keadaan bertanwin
TANDA MATI / SUKUN

Kum Kom

Kim Kem

Kam

Bacaan lebih 1 harakat dan tidak sampai 2 harakat

18
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

QOLQOLAH


Dilantunkan secara ringan apabila huruf qolqolah berada
ditengah ayat

Dilantunkan dengan jelas apabila huruf qolqolah berada


diakhir ayat


TASYDID / SABDU
Adalah 2 huruf yang sama : huruf pertama bertanda
mati dan huruf kedua berbaris

Tahan sebentar huruf yang bersabdu (kecuali huru dan


)
Bunyi qolqolah tidak dibunyikan

19
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

WAJIBAL GHUNNAH

Dipanjangkan bunyi makhraj mim dan nun sebanyak 2


harakat (dengung)

Jenis-jenis Idgham

Bunyikan to mati tanpa ada qolqolah

ALIF DAN LAM


Syamsiah
Bacaan
Tulisan

Qomariah
Bacaan
Tulisan

20
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

HUKUM MAD
Pengenalan
1. Mad memanjangkan suara pada huruf-huruf mad
pada kadar 2 6 harakat
2. Huruf mad -

Bacaan 2 harakat sahaja Mad Asli

Bacaan 2 harakat sahaja


Mad Silah
Huruf mad yang bertanda bujur
serong dianggap tiada
21
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Dibaca 1 harakat
Bacaan 4/5 harakat sahaja

Mad Munfasil

Mad Muttasil
Bacaan 4/5 harakat sahaja


Mad Silah Towilah

Bacaan 6 harakat sahaja

Bacaan 6 harakat sahaja

+
22

Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

HURUF MUQOTTOAH
Huruf yang tidak berbaris yang berada pada permulaan
sebahagian surah. Ada 14 huruf.
Bacaan 1 harakat
Bacaan
Tulisan

Bacaan 2 harakat
Bacaan
Tulisan

Bacaan 6 harakat
Bacaan
Tulisan


23

Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN


1) Izhar Halqie

a. Nun mati / tanwin bertemu dengan huruf :-

b. Bacaan Jelas tanpa dengung

2) Iqlab

a. Nun mati / tanwin bertemu dengan huruf :-

b. Bacaan Dengung 2 harakat dengan meringankan


mim mati ( nun mati ditukar kepada mim mati

24
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

3) Idgham

www.akademialif.com

a) Idhgam Maal Ghunnah


i. Nun mati / tanwin bertemu dengan huruf :-


ii.

Bacaan Gabung nun mati dengan huruf idgham


beserta dengung 2 harakat

=
b) Idhgam Bila Ghunnah
i. Nun mati / tanwin bertemu dengan huruf :-

ii.

Bacaan Gabung nun mati dengan huruf idgham


tanpa dengung

4) Ikhfa Haqiqie

i.

Nun mati / tanwin bertemu dengan huruf :-

ii.

Bacaan


25
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Bunyi nun disembunyikan (hujung lidah tidak


sentuh gusi) beserta dengung 2 harakat
Dengung ditebalkan jika bertemu dengan
huruf istila dan dinipiskan dengung bila jumpa
huruf istifal

=
# Huruf Idgham tetapi dibaca Izhar / Jelas (Izhar Mutlaq)

CARA MENGENALI HUKUM NUN MATI BERDASARKAN TANDA

______

______

Izhar

Iqlab

________
Idgham

HUKUM MIM MATI


1) Idgham syafawi

Ikhfa

a) Mim yang bertanda mati (sukun)

bertemu

dengan huruf mim


b) Bacaan dengung 2 harakat dengan merapatkan
bibir mulut

26
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

2) Ikhfa syafawi

a) Mim yang bertanda mati (sukun)

www.akademialif.com

bertemu

dengan huruf ba
b) Bacaan dengung 2 harakat dengan membuka bibir
mulut sedikit (ringan)

3) Izhar syafawi

a) Mim yang bertanda mati (sukun)


dengan huruf selain mim dan ba
b) Bacaan jelas tanpa dengung

bertemu

=
CARA MENGENALI HUKUM MIM MATI BERDASARKAN TANDA

Izhar Syafawi

Idgham Syafawi

Ikhfa Syafawi

TEBAL DAN NIPIS


27
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Lafaz Jalalah (
Nipis

Tebal

Huruf lam ditengah perlu dibaca


panjang 2 harakat

Huruf Ro

Nipis

Tebal

Nipis

Tebal
Nipis

Tebal
28

Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Ro dimatikan sebab waqof


Tebal

(huruf tebal)

TANDA-TANDA BERHENTI
Tanda

Bacaan
Mesti berhenti, tidak boleh sambung

Lebih baik berhenti, boleh sambung

Harus berhenti, harus sambung

Lebih baik sambung, boleh berhenti

Mesti sambung, tidak boleh berhenti

29
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Tidak boleh berhenti pada kedua-dua


tanda

Mesti berhenti dengan tanpa bernafas

CARA BERHENTI BACAAN (WAQOF)


1) Asas huruf yang terakhir dimatikan (sukun

) walau

dalam keadaan apa-apa baris kecuali baris dua di atas

2) Mad Asli waqof 2 harakat

3) Mad Munfasil waqof 2 harakat

30
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

4) Mad Muttasil waqof 4/5/6 harakat

5) Mad Aridh Lisukun


a. Selepas mad asli terdapat huruf yang mati disebabkan
waqaf
b. Waqof 2, 4 atau 6 harakat

6) Mad iwadh
a. Huruf berbaris dua di atas (tanwin ) apabila
diwaqafkan (kecuali huruf ta marbutah )
b. Waqof dengan baris satu di atas
c. Kadar bacaan 2 harakat

7) Ta marbutah

a. Huruf ta marbutah ditukar menjadi huruf ha simpul


yang bertanda mati

8) Mad Silah Qosirah dan Towilah


a. Huruf ha simpul dimatikan

9) Mad Lin
a. Huruf wau dan ya bertanda mati dalam keadaan :31
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

i.

Sebelum huruf tersebut ada huruf berbaris di


atas
ii. Huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf
b. Waqof 2, 4 atau 6 harakat

10) Wajibal ghunnah


a. Bunyikan dengung sahaja

11) Seperti Mad Lin

12) Qolqolah - tahan sebentar sebelum lantunkan bunyi

CARA MEMULAKAN BACAAN HAMZAH WASOL


Hamzah baris dibawah jika huruf ketiga berbaris
Di bawah
Di atas
Bacaan
Tulisan
Bacaan
Tulisan

Hamzah baris dihadapan jika huruf ketiga berbaris


Di hadapan
Bacaan
Tulisan
Bacaan
Tulisan

32
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

Kecuali

www.akademialif.com

TANWIN DAN HAMZAH WASOL


Bacaan

Tulisan

CARA BACAAN HAFS MELALUI JALAN SYATIBIYYAH


Imalah
Condong (bunyi e epal)
Surah Hud ayat 41
Isymam
Memuncungkan sedikit 2 bibir ketika mendengungkan
nun
Surah Yusuf ayat 11
Naqal
Memindahkan baris hamzah kepada lam sukun
Kemudian dibuangkan hamzah dan sukun
Surah Al-Hujurat ayat 11

33
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

www.akademialif.com

Tashil
menyebut huruf hamzah diantara sebutan huruf
hamzah dan alif
seolah-olah menyebut huruf hamzah dan alif
sekaligus
tidak terhenti-henti dan tidak memanjangkan
sebutannya
Surah Fussilat ayat 44
Huruf Sin dan Sod
Sin di atas baca dengan huruf sin
Sin di bawah harus baca dengan huruf sin atau sod
Surah Al-Baqarah ayat 245
Surah Al-Araf ayat 69
Surah At-Tur ayat 37
Wasal tanpa alif dan Waqof dengan alif

.
.


. .

PERKHIDMATAN AKADEMI ALIF


1. Pengajian Al-Quran
a. Semua peringkat umur
b. Individu
34
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli

Hilmi Haniz Muhammad

2.

3.
4.
5.
6.
7.

www.akademialif.com

c. Masa fleksibel
d. Kelas di akademi atau di rumah
Pengajian FardhuAin
a. Akidah
b. Ibadah
c. Tasauwuf
Bengkel Faraidh
Sewaan Bilik Seminar
Belajar dan praktikal memanah
Program Dewasa
a. Tahu Tajwid
b. Solatku Sayang
Program Cuti Sekolah
a. I Love Quran
b. I Love Iman
c. I Love Family
d. I Love Nabi
e. I Love Archery
f. Ready for Ramadhan
g. I Love Solat

Hubungi : 018 789 2252 / akademialif@gmail.com


Web : www.akademialif.com
Akademi Alif No 30-2 Jln Teknologi 3/6c Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara 47810 Petaling Jaya, Selangor

35
Nota adalah percuma. Sebarkan. Tidak boleh diedit atau dijualbeli