Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK

BULAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SK JELAPANG


TAHUN 2015
NAMA PESERTA:______________________

NO.PESERTA:_______

TAJUK SAJAK :-------------------------------------------------MARKA


H

KRITERIA

20%

TEKNIK
PERSEMBAHAN
(MENARIK,TENAN
G DAN YAKIN)
PENGHAYATAN
SAJAK
(LANCAR)
PENGGUNAAN
BAHASA
(GRAMATIS
,INTONASI DAN
SEBUTAN)
KONTAK MATA
DAN KAWALAN
SUARA
(BERKESAN/TIDAK
)
TEMPOH MASA
(8 MINIT)
KREATIVITI
(KOSTIUM YANG
BERSESUAIAN)

20%

20%

10%

10%
20%

SEDERHAN
A
(1-7)

BAIK
(8-14)

CEMERLANG
(15-20)

CATATAN
JURI

NAMA HAKIM:_____________________
JUMLAH MARKAH:
___________
TANDATANGAN:____________________