Anda di halaman 1dari 1

I Love Allah

I Love
Rusulullah
I Love Jihad
Muhammad
Fisabilillah
&.....I
Love

you ay,

Mt. ____________,________mdpl
Jadilah Sebaik-baik
perhiasan dunia untuk ku....