Anda di halaman 1dari 24

KOSOVA NË

DY VJETORIN E
PAVARËSISË
NR.6/4 www.thealbanian.co.uk info@thealbanian.info
Tel: 02082169527
LONDON 15 SHKURT NGA DR.MUHAMET HAMITI
faqe 3

GËZUAR!
“ILIRIA” HAP DYERT NE Xhimi Marku rizgjidhet Burri
BIRMINGAM faqe 19
më i Fortë i Britanisë së Madhe
DJALI NGA TROPOJA KA ARRITUR PËR TË DYTIN VIT ME RADHE TË SHIJOJË
FESTOHET NË LONDËR FITOREN E BURRIT MË TË FUQISHËM TË BRITANISË SË MADHE.
Ai ka arritur ta fitojë këtë titull në vendlindjen e konkurrentit të tij irlandez Glen Ros i

DY VJETORI I PAVARSISË SË KOSOVËS cili nuk ka arritur të jetë në nivelin e shqiptarit ndonëse është shpallur pesë herë
kampion në MB.
faqe 4 "Nëse do të kishte njeri të më
mundte në këtë gare duke fituar
vendin e parë ai ishte Xhimi"

STATUSI I SHQIPTARËVE është shprehur Ross për mediat.


Mësohet se Xhimi ka qenë i dëm-
tuar gjatë stërvitjes, por kjo nuk e
ka penguar që t’ia rrëmbejë titullin

TË KOSOVËS NË BE faqe 5
Irlandezit Ros, në shtëpinë e tij.
Xhimi Marku është nderuar nga
“The Albanian” si “Ambasador i
shkëlqyer i vlerave shqiptare” në

Vizita e sheijk Hisham përvjetorin e pestë të saj orga-


nizuar në parlamentin britanik.
Xhimi Marku është jo vetëm am-

Kabbanit në Xhaminë basador i shkëlqyer i shqiptarëve


të Britanisë por edhe i të gjithë
shqiptarëve kudo që janë duke
shërbyer si një shembull frymëz-

Shqiptare në Londër! faqe 9


imi edhe për sportistët e tjerë në
botë.
Marketing 15 SHKURT FAQE 2

Ndihmojmë të caktoni vetë


fatin tuaj! Japim shërbimin
më të mirë dhe më cilësor!
Ofron mundesi Arsimimi ne Mbreteri e Bashkuar, Shtetet e
Bashkuara, Kanada, Europe –France, Gjermani, Spanje, Malte, Svicer,
etj, Australi dhe Zelande e Re
> Kurse Profesionale dhe Akademike
>Studime Gjuhe (Anglisht, Gjermanisht, Frengjisht, Spanjisht)
>Vizita Studimore, Kurse Verore, aktivitete sportive etj ne MB etj.
>Te gjithe moshat dhe nivelet arsimore
Ne bashkepunim me Kolegjet dhe Universitetet
me prestigjoze dhe me te njohur ne Mbreterine e Bashkuar dhe ne
vendet e tjere, ne u japim mundesine të ndërtoni nje te ardhme të
ndritur. Na kontaktoni në çdo moment.
Arsimi është celësi, dhe ne ju mundësojme të merrni arsimin më cilësor!
Tiranë: Rruga Mine Peza, 82, pranë Hotel Tafaj
A dëshironi të realizoni ëndërrën tuaj për të studiuar Britanine Tel +355 4 22 62 669,
e Madhe? Dëshironi të fitoni përvojë të papërsëritshme?
A dëshironi të realizoni ëndërrën e fëmijëve tuaj për të patur
Cel: 067 20 77 888,
një diplomë të universiteteve më prestigjoze Britanike? A 067 20 77 885
dëshironi të bëni investimin më të mencur në drejtim të ar-
simimit? Londër: 0771 77 90 601
Korbi Education në bashkëpunim me universitetet më njohura Email: student@kovanigroup.com,
Britanike dhe mund të realizojmë ëndërrën tuaj.
admin@kovanigroup.com
Ne ju ofrojmë mundësitë dhe u japim zgjidhjen.
Ju bëni zgjedhjen! Suksesi ynë është i provuar! Website: www.kovanigroup.com

Knowledge of
life in the UK

Are you or someone you know applying for British Citizenship or


A jeni ose a njihni dikëLeave
Indefinite qëtodo të aplikoje
Remain (ILR)? për British
Citizenship apoyou
If the answer is YES, leje tëtoperhershme
need qendrimi?
demonstrate your knowledge
of life in the United Kingdom as well as proving that your
Nëse PO, u nevojitet
speaking të demonstroni
and listening njohuritë
skills are adequate tuajawith
to cope për jetën
në Mbretërinë e Bashkuar, si dhelife.
everyday të provoni që aftësitë në të
folur dhe dëgjim janë adekuate për jetën e përditshme.
Westa
Westa Training
ofron kurseoffers
tëcombined Intensive
kombinuara English Language
trajnimi për gjuhen
(ESOL) with Citizenship Classes and Exams.
angleze (ESOL) dhe Citizenship Clases & Exams
For further information, please call us on:

0207 272 1130 Mobile: 07944367779

Classes, Exams & Certificates Cost only £180


Please come along to:
London
Westa Training North Academy
FINSBURY PARK
Finsbury
Andover Community Park
Centre
Andover Estate
London
182 Seven Sisters Road
N7 7RY London N7 7PX
(For Initial assessment come along with
Tel: 0207 2637804 Mob 07944367779
proof of ID, Proof of Address and 1 passport size photo)

We are an accredited & registered Citizenship Examination Centre


AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 3
Kastriot Dervishi,
Enkeleid Omi,
Jeni Myftari,
Agim Shabani,
Anila Hoxha,
Shefit Domi,
Ilir Thaçi,
REDAKSIA
Web-design Shefdomi.com
Akil Koci, Daut Dauti,
www.thealbanian.co.uk
DREJTOR: PETRIT KUÇANA Brixhilda Ndini, Pranvera Smith,
Kryeredaktor: BASHKIM METALIA Blerim Ciroka, Emanuel Bajra, albania7@gmail.com
Majlind Goge, Naim Hasani,
Flori Slatina, Tel/fax:02082169527
DR. MUHAMET HAMITI *

osova po mbush dy vjet të


KOSOVA
K ekzistencës si shtet i pavarur.

NË DYVJETORIN E PAVARËSISË
Le të kujtojmë se ne kishim
funksionuar si shtet më vete, de fakto i
pavarur, që nga qershori i vitit 1999,
kur e fituam lirinë pas një lufte të gjatë
politike e të armatosur në vitet nëntëd-
hjetë. Kosova kishte dalë për- vendin tonë, por edhe të punojë për in-
fundimisht nga orbita e Serbisë teresa aftagjata të zhvillimit ekonomik
okupatore në vitin 1999. e shoqëror të Kosovës. Si ambasador,
Kjo u bë falë punës, djersës për qëllimë lobimi e krijimi të marrëd-
e gjakut që derdhi populli ynë, por hënieve dypalëshe, kam takuar me
edhe të ndihmës bujare të miqve tanë dhjetëra ambasadorë/komisionerë të
nga e gjithë bota, të cilët dolën përkrah lartë nga vende që nuk e kanë njohur
nesh në orët e liga të së keqes që kishte ende Republikën e Kosovës.
gatuar e po villte makineria ideologjike Qëndrimi i tyre varion, por
dhe ushtarake e Serbisë së Milloshe- është gjithësesi në shumicë pozitiv.
viqit. Nga këtu, nga Londra, s’ke si Vitin që shkoi, më 24 nëntor 2009, në
nuk përkujton me mirënjohje të përjet- Londër organizuam Forumin e Inves-
shme ndihmën që na ka dhënë timeve në Kosovë, një aktivitet pro-
Mbretëria e Bashkuar, e cila mori pjesë movues njëditor, në të cilin morën
në aksionin për çlirimin e Kosovës, në pjesë figura të rëndësishme qeveritare
rindërtimin e vendit tonë, duke u bërë e ekonomike të Kosovës dhe investi-
më vonë ndër vendet e para që njohu torë potencialë nga Mbretëria e
pavarësinë e Republikës. Bashkuar. Për këtë vit po punojmë për
Vitet e nëntëdhjeta, koha e aktivitetete të tjera, ekonomike e kul-
rezistencës së gjithëmbarshme në tuore, që do ta projektojnë një imazh
kohën e Republikës së parë të tjetër për Kosovën – si vend të poten-
Kosovës, udhëhequr nga Presidenti cialeve kulturore, turistike e
historik Ibrahim Rugova, por edhe e ekonomike. Ambasada e Republikës së
luftës së armatosur të popullit tonë Kosovës, që udhëheq unë tani e 16
rreth UÇK-së, i paraprinë periudhës së muaj, ka stafin dhe infrastrukturën për
lirisë e të rindërtimit fizik e institu- të kryer të gjitha shërbimet e një për-
cional të vendit tonë. Pastaj erdhi koha faqësie diplomatike. Së shpejti do të
e procesit ndërkombëtar për përcaktim fillojmë të ofrojmë një gamë të gjerë të
të statusit përfundimtar, që, ndonëse shërbimeve konsullore për shtetasit
ishte shumë e vështirë, s’kishte ku të tanë.
çonte veçse nër kurorëzimin e vull- Shtetasit tanë këtu, me
netin të popullit tonë për pavarësi. dhjetëra mijëra, që kanë kontribuar
Simbas pakos së Ahtisarit, kjo pavarësi Në dyvjetorin e pavarësisë së Kosovës, urojmë e festojmë, por edhe bëhemi gati shumë për mbijetesën e Kosovës në
do të ishte fillimisht e mbikëqyryr – për rrugë të gjatë të Kosovës si shtete më vete, i integruar në UE, në NATO, vitet e rënda të okupimit, të luftës e të
këtu jemi tani – për të shkuar në rindërtimit fillestar, kanë tani rastin të
anëtar i OKB-së, pjesëtar plotë i bashkësisë ndërkombëtare. Një herë: urime e
pavarësi të plotë, për aq sa kanë punojnë për vete, për familjet e veta e
pavarësi vendet në botën gjithnjë e më gëzuar dyvjetori i pavarësisë! Përherë: urojmë për Kosovën e përjetshme! për Kosovën – duke investuar në
të ngjeshur në integrime. shtetin tonë. Në javën e fundit të mua-
17 shkurti i vitit 2008, dita jetës. Kemi marrë njohje te reja të Pavarësia e vendit tonë ka nie sociale. jit shkurt, unë do të shkoj në Zelandë të
kur Kuvendi i Republikës së Kosovës pavarësisë së Kosovës, jo në numrin që sjellë paqe në Kosovë e në rajon. Ka Tani që synimi madhor është Re për të paraqitur Letrat Kredenciale
shpalli pavarësinë e vendit tonë, është kemi dashur, por gjithësesi shumë të krijuar rrethanat për zhvillim normal të arritur, dhe nuk ka nevojë për sakrifica te Guvernatori i Përgjithshëm. Do të
datë që sublimon një të kaluar të rëndësishme. Jemi bërë anëtarë të shoqërisë e të shtetit tonë. Ka krijuar sublime, duhet mendje, punë e djersë jem ambasador jorezident i Republikës
dhimbshme të vuajtjes e të krenarisë, Bankës Botërore e të Fondit Ndërkom- parakushtet për këtë, por zhvillimi i për të krijuar baraspeshën e një së Kosovës në atë vend të largët. Edhe
të aspiratës për liri, për demokraci e bëtar. Kemi shënuar rritje ekonomike harmonishëm i shoqërisë dhe i shtetit, shoqërie që lufton për ndryshueshmëri, atje ka një komunitet nga Kosova, disa
pavarësi. Kjo datë që nyjëton të kalu- prej 4 përqindësh në një kohë të rece- në radhë të parë vënia e potencialeve ku të katër pushtetet (ekzekutivi, qindra, kryesisht në Auckland, për të
arën me të tashmen e të ardhmen e për- sionit global. natyrore e njerëzore në shfrytëzim për legjislativi, gjyqësori dhe cilët do të përkujdeset me dashuri edhe
jetshme të shtetit tonë rrezaton Në të vërtetë, tani që procesi zhvillim e mirëqenie të vendit tonë, media/shoqëria civile) të krijojnë shteti amë.
ngrohtësi, tashmë jo të dëshirës e të i shtetndërtimit ka përfunduar në rrafsh kërkon reforma, përkushtim, disiplinë baraspeshën e domosdoshme të kon- Në dyvjetorin e pavarësisë
dëshirimit, por të realitetit të prek- insitucional, ndërsa shoqëria jonë po e vendosmëri të re të popullit e të in- trollit e të mbikëqyrjes për të evituar së Kosovës, urojmë e festojmë, por
shëm, të jetës që pluskon në damarët e rilidh fijet e këputura si pasojë e stitucioneve tona. Një mobilizim të ri shpengimet pushtetore që pashmang- edhe bëhemi gati për rrugë të gjatë të
shoqërisë sonë, të shqiparëve në okupimit dhe të luftës, Kosova do të në gjakimin për ta kthyer Kosovën në shëm çojnë në defekte sistemore e Kosovës si shtete më vete, i integruar
Kosovë e kudo në botë, por edhe të të hyjë në rrugën e zhvillimit të gjithëm- një shtet e shoqëri si të gjitha të tjerat – shoqërore, siç janë krimi e korrupcioni. në UE, në NATO, anëtar i OKB-së,
tjerëve, të pakicave, që janë sot pjesë e barshëm ekonomik. Projekte të mëdha jo ideale, se të tillë nuk ka, por nor- Të gjitha qelizat shoqërore e pjesëtar plotë i bashkësisë ndërkom-
një shoqërie dhe shteti modern, ku gë- infrastrukturore janë kryer e po kryhen, male, të zhvilluar. shtetërore kanë role e punë në këtë bëtare. Një herë: urime e gëzuar dyv-
zojnë të drejta dhe privilegje që u jep të tjera pritet të fillojnë sivjet, siç është Tashti që dhembja e madhe ndërmarrje të madhe të transformimit jetori i pavarësisë! Përherë: urojmë për
kushtetuta jonë dhe ua garanton liria e autostrada e Kosovës që do të lidhet është fashitur (statusi i Kosovës, që të Kosovës në një vend si të gjithë të Kosovën e përjetshme!
mëvetësia që shumica shqiptare e ka fi- me autostradën e Shqipërisë në jug, ëshë zgjidhur me pavarësim) shoqëria tjerët, që të qenit shtet e marrin si të
tuar me përpjekje titanike e flijime bib- ndërsa në një të ardhme, kur fqiu ynë jonë ndjen dhembjet e tjera, të natyrës vetëkuptueshme. Ambasada e Repub-
like. verior të jetë pajtuar me realitetin e sociale e ekonomike në radhë të parë. likës së Kosovës në Londër ka arritur * Ambasador i Republikës së Kosovës
Në vitin që shkoi Kosova ka Kosovës së pavarur, edhe me rrugë me Njerëzit duan punësim, arsim më të që të afirmojë ekzistencën e vet këtu në në Mbretërinë e Bashkuar
shënuar përparime në të gjitha fushat e veriun. mirë e konkurrues me botën, mirëqe- Londër e më gjerë, të përfaqësojë
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 4

NGA BASHKIM METALIA

S
hpallja e Kosovës shtet i pavarur
dhe sovran mbetet një nga ng-
jarjet me te rëndësishme dhe ar-
FESTOHET NË LONDËR
DY VJETORI
ritjet me te mëdha të shqiptarëve në
shekuj. Kosova është njohur tashmë
nga 65 vende nga mbarë bota. Për herë
të parë në historinë e tyre Shqiptarët
ndjehen më afër se kurrë ëndrrës së

I PAVARSISË SË KOSOVËS
tyre shekullore, më afër njëri tjetrit, më
afër integrimeve euroatlantike.
U bënë tashmë dy vjet kur
Kosova u deklarua e pavarur , pavarësi
kjo që erdhi mbas shumë e shumë
sakrificash,qofshin këta sakrifica poli-
tike, shoqërore , mentalitetesh dhe për-
pjekjesh njerëzore. Kosova e pavarur
do te jetë e “përkushtuar ndaj paqes
dhe stabilitetit “ thuhet në deklaratën e Me pas koncerti festiv vazhdoi me
pavarësisë që u miratua në kuvendin e prezantimin e tre valleve , kërcyer nga
shtetit më të ri të botës , Kosovës, një valltaret e talentuar te klubit “New
ëndërr shekullore e bërë realitet , një Born Kosova” të titulluara: Vallja e
aspiratë që u përmbush për të gjithë Rugovës , dhe vallja e Prespës, , vallja
shqiptarët anekënd globit. UÇK-ja Besa- besë.
ishte preludi i një ere të re historike , i Ishin vërtetë një emocion i
marrjes në dorë të zgjidhjes së çështjes fuqishëm kur vajzat e vogla të ” Sh-
shqiptare , për të dëbuar njëherë e presa Programme” interpretuan me aq
përgjithmonë pushtuesin dhe ski- mjeshtëri poezi kombëtare, ku të gjithë
zofreninë sllave nga trojet e tyre. Ishte të pranishmëve u dhuronte emocione
një nga pengjet e kohës moderne që u të papërsëritshme.
realizua mbas ndërgjegjësimit të botës Menjëherë pas këtyre valleve popul-
; fuqive të mëdha perëndimore dhe lore vazhduan recitimet e Anës, Aidës,
sidomos SHBA dhe Britanisë së Momenteve festive të lemesh dhe nevojash brenda komu- për të ruajtur traditat dhe vlerat kom- Gentianës, Arditës që i dhanë këtyre
Madhe me aleatët e tyre. pavarësisë së Kosovës ju bashkuan nitetit shqiptare në Londër , dhe në bëtare. momenteve festive, magjinë dhe emo-
Tashmë dy vjet lirie , edhe Ambasadori i Republikës së mbarë Britaninë e Madhe, duke i vënë Ambasadori i Republikës së cione të pa përshkruara – falë përkush-
Kosova , si asnjëherë tjetër po e ndër- Kosovës , Shkëlqesia e tij ,z. theksin në ato më të rëndësishmet si Kosovës në MB Shkëlqesia e tij z. timit të palodhur të koreografëve
ton demokracinë duke synuar inte- Muhamed Hamiti së bashku me kujdesi që duhet treguar për brezat e Muhamed Hamiti uroi të pranishmit Sevime Gashi dhe Ermir Disha
grimin e saj të denje në familjen bashkëshorten, Këshitllarin e Am- rinj , mësimi i gjuhës shqipe, shërbimet për dy vjetorin e Pavarësisë së përkatësisht nga Klubi “Newborn
Evropiane. Shqiptarët e Kosovës kanë basadës së Republikës së Shqipërisë z. që duhet të marrim nga institucione Kosovës. Në fjalën e tij Zoti Hamiti Kosova” dhe Shoqata “Shpresa Pro-
jetuar për shumë kohë në një gjendje Myzafer Alushi me bashkëshorten, dhe organizatat shqiptare për shqip- nënvizoi rëndësinë e kësaj date his- grame”.
të pazakonshme. Ndaj sot të gjithë zv/Ambasadorin e Kosovës historiani tarët. torike, progresin dhe sfidat që ka Kënga “Lemza” e interpret-
kanë të drejtën legjitime të festojnë dhe hulumtuesi z. Bejtullah Destani , Një ndër qëllimet kryesore Kosova. uar aq këndshëm nga Claire Fletcher
përvjetorët e pavarësimit nga e keqja së bashku me bashkëshorten, të gazetës theksoi ai, është ruajtja e Ai bëri një ekspoze të zhvillimeve në shtoi edhe më shumë harmoninë fes-
dhe sëmundja serbo-sllave. Organiz- bashkëpunëtoren tonë znj.Jeni Myftari vlerave te kulturës shqiptare, të iden- Kosovë dhe perspektivat e saj. Rajoni tive këtij koncerti me traditë.
ime festive të Dy vjetorit të pavarësisë si dhe e plot të ftuar të tjerë si gazetare titetit kombëtar , dhe në veçanti , rua- do të stabilizohet përfundimisht vetëm Ndërkohë në ambientet e sallës ku u
se Kosovës ,si ky që u organizua në atëherë kur Serbia do ta pranojë re- zhvillua koncerti u prezantuan mjaft
Londër , nga “The Albanian”, “Edith alitetin në Kosovë. Vendosja e kushte- vëllime poetike të krijuesve shqip-
Durham” dhe “Alba-Media”, me tutës se re në Kosovë shënon një fazë tarëve në Britaninë e Madhe.
mbështetjen e Klubit “Neëborn të rëndësishme në rrugën drejt shtetë- Ndër to përmendim , vëllimet poetike
Kosova” dhe shoqata “Shpresa Pro- sisë së plotë, dhe bën thirrje për nga poetët Brixhilda Ndini, Gazmend
gram” . Shqiptarët e Britanisë së Bashkimin Evropian. Kryeziu , Xhavit Grasa , Dritan
Madhe, këtë traditë kombëtare e kanë Gjithashtu foli edhe për rolin dhe Buna... etj. Ky aktivitet u ndihmua nga
bërë tashmë ekskluzive dhe entuziaz- punën e ambasadës dhe përkushtimin Money Gram.
muese për çdo shqiptar. Traditë kjo që e saj ndaj komunitetit shqiptar në Bri- Mbasdita festive e këtij evenimenti u
do të vazhdojë, për shumë arsye, por taninë e Madhe. shoqërua nga këngëtarja Bardha dhe
më e rëndësishmja është mbajta gjallë Zoti Myzafer Alushi, Këshilltar pranë orkestra e saj që i shtuan atmosferën
e ndjenjave e lirisë dhe paqes njerë- ambasadës së Shqipërisë, në fjalën e tij ambientit me këngë dhe valle popul-
zore, kulturës sonë kombëtare tek përshëndetëse me rastin e dy vjetorit te lore nga të gjitha trevat shqiptare.
brezat e rinj. Pavarësisë se Kosovës , theksoj in- Gjithashtu festa të ngjashme do të
Kush e kush , individë dhe teresin që ka Shqipëria dhe shqiptarët , vazhdojnë nga shoqata “Shpresa Pro-
organizata qeveritare ose jo e mendon po ashtu dhe vete Evropa për zhvil- gramme” dhe Klubi Newborn në
dhe përgatitet që 17 Shkurti i çdo viti të , shkrimtarë , dhe dashamirës të shqip- jtjen , kultivimin dhe mësimin e gjuhës limin dhe prosperitetin e Kosovës dhe Londër, por edhe jashtë saj si në Birm-
jetë sa më festiv jo vetëm në Britaninë tarëve. shqipe nga brezat e rinj. Nuk duhet vendosjen e paqes ne Ballkan. Zoti ingham ku drejtuesja e shoqatës
e Madhe por në mbarë botën. Fjalën e rastit e mori Drejtori i Gazetës harruar se pjesa me e madhe e popull- Alushi theksoi edhe zhvillimin e vrull- “ILIRIA” znj.Pranvera Smith ka ftuar
Ky aktivitet u organizua në “The Albanian” Z. Petrit Kucana , i sisë shqiptare ne Britaninë e Madhe shëm të Shqipërisë që do të kurorëzo- shqiptarët për të festuar madhërishëm
veri të Londrës , dhe u prezantua nga cili uroi festën e dy vjetorit te Pavarë- janë relativisht mosha të reja ,dhe si e het me sistemin e liberalizimit të edhe atje.
poetja Brixhilda Ndini dhe sisë së Kosovës të pranishmëve dhe tillë është e domosdoshme për fëmijët vizave. URIME për dy Përvjetorin e Pavarë-
dashamirësja e mbarë shqiptarëve, mbarë shqiptarëve kudo që ndodheshin e tyre që lindin në Britaninë e Madhe sisë se Kosovës!
shqipfolësja Claire Fletcher. në botë. Ai foli për një mori prob- të vazhdojnë të mësojnë gjuhën shqipe
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 5

Nga BRIXHILDA NDINI EMIGRANTET E HUAJ NE SANGATE


NE ITALI DHE GREQI
olicia Franceze ka larguar me

P force ne Calais qindra emi-


grante që prisnin te kalonin ku-
firin për te ardhur ne Britaninë e
Madhe. Ministri i emigracionit Eric
Besson theksoi me te madhe se ne nuk
mund te lejojmë dhe refuzojmë kate-
gorikisht vendosjen e një « xhungle te
re » ne Sangatë,dhe se duhej dhëne
STATUSI I SHQIPTARËVE TË KOSOVES NË BE
zëdhënësi Panos Panajotopulos.
fund kësaj situate te papranueshme. Ndërkohë, këshilli i kishës greke u sh-
Emigrantet e ndihmuar nga preh se nuk besonte se projektligji do
shoqata te ndryshme si « Jo kufijve » të ndikonte efektshëm për zgjidhjen e
dhe SOS pa dokumente kane manifes- problemit të emigracionit
tuar ne rruge duke kërkuar mbështet- Brenda 24 muajve, një ekstrakomuni-
jen e tyre. Sipas departamentit te tar duhet të mësojë italishten, të mësojë
Emigracionit ,banoret janë shprehur Kushtetutën, të regjistrohet në sistemin
për te krijuar një strehim për te huajt e shëndetësor dhe t'i dërgojë fëmijët në
« pa ligjshëm ».Mbi njëqind forca te shkollë. Nëse do t'ia dalë mbanë, do të
policisë rrethuan zonën e Calais për te fitojë 30 pikët e nevojshme. Nëse do t'i
larguar emigrantet te cilët kërkonin afrohet kësaj shifre, do të përfitojë
strehim ne rrethinat aty afër deri sa te edhe një vit shtesë. Nëse mbetet në
realizonin ëndrrën e tyre mbërritjen ne zero, do të dëbohet. Kush dënohet,
Britaninë e Madhe. edhe jo në formë të prerë, me një
"Në çdo rast, shteti nuk do të lejojë për dënim jo më pak se tre muaj do t'i
të rindërtuar një vend që do të shërbejë hiqen të gjitha pikët dhe do të largohet
si një bazë për rrjetet e mafies dhe e nga Italia. Ky është sistemi që pas dy
emigracionit të paligjshëm afër me muajsh pritet të hyjë në fuqi në Itali për
portin e Calais," tha Eric Besson në emigrantët në rastet që ata duhet të
një deklaratë. marrin lejen e qëndrimit. Një sistem i
Në shtator, Eric Besson tillë pikësh është propozuar nga min-
kishte urdhëruar çmontimin e istri i Brendshëm dhe ai Punëve dhe
xhunglës, fusha kryesore e paligjshme Çështjeve Sociale në Itali. Ministrat e
në bregdet e Calais, shtatë vjet pas cilësuan atë si një "marrëveshje inte-
mbylljes së qendrës në Sangatte te grimi". "Kemi diskutuar rregulloren, -
Kryqit të Kuq urdhëruar ne atë kohe u shpreh ministri i Brendshëm Maroni,
nga Nicolas Sarkozy, ministër i duke u bazuar në një "marrëveshje in-
Brendshmen ne 2002. Prefektura ka tegrimi" me emigrantin në momentin e
kërkuar shtëpi dhe strehim emergjent dhënies së lejes së qëndrimit. Në mar-
humanitare për emigrantet ,por asgjë rëveshje përkufizohen objektiva të
nuk është bere ne standardet e sigurisë 12 ose 13 vjeç. Kryeministri tha se "ky është igrantëve të cilët shpresojnë të marrin qartë që duhen arritur në dy vitet e
publike. Qe nga mbyllja e Kryqit te Fëmijët e mitur të një mysliman radikal i cili kërkon nënshtetësinë greke, sipas ligjit të ri të vlefshmërisë së lejes. Më pas do të jetë
kuq emigrantet janë te shpërndarë dhe pashoqëruar:qe kane qene te kthyer ne ndarje burrë / grua në shtëpinë e tij dhe propozuar nga qeveria, do të kenë ligje një vlerësim prej një paneli lidhur me
vërtiten rreth bregdetit deri sa te mund robër, largoheshin nga luftërat dhe refuzon që të shtrëngojnë duart me një më të ashpra sesa në fillim. arritjen e këtyre objektivave. Nëse do
te shkojnë ne Angli. persekutimet, "mandat", dërguar nga grua. Ai nuk ka vend në vendin tonë." PASOK-u paraqiti projek- të jenë arritur, do të bëhet rinovimi i
familjet e tyre për të punuar apo studi- Por si mund të provojnë se një tligjin e rishikuar në parlament dhe ku lejes, në të kundërt, do të dëbohet".
Po kur ka fëmijë te mitur mes emi- uar, shfrytëzuar, viktimat e rrjeteve të bashkëshort i huaj mund të detyroje shpejt u vu re se disa nga kushtet për Ministri Maroni u shpreh se kjo do të
granteve kudo ne Evrope ? punësimit të paligjshëm apo të shfry- gruan e tij te veshe një vello? të marrë nënshtetësinë janë shtrënguar kontribuojë për të arritur objektivin e
tëzimit seksual; mbeten tashmë vetëm sipas Eric Besson,ky njeri i ka "im- që në kohën kur filloi konsultimi me njohjes së gjuhës italiane, punës dhe
Fëmijët dhe janë vetëm ata me te në vendin e tyre. Këta fëmijë, të cilët ponuar mbajtjen e shamisë gruas se publikun dhe kur u përfol se marrja e shtëpisë. Marrëveshja e integrimit do
rrezikuarit dhe qe kërkojnë një mbro- kanë ndjekur rrugë të ndryshme, rrallë tij. nënshtetësisë ishte shumë e lehtë. të zbatohet vetëm për lejet e reja të
jtje te madhe ne veçanti. Te miturit e vijnë vetëm. Trafikantët e tyre 'i harro- Cilat janë rregullat dhe Sipas kritereve të reja, një fëmijë i lin- qëndrimit dhe s'do të ketë asnjë kosto
huaj te pashoqëruar ne Evrope duken jnë' ose në një vend publik ose hetimet e një interviste paraprake, i dur në Greqi me prindër emigrantë, për emigrantin. "Gjithçka do të jetë në
se janë lëne ne harrese ,pra nuk ekzis- shoqërojnë ata në selite e shoqatave te cili ka konstatuar se veshja e duhet që prindërit e tij të kenë qëndruar ngarkim të Ministrisë së Brendshme, -
tojnë. Edhe pse ne shumicën e rasteve ndryshme. Dhe kuptohet se te miturit shamisë ishte e detyruar? ligjërisht për 5 vjet aty para se të fitojë tha ai. - Do të kemi kështu nën kontroll
ne fillimet e tyre vendosen ne institu- do te paguajnë ne një mënyrë apo një nënshtetësinë, ndërkohë që më pare organizimin dhe do të garantojmë një
cionet shtetërorë , ata largohen dhe sta- tjetër ata qe i ndihmuan për te udhë- Ngelet për tu zgjidhur çështja e iden- mjaftonte që të ishte i ligjshëm vetëm standard për gjithë vendin". Mar-
tistikat nuk mund te paraqisnin me tuar. Tre vjet burg per francezen Chris- titetit dhe ky është një debat jo fort njëri prej prindërve. Gjithashtu, fëmija rëveshja është fryt i punës së special-
saktësi sa është numri i tyre qe zh- tiane Chocat dhe djalin e saj Benjamin konstruktiv. Megjithëse popullsia duhet të provojë se ka kryer gjashtë istëve të Ministrisë së Brendshme dhe
duken e lihen ne harrese. Po për tu rik- me 5 vjet burg dënuar nga gjykata e evropiane mbi 50%mendojnë se emi- vjet arsimim në shkollat greke në kra- të Punëve Sociale dhe që së shpejti do
thyer tek emigrantet ne Sangate tek kjo Portsmouth sepse kishin ndihmuar em- gracioni nuk përben një kërcenim për hasim me tre vjet që u propozua fil- të hyjë në fuqi. Marrëveshja nënkup-
« xhungël e re » për te cilat ministri i igrantet e paligjshëm te hynin ne Bri- identitetin kombëtar, por një gjë është limisht. Një ndryshim i madh nga plani ton një kartë për emigrantin i cili duhet
emigracionit thotë se nuk mund te tanine e Madhe.Te pandehurit u e sigurt qe ky debat qe ka gjetur dhe fillestar është se aplikuesit duhet të të arrijë 30 pikë në dy vjet. Pas dy
lejoje krijimin e asnjë lloj baze te shpallen fajtore sepse kishin kaluar ile- një sukses popullor akoma nuk ka për- kenë dhe letra rekomandimi nga tre vjetësh shteti do t'i japë një zgjatje prej
paligjshme qe do te jete ne ndihme te galisht emigrantet, dënimi i tyre u ven- funduar. Sot, shumë politikanë kane shtetas grekë. një viti dhe nëse akoma nuk ka arritur
tyre. dos drejt per se drejti nga gjykata frikë se ky debat nuk kushton vota . Ligji i propozuar gjithashtu të marrë pikët minimale, nuk do t'i
Po për te miturit sa janë ata ? mbretërore e Portsmouth. Gjyqtari dha do të lejojë brezin e dytë të emi- jepet leja e qëndrimit. "Marrëveshja
Fenomeni është real, por asnjëherë ketë dënim për te imponuar një model PO Ç’NDODH ME grantëve të votojnë në zgjedhjet lokale thekson përgjegjësitë, të drejtat dhe de-
nuk janë mbledhur te dhënat e sakta te dhe për te penguar kandidatet e mund- EMIGRANTET E HUAJ dhe të jenë këshilltarë bashkiakë pasi tyrimet e personit. Parashikon de-
tyre. shëm te kryejnë te njëjtin krim. NE ITALI DHE GREQI? të fitojnë nënshtetësinë dhe të provo- tyrimin për t'u nënshkruar në
Aplikimet për azil , në Francë, trego- Këtë herë, ministri Eric NËNSHTETËSIA ITALIANE jnë se kanë aftësi të mira të greqishtes. shërbimin shëndetësor, të mësojë
jnë se 410 aplikacione për të mitur të Besson ka gjetur një ide të re: moho- ME SISTEM PIKESH. Ministria e Brendshme bën të ditur se gjuhën italiane dhe të sigurojë një
pashoqëruar u paraqitën në vitin 2008. het nënshtetësia franceze shtetaseve te ky projektligj do të lejojë 250 000 vetë edukim të vazhdueshëm për fëmijët e
Por ata janë 5 000 në tokën franceze. huaj që kërkojnë mbajtjen e shamive të Dy shtetet fqinje dhe me më tepër em- që të votojnë në zgjedhje pasi të fito- tij –tha ministri i brendshëm.
Ata vijnë nga e gjithë bota, Afrika, kokës për (gratë) . Eric Besson u mburr igrantë shqiptarë, tashmë kanë vendo- jnë nënshtetësinë. Ministri i Brend-
Amerika Latine, Azia, Evropa Lindore. se ka refuzuar nacionalitetit francez te sur që t'i ndryshojnë rregullat për shëm, Janis Ragusis, u shpreh se ligji STATUSI I SHQIPTAREVE TE
Në Spanjë, shumica e tyre nga një personi i cili e ka detyruar gruan e nënshtetësinë dhe lejet e qëndrimit. do të zbatohet për çdo emigrant që ka KOSOVES NE BE
Maroku. Të mitur, afrikanë veriorë tij të vene shami ne koke. Kritikuar nga Pavarësisht shpresave për më shumë qenë i ligjshëm që nga janari i vitit
tani janë duke u përpjekur për të kaluar organizatat bamirëse për të marrë in- liri, në të dyja rastet, qeveria greke dhe 2005. Pavarësisht kritereve të rrepta të Qeveria e Kosovës po përmbyll mar-
në Spanjë nga 8 vjet që behet kjo pune. formacion lëkundje debat të hapur mbi ajo italiane kanë vendosur t'i shtrëngo- projektligjit të ri, Demokracia e Re sër- rëveshjet për riatdhesim me të gjitha
Në Belgjikë, fëmijë te mitur rome nga identitetin kombëtar, ministri i emigra- jnë kriteret ish kritikoi për tolerime. "Çdo kriter i vendet e BE-së. Riatdhesimi i koso-
9 vjeç janë përdorur nga bandat e vjed- cionit dhe identitetit kombëtar e pa Të dy prindërit emigrantë duhet të jenë propozuar nga qeveria për emigrantët varëve me status të parregulluar në
hësve. Në zonën e Parisit, shërbimet drejtimin e tij për të ndihmuar Francois banorë të ligjshëm dhe do të nevojiten është në nivelin më të ulët në Evropë vendet perëndimore, është një nga
sociale kanë zbuluar afganët të moshës Fillon në Evropë gjashtë vjet shkollë. Brezi i dytë i em- për të fituar nënshtetësinë", u shpreh kushtet (vijon ne faqe 11)
T-Bar
ORGANIZON Grupi ALB
mbremje muzikore me
kengetare te ftuar nga
249 High Road
Shqiperia dhe Kosova
Willesden Nw10 2RX

TBar, vendi ku festohet


Edi Isaku & Nexhat Jaha
Live Music
Te enjte 8pm-01 am(me rezervim)
Te premte8pm-3.00am
Te Shtune 8pm-3.00am
Te diele 8pm-01.00 am
PER REZERVIME
DHE INFORMACIONE
NA KONTAKTONI
Elda Berisha Manushaqe Vata 07908733131
Expert in Relationship and love

Sheikh Salem
International Hearler & Spiritualist order with
many years experience in Europe, Asia,
Usa & Africa.
I can help you solve all your problems regarding
relationship, love and back, curses, unexplained
illnes, union or separation, black magic
problems, exams, business flushing, Love
matters etc.
Your satisfaction is my concern
Tel:02070550227
Mob 07950592908
3 days result 100% guaranteed
Unë mund t’iu ndihmoj në zgjidhjen e
problemeve në lidhje me marrëdhëniet në çift,
problem në dashuri, mallkime, sëmundje të www.luleonline.com
pashpjegueshme, problemet e magjisë së zezë,
provimet, problem biznesi, problem dashurie etj
etj.
Për tre ditë rezultati i garantuar 100% Dërgoni lule në të gjithë botën. Mundësia më fantastike
për të kujtuar të dashurit tuaj në mëmëdhe apo në botë
Me kontaktoni A ka dhuratë më të çmuar sesa një tufë me lule për të dashurën
Tel:02070550227 tuaj në Tiranë apo gjetiu?
Mob 07950592908 TELEFONO: 07788406825
Ne kemi gjithçka çfarë i duhet shtëpisë, zyrës apo lokalit tuaj;
karrige, tavolina, dollapë, krvate etj etj, të gjitha të cilësisë së
shkëlqyer. Ju mund të zgjidhni sipas preferencës suaj.
Transporti
Adresa 1: Adresa 2:
ALBANYFURNITURE
E.U. FURNITURE LTD.
falas kudo UNIT 2 INWOOD BUSINESS PARK
Unit 2, The Cromwell Centre,
24-30 Minerva Road që të jeni WHITON ROAD
London NW10 6HJ në Londër HONSLOW TW3 2EB
sales@albanyfurniture.co.uk www.albanyfurniture.co.uk
Tel: 0208 961 8765 Fax: 0208 965 9651
E-Mail: sales@eufurniture.co.uk www.eufurniture.co.uk

CHARCOAL
KEBAB HOUSE
Ne ofrojme specialitetet
e kuzhines shqiptare,
turke dhe mesadhetare
Jemi te sigurte se ju do
te mbeteni te kenaqur
nga cilesia, çmimet dhe
sherbimi yne.
Ejani dhe binduni
Nje staf i mrekullueshem
do te jete ne sherbimin
tuaj
Jeni te mireseardhur ne
Adresa: cdo kohe
2 Broadway Road Wood Green
London N22 6DS Tel:0208 888 3962
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 8

Nga Blerim CIROKA

K
rahas problemeve të inte-
grimit, problemeve
punësimit, shkollimit të fëmi-
jëve, probleme të ndryshme që sjell
përplasja e kulturës tonë me kulturën e

vendit pritës, mërgimtarët duhet të për-


Çfarë po e dëmton
ballen dhe me disa sëmundje të tjera
shoqërore siç janë përgojimi, shpifja,
smira, armiqësia e verbër, gënjeshtra,
tradhtia, paragjykimi etj.. Janë pikër-
isht këto sëmundje që po i`a brejnë
pamëshirshëm e në heshtje trupin
shoqërisë tonë.
shoqërinë Shqiptare? shikojnë punët e tyre?? Dhe situata
Po të flasim për përgojimin, gjeneron në kulminacionin e vet kur
po të ulësh për të pirë një kafe është këto probleme të shoqërisë pranohen si
jashtë mundësive që të mos përgojohet, të zakonshme e jo shumë ngrenë zërin
që të mos merret dikush nëpër gojë me për ndryshim. Pasojat e të gjitha këtyre
nuanca negative. Do të përgojohen që përmendëm më lartë janë të pallog-
njerëzit që jetojnë këtu, por madje aritshme. Ky është dhe shkaku pse në
mund të përgojohen edhe ata që Librat e Shenjtë sëmundjet siç janë
ndoshta nuk kanë qenë asnjëherë këtu, smira, përgojimi, paragjykimi dënohen
ata që jetojnë diku larg dhe nuk i kemi ashpër, pranohen si gjëra të neverit-
parë prej vitesh. E si mund të kemi shme dhe konsiderohen si mëkate të
besim kur dëgjon dikë duke përgojuar, mëdha (Shiko Kur`anin, kaptina Hux-
çfarë e pengon atë njeri që kur të largo- hurat, vargu 12,)
het prej teje të të përgojojnë dhe ty kur
dihet se besimi tek njëri-tjetri për Po a ka raste kur pakënaqësitë janë ob-
njerëzit është një ndër kushtet jektive? Në raste kur pakënaqësitë janë
themelore të një shoqërie të shëndoshë. objektive, psikologët, psikiatërit,
A mund të diskutojmë për besnikëri e këshillojnë që nervozizmi si reaksion
shoqëri të shëndoshë në këto kushte?! të fjalëzohet (verbalizohet), pra të sh-
Pra, përgojimi ngjall pasiguri e tension prehim me fjalor të pranuar pakë-
të panevojshëm! naqësinë që kemi menjëherë përsonit
Nganjëherë shkohet dhe më që e shkakton këtë pakënaqësi. Në këtë
larg kur njerëzit shpifin. Pa pasur asnjë mënyrë nuk do të kemi nevojë të për-
fakt njerëzit shpifin gjëra të pavërteta gojojmë, nuk do të kemi nevojë të lod-
për dikë tjetër. Njerëzit shpifin pa men- hemi dhe vritemi shpirtërisht, nuk do
duar fare se sa të drejtë morale e Pikërisht këto hibride njerëzish djallë- një person që i kalon në rrugë në punën ka diçka të përfitojë nga unë! Mos të mbajmë urrejtje në shpirtin tonë.
shoqërore kanë për të kryer një veprim zorë pa marr parasysh se të gjithë janë e tij. vallë ky e ka një interes me mua pran- Ndërsa përsa i përket
të tillë! Shpifjet dhe përçarjet e njerëz, të gjitha kanë të drejta të Gënjeshtra e mashtrimi pa daj po më ndihmon! paragjykimit, armiqësisë së verbër,
ndryshme shpesh herë kanë patur një barabarta për të arritur, dhe të gjithë ndonjë shkas madhor janë bërë pjesë e E përshëndet, i shpreh fjalë të mira dhe smirës, këto janë më shumë probleme
kosto shumë të madhe, njerëzit janë jemi Shqiptarë ndjejnë smirë kur një "zgjidhjes" së problemeve tona. Gën- urime e përsëri në mendje ekziston një individuale që mund të vijë pa asnjë
grindur mes veti, vëllezërit nuk flasin njeri tjetër arrin diçka në jetë. Janë të jejmë e mashtrojmë me pafytyrësinë vallë.. një lloj pasigurie, një simptomë shkas të jashtëm dhe në këtë rast është
me njëri-tjetrin, krijimi i pakënaqësive, gatshëm të përhapin pesimizëm tek më të madhe e në një mënyrë krejt të e paragjykimit! pikërisht detyrë e individit të kontrol-
problemet në çift, etj. dikush tjetër vetëm si pasojë e asaj natyrshme. Mos të harrojmë se së pari Si mund të kemi një shoqëri lojë e të pyes vetveten pse mendon
Po smira? Kjo është një së- smirës që fshehin në zemër. i kemi bërë dëm vetes. Nqs e kemi të shëndoshë kur vëllai nuk do vëllanë ashtu, pse duhet ngarkuar vetja pa
mundje e zemrës së disa individëve që Armiqësia e verbër është një mashtruar dikë një herë a do ta mund ta e tij? Kur miku shpreh smirë për arrit- nevojë me paragjykime, smirë e
kur shohin arritjet e dikujt tjetër, qof- tjetër sëmundje që lind pikërisht nga mashtrojmë herën e dytë? jet e mikut? Si mund të kemi një armiqësi ndaj të tjerëve! Duhet të kup-
shin të arritura me mund dhe me punë, smira, në një formë më të egër dhe më Paragjykimi: Ndoshta edhe shoqëri të qytetëruar kur pjesën më të tojmë se ngarkesa më ndjenja negative
ndjejnë një lloj pakënaqësie e me me pasoja. Madje i dëgjon disa tek sh- kur je duke e ndihmuar dikë fillon të madhe të bisedave e zëjnë përgojimit e të panevojshme na dëmtojnë dhe shën-
padurim presin mundësinë për ta sh- prehin urrejtje, xhelozi, pakënaqësi për mendojë mos vallë ky.. Mos vallë ky mëritë e vërbërta, kur njerëzit nuk detin dhe botën shpirtërore!
prehur atë, për t`u shkarkuar nga ajo!

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E PUNËVE
TË JASHTME
INSTITUTI KOMBËTAR
I DIASPORËS
GËZUAR PËRVJETORIN E DYTË TË
TË DASHUR
BASHKATDHETARË, GËZUAR
PËRVJETORIN E DYTË TË
PAVARËSISË SË KOSOVËS!
PAVARËSISË SË KOSOVËS!
e shqiptarëve, megjithatë përherë që kishin shqiptarët.
do të jetë njëlloj si 28 nëntori 1912.
Madje është vetë ky Nëntor i Dytë. Kosova ka fatin ta ndërtojë shtetin
Të nderuar bashkëkombës e vet mbi themele të integrimit në
Kosova, ky shtet i ri në botë, vjen BE. Me këto kushte dhe e
prej një populli shumë të lashtë në dëshiruar nga shumë vende të
Ky jubile i dytë i Kosovës së trojet e veta, buron prej një kombi zhvilluara të botës ajo po bëhet një
pavarur sërish do të jetë festë, autokton. Për shkak të rrethanave shtet modern. Bashkë me
madje shumë e madhe. ndërkombëtare qe një akt i vonë, Shqipërinë që po përparon për të
por i merituar. Edhe kur ka qenë e hyrë sa më shpejt në familjen
Kështu ndodh gjithnjë me gjërat robëruar Kosova brenda vetes së evropiane ne do t’i konfirmojmë
shumë të shtrenjta, të cilat një pop- saj, thellë në shpirt, në ëndrrat e botës se në të gjithë historinë tonë
ull i ka edhe themelet e identitetit e saj, në projektin e të ardhmes, ka kemi parë vetëm andej prej ku vjen
fatit të tij. Pa Kosovë të lirë nuk do funksionuar si të qe shtet i pavarur. zhvillimi.
të kishte kurrë shqiptarë të lirë Sepse bashkëkombësi ynë i Kosovës
plotësisht. Prandaj në Tiranë ajo e ndjente veten të pavarur edhe Gëzuar festën bashkëkombës të di-
do të ndodhë përherë të festohet po pati forcë dhe kurajë të luftonte për asporës sonë të nderuar! Rroftë
aq sa edhe në Prishtinë. Sepse është ta fituar atë. jetë e mot Kosova e lirë dhe e
e tillë ajo festohet kudo gjenden pavarur!
shqiptarë, në trojet e tyre në Bal- Kosova nuk e ka liri të dhuruar, e
lkan dhe në të gjitha anët e botës. ka të fituar. Ndihma që i dha bota Drejtori
demokratike, vendet më të zhvillu- Bashkuara të Amerikës dhe asnjë shqiptar nuk do ta harrojë Flamur Gashi
17 shkurti 2008 është festa më e re ara me në krye Shtetet e Bashkimin Evropian, kontribut që kurrë, qe në përgjigje të kësaj vlere
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 9

M
e datë 29/01/2010, ditën e
premte, nga ora 19:00 deri
në orën 21:00 në Xhaminë
Shqiptare në Londër dijetari mistik
Vizita e sheijk Hisham Kabbanit
Shejk Hisham Kabbani pati një takim
me besimtarë të ndryshëm.
Pas paraqitjes së programit
dhe hyrjes me lexim të një pjese nga
Kur`ani Famëlartë një përshkrim rreth
në Xhaminë Shqiptare në Londër!
kontributeve të tij për cështjen rigjallërimin e kulturës fetare Islame
Shqiptare gjatë kohës së luftës së në Shtetin e Shqipërisë, kulturë e cila
Kosovës u bë nga hoxhë Zymer ef. simbolizohet me tolerancë dhe
Salihi i cili ka qenë ko-ordinues i mirëkuptim ndërfetar.
pikërisht projekteve të ndryshme, të in-
icuara nga sheijk Nazim El-Hakkani Në përfundim të këtij takimi u bë një
me origjinë Shqiptare i cili jeton në grumbullim të hollash për të ndihmuar
Qipro, në mbështetje të pakursyer për veriun e vendit i prekur nga përmbyt-
çështjen e Kosovës. jet. Të hollat që u grumbulluan në
Ai shpjegoi takimet e mbaj- mbështetje të të përmbyturve janë 2
tura në Shtetet e Bashkuara të 000 sterlina, të cilat me vonë u derd-
Amerikës në nivelet më të larta zyrtare hën në llogarinë e hapur me këtë shkas
shtetërore dhe ata fetare në ngritjen e nga Ambasada e Shqipërisë këtu në
cështjes së Kosovës. Me pjesëmarrjen MB.
e myftive të Kosovës, Shqipërisë dhe Pas pak ditësh nga kjo mbrëmje,
Maqedonisë, përkatësisht të të ndjerit pikërisht mulla Hisham Kabbani orga-
Hafiz Sabri Koci, Allahu e bekoftë sh- nizoi një takim të nivelit më të lartë për
pirtin e tij, Dr. Rexhep Bojaj dhe ef. përfaqësuesit e Qendrës Islame të
Sulejman Rexhepit, si një cështje që Kosovës në Londër – Xhamisë
me ngut kërkon zgjidhje. Në këtë Shqiptare ku ishte i pranishëm edhe
këndvështrim rëndësisë të vecantë ka përfaqësuesi i ambasadës të shtetit të
patur dhe takimi i personalitete fetare Kosovës në Mbretërinë e Madhe.
Shqiptare të sipërpërmendura me Takimi përfshiu edhe takimin me
kryetarin e shtetit Amerikan atëherë Princin Charles të Uellsit. Gjatë këtij
presidentin Bill Clinton takim i cili takimi, Princi në mënyrë të vecantë
padyshim që ka ndihmuar në nxitjen e theksoi traditën tolerante që ka karak-
paqes në rajonin dhe kahjen drejt terizuar ndër shekuj kombin Shqiptarë.
pavarësisë së Kosovës. Ai vazhdoi duke theksuar rëndësinë e
Gjithashtu hoxhë Salihi vuri ruajtjes së kësaj tradite të lavdishme në
në dukje dhënien e qendrës së faltores mënyrë që të përcjellim mesazhe sa më
në Seven Sister Road, qendër e cila i të qarta nga kultura e kombit tonë tek
përket shoqërisë së sh. Nazimit është njerëzit e vendin ku jetojmë sot, në
vënë plotësisht në shërbim të komu- Angli. Gjatë këtij takimi, Mulla
nitetit Shqiptar, qoftë për të grumbul- Mulla Hisham Kabbani organizoi një takim të nivelit më të lartë për Hisham Qabani do të hapte cështjen e
luar ndihmat për Kosovë e qoftë për
përdorimin e qendrës për faljen e ba-
përfaqësuesit e Qendrës Islame të Kosovës në Londër – Xhamisë pavarsisë së Kosovës me presidentin e
Indonezisë i cili është një nga studen-
jrameve, taravive, këndimin e Shqiptare ku ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i ambasadës të shtetit tet e tij ndjekës i mësimeve shpirtërore
mevludëve, si strehim për emigrantët të rendit mistik Nakshibenidi, rend i
nga trevat tona. Ai fjalëzoi detyrimin të Kosovës në Mbretërinë e Madhe. Takimi përfshiu edhe takimin me cili është i përhapur në Turqi, Kosovë,
tonë moral për të qenë mirënjohës ndaj
mbeshtetjes se sh. Nazim Hakkanit, sh.
Princin Charles të Uellsit. Gjatë këtij takimi, Princi në mënyrë të ve- Siri e shumë vende të tjera deri në In-
donezi, rend dhe metodologji kjo që
Hisham Kabbanit dhe bashkëpunë- cantë theksoi traditën tolerante që ka karakterizuar ndër shekuj kombin bazohet në paqe dhe vlerat shpirtërore
torëve të tyre për cdo gjë që kanë bërë të bazuara ne sheriat dhe praktiken dhe
për ne. Më pas fjalën e mori miku i Shqiptarë. Ai vazhdoi duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kësaj tradite shembullin e fisnik te karakterit te per-
nderuar, shejk Kabbani, biseda e të cilit
u fillua me falenderime të posacme
të lavdishme në mënyrë që të përcjellim mesazhe sa më të qarta nga sosur te Profetit Muhammed (paqja
qoftë mbi të) cdoherë të bazuar në
ndaj Krijuesit të gjithësisë që mundë- kultura e kombit tonë tek njerëzit e vendin ku jetojmë sot, në Angli. mëshirë, paqë, dashuri dhe tolerancë.
soi këtë objekt për komunitetin tonë, Për këtë në bisedë me përfaqësusin e
me përshëndetje të thella për Profetin Ambasadës së Kosovës pritet që qeve-
Muhammed, paqja qoftë mbi të. ria e Kosovës t`i dërgoj shkresat të cilat
mund t`i jap presidentit të Indonezisë
Biseda u vijua rreth rëndë- në takimin e tij në Mars.
sisë së tolerancës, mirëkuptimit,
zemërgjërësisë, qëndrimit paqësor që Urojmë që të kemi një njohje sa më të
Islami urdhëron. Ai theksoi se Islami shpejtë të shtetit të Kosovës nga shteti
nxit fort dashurinë, harmoninë, i Indonezisë.
bashkëjetesën dhe respektin e
ndërsjelltë mes feve, kulturave dhe Sa për informacion, Shjk. Hisham
popujve të ndryshëm. Kabbani, (l. 1945, Liban)ka qenë një
ndër kritikuesit më të thekur të ek-
Më pas në bisedën e tij vend të rëndë- stremizmave të ndryshme shfaqur në
sishëm zuri biseda e vecantë rreth sim- emër të Islamit, si për shembull i dok-
bolit të qëndresës së predikuesve trinës Vahabi. Shjk. Kabbani, nën ori-
muslimanë Shqiptarë ndaj regjimit ko- entimin e njohur Sunni, nën udhëzimet
munist, Haxhi Hafiz Sabri Kocit. e medh`hebit Hanefi, është një lider
Ai vlerësoi lartë figurën dhe mistik në shoqërinë Nakshibendi.
dimensionet e larta shpirtërore dhe or- Njëkohësisht ai është kryetar i
ganizative të kësaj figurë kaq madhore "Këshillit Epror Musliman të
duke vënë nënëvizuar periudhën e Amerikës" (Islamic Supreme Council
gjatë 21 vjecare që Hafizi i nderuar of Amerika), kryetar i organizatës
kishte qendruar me turturat më cnjerë- bamirëse me emër "Ndihmave e Mus-
zore dhe asnjëherë nuk është përkulur, limanëve të Amerikës" (Amerika Mus-
asnjehere nuk është dorëzuar, pavarë- lim Assistance),kryetari organizatës
sisht se kishte ndenjur me muaj pa "Fondacioni i Traditës Profetike në
ngrënë. Amerikë" (As-Sunnah Foundation of
Ai përmendi dhe periudhën Amerika), themelues i organizatës jo-
kur H. H. S. Koci ka dalë nga burgu në fitimprurëse "Këshilli i Muslimanëve
një moshë të thyer i është përveshur Mistik" (Sufi Muslim Council), etj.
punës në ngritjen e institucioneve dhe
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE10

Si të rregjistrohemi
SHPRESA PROGRAMME

Shumë prej nesh kanë shkuar për të


kërkuar ndihmë tek Anëtari i Parla-
mentit ndoshta për emigracionin ,
shtëpine,për të sjellë të afërmit këtu,
për të ndihmuar që fëmija të shkojë në

për të votuar?
një shkollë tjetër e shumë të tjera.

Shume prej nesh jane kënaqur me


thjeshtësine, punën e bërë dhe rezu-
latatet që ndërhyrja e bërë ka sjellë,
shumë kanë thënë ‘’ na shkoi mundi
kot, asgjë nuk u bë ‘’ Vjec). por i plotesoni kriteret per te votuar
Nese keni nevoje per ndihme qe te • Jeni British ose nenshtetas i
vendeve qe futen Commonwealth.
kontaktoni Electoral Services.
AFATI I FUNDIT PER T’U
Shumë prej nesh do të dëshëronim që
ata të fitonin përsëri e shumë të tjerë që
ata të largoheshin sa me parë. Po
rregjistroheni per t’e votuar, ose • Ju jeni nenshtetas I repub-
likes se irlandes ose I ndonje vendi
RREGJISTRUAR KETE VIT NE
MENYRE QE JU TE VOTONI
c’farë bëjme ne që këto dëshira të
bëhen realitet? A kemi ne fuqi në
desheroni informacion te mete- tjeter te European Union country.
Kur duhet te rregjistroheni
ESHTE 13 March 2010.
PERFITIME TE TJERA
duart tona të sjellim ndryshimin e
dëshëruar? Nëse po a e përdorim atë
jshem iu lutem n’a kontaktoni: Format dergohen ne cdo shtepi te ko-
munes nje here ne vit . Ju duhet ta keni
Regjistri electoral perdoret nga ag-
jencite e credit reference per te veri-
sic duhet dhe kur duhet?
shpresaporgramme@yahoo.co.uk marre tuajen gjate muajve Gusht dhe
shtator. Ligji thote qe ju dihet ti ktheni
fikuar emrin tuaj dhe adresen nese ju
po aplikoni per kredi. Eshte Ofence
Këtu në Mbreterine e Bashkuar votimi mbrapsht te plotesuar keto forma ku te criminal qe te japesh informacion te
eshte asnjanes, fuqia e votes tuaj eshte ose tel 0207 511 586 konfirmoni te gjithe njerezit qe bano- rreme ose te refuzosh te plotesosh for-
e pakundershtueshem votoni per ata qe jne ne shtepine tuaj dhe kane te drejte men e rregjistrimit, gje e cila mund te
ka platformen me te mire per ju, vo- vote ne menyre qe kur rregjistri i ri coje deri ne gjobe me vlere £1,000.
toni per ate parti apo individ qe per- ju. Ju nuk jeni te rregjistruar autimatikisht publikohet ne 1 Dhjetor te jete
faqeson dhe premton te shqyrtoje per te votuar edhe nese paguani Coun- bashkohor. Nga janari deri ne gusht Nese keni nevoje per ndihme qe te
problemet dhe idete tuaja. A mund te votojne te gjithe shqiptaret cil tax emrat mund te shtohen ose rregullo- rregjistroheni per t’e votuar, ose
qe jane present ne Mbreteri te I gjithe rregjistri eshte public dhe ju hen por koj duhette shoqorohet me desheroni informacion te metejshem Iu
Nese ju desheroni qe perpara votimeve bashkuar. mund t’a shikoni ate. Nje version I ed- plotesimin e nje forme te quajtur AN- lutem n’a kontaktoni at shpresapor-
te degjoni platformen e tyre ju mund te Pergjigja eshte JO ituar I tij mund te blihet. Ju keni NUAL Form ne shperndarjen theter te gramme@yahoo.co.uk ose tel 0207
organizoheni dhe i therrisni ata qe kane Ju duhet te jeni te rregjistruar ne mundesi ta hiqni emrin tuaj dhe rradhes. 511 586
hedhur kandidaturen e tyre te vijne e ta menyre qe te votoni. adresen nga versioni i edituar nese A jeni ju I rregjistruar?
parashtrojne ate aty ku ju desheroni. Regjistri elektoral nuk desheroni qe ata te jene ne ver- Nese nuk i jeni i sigurte ju mund te Votoni per ate qe ju mendoni se do t’iu
Regjistri elektoral eshte e vetmja sionin qe eshte per shitje kontrolloni nj kopje te rregjistrit elek- ndohmoje me teper, ate qe ju mendoni
Cdo vote ka nje peshe te caktuar, mos menyre zyrtare nepermjet te ciles au- toral i cili gjendet ne cdo Local Serv- se ka te njejtat parime me ju, por iu
e lini ate te shkoje per ate qe nuk per- toriteti local mund te konfirmoje qe ju Ju keni te drejte te votoni nese : ice Centre and at the Electoral Services lutem mos heshtni mos lini te fitojne
faqeson ju , dhe nuk do te punoje per keni te drejte te votoni. Ju nuk mund te • Jeni 17 vjec e siper ( ndoshta office. Nese ju nuk jeni i rregjistruar ata qe nuk iu perfaqesojne ju.
votoni nese nuk jeni I rregjistruar . ju nuk mund te votoni derisa te jeni 18

APELI I 14 VJECARES: MË NDIHMONI TË KUROHEM NGA TUMORI

Dy muaj më parë, Irta Lanka shkonte në isë së Maliqit, Gëzim Topcia bën të ditur se

shkollë normalisht, luante me shokët e kanë nisur menjëherë procedurat për pajisjen
shoqet, mësonte dhe ëndërronte si të gjithë me pasaportë të 14 vjecares, ndërsa vetë kon-
 moshatarët e saj, deri kur në anën e djathtë të sulli grek në Korcë ka marrë përsipër vizën e
qafës iu shfaq një gjëndër. Dy tre ditë më pas vajzës.
një tjetër gjëndër i shpërtheu në anën e majtë. Bashkia e Maliqit ka hapur llogari bankara
Brenda javës i dolën dy- tre gjëndra të tjera për të ndihmuar vajzën 14 vjecare e cila vuan
në mes të qafës. nga gjëndra tumorale. Në adresën e Balkan-
Të alarmuar familja dërgoi vajzën për diag- web kanë mbërritur numrat e llogarive

Club nostikim. Përgjigjet e analizave nuk ishin bankare ku cdo kush që dëshiron mund të
premtuese… as të mira për Irtën, vajzën 14 derdhë të hodhat të cilat më pas do ti kalojnë
  vjecare e cila 9 vite më parë humbi të atin. familjes Lanka. BalkanWeb pasi bëri veri-
“Na orientuan për në Selanik. Dërguam kam- fikimin nga Bashkia e Maliqit dhe Raiffeis-
ORGANIZONPROGRAMPERNDERTEPERVJETORITTEDYTETEPAVARSISESEKOSOVE pionin. Pas një jave morëm përgjigjen dhe na sen Bank konfirmon se numrat e llogarisë
rezultoi se vajza vuan nga gjëndra tu- janë të sakta. "Parate do derdhen ne emer te
x PERHERETEPAREMESHFAQJENEDRAMESMENGJARJENGALUFTA morale.”- tregon xhaxhai i Irtës. Haxhi Xhevahir Lanka (xhaxhai i vajzes
x VALLEZIMETRADICIONALESHQIPTARENGAGRUPIIFEMIJEVEDHE
Haxhi Lankes, i cili tashmë duhet të marrë ,sepse i ati nuk jeton).
dhe rolin e babait për Irtën, motrën e saj të Per derdhjet ne lek nr i llogarise eshte :
TERINJEVE vogël dhe të vëllanë tregon i shqetësuar dhe 0001706587
sy te ulur poshte. “Shëndeti i vajzës sa vjen e kodi IBAN :
x RECITIME
përkeqësohet. Ka dy muaj qe nuk shkon në AL51202410270000000001706587
x KENGEDHEVALLE shkollë”. Raiffeisen Bank Albania
Për nëna Zanën e vetmja fije shp- Maliq-Korce
 rese për vajzën e saj është operimi në Selanik. Albania
 Po si? Me cfarë të ardhurash? Me cfarë doku- Per derdhjet qe do behen nga jashte ven-
mentesh? dit duhet te jepen keto te dhena:
DATA:20SKURT2010 Familja e përbërë nga 4 anëtarë, nëna, Irsa, Kur derdhja behet ne Eur :
motra dhe i vëllai më i vogël jetojnë vetëm Emer Mbiemer Haxhi Lanka
HYRJA:17:00Ͳ17:30 me pensionin që kanë siguruar nga vdekja e Nr. i llogarise : 0002706587
babait, vetëm 6 mijë lekë të reja. kodi IBAN
FILLON:17:45–20:00
Po a mundet vallë kjo familje, me kaq pak të AL98202410270000000002706587
ADRESA:Haverstock School, Haverstock Hill, Camden, ardhura të sigurojë paratë për operacion i cili Swift/Code SGSBALTX
do i shpëtonte jetën Irsës?! Emri i bankes Raiffeisen Bank Albania
London, NW3 2BQ Apelit i bashkangjitet më fort dhe dhimbja e Adresa: Qyteti Maliq-Korce
nënës së adoleshentes- “Më ndihmoni ta Albania
 kuroj jashtë shteti”. Kur derdhja behet ne Usd
Edhe Irta nëpërmjet mikrofonit kërkon Emer Mbiemer Haxhi Lanka
HYRJAESHTEFALAS.
ndihmë për tu pajisur me pasaportën bio- Nr. i llogarise 0003706587
metrike dhe i lutet shtetit ta ndihmojë për tu Kodi IBAN
PERINFORMATAMETUTJESHMEKONTAKTONI
kuruar sa më shpejt. AL48202410270000000003706587
07985248694/07886513040 Bashkia e Maliqit ka ofruar një fond të vogël Swift/Code SGSBALTX
për të ndihmuar kurimin e Irsës. Emri i bankes Raiffeisen Bank Albania
Pak ore pas apelit në News24, kreu i bashk- Adresa: Qyteti Maliq-Korce Albania"
KOMUNITET 15 SHKURT FAQE 11
(Vijon nga numri i kaluar) Jam babai, gjeneralo, të kam thënë
Rubrika e Satirës mos u kruaj me mua.
Më në fund u takuan Gjenerali dhe Lali
në një prej darkave londineze.

Gjenerali: Dua të di paraprakisht


Komuniteti Lali: Po si u zgjodhe ti o gjeneral?
Gjenerali: Avash, ti marrim gjërat
me radhë. Sa kohë do të marri ty. Më
dëgjo mua, më mirë eja tek unë, dmth
për axhendën e takimit, e ke parasysh
është çështje serioze, është si ta them
punë me përgjegjësi sepse edhe
“Chateau Margaux” Gjenerali: Nuk është puna vetëm
përzgjedhje, janë aftësitë menaxhuese
etj etj. Po nejse i di shkëlqesia këto,
tek ne; por po ta them më përpara se
kur të kemi organizime nuk duhet të
flasësh. Edhe unë kur flas i bie pak
kohën e kemi të kufizuar. Them s’ka nevojë t’i dijë gjithkush. Por unë shkurt sepse kupton, njerëzit
kështu si fillim se pastaj nuk ke do të bëj një kompromis ta madh. Që mërziten. Vetëm unë dhe Shkëlqesia.
paska nxitur ore... he he he. këtë nuk mund ta pranoj është krijuar
nevojë për ndërmjetës. të jem i sinqertë me ty ngaqë të njoh. Jo se po ta them që në fillim se u ka
njëherë komuniteti nuk mund të
Ti po deshe eja në grupin tonë ku mbetur hatri edhe të tjerëve dhe si të
Lali: Pse ore ç’të keqe ka? përçash komunitetin. Ja ku po ta them
Lali: unë kam vendosur të krijoj marrin pjesë të gjithë dhe me kupton, të them duan të flasin edhe të tjerët o
si burri burrit; është përpjekje e dësh-
dmth do të krijojmë një shoqatë do të vijnë ftesa do të vijnë kupton, burrë dhe nuk i kam lënë. Jo u kam
Gjenerali: Po a e kupton se unë jam tuar ajo e jotja. Ne do t’i përzgjedhim
gjithëpërfshirëse, bashkuese, kom- dhe unë personalisht do të ftoj në çdo than. Me ca kam probleme me disa të
kryetari i të gjithë kryetarëve dhe flas organizatat shoqatat, por që të jem i
bëtare, atdhetare, flamurtare, patri- eveniment në ambasadë. Dhe një gjë tjerë i kam përjashtuar automatikisht.
në emër të të gjithë shoqatave sinqertë janë të ndara gjërat tashmë
otike, historike, flamurtare që do ta të fundit kjo të mbetët mes nesh. Se Le që na kanë sharë edhe për kollare
shqiptare në Mbretërinë e bashkuar. E
quanin; “Shoqata e Bashkimit të të ka shoqata dhe organizata që më lusin edhe për fjalime, se ku i kanë gjetur
Kupton ti që unë flas në emër të çdo Lali: Po sa shoqata ke ti o gjeneral?
Gjitha Bashkimeve të Shoqatave përditë;të vij edhe unë të vij edhe ca foto.. eh more burrë nuk po na lënë
shqiptari madje edhe në emrin tënd.
Shqiptare në Mbretërinë e unë, por nuk i kam pranuar, nuk i rehat.
Është si të them përgjegjësi e madhe. Gjenerali: Unë kam plot 13-14
Bashkuar”. njoh. Por unë kam marrë këtë përgjegjësi
Ku të nisa ftesën në emër të Shkëlqe- shoqata dhe prandaj flas në emër të
jam njeri publik më kupton.
sisë si e bëra unë. Pikërisht nga kjo tyre, më kupton nuk të them kot se
Gjenerali: Çfarë? Ti do të krijosh... Lali: Po leri o gjeneral këto me mua.
pozitë. Edhe ministri mua më takoi, e është punë me përgjegjësi. Ti e di që
ti do të më rivalizosh? Po kush të Unë do të krijoj një shoqatë Lali: Dëgjo o gjeneral, do ta krijoj
ke parasysh është përgjegjësi. Pastaj gjërat nuk bëhen shkel e shko, janë
gjithëpërfshirëse, bashkuese, kom- atë shoqatë sikur nami të bëhet kup-
gjëra me përgjegjësi.
bëtare, atdhetare, flamurtare, patri- ton. Do ta krijoj atë shoqatë
otike, historike, flamurtare që do ta gjithëpërfshirëse, bashkuese, kom-
Lali: Po ku i paske këto shoqata o
quaj; “Shoqata e Bashkimit të të bëtare, atdhetare, flamurtare, patri-
gjeneral? Ti as ueb-site nuk ke as
Gjitha Bashkimeve të Shoqatave otike, historike, flamurtare që do ta
email. Dhe kush na janë këto shoqata
Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar”. quaj;
se unë nuk e di dhe se thuajse shumë
prej tyre i njoh dhe më kupton sepse Unë kam ngaruar Hasanin ta
themelojë shoqatën “Shkodra” pastaj “Shoqata e Bashkimit të të Gjitha
ti e di që unë kam qenë i pari, unë i
janë edhe shoqatat e tjera si “Ismail Bashkimeve të Shoqatave
njoh të gjithë, unë u kam gjetur punë
Qemajli”, “Dedë Gjo Luli”, Shqiptare në Mbretërinë e
të tjerëve, u kam bërë sa e sa të mira e
“Hasan Prishtina”, “Ismail Kadare”, Bashkuar”.
tani të kthejnë shpinën , bëjnë sikur
“Sylejman Vokshi”, “Bajram Curri”, Dhe mos më bëj të kujtoj
nuk të njohin.
“Ali Pasha” “Hasan Tasini”, “Vojo nanen Drane...
Kushi”, “Qemal Stafa”, “Hysen... Po pres takimin nga guxo mos më
Gjenerali: Unë nuk jam nga ata që
tasini” e të tjera si këto. Kam dëgjuar telefono...
nuk jam mosmirënjohës. Thjesht dua
të të sqaroj pak. Që të jem i sinqertë që merren goxha shumë para në emër
me ty është pak punë si të ta them. të shoqatave apo jo? (vijon)
Unë e di që ti nuk do të ma zësh Pse mos të marr edhe unë ë, pse. Në
vendin tim, dmth unë e di që ti nuk fund të fundit
do që të më prishësh punë mua. Por unë jam i
duhet të jesh i qartë se unë jam pari këtu.
kryetari i të gjithë kryetarëve.

Gjeni diçituren

(vijon nga faqe 5) Riatdhesimi nënkupton kthimin me vullnet, apo saj. Duraku shpjegon se çdo vit pranojnë rreth tre
të detyrueshëm, të shtetasve kosovarë nga vendet "Kosova me gjendje të rëndë ekonomike-sociale, mijë persona, të cilët kthehen pa vullnetin e tyre
bazë në procesin e liberalizimit të vizave. Pavarë- përkatëse. me një pa-perspektivë, me mungesë të një nga shtetet evropiane.
sisht kësaj, grupet e të drejtave të njeriut e Derisa autoritetet e shohin këtë si një hap më afër strategjie për hapjen e vendeve të reja të punës, Eksperti për çështje të integrimeve evropiane,
kundërshtojnë procesin e riatdhesimit, për shkak liberalizimit të vizave, organizatat për të drejtat e nuk ka kurrfarë kapaciteti për të pranuar numër Avni Mazreku, thotë se procesi i riatdhesimit dhe
të gjendjes së rëndë ekonomike e sociale në njeriut ngrenë zërin se me këtë veprim po shkelen kaq të madh refugjatësh, ngase ka probleme me ai i liberalizimit bien ndesh me njëri-tjetrin.
Kosovë. të drejtat e njeriut. vetë qytetarët e saj që janë këtu". Por, sipas tij, nëse Kosova do të shkojë përpara
Kosova ka nënshkruar marrëveshjet Ka qenë vetë komisionari për të Drejtat "Ne vlerësojmë se është një shkelje e rëndë e të në procesin e regjimit të lirë të vizave, nuk bën
për riatdhesim me Francën, Belgjikën dhe Zvi- e Njeriut i Këshillit të Evropës, Tomas Hamar- drejtave të njeriut, ngase nga një situatë, ku e pa marrëveshjet për riatdhesim.
crën. Në proces e sipër janë të tjera marrëveshje berg, ai që ka kërkuar nga BE-ja, që të mos i bëjë kanë të siguruar një ekzistencë, qoftë ajo mini- "Normalisht që dikush nga ky konting-
me shtetet evropiane, ku janë të strehuar qindra presion Prishtinës për të pranuar fluks të madh të male, po i sjellin në një situatë ku nuk kanë të sig- jent i madh i njerëzve që jetojnë jashtë vendit, do
mijëra kosovarë.Riatdhesimi nga ana e au- azilkërkuesve. uruar asgjë ", thekson Shala. të duhej të rregullonte statusin e tij legal. Pa rreg-
toriteteve kosovare, është i pranueshëm, meqë "Kam qenë i shqetësuar në lidhje me këto zhvil- Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i nën- ullimin e këtij statusi, asnjë qeveri nuk mund t'i
shihet si një nga hapat kryesor drejt liberalizimit lime, dhe nga bisedat që pata në Kosovë, vetëm shkruan marrëveshjet, nuk i merr parasysh qaset rregullimit të pozitës së tyre".
të vizave. sa më është përforcuar ky shqetësim. Ne kemi një rrethanat se ku do të kthehen refugjatët. "Prandaj, normalisht që për ne, si kosovarë, për
situatë ku brenda Kosovës ende janë rreth 20 mijë Artan Duraku thotë se puna e tyre është që të ekonominë më të varfër evropiane, kjo çështje ka
Artan Duraku, nga Ministria e Punëve të të zhvendosur, të cilët ende nuk mund të kthehen vërtetojnë se personi që do kthehet, është shtetas pasoja të këtilla, mirëpo është nevojë e domos-
Brendshme, shpjegon: në shtëpitë e tyre". kosovar. doshme, që të rregullohet ky status", vlerëson
"Kemi krizë në të dy kampet në veri. Kemi një "Ne verifikojmë shtetësinë e të kthyerve dhe nëse Mazreku.
"Në procesin e liberalizimit, kriteri kryesor është papunësi në shkallë prej 50 për qind. Nuk është vërtetojmë se ai person që do të kthehet, është Por, aktivistët për të drejtat e njeriut alarmojnë se
riatdhesimi dhe kjo nënkupton se duhet të nën- koha për një kthim të tillë", ka thënë gjatë një shtetas i Kosovës, atëherë e japim dritën e gjel- ata të kthyer, që nuk mund të integrohen në
shkruhen marrëveshjet e riatdhesimit me gati të vizite që i ka bërë Kosovës, Tomas Hamarberg. bër". shoqërinë kosovare, do të kërkojnë sërish rrugë
gjitha shtetet e BE-së, me ato që na kanë njohur". Në të njëjtën frymë shprehen edhe aktivistët "Ndërkohë, vepron Ministria e Punës dhe e për të dalë jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë
"Ndërsa, me ato që nuk na kanë njohur, jemi duke kosovarë për të drejtat e njeriut. Mirëqenies Sociale dhe pushteti lokal. Ky proces ilegale.
e përgatitur rregulloren e brendshme ligjore dhe Behxhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të është duke vazhduar me vite të tëra. Deri më tash Ata apostrofojnë si shembull negativ, rastin
është duke u bërë gati ligji për riatdhesim. Pritet Drejtave dhe Lirive të Njeriut, thotë se mar- nuk kemi hasur në vështirësi të mëdha dhe beso- tragjik në lumin "Tisa", ku disa kosovarë humbën
së shpejti të nënshkruhen marrëveshjet me Gjer- rëveshjet kryesisht janë të imponuara, ndërsa jmë se do të vazhdojmë me ritëm të njëjtë", thotë jetën në lumë, në përpjekje për të kaluar ilegal-
maninë, Suedinë, Danimarkën dhe Norvegjinë". Kosova nuk ka kushte për t'i pranuar shtetasit e Duraku. isht kufirin Serbi - Hungari.
Albanian Yellow Pages in
the UK 2010
*A keni ndonjë shërbim
që mund të ofrosh për
komunitetin shqiptar
në Britaninë e Madhe?

*A dëshironi që mesazhi
juaj të shkojë në çdo
familje shqiptare dhe
shqiptaro-britanike?

*A është e vështirë të
neglizhosh me mijëra
konsumatorë?

KONTAKTONI
SA MË PARË QË
TË REZERVONI
VENDIN TUAJ
Tel/fax:02082169527
Mob:07947177160
www.thealbanian.co.uk
Info@thealbanian.info

Sifas Hairdressing
Ejani dhe binduni!
& Beauty Salon
Bridal & and
Evening Styles
Tel 07956457645
Extensions you can visit our web;
& Manicure's sifahairandbeauty.webs.com
Address Downham Bromley Road BR1
5NS
Buses .136 &181
Shërbimet më
fantastike për t’iu
Free Eyebrow
bërë të bukur. Shaping
Motoja jonë është With Your First
profesionalizmi. Appointment
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 14

NGA BRIXHILDA NDINI Mediat botërore japin lajmin tronditës


gjencitë ndërkombëtare të la-

A jmeve i kanë kushtuar vë-


mendje të veçantë lajmit
tronditës për zbulimin e një varri masiv
të varrezave masive ne Malin e Dajtit
në periferi të kryeqytetit në Malin e
Dajtit, ku janë varrosur njerëz të
pushkatuar gjatë regjimit komunist.
Agjencia prestigjoze australiane e la-
jmeve online "The Earth Times"
shkruan se, "eshtrat e personave që be-
sohet se janë vrarë nga regjimi komu-
nist shqiptar në vitet 1970-1980, u
gjetën pranë kryeqytetit të vendit. Tru-
pat u zbuluan nga një person, i cili po
kërkonte trupin e të atit të tij dhe u dër-
guan për ekzaminim mjeko-ligjor.
Të gjithë trupat të cilët kanë
shenja se janë pushkatuar me nga një
plumb në kokë, u gjetën në një luginë
mali shumë afër një vendpushimi në
malin e Dajtit, me pamje nga veriu i
Tiranës. Kujdestari i një ndërtese që
ndodhet shumë afër vendit ku u zbu-
luan eshtrat e të pushkatuarve, Arkivës
së Bashkisë së kryeqytetit - Tiranës, i
tha medias lokale, se zona ishte e njo-
hur si zonë ekzekutimi e përdorur nga
regjimi komunist. Ai tha se ka shërbyer
si roje edhe në kohën e komunizmit, në
këtë ndërtesë duke theksuar se, "Ata
ishin të gjitha viktima politike dhe
nganjëherë ata qenë ekzekutuar pa
vendim gjyqësor të asaj kohe". Men-
dohet se roja ka parë ndoshta edhe
ndonjë rast kur janë hedhur në gropë të
pushkatuarit.
"The Earth Times", shkruan
se pas Luftës së Dytë Botërore, si dhe
në periudhën 1980-1990, deri sa ra
regjimi komunist në Shqipëri në vitet
`90 është zhvilluar një fushatë terrori,
arrestimesh politike, torturash dhe
ekzekutimesh të intelektualëve dhe
kundërshtarëve politikë të regjimit.
"Zbulimi i një varri masiv në afërsi të
Tiranës, ndodhi në një kohë kur në
Shqipëri, ligji shqiptar mbi policinë janë zbuluar dje afër ish-repartit atin e ekzekutuar nga regjimi komu- nist dhe hapjen e dosjeve. "Skeletet e rajone të largëta të izoluar, të internuar,
sekrete dhe krimet e komunizmit, i ushtarak. "Kufomat dhe të paktën nist, krejt rastësisht zbulon varrin gjetura dyshohet se janë ekzekutuar thonë raportet e nxjerra nga shoqatat e
ashtuquajtur Ligji i Lustracionit, është gjashtë qese që përmbajnë eshtra janë masiv më 8 shkurt 2010, në një mal me nga regjimi komunist në Shqipëri. Ato të burgosurve në Shqipëri.
anulluar nga Gjykata Kushtetuese e marrë nga ekspertët e Kriminalistikë s gropa afër kryeqytetit të Shqipërisë në u përkasin njerëzve që Enver Hoxha i Që nga rënia e komunizmit,
Shqipërisë, e cila ka hedhur poshtë një dhe janë dërguar në morgun e Tiranës", Tiranë". Më tej, gazeta thekson se quante armiq të popullit", shkruan më familje të shumta në Shqipëri, kanë
ligj që ndalonte ata që kanë qenë pjesë- tha Plaku. Shqipëria është një nga vendet e pakta tej kjo agjenci, e cila shton se trupat u qenë në kërkim për mbetjet e të afër-
tarë nga ish-personeli i Sigurimit të të ish-Perdes së Hekurt ku sot një stu- gjetën nga persona që nuk dinë se ku mve të ekzekutuar, por nuk ka të dhëna
Shtetit, në regjimin komunist të puno- dent i ekonomikut në Universitetin e janë varrosur të afërmit e tyre të vrarë në arkivat e periudhës komuniste, se
jnë në institucionet e larta shtetërore Tiranës, gjen pas më shumë se gjysmë nga regjimi diktatorial. ku policia sekrete i ka ekzekutuar e
dhe poste publike", shkruan Agjencia shekulli kockat e mbetura të babait të Sipas kësaj agjencie, varrosur trupat. Ka pohime se policia
Ndërkombëtare e Lajmeve, pres-
Nje tragjedi që ka
tij, që kishte qenë i ekzekutuar në vitin dyshohet se të vrarët i përkasin periud- sekrete, kur ra regjimi komunist, i ka
tigjozja "Asociated Press". ndodhur vetëm 1976, si "armik i popullit". Ndërsa hës 1970-1980. "Ata ishin të goditur shkatërruar një pjesë të madhe të arki-
Gjithashtu, kanali televiziv gazeta më e madhe në Lindjen e me nga një plumb në pjesën e prapme vave.
Euronews ka transmetuar lajmin e
në Shqipëri Mesme, të kafkës", thekson më tej agjencia. Shqipëria, thuhet se është
shoqëruar me titullin "Zbulohet varri "Khaleej Times", shkruan Ballkan Insight vazhdon duke shkrua- një nga pak vendet ish "Perdes së
masiv i të pushkatuarve politikë në se, "Diçka që nga vendet ish-komu- jtur në një artikull të gjatë se Shqipëria, Hekurt", që ende nuk ka hapur arkivat
Shqipëri". Varri masiv, tha kanali tele- niste vetëm në Shqipëri ndodhi". deri në vdekjen e diktatorit komunist e saj komuniste, ato të shërbimeve
viziv Euronews, u zbulua nga një njeri Lajmi është pasqyruar edhe nga rrjeti Gazeta shkruan se janë gjetur rastësisht Enver Hoxha, është udhëhequr nga një sekrete të kohës. Si rezultat i kësaj,
i zakonshëm, i cili udhëhoqi një audio-viziv i lajmeve Bloomberg mbetjet e trupave të pushkatuar në një dorë e hekurt. Shqipëria në më shumë mungojnë edhe të dhënat e sakta mbi
kërkim afro dy dekada për të gjetur es- News, i cili thekson se "Shqipëria gjen varr masiv më 8 shkurt në një mal në se pesë dekada ishte nën një izolim numrin e të burgosurve politikë të
htrat e babait të tij, të ekzekutuar nga mbetjet e të burgosurve politikë të veri të Tiranës. Sipas gazetës, i mbetet ndërkombëtar, që nga nëntori 1944 - vrarë nga regjimi dhe sa të pushkatuar
regjimi komunist në vitin 1976. Pas ekzekutuar gjatë regjimit komunist". kriminoligjistikë s së vendit ish-komu- kur Shqipëria, u çlirua pas Luftës së kur dhe ku janë pushkatuar. Asgjë deri
publikimit të historisë së tij nga media Sipas këtij rrjeti informativ, autoritetet nist të bëjë ekspertizën dhe të identi- Dytë Botërore. Dhe filloj të hapej pak tani nuk është vënë në dispozicion të
lokale, autoritetet kanë nisur një hetim shqiptare thanë të hënën se janë gjetur fikojë viktimat. Gazeta citon pas vdekjes së Enver Hoxhës, në vitin atyre që kërkojnë njerëzit e tyre. Gati
për të identifikuar viktimat dhe të disa skelete që besohet se u përkasin të Kryeministrin Berisha, i cili ka prem- 1985. Megjithëse regjimi komunist dy dekada pas regjimit të shembur, mi-
kërkojnë për varre të tjera po në atë burgosurve politikë, që janë të ekzeku- tuar identifikim të shpejtë të 19 vikti- përsëri mbeti në pushtet deri në 1990, jëra të afërm të të burgosurve politikë
zonë. tuar gjatë sundimit komunist në mave, që janë gjetur në varrin masiv. kur u prezantua për herë të parë sistemi janë ekzekutuar dhe ende pyesin ku
Njeriu që zbuloi fillimisht Shqipëri. "Mbetjet e trupave të "Berisha, duke folur të hënën, tha se shumëpartiak. janë trupat e familjarëve të tyre.
varrin, Jovan Plaku i tha agjencisë pushkatuar janë gjetur shumë afër një testet e ADN-së do të përdoren për të Duke reaguar ndaj pub-
franceze të lajmeve se kishte qenë në ish-kazerme ushtarake pranë krye- identifikuar trupat zbuluar në afërsi të likimit të ngjarjes, së zbulimit të një
qytetit Tiranë, në malin e Dajtit.
Sigurimi shkatërroi një
kërkim të ish-kazermës ushtarake të një ish-kazerme të ushtrisë shqiptare, varri masiv në malin e Dajtit të hënën,
braktisur, për disa muaj për të gjetur Eshtrat u zbuluan fare rastë- disa kilometra jashtë Tiranës", thotë
pjesë të madhe të arkivave ngjarje e cila ka marrë mbulim të gjerë
eshtrat e babait të tij, një ish i-burgo- sisht të hedhur në disa gropa futur në më tej gazeta. në mediat në Shqipëri, Kryeministri
sur politik, të cilin regjimi komunist e thasë plasmasi, në një luginë në rrëzë Hapësirë të veçantë lajmit Sipas shoqatave të ish-të burgosurve Sali Berisha, bëri thirrje për një hetim
pati ekzekutuar në vitin 1976 për " të malit të Dajtit, rreth 15 km larg nga tronditës i kushton edhe agjencia tjetër politikë, rreth 5.577 burra dhe 450 gra gjithëpërfshirë s, duke u përpjekur të
tradhti" ndaj vendit, siç i quante kryeqyteti i Shqipërisë - Tirana", citon e lajmeve Balkan Insight, e cila shton u vranë nën regjimin komunist. Më prekë sadopak vetëdijen njerëzore. ....
regjimi komunist. Megjithatë, duket se Bloomberg News. Gazeta turke "Hur- se zbulimi i një varri masiv në Tiranë, shumë se 26.000 persona janë burgo-
babai i tij mbetet në mesin e atyre që rijet" shkruan: "Hetimi: I biri kërkon të ka rihapur debatin mbi regjimin komu- sur, ndërsa 32.000 ishin të deportuar në
AKTUALITET 15 SHKURT FAQE 15

Deklarata e Pavarësisë së Kosovës


Këshillit të Sigurimit të Kombeve të përm-
Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që Bashkuara (1999). Ne ftojmë dhe mirëpresim bahet nga kërcënimi apo përdorimi i forcës në
ë mbledhur në mbledhje të jashtëza- cilëndo mënyrë që është jokonsistente me qël-

T
bënë sakrifica të mëdha për të ndërtuar një një prani ndërkombëtare civile për të
konshme më 17 shkurt 2008, në krye- të ardhme më të mirë për Kosovën, mbikëqyrur zbatimin e Planit të Ahtisaarit limet e Kombeve të Bashkuara.
qytetin e Kosovës, në Prishtinë, dhe një mision të sundimit të ligjit të ud-
Ne, nëpërmjet kësaj Deklarate, marrim

9
. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zg- hëhequr nga Bashkimi Europian. Ne, po
Duke iu përgjigjur thirrjes së popullit për të
ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin
njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet
1 jedhur në mënyrë demokratike, nëpër-
mjet kësaj Deklarate shpallim Kosovën
shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje
ashtu, ftojmë dhe mirëpresim NATO-n që të
mbajë rolin udhëheqës në praninë ndërkom-
bëtare ushtarake dhe të zbatojë përgjegjësitë
obligimet ndërkombëtare të Kosovës,
përfshirë ato të arritura në emrin tonë
nga Misioni i Administratës së Përkohshme
e qytetarëve të saj, pasqyron vullnetin e popullit tonë dhe është që i janë dhënë sipas Rezolutës 1244 të të Kombeve të Bashkuara në Kosovë
në pajtueshmëri të plotë me rekomandimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të (UNMIK), si dhe obligimet e traktateve dhe
Të zotuar për t’u përballur më trashëgiminë të Dërguarit Special të Kombeve të Bashkuara (1999) dhe Planit të Ahtisaarit, obligimet tjera të ish-Republikës Socialiste
e dhembshme të së kaluarës së afërt në Bashkuara, Martti Ahtisaari, dhe Propoz- deri në atë kohë kur institucionet e Kosovës Federative të Jugosllavisë ndaj të cilave
frymë të pajtimit dhe faljes, imin e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e do të jenë në gjendje të marrin këto obligohemi si ish-pjesë konstituive, përfshirë
Statusit të Kosovës. përgjegjësi. Ne do të bashkëpunojmë plotë- konventat e Vjenës për marrëdhëniet diplo-
Të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit sisht më këto prani në Kosovë për të siguruar matike dhe konsullore. Ne do të bashkëpuno-
dhe respektimit të diversitetit të popullit . Ne shpallim Kosovën një republikë paqen, prosperitetin dhe stabilitetin në të jmë plotësisht me Tribunalin Penal
tonë,

Duke riafirmuar dëshirën tonë për t’u inte-


2 demokratike, laike dhe multietnike, të
udhëhequr nga parimet e jodiskrim-
inimit dhe mbrojtes së
ardhmen në Kosovë.

. Për arsye të kul-


Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. Ne syn-
ojmë të kërkojmë anëtarësim në organizatat
ndërkombëtare, në të cilat Kosova do të syn-
gruar plotësisht në familjen euroatlantike
të demokracive,
barabartë sipas ligjit.
Ne do të mbrojmë
dhe promovo-
6 turës, gjeografisë
dhe historisë, ne
besojmë se e
10
ojë të kontribuojë për qëllime të
paqes dhe stabilitetit ndërkombë-
tar.
Duke vërejtur se Kosova është një rast spe- jmë të drejtat ardhmja jonë
cial që del nga shpërbërja jokonsensuale e e të gjitha është në famil- Kosova shpall zotimin e saj ndaj paqes dhe
Jugosllavisë dhe nuk është presedan për komu- jen europiane. stabilitetit në rajonin tonë të Europës
cilëndo situatë tjetër, niteteve Për këtë Juglindore. Pavarësia jonë e sjell në fund
n ë arsye, ne sh- procesin e shpërbërjes së dhunshme të Ju-
Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe Kosovë pallim syn- gosllavisë.
dhunës në Kosovë që shqetësuan ndërgjeg- dhe kri- imin tonë Gjersa ky proces ka qenë i dhembshëm, ne
jen e të gjithë popujve të civilizuar, jojmë për të marrë do të punojmë pa pushim për t’i kontribuar
kushtet e të gjitha një pajtimi që do të lejonte Europën Juglin-
Mirënjohës që bota intervenoi më 1999 nevojshme hapat e nevo- dore të shkojë përtej konflikteve të së kalu-
duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e për pjesë- jshëm për të sig- arës dhe të farkojë lidhje të reja rajonale të
Beogradit mbi Kosovën, dhe vendosur marrjen e tyre uruar anëtarësim bashkëpunimit. Për këtë arsye, do të puno-
Kosovën nën administrimin e përkohshëm efektive në pro- të plotë në jmë së bashku me fqinjtë tanë për të avan-
të Kombeve të Bashkuara, suar të ardhmen tonë të

Krenarë që Kosova që atëherë ka zhvilluar


ceset politike dhe
vendimmarrëse.
Bashkimin Europian
sapo që të jetë e mundshme
dhe për të zbatuar reformat e
11 përbashkët europiane.

institucione funksionale, multietnike të Ne pranojmë plotësisht obligimet kërkuara për integrim europian dhe euroat- Ne shprehim, në veçanti, dëshirën tonë për
demokracisë që shprehin lirisht vullnetin e
qytetarëve tanë, 3 për Kosovën të përmbajtura në
Planin e Ahtisarit, dhe mirëpresim
lantik.

. Ne i shprehim mirënjohje Organizatës


të vendosur marrëdhënie të mira me të
gjithë fqinjtë tanë, përfshirë Republikën e
Serbisë, me të cilën kemi marrëdhënie his-
Duke rikujtuar vitet e negociatave të spon-
sorizuara ndërkombëtarisht ndërmjet
Beogradit dhe Prishtinës mbi çështjen e sta-
kornizën që ai propozon për të udhëhe-
qur Kosovën në vitet në vijim. Ne do të
zbatojmë plotësisht ato obligime, përf-
shirë miratimin prioritar të legjislacionit
7 së Kombeve të Bashkuara për punën që
ka bërë për të na ndihmuar në rimëkëm-
bjen dhe rindërtimin pas lufte dhe ndërtimin
torike, tregtare dhe shoqërore, të cilat syno-
jmë t’i zhvillojmë më tej në të ardhmen e
afërt. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona
tusit tonë të ardhshëm politik, e institucioneve të demokracisë. Ne jemi të për t’i kontribuar marrëdhënieve të fqinjë-
të përfshirë në Aneksin XII të tij, përkushtuar të punojmë në mënyrë kon- sisë dhe bashkëpunimit me Republikën e
Duke shprehur keqardhje që nuk u arrit veçanërisht atë që mbron dhe promovon struktive me Organizatën e Kombeve të Serbisë duke promovuar pajtimin ndërmjet
asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve Bashkuara gjersa ajo vazhdon punën e saj në popujve tanë.
palët përkundër angazhimit të mirëfilltë të
udhëheqësve tanë,
të tyre. periudhën në vijim.
12 Ne, nëpërmjet kësaj, afirmojmë
. Me pavarësinë vie detyra e anëtarë- në mënyrë të qartë, specifike dhe

8
. Ne do të miratojmë sa më shpejt që të
Duke konfirmuar se rekomandimet e të
Dërguarit Special të Kombeve të
Bashkuara, Martti Ahtisaari, i ofrojnë
4 jetë e mundshme një kushtetutë që
mishëron zotimin tonë për të respek-
tuar të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të
sisë së përgjegjshme në bashkësinë
ndërkombëtare. Ne e pranojmë plotë-
sisht këtë detyrë dhe do t’i përmbahemi
të parevokueshme se Kosova do të jetë
ligjërisht e obliguar të plotësojë dispozi-
tatat e përmbajtura në këtë Deklaratë, për-
Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për të gjithë qytetarëve tanë, posaçërisht ashtu parimeve të Kartës së Kombeve të shirë këtu veçanërisht obligimet e saj nga
zhvillimin e saj të ardhshëm, dhe janë në siç definohen me Konventën Europiane për Bashkuara, Aktin Final të Helsinkit, akteve Plani i Ahtisaarit. Në të gjitha këto
vijë me standardet më të larta europiane të Drejtat e Njeriut. Kushtetuta do të inko- tjera të Organizatës për Siguri dhe çështje, ne do të veprojmë në pajtueshmëri
për të drejtat të njeriut dhe qeverisjen e rporojë të gjitha parimet relevante të Planit Bashkëpunim në Europë, obligimeve ligjore në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe
mirë, të Ahtisaarit dhe do të miratohet nëpërmjet ndërkombëtare dhe parimeve të marrëd- rezolutat e Këshillit të Sigurimit të
një procesi demokratik dhe të kujdesshëm. hënieve të mira ndërkombëtare që shënojnë Kombeve të Bashkuara, përfshirë Rezo-
Të vendosur që ta shohim statusin tonë të marrëdhëniet ndërmjet shteteve. Kosova do lutën 1244 (1999). Ne shpallim publikisht
zgjidhur në mënyrë që t’i jipet popullit tonë . Ne mirëpresim mbështetjen e vazh- të ketë kufijtë e saj ndërkombëtarë ashtu siç se të gjitha shtetet kanë të drejtën të
qartësi mbi të ardhmen e vet, të shkohet
përtej konflikteve të së kaluarës dhe të real-
izohet potenciali i plotë demokratik i
5 dueshme të bashkësisë ndërkombëtare
për zhvillimin tonë demokratik nëpër-
mjet të pranive ndërkombëtare të themeluara
janë paraparë në Aneksin VIII të Planit të
Ahtisaarit, dhe do të respektojë plotësisht
sovranitetin dhe integritetin territorial të të
mbështeten në këtë Deklaratë, dhe i bëjmë
apel të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështet-
jen e tyre.
shoqërisë sonë, në Kosovë në bazë të Rezolutës 1244 të gjithë fqinjve tanë. Kosova, po ashtu, do të
INTERVISTA 15 SHKURT FAQE 16

Drejtori i Arkivit:Kemi emrat


NGA FERDINAND DERVISHI

ër të shkuar te vendvarrimet e

P pazbuluara të të pushkatuarve të
kohës së komunizmit kemi
emrat e saktë të prokurorëve, hetuesve,
mjekëve e sekretarëve që kanë marrë
pjesë në këto ekzekutime. Ata mund të
shërbejnë si dëshmitarë okularë, mund
të tregojnë me gisht se ku janë varrosur
e saktë të ekzekutuesve
viktimat”. Ky është thelbi i pohimeve
të Drejtorit të Arkivës së Ministrisë së
Brendshme, Kastriot Dervishi.
Sipas Dervishit, në arkiv
nuk ka asnjë dokument të vetëm që të
vërtetojë vendndodhjen e varreve të të
të dënimeve me vdekje
përkatëse që të kryente ekzekutimin.
ekzekutuarve politikë, por për fat janë
Më pas titullari i degës hartonte planin
gjetur një numër i vogël skicash që tre-
e masave për këtë ekzekutim. Përpilo-
gojnë varre të të ekzekutuarve për
hej dokumentacioni për emrat e per-
krime ordinere. Në të njëjtën intervistë,
sonave që do merrnin pjesë në
Dervishi rrëfen vendet e ekzekutimeve
ekzekutim (prokurori, hetuesi, mjeku,
të kohës së komunizmit në të gjithë
sekretari shkrues, komandanti i grupit
vendin dhe një urdhër të Kadri Hazbiut
ekzekutues, ekzekutuesit, personat që
për përpilimin e hartave të vendndod-
stërviteshin për të parë skenën, për të
hjeve, por që fatkeqësisht koha e ka
marrë zemër, etj). Procesverbali plotë-
bërë të pavlefshëm.
sohej me fjalët e fundit që kishte thënë
i dënuari me vdekje për herë të fundit.
Gjatë kohës që punoni në drejtim të
Përgjithësisht për personat të dënuar
Arkivit të Ministrisë së Brendshme,
politikisht fjalët e fundit kanë qenë për
si u jeni përgjigjur kërkesave të
Shqipërinë, ndërsa për të dënuarit or-
qytetarëve të ndryshëm për ndihmë
dinerë (për vrasje, grabitje, etj), për
për gjetjen e eshtrave të të afërmve
partinë dhe udhëheqjen.
të tyre të pushkatuar në kohën e ko-
Për ekzekutimet e viteve të
munizmit? Si i keni trajtuar këto
para, për shkak të kohës së madhe që
raste?
ka kaluar, është e vështirë të flitet për
persona gjallë, ndërsa për ekzekutimet
Sigurisht gjetja e eshtrave të personave
e periudhës nga viti 1970 e lart,
që janë ekzekutuar, kanë vdekur në
mundësia e të qenit gjallë e pjesëmar-
hetuesi, në burg apo në përpjekje me
rësve është e madhe. Ne kemi të dhëna
forcat e Sigurimit gjatë regjimit komu-
të sakta mbi prokurorët, hetuesit,
nist ka qenë një prej kërkesave të
mjekët, sekretarët, etj që kanë qenë të
shumta që qytetarët kanë pasur ndaj
pranishëm në kryerjen e një ekzeku-
Arkivit të Ministrisë së Brendshme. Jo
timi. Po ashtu janë edhe të dhënat për
gjatë kësaj kohe, por qysh në vitet e
kryetarin dhe nënkryetarin e degës së
para të demokracisë, janë depozituar shfletoni nëpër dosjet e kohës së ko- tëzuar të dhënat nga fondet e Hetuesisë Të ekzekutuarit me vendim Punëve të Brendshme që miratonte
kërkesa për gjetjen e eshtrave të per- munizmit, si është vepruar me doku- dhe ish-Drejtorisë së Zbatim të formës së prerë pasi dënoheshin nga planin e masave për ekzekutim.
sonave në fjalë. Gatishmëria e Arkivit mentimin e pushkatimeve? A keni Vendimeve Penale. Ndërkohë të dhëna gjykatat e niveleve të ndryshme
ka qenë maksimale duke vënë në për- parë dokumente të sakta për vend- të tjera ndodhen të veçuara në fonde të (shkallës së parë, Gjykata e Lartë, A përpiloheshin harta të vendvar-
dorim gjithçka ndodhej në fondet tona ndodhjen e varreve, apo emra per- tjera si ato të degëve të punëve të gjykatat ushtarake, etj), kalonin për rimeve dhe sa kohë ruheshin këto
arkivore. Jo më larg se sot (dje) ka ard- sonash që kanë marrë pjesë në togat brendshme, apo brenda dosjeve heti- miratim përfundimtar në komandën e dokumente me ligj?
hur e bija e të ekzekutuarit O. I. dhe e pushkatimeve, që mund të shërbe- more - gjyqësore. Duke bërë një përm- përgjithshme të ushtrisë (për gjykatat
është pajisur me praktikën e ekzeku- jnë si dëshmitarë okularë? bledhje mund të them se shumica e ushtarak) ose në Presidiumin e Kuven- Pas proceseve të viteve të
timit të babait të saj, shoqëruar edhe praktikave të të ekzekutuarve me dit Popullor për rastet e tjera. Me nx- para, të ecura pa rregull të qartë, më 10
me fjalën e fundit ku kishte dhe një Në kuptimin e mirëfilltë, nuk ka ekzis- vdekje ekzistojnë, por pa skicat e jerrjen e urdhrit (tek rastet ushtarake të janar 1947, doli dekreti nr.264 i Pre-
amanet me vajzën. tuar ndonjë fond arkivor që mund ta vendeve se ku janë kryer. Enver Hoxhës), ose të dekretit nga Pre- sidiumit të Kuvendit Popullor, që sh-
Arkivi do të vërë në dispozi- titulloj “fondi i ekzekutimeve”, apo Të ekzekutuarit me vendim sidiumi i Kuvendit Popullor për mira- palli ligjin nr.390, datë 10 janar 1947
cion të të interesuarve gjithçka ka dhe diçka afër tyre. Nga ne ka qenë nevoja të formës së prerë të gjykatave komu- timin e ekzekutimit të personit, dega e “Mbi ekzekutimet e dënimeve”. Pas tre
kjo nuk diskutohet, por duhet të kup- të krijohej dhe grumbullohej gjithçka niste, sipas të dhënave të AMB-së punëve të brendshme e rrethit (në raste vjetësh më 9 shkurt 1950 ministri i
tohet thelbi i materialeve të depozitu- nga e para. Kohë më parë kam nisur të (Arkivit të Ministrisë së Brendshme. të veçanta grupi special) ku gjykohej Punëve të Brendshme, Mehmet Shehu,
ara në të, pasi ai nuk është arkiv grumbulloj praktikat e pushkatimeve Red) janë 1030 persona, ndërsa së çështja, merrte urdhrin për ekzekutim nxori urdhrin mbi vendimet ekzekutim
varreze. nga viti 1972 e deri më 1990 dhe mund bashku me kategoritë e tjera sipas për- vendimi. Urdhri për ekzekutim personi me vdekje që jepeshin nga organet
të them se në një farë mënyre është kri- pilimit që ka bërë komisioni përkatës nxirrej nga Ministri i Punëve të Brend- gjyqësore. Sipas këtij urdhri, dënimi
Nga sa keni pasur mundësinë të juar një fond unik arkivor, duke shfry- më 1992 shkon në 5157 vetë. shme. Në këtë urdhër ngarkohej dega jepej: pasi ishte dhënë vendimi i for-
mës së prerë si dhe dekreti i Presidiu-
mit të Kuvendit Popullor, pasi të dilte
urdhri i ministri me shkrim, urdhri për-
pilohej nga Dega e 7-të e Sigurimit të
Shtetit, kur kishte karakter politik dhe
nga ana policia, kur kishte karakter or-
diner. Urdhri duhet të përmbante: gje-
nealitetet e personit, numrin e vendimit
dhe datën e gjykatës, datën, orën dhe
vendin e ekzekutimit, si dhe kush
ngarkohet për ekzekutim, me emër
mbiemër, gradën dhe detyrën. Për çdo
ekzekutim bëhej procesverbali ku
shkruhej edhe fjala e fundit e të
dënuarit. Procesverbali i dërgohej
degës nga ishte përpiluar urdhri, e cila
ia dërgonte ministrit.
Më vonë ka dalë një urdhër
tjetër i Kadri Hazbiut, i cili pak a
shumë i referohej urdhrit të më-
parshëm. Në bazë të këtij urdhri në atë
kohë përpiloheshin skica të vendit ku
kryheshin ekzekutimet, por organi
zbatues i urdhrit nuk i depozitonte këto
INTERVISTA 15 SHKURT FAQE 17
në arkiv pasi e konsideronte dokument A keni hasur ndonjë të dhënë për es-
operativ të përkohshëm me afat ruajtje htrat e gjetura pak kohë më parë në
5 vjet. fshatin Qerret të Dajtit?
Sot ne kemi në Arkiv pak skica dhe
vendvarrime të të ekzekutuarve jopoli- Nuk e di si quhet saktësisht ky vend,
tikë, që kanë mundur të depozitohen. por sigurisht që kam dijeni se është një
nga vendet e përdorura për ekzeku-
Ka pasur vende të caktuara për time.
pushkatimet e kategorive të
ndryshme të të dënuarve, apo kishte
vetëm një të tillë? Si funksiononte Pushkatimet, në dosje
kjo në qytetet e ndryshme të vendit?
vetëm fjalët e fundit
Çdo rreth ka pasur vendin ku kry-
heshin ekzekutimet. Mos përfytyroni Në arkivat sekrete të Ministrisë së
se kanë qenë toga pushkatimi përballë Brend-shme, saktësisht në materialet
personave të dënuar. Së paku në 20 – që kanë mbërritur të padëmtuara deri
30 vitet e fundit kjo punë është bërë në ditët tona, mungon në çdo rast sak-
për çdo rast nga një person i besuar me tësimi i vendeve ku janë varrosur të
një plumb në kokë, pasi nuk duheshin pushkatuarit e kohës së
harxhuar plumbat. Për sa i takon komunizmit.Zyrtarë të Arkivit të Min-
vendeve të ekzekutimit mund të themi istrisë së Brendshme pohojnë se kanë
diçka. gjetur një numër dosjesh të grupeve të
Për Tiranën janë përdorur ekzekutuara me pushkatim në kohën e
disa vende si Kodra e Priftit (për komunizmit, por në asnjë rast në këto
gjyqin special të 1945, etj), Lumi i dokumente nuk është shkruar, qoftë një
Tiranës (zona e Paskuqanit dhe zona e fjalë e vetme për vendin e varrosjeve,
quajtur Peshkës, rrugës për në fshatin apo të vendndodhjes së varreve ma-
Brar), Ura e Beshirit (për grupin e sive. Në dosjet ku ka pasur doku-
Hamit Matjanit dhe të “bombës në am- mentacion më të plotë, fleta e fundit e
basadën sovjetike”, disa zona në Dajt tyre, në rastin më të mirë ka emrat e
(Linzë), etj. Për Elbasanin është për- grupit të ngarkuar me procedurën e
dorur Krasta dhe përroi i Muçanit. Për ekzekutimit, si për shembull emrin e
Durrësin është përdorur ura e Dajlanit komandantit të grupit të pushkatimit,
dhe Mali i Robit. Për Lushnjën një rez- emrin e prokurorit e hetuesit asistues,
ervuar afër qytetit. Për Korçën rruga në emrin e mjekut dhe të një sekretari.
Qafën e Qarrit. Për Vlorën zona e pyl- Gjithsesi procedura të tilla, sipas të
lit të sodës, për Shkodrën zona e ante- njëjtëve, janë zbatuar më së shumti në
nave, për Peshkopinë një vend në pjesën e dytë të kohës së regjimit ko-
Drinin e Zi, etj. Këto vende në pjesën munist, pasi në pjesën e parë, sidomos
më të madhe i kam lexuar, nuk i kam menjëherë pas çlirimit të vendit, doku-
parasysh si mund të jenë. mentacioni i ekzekutimeve me pushka-
tim është krejtësisht i paplotë.
A keni dijeni të përafërt se sa gru- Në këto raste, përfund doku-
peve të pushkatuarish u janë gjetur mentit shënohej vetëm emri i të ash-
eshtrat tashmë dhe të cilave peri- tuquajturit Prokuror i Popullit dhe
udha kohore janë? asgjë më tepër. Pra në asnjë rast nuk
shënohej vendi i varrimit, apo edhe
Pas vitit 1992 pati përpjekje të shumta emrat e personave të ngarkuar me
për gjetjen e eshtrave të viktimave të pushkatimin, që në mungesë të har-
komunizmit. Në atë kohë janë zhvil- tave, mund të shërbejnë si dëshmitarë
luar edhe ceremoni për nderimin e okularë. Përmbajtja e dokumentit të
tyre. Me sa kam mundur të mësoj, in- mëposhtëm, një ekzekutim i vitit 1945
formacioni më i madh është marrë në në Korçë, i marrë nga dosja përkatëse
terren me anë të dëshmitarëve të e gjykimit të një grupi kundërshtarësh
kohës. Ajo që është zbuluar dhe gjetur, të komunistëve, nuk thotë asgjë veç
sigurisht që është fare pak në krahasim emrit të prokurorit, që aktualisht nuk
me atë që ndodhet nën tokë. Kam qenë rron. Pra e gjithë dosja, nëse dikush do
në kontakt me shumë familje që janë të kërkonte një fill për të mbërritur te
interesuar, ndërsa kemi zhvilluar “het- vendvarrimi i tre të pushkatuarve,
ime” duke shfrytëzuar emrat që për- kishte vetëm një emër, që mund të
mendeshin në procesverbale. Sigurisht shërbente për identifikimin e varrit. “Lamtumirë Hasan, Lamtu- Prokurorit. Krimineli Rapo Partizanët të gjithë qeshnin,
ka qenë e vështirë për shkak të viteve Një emër që tashmë, pas vdekjes, nuk mirë Shezai”; këto fjalë i pa- Zëmblaku tha: “Rroftë megjithëse ata bërtisnin duke
që kanë kaluar, kujtesës së dobët të ka më asnjë vlerë për këtë qëllim. suan edhe Haki Nikolica e Shqipëria, qeveria të më ketë thirrur, këtë herë edhe Haki
njerëzve dhe gojëkyçjes së protago-
nistëve të asaj kohe që i dukej “privi-
Rapo Zemblaku. kujdes fëmijën, mbasi kam Nikolica, “poshtë Komu-
legj” i madh dhënia e informacionit Dokumenti i 1945
Me të tilla fjalë, duke edhe një djalë partizan”. Haki nizmi”, ndërsa krimineli Enver
përkatës.
Këshilli Gjyqësor Ushtarak shtuar edhe Rroftë Shqipëria, Nikolica kërkoi që qeveria të Agolli, derisa dha shpirt
Nr. I Prot. 176. Res. iu drejtuan edhe të burgo- kujdeset për mëmën dhe bërtiste: “Do ta paguaj
Keni të dhëna për prishje të vendeve
Korçë, më 3/10/1945 surve, që nga dritaret e motrën e tij; ndërsa krimineli Nevzati, do ta paguaj Nevzati”.
të varrimeve nga ndërtime të bëra
në kohë të ndryshme? Gjykatës së Naltë dhomave të burgut kishin dalë Enver Agolli, duke bërtitur Nevzati ishte mbi kokën e tyre
Ushtarake, Tiranë të shikonin. “nuk kam asnjë fjalë, thirri dhe urdhëroi zjarr mbi ta.
Po kjo është çështja më e dhimbshme. Në vendin e ekzeku- “poshtë komunizmi” e duke u Kështu përfunduan kriminelët
Ndërtimet e bëra para vitit 1990, si timit, pa zbritur edhe mirë nga thënë shokëve vraponi të ikim, Enver Agolli, Haki Nikolica e
edhe atë të bëra më pas kanë sjellë Në mbrëmjen e datës
shkatërrime të pariparueshme të var- 2/10/1945, ora 20, u ekzeku- automobili, krimineli Enver pa u dhënë urdhri i ekzeku- Rapo Zëmblaku.
reve. Kështu zona e Pusit të Mezinit në tuan kriminelët 1) Enver Agolli filloi të bërtiste “poshtë timit, ata, si ishin të tre të lid- Falja e jetës të krim-
Vlorë, zonat e Lumit të Tiranës dhe
Agolli, 2) Rapo Zëmblaku, 3) komunizmi” dhe këto fjalë i hur, tentuan të arratisen, dhe inelit Hasan Xama u prit mirë
Kodra e Priftit në Tiranë, për shembull, tha edhe krimineli tjetër Haki u vunë në ikje. Në këtë kohë, nga rrethi i tij, ndërsa në pop-
mund të konsiderohen raste të hum- Haki Nikolica. Në minutën që
u ngritën nga burgu për t’u Nikolica; ndërsa krimineli i një partizan, me urdhër të Ko- ull ngjau e kundërta.
bura përfundimisht.
Një tjetër problem janë të varrosurit e hipur në automobil e për t’u tretë Rapo Zëmblaku nuk mandantit që drejtonte togën, Vdekje Fashizmit-Liri Popullit
vdekur në burgje, të varrosur në var- çuar në vendin e ekzekutimit, nxori asnjë fjalë. plagos njërin prej tyre, dhe dy (Prokurori i Popullit)
reza publike që më pas janë zhvendo- Kur u vunë në rresht të tjerët, duke mos mundur ta Kapiten I, Nevzat Haznedari
sur. Kështu për shembull janë bërë
krimineli Enver Agolli, ndërm-
jet frikës bërtiti, duke i’u drej- dhe partizanët u përgatitën për heqin zvarrë, ndalën në vend. (Firma-vula)
varrime në Varrin e Bamit në Tiranë
të kryer veprimin, u kërkua Afrohen partizanët dhe vihen (Panorama)
dhe eshtrat kanë ngelur aty. tuar shkove të tij që i’u fal jeta,
Hasan Xamës e Shezai Trenit, fjala e fundit nga ana e në rresht për të kryer veprimin.
INTERVISTA 15 SHKURT FAQE 19

ILIRIA, shoqata e re shqiptare e Birmingham-it hap dyert e saj per here te pare

Intervistoi:
Brixhilda Ndini
shte faktuale qe Londra
ILIRIA VJEN NE BIRMINGAM
E mbahet dhe eshte “city” me i
madh ne MB, ndjekur nga
Birmingham, i cili formon “city-n” e
jen e kesaj shoqate ?
Pranvera Smith: Ajo cka kemi verej-
tur eshte qe ne Birmingham dhe zonat
perreth ekziston nje komunitiet shqip-
Interviste me drejtuesen e kesaj
dyte ne kete shtet ku numri dhe
larmia e komuniteteve dhe kultur-
ave te ndryshme s’ka te mbaruar.
Dicka qe kam verejtur eshte qe ne
tar qe per fat te keq eshte mjaft i sh-
perndare per momentin. Formimi i
ketij komuniteti eshte bere vecanerisht
shoqate, znj. Pranvera Smith
gjate 10 viteve the fundit, por per fat te tar te Birminghamit?
nje kohe kur komuniteti shqiptar ne
keq ky komunitet nuk ka pasur asnje Drejtuesja e “ILIRIA”
Londer gjendet ne vende dhe grupe
mbeshtetje konkrete per t’u integruar Pranvera Smith: Te mrekullueshem!
te caktuara si p.sh ne Ilford, Bark-
me se miri ne jeten Britanike, dhe znj.Pranvera Smith
ing, Wood Green etj., ku sapo te Ne kemi kontakt me nje numer shume
njekohesisht per te gjetur vetveten dhe te madh shqiptaresh dhe une e dashuroj
kalosh nuk te mungojne shqiptare.
lirine e fjales permes nje organizate qe kombin tim, por mund te them me
Birminghami mban nje kontrast te
do t’i pranoje ata me zemer te hapur, shume konfidence qe shqiptaret e
ndryshem: shqiptaret e atjeshem
per te kontribuar ne menyren sesi Birmingham-it jane ajka e komunitetit
sikur jetojne te shperndare nga
jetesa e tyre si shqiptare funksionon shqiptar ne MB. Shpresoj te mos u
menyra sesi jane vendosur nga au-
dhe njekohesisht per t’u bere flamur ngele hatri shqiptareve te zonave te
toritetet Britanike, por njekohesisht
dhe inkurajim qe brezat e ri do te nd- tjera (Qesh).
nga zgjedhja e tyre personale.
jekin ne menyre mbajtjen ne menyre
ILIRIA, kjo shoqate e sapokrijuar
fanatike te traditave te mrekullueshme Brixhilda Ndini: Cfare projektesh
nga nje grup intelektualesh
shqiptare. Themelimi i shoqates eshte parashikon ILIRIA per 2010-ten?
shqiptare ne Birmingham dhe zonat
pare si domosdoshmeri dhe urgjence, Pranvera Smith: Qellimi yne eshte
perreth, ka si qellim ofrimin e sher-
gjate permbledhjes se te vertetes se qe te realizojme projekte te ndryshme
bimeve perfituese per shqiptaret e
hidhur rreth izolimit qe shume per perfitues te moshave te ndryshme,
Birmingham-it.
shqiptare perjetojne ne Birmingham por mund te them gjithashtu qe perqen-
Ne kete interviste eksklusive me
dhe mungeses se theksuar te ketyre drimin kryesor do ta kemi ne projekte
drejtusen e kesaj shoqate, znj. Pran-
sherbimeve. per femije dhe te rinj si dhe ne projek-
vera Smith ne u perpoqem te gjejme
informacion rreth objektivave dhe tin e grave.
Brixhilda Ndini: Te drejtosh nje
qellimit te krijimit te kesaj shoqate.
shoqate si ILIRIA, eshte nje sacri- Brixhilda Ndini: Duket qarte qe
fice. Nga ana personale, cfare u shoqata jote do te kete suksese dhe
Brixhilda Ndini: Miredita znj.
shtyn ju personalisht ne kete mision mjaft pune gjate ketij viti.
Pranvera dhe urime per shoqaten
? Pranvera Smith: Te lutem Brixhilda,
ILIRIA. Ne radhe te pare, emri i
shoqates duket interesant dhe lerme te te korrektoj per nje cast:
Pranvera Smith: Ok, ajo cka me prek Shoqata ILIRIA nuk mund te shihet si
domethenes – si vendoset t’i vini
vertet eshte fakti i numrit te madh te shoqata ime, apo e atij apo asaj. Ajo
kesaj shoqate kete emer ?
shqiptareve ne Birmigham, te cilet nuk me perket mua apo nje njeriu, por
kane mbi 10 vite qe jane ne pritje te nje komuniteti te tere. Une si dhe
Pranvera Smith: Miredita dhe u fal-
aprovimit te azilit, dhe ende s’e dine bordi drejtues, formuar nga intelek-
enderoj per interesin ne shoqaten tone
cfare mban e nesermja per ta. Jo rralle tuale shqiptare jemi thjesht sherbetore
te sapokrijuar. Vendosem ta quanin
ndjehem keq madje, duke e ditur qe te nje komuniteti qe vertet meriton ve-
shoqaten tone ILIRIA, me qellim
une si individe kam lirine te udhetoj ne mendjen dhe perkujdesjen tone permes
shfaqjen e arsyes kryesore perse kjo
vendlindje, per gezime a hidherime, ne shoqates ILIRIA.
shoqate duhet te hapej – per t’i sher-
nje kohe kur kam perreth shqiptare qe
byer te gjithe “ilireve” te sotem,
jetojne si te burgosur nen hijen e pro- Brixhilda Ndini: Perfshirja juaj tek
shqiptareve qe kane ardhur nga te
cesit teper te lodhshem dhe hidherues ILIRIA, a eshte kjo i vetmi aktivitet
gjitha anet e shqiptarise dhe kane nder-
te azilkerkimit. punesor qe znj. Smith ka?
tuar jeten ne Birmingham dhe zonat
Vecanerisht e gjej te veshtire
perreth.
kur keta njerez qe i njoh humbasin Pranvera Smith: Jo, ne fakt une punoj
Brixhilda Ndini: Perse u themelua per mua por ne fakt zemra ime eshte
familjaret e tyre qe gjenden ne atdhe. dhe full-time per nje organizate ne
ILIRIA? Cili eshte motivi per hap- per t’i sherbyer komunitetit tim shqip- Pranvera Smith: Po, “Jam Krenar Qe
Eshte vertet i trishte fakti qe ata Birmingham, te quajtur Freshwinds. foles. Puna qe bej tek Freshwinds me Jam Shqiptar” organizohet me rastin e
s’mund te jene Per mua eshte vertet nje kenaqesi te kenaq, por per fat te keq asnjeri tjeter perkujtimit te 2 vjetorit te shpalljes se
aty, per t’i perc- punoj me persona qe jane nga komu- aty nuk flet shqip (Qesh). Pavaresise se Kosoves. Presim shume
jelle te dashurit nitete te ndryshme dhe jetojne ketu si mysafire nga Londra dhe pjesemarres
e tyre per ne refugjate, apo vuajne nga sida, kancer, Brixhilda Ndini: Me thate qe nga Birmingham dhe zonat perreth.
banesen e per- invaliditete fizike dhe mendore etj. ILIRIA po organizon aktivitetin e
jetshme. Njeko- Eshte vertet nje experience fantastike saj te pare: me shume detaje? Faleminderit.
hesisht, ne jemi
te gatshem per
te qendruar
prane te gjithe
shqiptareve te
cilet jetojne ne
Birmingham,
pavaresisht sesi
kane ardhur ne
MB.

Brixhilda
Ndini: Duket
qarte qe keni
nje zemer te
madhe per
shqiptaret.
Cfare per-
shtypjesh keni
per komu-
nitetin shqip-
KULTURE 15 SHKURT FAQE 20

“Akil Koci dhe


Akademik Vasil S. TOLE
ur ulesh të shkruash për kom-

K pozitorin Akil Koci dhe


veprën e Tij, është e pamundur
që më përpara të mos parashtrosh fak-

kompozicioni shqiptar”
tin se çështë muzika dhe kompozicioni
shqiptar për të kuptuar më mirë edhe
vlerat e veprës së tij muzikore.
Fillimisht do të theksonim
se rëndësia e një kompozitori shndër-
rohet në një koncept relativ kur flasim akoma më të vështirë klasifikimin dhe para, tradita e muzikës profesioniste
për një kompozitor shqiptar. Arsyet për përzgjedhjen e kompozitorëve, lidhet shqiptare kishte tashmë CV-në e saj,
këtë janë nga me të ndryshme syresh, edhe me faktin se qëndrimet e deri- emrat e këtyre krijuesve dhe disa
por besoj se ajo me kryesorja lidhet me tashme të kritikës muzikore shqiptare, nga veçoritë thelbësore të krijimit të
specifikat e lindjes dhe zhvillimit të në thelb nuk kanë bërë ende një ren- gjuhës së saj muzikore, ndër ta:
vetë muzikës shqiptare. Pikërisht ditje të vlerave dhe të rëndësisë së • Nikete Dardani-shek. IV,
veçoritë ndryshe të të kësaj muzike, gjithsecilit prej tyre, por me pak fjalë krijues i hymnit te njohur mbare
nga ato europiane, janë një arsye e vetëm kanë vendosur në rend kro- botërore, “Te Deum laudeamus”;
mjaftë për të mos gjykuar nisur vetëm nologjik kontributet e gjithësecilit, pa • Jan Kukuzeli-shek. XII-
nga vlerat profesionale dhe ato decizuar rëndësine e këtyre kon- XIII, autor i njërës prej periudhave
ngushtësisht teknike te ç’do kompozi- tributeve. Në këtë vështrim lista duket të shkrimit muzikor bizantin të njo-
tori, por ndër të tjera edhe nga arsye se ështe shumë e gjatë dhe, pa mohuar hur me emrin e tij, si dhe i shume
jashtë këtyre të fundit, të cilat janë po askënd, sipas këtij “koncepti studimor” krijimeve që kane zënë vend në
aq të rendësishme sa të parat. të procesit muzikor në Shqipëri, që të repertorin e kishës orthodhokse;
Personalisht, do ta kisha gjithë duken të rëndësishëm për vendin • Martin Gjokën-realizuesin
shumë më të lehte të perzgjidhja 2-3 që zëne në këtë muzikë. Këtu nuk e “Skizmës” muzikore, apo nxjerrjes
nga emrat më të rëndësishëm të kom- duhet përjashtuar edhe ndikimi ndon- së muzikës nga institucioni i kultit të
pozitorëve shqiptare (jeta dhe vepra e jëhere i “kritikes zyrtare”, kryesisht në kishës katolike. Kompozitor i shume
të cilëve ishin ose janë të pasqyruara 50 vitet e komunizmit në Shqipëri, e veprave instrumentale, vokale dhe
në enciklopeditë e huaja), pikërisht për cila herë pas here synoi që të krijonte simfonike. Kishte studiuar për kom-
faktin e thjeshtë se kriteret e përzgjed- një listë tjetër “vlerash”, kuptohet nisur pozim në Austri;
hjes për të hyrë në to janë të unifikuara jo nga kontributet profesionale, por • Fan S.Noli - realizues i
për të gjithë kompozitorët e botës, kryesisht nga mbështetja që x kom- “Skizmës” muzikore, apo nxjerrjes
kritere që marrin parasysh kryesisht pozitor ose vepër e tij kishte për part- së muzikës nga institucioni i kultit të
vetëm vlerat e larta estetike dhe inë në pushtet etj,. kishës orthodhokse. Kompozitor dhe
teknike të cilat janë krijuar dhe buro- Një problem i vështire në muzikolog. Autor i veprave sim-
jne nga muzika e tyre, duke e kon- këtë formim të listës së kompozitorëve fonike, vokale dhe instrumentale.
sideruar këtë muzikë si një pjesë të më të rëndesishëm të muzikes sonë, Kishte studiuar për kompozim në
natyrshme të muzikes europiane dhe lidhet edhe me faktin se ndërkohë që USA;
boterore. muzika shqiptare është vetëm një, • Palok Kurti-krijues i for-
Më tej, ështe disi e vështirë zhvillimi i saj u kushtëzua të kultivohej macionit të parë muzikor laik. Autor
që të lokalizosh emrat e këtyre kom- në Shqipëri dhe në Kosovë, shpesh i disa pjesëve muzikore për këtë for-
pozitorëve më të rëndësishëm të herë në një mungesë të plotë informa- macion muzikor;
muzikës sonë edhe për një tjetër fakt. cioni për zhvillimet respektive, e po aq • Thoma Nashi-krijues dhe
Koha e ngushtë e lindjes dhe zhvillimit në tendenca të ndryshme të kultivimit dirigjenti i bandës së parë zyrtare të
të vetë muzikës shqiptare (në Shqipëri të shijes dhe gjuhës muzikore të kom- shtetit shqiptar e njohur me emrin
dhe Kosovë), bën që procesi i selek- pozitorëve shqiptarë, këtej dhe matanë “Vatra”. Autor i shumë këngëve,
sionimit të vlerave krijuese të tyre të kufirit shtetëror. Edhe për këte pikë pjeseve instrumentale dhe vokale te
jetë ende ne proces. Do të ishte shumë specifike të zhvillimit të muzikës sonë, njohura në të gjithë Shqipërinë. shqiptare në shek. XX-të, u kushtëzua krijuese e cila frymëzohej, krijohej,
më e lehtë për të përzgjedhur kompoz- ende nuk ka një qëndrim të kritikës Botuesi i parë muzikor shqiptar. nga veçoritë e muzikës popullore në të piqej, ekspozohej, sa në raport me
itorët më të rëndësishëm të x-vendi, i muzikore, qendrim i cili do të na leht- Kishte studiuar per kompozim ne cilën u mbështetën kompozitorët tanë. kombëtaren dhe me ndërkombëtaren,
cili ka 3-4 shekuj jetë muzikore aktive, esonte mjaft në zgjedhjen tonë. USA. Në këtë kuptim, shkolla sa në diversitet por edhe në unitet me
pikërisht për shkak të seleksionimit • Kristo Kono-kompozitori i shqiptare e kompozicionit, u krijua si traditën pararendëse, duke e respektuar
dhe përzgjedhjes së vlerës, sesa p.sh në parë shqiptar që ka regjistrua një shkollë kombëtare në muzikë me dhe rivlerësuar atë. Këtë mision e filloi
muzikën tonë, ku ende një pjese e
Rëndësia e veprës muzikë në pllaka gramafoni. Autor dy drejtime. Akil Koci, i cili solli në muzikën tonë
madhe e kompozitorëve jane ende ne muzikore i shumë veprave simfonike, operave, frymën e kërkimit dhe filozofisë
proces krijues aktiv, pra ku kontributet rapsodive, valleve etj. Studiuar per Kështu, na rezulton se muzika e perëndimore mbi tingullin, që zgjeroi
me të fundit janë ende në proces të Akil Kocit instrument dhe kompozim ne Itali viteve 1930-1970 (me kompozitorë të kufijtë e frymëmarrjes së kompozi-
vleresimi, sa me të tanishmen, e për më • Preng Jakova-krijuesi i tillë si Martin Gjoka, Çesk Zadeja, cionit shqiptar, kjo në kushtet kur
teper me traditën tonë etj. Kur Akil Koci hyri në muzikën operas së parë shqiptare “Mrika”. Preng Jakova, Tish Daija, Tonin Shqipëria ishte e izoluar dhe pa infor-
Një arsye tjetër që e ben muzikën shqiptare me veprat e tij të • Çesk Zadeja(1926-1997), Harapi, Lorenc Antonie etj), u for- macion në këtë lëmi etj.
personaliteti qendror i mua kryesisht si gjuhë modale; Kjo tendencë e atëhershme,
muzikes shqiptare te ndërkohë që kërkimet e Thoma pas viteve 1990 është bërë realitet sot
kesaj periudhe. Autor Nasit, Kristo Konos dhe në mënyrë në muzikën shqiptare në Shqipëri dhe
i simfonisë së parë të veçantë të Feim Ibrahimit në fil- Kosovë . Emrat dhe krijimtaria e
shqiptare etj; lim të viteve 1970, sollën aromën sotme e Aleksandër Peçit, Zeqirja Bal-
• Tish Daija-kri- pentatonike në këtë muzikë. Në këtë latës, Rafet Rudit, Thoma Gaqit,
jues i baletit të parë mënyrë, dallojmë qartë dy drejtime Thoma Simakut, Mendi Mengjiqit,
shqiptar. krijuese të formësuara prej Ermir Dergjinit, Endri Sinës etj janë
• Lorenc Antoni- trashëgimisë sonë folklorike: një dëshmi më shumë se pluralizimi
kompozitori i parë në muzikën modale-tonalo veriore dhe muzikor i muzikës shqiptare, i filluar
muzikën kosovare dhe atë pentatonike-atonale jugore. nga Akil Koci me veprat e tij, është
studiues i muzikës Në këtë realitet muzikor tashmë një vlerë e mbarë muzikës
popullore; mbarë shqiptar, hyn në muzikën sonë. Përmes këtij realiteti mozaikal,
• Akil Koci kom- shqiptare të Kosovës edhe Akil Koci, respektohet më mirë edhe tradita jonë
pozitor i parë i në mes të viteve 1960. Qysh në fillim, muzikore folklorike e cila e ka në thel-
muzikës atonale në ai u prezantua qartazi si një kompozi- bin e saj larminë dhe diversitetin e të
Kosovë dhe Shqipëri; tor i alternatives muzikore, pra i ten- shprehurit, aq i lakmuar ky sot nga
• Feim Ibrahimi dence tjetër. Vlerat e veprës së Akil muzika bashkëkohore europiane dhe
(1936-1997), iniciues i Kocit, personalisht i shoh të lidhura me më gjerë.
tendencave per një këtë fakt: me faktin që përmes tij, Prandaj emri i Akil Kocit
gjuhe atonale muzika shqiptare mundi të përjetonte dhe vepra e tij bëjnë pjesë në kompoz-
muzikore në Shqipëri zhvillimet bashkëkohore të muzikës itorët më të rëndësishëm të muzikës
europiane në ato vite. shqiptare në të gjitha kohët, sepse fara
Për ta bërë më të qartë, që ai mbolli dje, sot është bërë një
theksojmë se tradita e Me pak fjalë, kjo ishte rruga pemë, simbol i jetëgjatësisë së artit
muzikës profesionite e pluralizmit muzikor, rruga e lirisë tonë muzikor.
ENGLISH 15 SHKURT FAQE 21
lacking only in the classical sover-
r Hamiti is the first diplomat of

D
eignty powers that were with the UN
the Republic of Kosovo to
serve in the UK since
Kosovo’s declaration of independence
Interview with administration. This was also very use-
ful because it gave us a period to re-
cover from the physical devastation
in February 2008.1 In an interview and psychological wounds caused by
with SEN’s Vivian Ibrahim, he dis-
cusses the years preceding Kosovo’s
independence, its nine years of United
Nations administration and the eupho-
Dr. Muhamet Hamiti, Charge the war. But in many ways this period
was too long: during the last years of
its existence, it began to create a cul-
ture of dependency in our country. The

d’Afaires of the Republic


ria that has existed since last year. Dr Kosovars had fought long and hard for
Hamiti also provides an insight into independence and we were facing a sit-
present-day relations with Kosovo’s uation where this ubiquitous interna-
immediate neighbours, the European tional presence, with decisive powers
Union and the UK. He concludes by in some areas of the economy (i.e. fi-
discussing his role since undertaking
his diplomatic post in October 2008. of Kosovo to the UK nances, but also security and foreign
relations), had the upper hand as it
were. We had an elected government
SEN: Let us begin, Dr Hamiti, by of osovo accountable to, and responsi-
discussing March 1999, when NATO ble to, the people of Kosovo, but we
(North Atlantic Treaty Organisa- had at the same time an unelected layer
tion) forces entered Kosovo. This of government in the form [. . .] of the
marked the beginning of almost a United Nations Interim Administration
decade of international UN adminis- Mission in Kosovo (UNMIK). [The
tration over Kosovo. UNMIK] had decisive powers in cer-
tain areas, including [the power] to ad-
Hamiti: Yes. NATO started its air minister up to one third of our budget
campaign against Serbian targets and – the budget that we collected from our
the Serbian war machinery in both Ser- own revenues. So the people grew im-
bia and Kosovo during March 1999. A patient and wanted to see resolution of
year earlier Serbia had embarked on the status, because this was such an im-
full-scale aggression against the peo- pediment to our future prospects in
ple of Kosovo. Serbia was intent on terms of our growth, prosperity and
ethnically cleansing the people of peace of mind.We wanted our status
Kosovo, the overwhelming majority of resolved, and this day finally came on
whom are ethnically Albanian. 17th February 2008.

SEN: Could we clarify from the be- SEN: You talk of the overwhelming
ginning what percentage of the pop- desire and expectations of the popu-
ulation are of other ethnic heritages, lation over a period of nearly a
for example Serb, Roma, etc? decade; how was it that February
2008 actually came about?
Hamiti: We have not had a proper cen-
sus for over 28 years but conservative Hamiti: Public opinion had been pre-
estimates put ethnic Albanians at pared for that; we were co-ordinating
ninety-two per cent, so eight per cent our steps towards declaring independ-
should be non-Albanians. The major- ence with our allies in the West. A
ity of those belonging to these minor- comprehensive international process
ity communities are Serbs but we also had taken place in order to determine
have Turks, Romas and Slavic Muslim the status of Kosovo from 2005 to
populations, which we call Bosnians. 2007. This process involved the Con-
Milosˇevic´’s Serbia was intent on eth- tact Group – the six countries that I
nically cleansing Kosovars and had mentioned earlier – and was conducted
launched an operation to this effect in decade – called the bluff of the inter- mer Deputy Prime Minister of Yu- new environment – that is, the post- by the former Finnish president Martti
1998. Kosovar Albanians had resisted national community’s serious efforts to goslavia (as it was called back then), Cold War context in Europe. The Ahtisaari, who was the UN Secretary
the occupation through peaceful, polit- bring a peaceful end to the Yugoslav Nikola Sainovic,2 as well as the Chief 1990s were the years in which the General’s special envoy for the status
ical means since the 1990s but the Ser- crisis. of Staff of the Military and the Chief Kosovars built their own state, al- of Kosovo. At the end of that process,
bian state machinery embarked upon of Staff of the Police – that is, Serbian though under Serbian occupation. we had a comprehensive package com-
an ethnic cleansing campaign and SEN: There is, of course, a lot of military and police generals – were all When I speak of ‘state’ I refer to what monly referred to as the Ahtisaari
killed whole extended families in 1998 controversy surrounding the actual convicted of having engaged in a joint the English-speaking world would un- package. This lay down the key provi-
and in 1999. This included the well- events in Rae`ak and those deaths in criminal enterprise against the Alban- derstand as an underground state. The sions for the independence of Kosovo,
known massacre in Rae`ak in mid- January 1999. What was the impact ian population of Kosovo in the first people [. . .] had elected a president initially supervised. At the end of the
January 1999, which triggered a more of Rae`ak, and particularly its por- half of 1999. Therefore, because the and a parliament twice, we had a fully negotiating process, President Ahti-
responsive approach on the part of the trayal by the media on international ICTY has convicted them of war operational education system up to saari concluded that independence it-
international community, the EU and intervention in Kosovo? crimes and crimes against humanity, university level, health and welfare self was the only viable solution for
NATO. But what we had in 1999 was this should bring the so-called contro- systems of our own, as well as a finan- Kosovo. The Ahtisaari package also
the Rambouillet peace talks on Hamiti: Rae`ak was one among a se- versy of Rae`ak to an end. cial system. As such this was a state contained unprecedented rights and
Kosovo, spearheaded by the Contact ries of concerted Serbian military and that was lacking only in the power of privileges for minorities, first and fore-
Group of six countries: that is the paramilitary actions against Albanians SEN: Moving on slightly to UN res- law enforcement. After a long political most for Serbs living in Kosovo. In co-
USA, UK, Italy, Germany, France and – mostly unarmed civilians, actually. olution 1244, which put Kosovo and ultimately armed struggle, in the ordination with the overwhelming
Russia. As far as the controversy in Rae`ak is under international administration. wake of the NATO-led humanitarian majority of the international commu-
The aim of the talks was the concerned, [it] is a fabrication by the Through what means did Kosovo intervention that spared us outright nity, we embraced the Ahtisaari pack-
conclusion of a peace agreement for an Serbs but the reality is that more than manage to assert its identity and na- genocide, we got our freedom on 12th age even though it was indeed a
interim solution between what was forty civilians were slaughtered in a tional feeling in those ten years or June 1999 and an international admin- compromise: the package was not the
then Yugoslavia (comprising Serbia joint action of the Serbian army and so? istration was deployed in Kosovo ideal solution the Kosovo Albanian
and Montenegro) and a Kosovo dele- paramilitary police. The world was under UN Resolution 1244. With the leaders would have written into the
gation representing the ethnic Alban- there to see it actually. The OSCE (the Hamiti: Actually, in political and cul- UN- and NATO-led missions – two constitution of our state had we not en-
ian majority population of Kosovo. Organisation for Security and Co-op- tural terms, Kosovo had always been components of a very robust interna- tered into negotiations with Serbia and
The Rambouillet talks in Rambouillet eration in Europe) monitors on the different from the rest of Yugoslavia. tional presence – in place, the Koso- the international community to deter-
and Paris in February and March 1999 ground and the media broke the news In fact the name of the state, ‘Yu- vars could recover and rebuild after a mine the final status of Kosovo. The
were torpedoed by Serbia, which was and conveyed the unmediated images goslavia’, alienated Kosovo because it long period of occupation, persecution package contains many concessions to
not seeking a political solution. It was of slaughtered Kosovar Albanian civil- means the land of the southern Slavs: and divestment. From 1999 to 2008 – the Serbs, a lot of painful compro-
not looking for peace. The Kosovar ians lying on the ground, with some of the Kosovar Albanians are a non- almost a decade – there was a heavy mises, but we were prepared for this;
delegation signed up to the compro- the bodies mutilated in a barbaric way. Slavic people. Now in terms of the cul- international presence, which, by and the public knew that this was going to
mise deal offered by the international The top Serbian leadership involved in ture, identity and values, the Kosovars large, was very useful in this early happen. There was some impatience
community. On the other hand, Serbia, Rae`ak were tried and convicted by the were in many ways people who stage. I am referring here to the civilian about the pace of things taking place,
at the height of its hubris as an occu- International Criminal Tribunal for the wanted to reconnect with the West, presence; it enabled us to erect our but all of us were keen to see a smooth
pier – a state that, in Kosovo, was wag- Former Yugoslavia (ICTY) earlier this who wanted to retrace their authentic- own democratic structures, our own transition from an uncertainty of status
ing its fourth war of aggression against year; each of them were sentenced to ity back in time; not for nostalgia but state system and to create a society in to a certainty of status, namely inde-
its fellow federal entities in less than a up to 22 years’ imprisonment. The for- simply to reassert their identity in a which we had a fully functioning state, pendence for our country. We co-ordi-
ENGLISH 15 SHKURT FAQE 22
nated our independence moves closely
with our allies and scheduled the dec-
laration of independence in parliament
for 17th February 2008. Therefore, this
was a CDI and not a UDI – that is, a
co-ordinated declaration of independ-
ence and not a unilateral declaration of
independence. The results of this co-
ordination were considerable. We saw
a largely smooth transition to inde-
pendence other than the few isolated
incidents that have occurred since
2008. The people were, naturally
enough, excited about what was com-
ing: ethnic Albanians, not only in
Kosovo but all of them including those
in Albania, Serbia, Montenegro and the
large diaspora in the West. It was a his-
toric day for us, which has resonance
with 28th November 1912 when the
declaration of the independence of Al-
bania was made as the Ottoman Em-
pire was crumbling and the Albanians
living under its rule were fighting for
their freedom and independence in
their own lands. In fact, the Albanian
independence movement was born in
Kosovo: in June 1878, the League of
Prizren was established in the southern
town of Kosovo [. . .] Independence
for Kosovo was a fulfilment of our
long desire for freedom and independ-
ence. In personal terms, the independ-
ence day filled me with joy, which I
could not fully bask in because I was
busy with the President of Kosovo, Dr
Fatmir Sejdiu, and other leaders in the
day’s official and popular ceremonies
and festivities. I wish I could have
spent the day with my beloved wife,
Vjosa, and our two lovely children, Era
and Ag – our twins, a girl and a boy,
who were born in freedom in Septem-
ber 2004 and would from then on live
in their independent country. Inde- Hamiti: Let me begin by saying that of Kosovo? Kosovo is well placed to embark upon Hamiti: Probably more than that.We [.
pendence is our heritage. Freedom and twenty-two out of twenty-seven EU this road to full integration into the EU . .] have an education system that is
democracy are our legacy; we leave members recognise Kosovo, which is Hamiti: The ICJ process will perhaps and NATO. crucial for our country. Our youth are
them to our children now – for good. the majority. Similarly, seven out of the last a while, and this was actually the taught in a way that is in keeping with
G8 countries recognise Kosovo, which reason why Serbia initiated the process SEN: What policies and measures the practices that are implemented in
SEN: How would you describe the is seven great economic powerhouses before the UN General Assembly have been implemented by the new the Western world, and in particular in
popular mood one year on? Has the of the world, excepting Russia. [With (which then referred the issue of the le- government since independence Europe. This will allow them to pro-
initial euphoria waned? regards to Russia and China,] Russia gality of the declaration of Kosovo’s with regard to building a cohesive mote their own values as well as pur-
has been more vociferous in its oppo- independence by the Kosovo authori- national identity or consciousness? sue the interests and values of modern
Hamiti: There was jubilation in 2008 sition to Kosovo’s independence; ties to the ICJ). Serbia knows it cannot times. So, the young population of
and there was jubilation in 2009. What China has expressed its concern over reverse the process of recognition of Hamiti: It was a national conscious- Kosovo will be able to draw upon the
does this mean? It means that people the declaration of Kosovo but it has not Kosovo’s independence. It can only ness that built the Kosovo state, and best practices, while also being able to
are still very excited about what we said, as far as I can tell, [that it] op- slow the process down. The ICJ will not the Kosovo state that built this con- promote their own distinct identity and
have achieved. They wish to see more posed independence. There are varia- produce an advisory opinion, not a sciousness. values.
in the way of progress, especially as far tions or shades of tone in their position binding one. Kosovo was a member of
as the economy and jobs are con- vis-a`-vis Kosovo. Of course, Kosovo the Federation, just like Serbia and the SEN: By what measures, though, do SEN: To return to the topic of Eu-
cerned. But, in the run up to independ- is a unique case for many reasons. We other fellow constituent entities; there- you mobilise and sustain it? rope and the EU, what are Kosovo’s
ence, people had not been misled into were part of an eightmember Federa- fore, given that Yugoslavia was dis- interests inbeing part of the EU?
thinking that independence would tion of Yugoslavia – which was more solved, Kosovo had the right to choose Hamiti: What the Government of Surely the economy must be an im-
bring paradise, as it were, to Kosovo. of a confederation in actual terms. its own political fate, which is what we Kosovo is doing is this: trying to im- portant factor?
No, they were told it was a prerequi- Seven of them are now fully fledged did. Serbia had embarked on a process plement policies that will re-establish
site, a very existential turning point for independent nations, including of ethnic cleansing and half of the pop- the very fabric of our society. The long Hamiti: It is not only economic.
our future. It enabled us, through a Kosovo. Serbia has also regained its ulation of Kosovo was deported from occupation of Kosovo and the war in Kosovo is a state, a country and a na-
long international process, to actually own separate nationhood in the their home in the spring of 1999; the 1990s greatly damaged the very tion in its own right, including its abil-
place Kosovo on the political map of process. Serbia wanted to redefine its 12,000 Kosovars were killed. Last but fabric of Kosovar society. The inde- ity to become a sovereign actor in the
the world; indeed, not only political dominant position in the former Yu- not least, we had almost a decade-long pendence of Kosovo has brought great international community. It has had its
but cultural, economic and so on. A goslavia by subjecting the other fellow international presence, which deprived peace of mind to all the citizens of own identity since ancient times:
year after the momentous event, peo- federal entities to its whims. None of Serbia of sovereignty over Kosovo; Kosovo; now they can share in the Kosovo was, during Roman times, an
ple are aware that while you can never the Slavic entities of the former Yu- Kosovo was ultimately out of the orbit common values – cultural, civilisation administrative unit called Dardania
fulfil all the expectations of all the peo- goslavia – indeed not even Montene- of Serbia in every aspect. During that and economic – that Kosovo has. [Ancient Kosovo]. [This] new history
ple, we have begun on the road in pur- gro, which was the closest to Serbia in period we built our own democratic in- Kosovo is a democracy that gives all of Kosovo is being written and pub-
suit of that. terms of language, ethnicity and reli- stitutions and the world saw that the communities their rights and priv- lished [. . .] we have been, since an-
gion – wanted to remain together with Kosovo was a viable state, [with] the ileges to serve their identity, to pursue cient times, [and] under different
SEN: You mentioned the interna- Serbia in a redefined Yugoslavia. right to be a country, united with nei- their own interests in terms of their administrations, a polity of sorts, a unit
tional community. Fifty-eight UN Moreover, they went to great lengths ther Serbia nor Albania. Kosovo and values, and to promote their own cul- in our own right. We now want to be-
nations recognise Kosovo’s inde- to part ways with a Serbia that had Serbia can be together under one roof ture, come part [of the] Western canon of
pendence. Of the permanent mem- turned itself into an aggressor against – the European Union – as sovereign language and such. We, as a Govern- values again. The long Yugoslav rule
bers of the Security Council, three other fellow former entities in the Fed- nations, on a par with each other, at ment, [are] reviewing the school cur- from 1912 to 1999 had forced Kosovo
recognise Kosovo (UK, France and eration. peace with each other. An unrepentant ricula . . . into dominant-state cultural and ideo-
the USA) while two – Russia and Serbia cannot join the Euro-Atlantic logical patterns that were alien to the
China – do not. How do you account SEN: The International Court of structures, though. A Serbia that con- SEN: The implementation of new Kosovars: pan-Slavic, Yugoslav and
for this, and what measures are Justice (ICJ) set a deadline of 17th tinues to be in denial over its genoci- educational policies seems particu- communist ideologies. Therefore, this
being taken to encourage other April 2009 for submissions by states dal policies in Kosovo and elsewhere larly important, given that approxi- freedom of 1999 was not only freedom
countries to recognise Kosovo? concerning the legality of Kosovo’s cannot and should not be able to be- mately forty-five per cent of the from Serbian/Yugoslav occupation, but
independence. What were the argu- come part of a shared community of population is under the age of also freedom for Kosovo to promote its
ments put forward by the Republic values, such as the EU and NATO. twenty-five. own cultural identity, multilayered as
ENGLISH 15 SHKURT FAQE 23
it is, and reconnect with the Kosovars who came in 1999, close
mainstream European cultural to 4,000 have returned home – the
canon. We have a constitution majority.
and laws that are in keeping with
EU laws and we are implement- SEN: Since independence was de-
ing a lot of policies in education clared?
and the economy in a way that a
lot of others have not been able Hamiti: Even before. There is an
to do [. . .] The enthusiasm is incredibly strong bond between
there because the desire for EU Kosovars and their homeland. Still,
integration is huge. [All] layers there is a large number of Kosovars
of society desire to embark on here who have made a significant
this long process of EU integra- contribution to the society at large,
tion. Being part of the shared including the UK economy. Now
values of the EU is very impor- many of them are actually nationals
tant – as important as being an of UK, or have dual nationality, so
EU member – and this would I want them to promote this linkage.
mean that we would become part We believe in their right to live
of a larger market too. here, to make a contribution to this
great society and nation, and at the
SEN: And as for NATO? same time to contribute to Kosovo,
the new nation that needs all the
Hamiti: It’s both: [NATO] is a loving care that it can get.
powerful military as well as po-
litical alliance. Being a small na- SEN: Dr Hamiti, thank you very
tion, we want to be able to much for the interview.
consume but also to contribute to
the shared values and ideals of Hamiti: Thank you.
this alliance, which, in the eyes
of the people of Kosovo, is the Notes
saviour of Kosovo. 1 Interview conducted on 1st May
2009. The views expressed here do
SEN: With regards to not represent the
Kosovo’s relationship with Al- views of SEN.
bania, considering that ninety 2 On 26th February 2009, the
per cent of Kosovars would ICTY sentenced Sainovic to 22
identity themselves as ethnic years in prison having found
Albanians, why is there a ne- him guilty of deportation, forcible
cessity for an independent transfer, murder and persecution.
Kosovo?
Dr Muhamet Hamiti was born in
Hamiti: We have a lot in com- Dumnice¨ village, of the Podujevo
mon in terms of our shared eth- municipality in Kosovo, in 1964.
nic, language and cultural ties, He earned his BA in English lan-
but Kosovo has now fulfilled its guage and literature at the Uni-
national goal of becoming a state versity of Pristina in 1987, his MA
of the twenty-first century: we in English literature at Zagreb
don’t want to go back to a notion University (Croatia) in 1990 and
of an ethnically homogeneous his PhD in English literature
state of the nineteenth century. (with a thesis on the prose fiction
That idea [was what] our neighbour, for what it has done to Kosovo?’ So we decade now. The UK Government was in terms of the economy, education of James Joyce and Joseph Conrad)
Serbia, tried to impose on the rest and have been very generous in our offers a strong supporter for [Kosovo’s inde- [and in] cultural areas. at the University of Pristina in 2006.
unleashed all the evil that it did. to try and accommodate the sensitivi- pendence] and an active participant in In the 1990s, Hamiti was an inde-
[Kosovo] opted for independence be- ties of our former occupier in a way the international efforts, political and SEN: And, more specifically, your pendent scholar at the University of
cause we had a leadership that was vi- that a lot of people would have had dif- military, to bring an end to the Kosovo role in the UK? East Anglia and at Birkbeck College,
sionary and realistic at the same time. ficulties in understanding. And Serbia crisis. London contributed consider- University of London. Hamiti taught
We wanted our own rights promoted – has refused. Tadic´ was in opposition ably to NATO action for the liberation Hamiti: It is an honour for me to be English literature and theory of lit-
we wanted our own freedom, we to Milosˇevic´ for power in Serbia dur- of Kosovo in 1999. They have contin- here. I am the first Kosovar to serve as erature at the University of Pristina
wanted independence to enable us to ing the 1990s, but never actually dis- ued their support during the past an official diplomat to the UK. I have from 1989 to 2008. He is the author
govern our own affairs without being tanced himself with regards to decade, including for the solution that worked hard in the last six months to of a monograph book on English lit-
hampered by the rest – but we did not Milosˇevic´’s policies over Kosovo. So we have come to for Kosovo now: in- make Kosovo’s presence felt here. I erature, a range of literary essays, as
want to go back to those ideas of the in terms of their ideology, published dependence for our country, initially have been meeting a lot of my col- well as literary translations from
past of creating homogeneous ethnic and stated in Belgrade, they do not dif- supervised by the international com- leagues from recognising and non- and into English. From 1991 to 1999,
states. We now live in an era when fer considerably from each other in re- munity. Independence has brought recognising countries. I have met a lot Dr Hamiti worked at the Kosovo In-
theidea of nationhood is not necessar- lation to their Kosovo policies. They peace of mind to the people of Kosovo, of people from civil society here, in- formation Centre (KIC) – Qendra
ily exclusively built on this ethno-cen- may portray themselves as democratic while providing generous protection cluding academia and think-tanks. We pe¨r Informim e Kosove¨s (QIK) – as
trist ideology [. . .] and even as a liberal democracy, but, for minorities, including the Serbs; al- are trying to establish a permanent editor-in-chief for the English serv-
when it comes to Kosovo, the current though they make up only five or six presence for the Republic of Kosovo ice. He edited and translated into
SEN: Kosovo has a sizable Serb mi- government in Belgrade sometimes per cent of the population, their lan- here. In the meantime, our short-term English a number of publications
nority community; the Serbian pres- mirrors the image of Milosˇevic´ in his guage is an official language, just like goal is to get the message across that that the KIC published during those
ident, Boris Tadic´, visited Kosovo worst days. [In his recent visit,] Presi- Albanian. The Serbs are over-repre- Kosovo is a fully fledged years relating to the Kosovars’
on 17th April, the deadline of the dent Tadic´ of Serbia addressed a let- sented at the national and local levels; state; that her independence has struggle for freedom and independ-
ICJ. What do you envisage for your ter to the International Civilian they have asymmetrical rights in their brought peace to south-east Europe ence. Hamiti was affiliated with
future relations with your other bor- presence in Kosovo. He stated that he own majority areas in terms of educa- and that further international recogni- Ibrahim Rugova’s Democratic
dering neighbour, Serbia? would not make a political speech dur- tion, welfare etc. This is the kind of tion will bolster Kosovo, the region League of Kosovo (LDK), the first
ing his trip to Kosovo – however, he package that the UK has helped us to and, indeed, Europe. non-communist party in that part of
Hamiti: I was part of the negotiating did. We knew how he would behave; come to as a solution and resolution for the world, and was a media advisor
process that led to the determination of he did not surprise us. If he continues Kosovo and now the bilateral relation SEN: In what ways have you been and spokesman to the President of
the status of Kosovo. During that to behave this way, he may well not be between the UK and Kosovo is ex- able to establish contacts with the Kosovo, Dr Ibrahim Rugova, from
process we did something that would allowed to enter Kosovo. tremely good. [This relationship has] substantial diaspora in the UK? mid 2002 until his death in January
have been unthought [of] elsewhere. developed a lot, but I believe that, at 2006. From 2006 to 2008, Dr Hamiti
We proposed a treaty of friendship and SEN: Let us talk about your role in the end of the day, [it] will be of mu- Hamiti: We have a large community. served as a senior political advisor to
co-operation with Serbia. The Serbian the UK. Could you tell us more tual benefit for the people of Kosovo Some [have been here] for at least Rugova’s successor to the presidency
leadership, including Tadic´, who was about your role since arriving here and the UK. There is a lot of affection twenty years, some for the last ten of Kosovo, Dr Fatmir Sejdiu. Dr
the key figure, refused this. Indeed, we in October 2008 and your relation- in Kosovo for the UK, and here, in- years. (The last wave, as it were, of Hamiti has been Charge´ d’Affaires
had problems in Kosovo with our own ship with the British Government? deed, I have also seen a lot of affection people who came here in large num- a.i. of the Republic of Kosovo to
people who asked, ‘Why do you ask for the people of Kosovo and their bers was in the spring of 1999, at the London since October 2008.
for a treaty of friendship with Serbia, Hamiti: The British Government has struggle. We need to build on this and peak of the war in Kosovo.) However,
which has never asked for forgiveness supported Kosovo for more than a translate it into concrete co-operation it is interesting that, from over 5,800
8 MARS
Zoom bar, një nga loklaet më të mëdha
Zoom Bar Me rastin e festes se gruas, Zoom Bar orga-
nizohen një aheng të papërsëritshëm vetem
shqiptare në Angli, rreth 150 vende
Vendi më fantastik pë festat tuaja;
821-823 me gra
Dasma, fejesa, martesa, party, Hyrja £30 ku pëfshihem ushqimi i bollshëm
ditëlindje. Ramford Road dhe pije freskuese falas.
Çmimet nga më konkuruese Ju lutem kontaktoni për të rezervuar vendin
Free Parking 24/7 Manor Park tuaj.
Te premte dhe te shtuune muzikë LIVE
Ju mirepresin pronaret
nga Bardha dhe grupi i saj.
Eja dhe provoni shijen
London Ismeti dhe Ylli
e papërsëritshme të kuzhinës
Shqiptare
E12 6EA Tel: 07507940389
Tel: 07782353694