Anda di halaman 1dari 11

TERHAD

Bahagian A
[25 markah]
1. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan
kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda
tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.

Sekiranya Azirah telah menjadi orang penting dalam sebuah syarikat


ternama, namun dia tetap merendah diri.
_____________________________________________________________________

ii.

Jambatan yang menghubungi kampung saya telah runtuh akibat dilanda


air bah semalam.
_____________________________________________________________________

iii.

Beberapa cadangan-cadangan oleh ahli jawatankuasa persatuan telah


dibincangkan dalam mesyuarat itu.
_____________________________________________________________________

iv.

Saya tidak pasti sama ada pelancong itu hendak ke Muzium Negara tetapi
ke Masjid Negara.
_____________________________________________________________________
[8 markah]

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenalpasti dan
betulkan kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.

Pihak polis sedang melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan kes


rompakan yang berlaku di bandaraya Ipoh.
_____________________________________________________________________

ii.

Semua pelajar dilarang membawa masuk buku ke perpustakaan samaada


buku nota atau pun buku teks.
_____________________________________________________________________

iii.

Para peserta ekpedisi itu bertungkus lumus membina rakit walaupun hari
sudah senja.
_____________________________________________________________________
[3 markah]

TERHAD

3. Baca ayat-ayat di bawah, kemudian nyatakan subjek dan predikat ayat-ayat


tersebut.
TERHAD
i.

Pak Mat menggalas selaras senapang patah di bahunya ketika pergi


berburu.
Subjek
:
________________________________________________________
Predikat

ii.

: ________________________________________________________

Kemalangan itu telah menyebabkan kesesakan di jalanraya sejauh lima


kilometer.
Subjek
:
________________________________________________________
Predikat

iii.

: ________________________________________________________

Industri pertanian Negara dijangka berkembang pesat pada tahun


hadapan.
Subjek
:
________________________________________________________
Predikat

iv.

: ________________________________________________________

Ayah dan emak akan pulang ke kampong untuk menziarahi datuk yang
sedang sakit.
Subjek
:
________________________________________________________
Predikat

v.

: ________________________________________________________

Kakitangan kerajaan akan menerima bayaran bonus tahunan pada setiap


hujung tahun.
Subjek
:
________________________________________________________
Predikat

: ________________________________________________________
[10 markah]

TERHAD

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang
sesuai dengan gambar tersebut.

TERHAD

i.

ii.

__________________________________________________________________________________
[4 markah]

TERHAD

Bahagian B
(30 markah)
5. Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan TERHAD
yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)

Nyatakan sikap-sikap negatif yang dimiliki oleh adik.


(3
markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ii)

Mengapakah saya tidak bersetuju dengan cara mendidik adik?


(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iii)

Sebagai seorang abang atau kakak, bagaimanakah peranan yang patut


anda lakukan untuk mendidik adik anda menjadi manusia yang
berguna?
(4 markah)
________________________________________________________________________
TERHAD
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

TERHAD

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(3

Nyatakan faedah-faedah amalan bermaufakat seperti dalam pantun.


markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii)

Berikan tiga gaya bahasa beserta contoh yang terdapat dalam pantun.
(3 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6

(iii)

Pada pendapat anda, apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk


mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.
(4 markah)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
TERHAD
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda
kaji di Tingkatan 3
TERHAD

Jelaskan dua latar tempat berdasarkan novel yang anda kaji dan berikan
contoh peristiwa yang
berlaku di tempat tersebut.
(10
markah)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7

TERHAD

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TERHAD
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bahagian C
(15 markah)
8. Gambar di bawah menunjukkan beberapa aktiviti kokurikulum yang dijalankan
di sekolah.
Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan
yang panjangnya
antara 80 hingga 100 patah perkataan.

Kelebihan
amalan
membaca
Meningkatkan
kemahiran
berbahasa

Memenuhi
masa lapang

Meluaskan
ilmu
pengetahua
n

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TERHAD
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TERHAD
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TERHAD

Bahagian D
(30 markah)
9. Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnyaTERHAD
lebih daripada 180
patah perkataan.
i)

Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam kehidupan


seseorang remaja.
Jelaskan pendapat anda tentang kepentingan memilih rakan sebaya yang

baik.
ii) Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi amat penting dalam
memajukan Negara namun penyalahgunaannya telah memberikan impak
yang negatif terhadap masyarakat.
Bincangkan penyataan ini.
iii) Perpaduan merupakan unsur yang sangat penting lebih-lebih lagi bagi
negara yang rakyatnya berbilang kaum seperti Malaysia.
Tulis rencana tentang langkah-langkah yang perludi ambil bagi
mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TERHAD
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TERHAD
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
KERTAS SOALAN TAMAT

TERHAD

12