Anda di halaman 1dari 46

BAB 1

KEMUNCULAN
TAMADUN AWAL
MANUSIA
ISI KANDUNGAN

1. Zaman Pra-Sejarah
1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah
1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia
2. Konsep Tamadun
2.1 Makna Tamadun
2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam
3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia
4. Proses Pembentukan Tamadun
5. Tamadun Awal Dunia
1 Zaman
Paleolitik

Zaman
2 Mesolitik
ZAMAN 4
PRA
SEJARAH
TAHAP
Zaman
3 Neolitik

Zaman Logam
4 1.Zaman Gangsa
2. Zaman Besi
Ciri-Ciri Kehidupan Manusia
ZAMAN PALEOLITIK

 Nomad – hidup secara berpindah randah


 Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi sg. dan di dlm. gua
 Hidup – kelompok keluarga @ secara berkumpulan
 Sara – memungut hasil hutan, memburu binatang
dan menangkap ikan
 Peralatan – batu. Penciptaan lebih mengutamakan
fungsi daripada nilai estetika @ seni
Ciri-Ciri Kehidupan Manusia
ZAMAN MESOLITIK

Nomad – hidup secara berpindah randah


 Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi tasik dan di dlm. gua
 Sara – memburu binatang dan menangkap ikan
 Peralatan – jaring, perangkap, panah dan anak panah
Ciri-Ciri Kehidupan Manusia
ZAMAN NEOLITIK

 Menetap – dalam kelompok yg. besar


 Sara – bercucuk tanam dan ternak binatang
 Peralatan – batu yg. lebih licin dan pelbagai fungsi.
Tembikar daripada tanah liat.
 Pekerjaan – pengkhususan ( pembahagian tugas )
 Barter – adanya lebihan hasil berlaku sistem
pertukaran barang
 Kepercayaan – kuasa ghaib
Ciri-Ciri Kehidupan Manusia
ZAMAN LOGAM

 Melebur – logam spt. tembaga & timah dilebur untuk


mendapatkan gangsa
 Penciptaan – perahu dan rumah
 Perdagangan – antarabangsa ( mula menerokai lautan
yg. Luas )
 Penempatan – besar & kota-kota pertahanan
 Tulisan – merekod peristiwa yang berlaku
 Penduduk – berlaku pertambahan ( muncul bandar-
bandar besar yang menjadi pusat
kelahiran tamadun )
Soalan Pengukuhan

Apakah bukti yang


menunjukkan
manusia pada
Zaman Neolitik
sudah bertamadun ?
Konsep Tamadun

Perkataan
TAMADUN
Bahasa Arab
Mudun Bahasa
Madain peradaban
Madana – tinggi budi bhs,
& pembukaan bandar

Bahasa Inggeris – civilization yang berasal daripada


bhs. Greek, iaitu civitas ( bandar )
PANDANGAN SEJARAWAN

BARAT
Tamadun dikaitkan dgn. ISLAM
Pembangunan lahiriah Tamadun mestilah
semata-mata merangkumi
terutamanya dlm. hal- pembangunan lahiriah &
hal yang berkaitan dgn. rohaniah.
kebudayaan spt. Menekankan
penulisan undang- pembangunan &
undang, kesenian & pencapaian manusia dari
aspek fizikal dan rohani.
perbandaran.
Kedua-dua aspek ini perlu
seimbang
Sejarawan Barat

GORDON CHILDE
Pencapaian lahiriah DARCY RIBERIO
merupakan kayu ukur &
kemajuan tamadun R.A. BUCHANAN
dalam sesebuah Menekankan keptgan.
masy. & pembangunan
lahiriah dlm. proses
perkembangan
tamadun
Sejarawan Islam

SYED NAQUIB
AL-ATTAS
Pencapaian tahap
tatasusila yg. tinggi RICHARD SULLIVAN
& kebudayaan yg. Mengakui bahawa
Luhur oleh unsur rohaniah sangat
sesebuah masy. penting dalam konsep
tamadun
Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

 PETEMPATAN KEKAL
 KEHIDUPAN
BERORGTANISASI
 SISTEM
PEMERINTAHAN
 PENGKHUSUSAN
PEKERJAAN
 AGAMA &
KEPERCAYAAN
 BAHASA & TULISAN
PETEMPATAN KEKAL

• Corak hidup
yang lebih
teratur dan
sistematik
KEHIDUPAN BERORGANISASI

• Mengatur cara hidup


manusia untuk
memastikan kestabilan
dan kemakmuran
kehidupan
• Setiap lapisan
masyarakat mempunyai
peranan masing-masing
SISTEM PEMERINTAHAN
• Raja sebagai ketua pemerintah dan juga
wakil Tuhan untuk mendapatkan
pengiktirafan rakyat
• Sistem perundangan sebagai panduan
masyarakat dalam menjaga keamanan dan
kemakmuran.
PENGKHUSUSAN PEKERJAAN
• Peningkatan
produktiviti
• Politik menjadi stabil
• Ekonomi berkembang
dalam pertukaran
barang dan
perdagangan,
teknologi dan budaya
antara sesebuah masy.
AGAMA & KEPERCAYAAN

• Manusia percaya • Mewujudkan


bahawa terdapat kepercayaan
kuasa ghaib yang animisme
menguasai alam
• Kemudian kepada
sekeliling
agama politeisme,
iaitu penyembahan
terhadap banyak
Tuhan
BAHASA & TULISAN

• Bahasa tertua • Bahasa penting dalam


termasuklah penyebaran ilmu
Yunani dan pengetahuan dan
Sanskrit perhubungan
• Sistem tulisan amat
• Sistem tulisan awal
penting dalam urusan
ialah hieroglif, pentadbiran seperti
cuneiform dan penyimpanan rekod,
ideogram penulisan undang-
undang dan hal-hal
keagamaan
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN

Penyesuaian manusia Memilih kaw. yg. sesuai


dgn. alam sekeliling

Petempatan kekal/tanah subur/


makanan & minuman/
perhubungan & pengangkutan

Negara
Kampung Bandar TAMADUN
Kota
Soalan

Mengapakah
tamadun awal
dunia bertumpu di
lembah sungai ?
JAWAPAN
Tamadun awal manusia bertumpu di
lembah sungai kerana
• Subur – kesuburan tanah untuk tujuan
pertanian.
• Bekalan – mendapatkan bekalan air untuk
keperluan harian.
• Makanan – menangkap ikan
• Pengangkutan – kemudahan mengangkut hasil,
berhubung dengan sesuatu kaw.
• Perhubungan – sebagai alat perhubungan
TAMADUN AWAL DUNIA
TAMADUN MESOPOTAMIA

TAMADUN MESIR PURBA

TAMADUN INDUS

TAMADUN HWANG HO
Tamadun awal manusia terletak di lembah
sungai :
TAMADUN LOKASI

Mesopotamia Lembah Sungai Euphrates


& Sungai Tigris
Mesir Purba Lembah Sungai Nil

Indus Lembah Sungai Indus

Hwang Ho Lembah Sungai Hwang Ho

Rujuk peta ( buku teks ) m/s 9


TAMADUN MESOPOTAMIA

ZAMAN
PEMERINTAHAN

 CIRI-CIRI
 SUMBANGAN
ZAMAN PEMERINTAHAN
7 zaman pemerintahan yg.
penting :
• Kerajaan Sumeria ( 3500-2340 sm )
• Kerajaan Akkad ( 2371-2006 sm )
• Kerajaan Ur ( 2113-2006 sm )
• Kerajaan Babylon Awal ( 2000-1530 sm )
• Kerajaan Kassites ( 1530-1100 sm )
• Kerajaan Assyria ( 1100-626 sm )
• Kerajaan Chaldea ( 626-539 sm )
CIRI-CIRI
Susun Lapis Masyarakat

Raja

Ketua Pendeta, Ketua Tentera,


Orang Bangsawan

Rakyat Bebas ( Petani,


Artisan, Pedagang )

Hamba ( Tawanan Perang )


Agama Dan Kepercayaan

 POLITEISME ( Banyak
Tuhan )
 Raja sebagai wakil Tuhan
 Pendeta mengetuai upacara
keagamaan di kuil
 Tidak mempercayai
kehidupan selepas mati
Sistem Tulisan

CUNEIFORM
Simbol ( Pepaku )
Tulisan -ditulis pada Menulis
Bergambar tanah liat Menggunakan
pen rumput
pada tanah liat
SUMBANGAN
PENDIDIKAN
Jurutulis
Pentadbiran
PERUNDANGAN
Perniagaan
Kod Undang-Undang Kesusasteraan
Hammurabi

SAINS DAN TEKNOLOGI


Ilmu astronomi Kalendar Kincir
Matematik Perubatan Kapal
Arca Roda
TAMADUN MESIR PURBA
CIRI-CIRI

• Petempatan kekal
• Organisasi sosial
• Pemerintahan
• Pengkhususan pekerjaan
• Kepercayaan
• Sistem tulisan
Petempatan kekal

Firaun Menes menyatukan semua nome


menjadi sebuah kerajaan
Pusat pentadbiran di bandar Memphis
berhampiran delta Sg. Nil
Bandar menjadi tempat kediaman Firaun
Bandar berfungsi sebagai pusat
pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan
dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan
penduduk
Organisasi sosial

Firaun

Pembesar, Bangsawan, Rahib,


Jurutulis, Tuan Tanah

Rakyat Bebas ( Petani,


Pedagang, Artisan )

Hamba
Kepercayaan
 Konsep POLITEISME
 Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam
1. RE – TuhanMatahari
2. RA-ATUM – Tuhan Langit
3. AMUN – Tuhan Angin

Mempercayai kehidupan selepas mati


Makam mayat dibekalkan dengan
barang kelengkapan harian serta
keperluan hidup selepas mati
Sistem tulisan

Berasaskan kombinasi
gambar dan simbol
HIEROGLIF berdasarkan bunyi
Penting untuk mencatat
rekod aktiviti pertanian,
pengutipan cukai dan
amalan ritual
kepercayaan
SUMBANGAN

SAINS DAN PENDIDIKAN


TEKNOLOGI
 Seni bina  Utk. kanak-kanak
 Kertas  Rumah ibadat
 Perubatan sbg.institut
 Mumia pendidikan
 Pembedahan  Ilmu geometri,
 Matematik matematik dan sains
 Kalendar diajar
TAMADUN INDUS

Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun


2500 sm & mula merosot pada 1800 sm

Tamadun Indus mengalami kehancuran


kerana
1. Serangan orang Aryan
2. Bencana alam seperti banjir, kemarau
dan gempa bumi
STRUKTUR SOSIAL
MASYARAKAT

Pemerintah - Pendeta
ATASAN Pedagang

Petani
BAWAHAN
Buruh
Hamba
AGAMA DAN KEPERCAYAAN

• Mempunyai satu Patung Proto-Siva –


amalan agama seseorang sedang
• Patung Proto-Siva duduk bersila dengan
sangat penting dan stail yoga dan
berkaitan dengan terdapat tiga tanduk
agama Hindu di kepalanya yang
• Juga percaya melambangkan Dewa
kepada Tuhan Ibu Brahma, Vishnu dan
Siva
SISTEM TULISAN

PIKTOGRAF
SATU SISTEM
TULISAN
(masih belum
dapat
ditafsirkan)
SUMBANGAN

SATU PERSOALAN

Mengapakah sifat keterbukaan sangat


penting kepada kemajuan manusia
seperti mana amalan masyarakat Indus ?

JAWAPAN
TAMADUN HWANG HO

Sumbangan

• Sistem Politik
• Sistem Ekonomi
• Agama Dan Kepercayaan
Sistem Politik

• Monarki
• Maharaja
• Mandat
• Dinasti
Sistem Ekonomi

PERTANIAN TEKNOLOGI

BATAS BESI
Agama Dan Kepercayaan

Pemujaan roh Konsep Ying &Yang


Nenek moyang serta Feng Hsui
Ying – kuasa pasif
Yang – kuasa aktif
Kalendar – tentukan Feng Hsui – falsafah
musim menanam & Taoisme
menuai

Falsafah perang
Sun Tzu