BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

ISI KANDUNGAN
1. Zaman Pra-Sejarah 1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah 1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia 2. Konsep Tamadun 2.1 Makna Tamadun 2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam 3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia 4. Proses Pembentukan Tamadun 5. Tamadun Awal Dunia

1

Zaman Paleolitik

ZAMAN PRA SEJARAH

2

4 TAHAP
3

Zaman Mesolitik Zaman Neolitik

4

Zaman Logam 1.Zaman Gangsa 2. Zaman Besi

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN PALEOLITIK

 Nomad – hidup secara berpindah randah
 Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi sg. dan di dlm. gua  Hidup – kelompok keluarga @ secara berkumpulan  Sara – memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan  Peralatan – batu. Penciptaan lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika @ seni

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN MESOLITIK

Nomad – hidup secara berpindah randah  Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi tasik dan di dlm. gua  Sara – memburu binatang dan menangkap ikan  Peralatan – jaring, perangkap, panah dan anak panah

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN NEOLITIK

 Menetap – dalam kelompok yg. besar  Sara – bercucuk tanam dan ternak binatang  Peralatan – batu yg. lebih licin dan pelbagai fungsi. Tembikar daripada tanah liat.  Pekerjaan – pengkhususan ( pembahagian tugas )  Barter – adanya lebihan hasil berlaku sistem pertukaran barang  Kepercayaan – kuasa ghaib

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia ZAMAN LOGAM  Melebur – logam spt. tembaga & timah dilebur untuk mendapatkan gangsa  Penciptaan – perahu dan rumah  Perdagangan – antarabangsa ( mula menerokai lautan yg. Luas )  Penempatan – besar & kota-kota pertahanan  Tulisan – merekod peristiwa yang berlaku  Penduduk – berlaku pertambahan ( muncul bandarbandar besar yang menjadi pusat kelahiran tamadun )

Soalan Pengukuhan
Apakah bukti yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun ?

Konsep Tamadun Perkataan

TAMADUN Bahasa Arab Mudun Madain Madana – tinggi budi bhs, & pembukaan bandar

Bahasa peradaban

Bahasa Inggeris – civilization yang berasal daripada bhs. Greek, iaitu civitas ( bandar )

PANDANGAN SEJARAWAN
BARAT Tamadun dikaitkan dgn. Pembangunan lahiriah semata-mata terutamanya dlm. halhal yang berkaitan dgn. kebudayaan spt. penulisan undangundang, kesenian & perbandaran.

ISLAM Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah & rohaniah. Menekankan pembangunan & pencapaian manusia dari aspek fizikal dan rohani. Kedua-dua aspek ini perlu seimbang

Sejarawan Barat
GORDON CHILDE Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masy. DARCY RIBERIO & R.A. BUCHANAN Menekankan keptgan. & pembangunan lahiriah dlm. proses perkembangan tamadun

Sejarawan Islam
SYED NAQUIB AL-ATTAS Pencapaian tahap tatasusila yg. tinggi & kebudayaan yg. Luhur oleh sesebuah masy.

RICHARD SULLIVAN Mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun

Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

 PETEMPATAN KEKAL  KEHIDUPAN BERORGTANISASI  SISTEM PEMERINTAHAN  PENGKHUSUSAN PEKERJAAN  AGAMA & KEPERCAYAAN  BAHASA & TULISAN

PETEMPATAN KEKAL

• Corak hidup yang lebih teratur dan sistematik

KEHIDUPAN BERORGANISASI
• Mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan • Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan masing-masing

SISTEM PEMERINTAHAN
• Raja sebagai ketua pemerintah dan juga wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan rakyat • Sistem perundangan sebagai panduan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kemakmuran.

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN
• Peningkatan produktiviti • Politik menjadi stabil • Ekonomi berkembang dalam pertukaran barang dan perdagangan, teknologi dan budaya antara sesebuah masy.

AGAMA & KEPERCAYAAN
• Manusia percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling • Mewujudkan kepercayaan animisme • Kemudian kepada agama politeisme, iaitu penyembahan terhadap banyak Tuhan

BAHASA & TULISAN
• Bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit • Sistem tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram
• Bahasa penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan • Sistem tulisan amat penting dalam urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undangundang dan hal-hal keagamaan

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN

Penyesuaian manusia dgn. alam sekeliling

Memilih kaw. yg. sesuai

Petempatan kekal/tanah subur/ makanan & minuman/ perhubungan & pengangkutan Negara Kota

Kampung

Bandar

TAMADUN

Soalan

Mengapakah tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai ?
JAWAPAN

Tamadun awal manusia bertumpu di lembah sungai kerana • Subur – kesuburan tanah untuk tujuan pertanian. • Bekalan – mendapatkan bekalan air untuk keperluan harian. • Makanan – menangkap ikan • Pengangkutan – kemudahan mengangkut hasil, berhubung dengan sesuatu kaw. • Perhubungan – sebagai alat perhubungan

TAMADUN AWAL DUNIA
TAMADUN MESOPOTAMIA TAMADUN MESIR PURBA

TAMADUN INDUS

TAMADUN HWANG HO

Tamadun awal manusia terletak di lembah sungai :
TAMADUN LOKASI Mesopotamia Lembah Sungai Euphrates & Sungai Tigris Mesir Purba Indus Hwang Ho Lembah Sungai Nil Lembah Sungai Indus Lembah Sungai Hwang Ho

Rujuk peta ( buku teks ) m/s 9

TAMADUN MESOPOTAMIA ZAMAN PEMERINTAHAN

 CIRI-CIRI  SUMBANGAN

ZAMAN PEMERINTAHAN
7 zaman pemerintahan yg. penting :
• • • • • • • Kerajaan Sumeria Kerajaan Akkad Kerajaan Ur Kerajaan Babylon Awal Kerajaan Kassites Kerajaan Assyria Kerajaan Chaldea ( 3500-2340 sm ) ( 2371-2006 sm ) ( 2113-2006 sm ) ( 2000-1530 sm ) ( 1530-1100 sm ) ( 1100-626 sm ) ( 626-539 sm )

CIRI-CIRI
Susun Lapis Masyarakat
Raja Ketua Pendeta, Ketua Tentera, Orang Bangsawan Rakyat Bebas ( Petani, Artisan, Pedagang ) Hamba ( Tawanan Perang )

Agama Dan Kepercayaan
 POLITEISME ( Banyak Tuhan )  Raja sebagai wakil Tuhan  Pendeta mengetuai upacara keagamaan di kuil  Tidak mempercayai kehidupan selepas mati

Sistem Tulisan

Tulisan Bergambar

Simbol -ditulis pada tanah liat

CUNEIFORM ( Pepaku ) Menulis Menggunakan pen rumput pada tanah liat

SUMBANGAN
PERUNDANGAN Kod Undang-Undang Hammurabi PENDIDIKAN Jurutulis Pentadbiran Perniagaan Kesusasteraan

SAINS DAN TEKNOLOGI Ilmu astronomi Kalendar Kincir Matematik Kapal Perubatan Arca Roda

TAMADUN MESIR PURBA

CIRI-CIRI
• • • • • • Petempatan kekal Organisasi sosial Pemerintahan Pengkhususan pekerjaan Kepercayaan Sistem tulisan

Petempatan kekal
Firaun Menes menyatukan semua nome menjadi sebuah kerajaan Pusat pentadbiran di bandar Memphis berhampiran delta Sg. Nil Bandar menjadi tempat kediaman Firaun Bandar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan penduduk

Organisasi sosial
Firaun Pembesar, Bangsawan, Rahib, Jurutulis, Tuan Tanah Rakyat Bebas ( Petani, Pedagang, Artisan ) Hamba

Kepercayaan
  1. 2. 3. Konsep POLITEISME Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam RE – TuhanMatahari RA-ATUM – Tuhan Langit AMUN – Tuhan Angin Mempercayai kehidupan selepas mati Makam mayat dibekalkan dengan barang kelengkapan harian serta keperluan hidup selepas mati

Sistem tulisan
Berasaskan kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi Penting untuk mencatat rekod aktiviti pertanian, pengutipan cukai dan amalan ritual kepercayaan

HIEROGLIF

SUMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI  Seni bina  Kertas  Perubatan  Mumia  Pembedahan  Matematik  Kalendar PENDIDIKAN  Utk. kanak-kanak  Rumah ibadat sbg.institut pendidikan  Ilmu geometri, matematik dan sains diajar

TAMADUN INDUS

Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun 2500 sm & mula merosot pada 1800 sm Tamadun Indus mengalami kehancuran kerana 1. Serangan orang Aryan 2. Bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT
Pemerintah - Pendeta

ATASAN

Pedagang Petani Buruh Hamba

BAWAHAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN
• Mempunyai satu amalan agama • Patung Proto-Siva sangat penting dan berkaitan dengan agama Hindu • Juga percaya kepada Tuhan Ibu

Patung Proto-Siva – seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva

SISTEM TULISAN
PIKTOGRAF SATU SISTEM TULISAN (masih belum dapat ditafsirkan)

SUMBANGAN
SATU PERSOALAN

Mengapakah sifat keterbukaan sangat penting kepada kemajuan manusia seperti mana amalan masyarakat Indus ?
JAWAPAN

TAMADUN HWANG HO

Sumbangan
• Sistem Politik • Sistem Ekonomi • Agama Dan Kepercayaan

Sistem Politik
• • • • Monarki Maharaja Mandat Dinasti

Sistem Ekonomi
PERTANIAN TEKNOLOGI

BATAS

BESI

Agama Dan Kepercayaan
Pemujaan roh Nenek moyang Konsep Ying &Yang serta Feng Hsui Ying – kuasa pasif Yang – kuasa aktif Feng Hsui – falsafah Taoisme

Kalendar – tentukan musim menanam & menuai

Falsafah perang Sun Tzu

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.