Anda di halaman 1dari 2

Litanije Duha Svetoga

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, uj nas
Kriste, uslii nas
Oe nebeski, Boe
Sine, Otkupitelju svijeta, Boe
Due Sveti, Boe
Sveto Trojstvo, jedan Boe
Due Sveti, koji izlazi od Oca i Sina
Due Sveti, po ijem su nadahnuu govorili proroci
Due Sveti, na boanski Uitelju
Due Sveti, po kojem je Marija zaela Spasitelja
Due Sveti, koji stanuje u nama
Due mudrosti i razuma
Due znanja i pobonosti
Due straha Bojega
Due milosti i milosra
Due jakosti, ustrajnosti i umjerenosti
Due vjere, ufanja, ljubavi i mira
Due poniznosti i istoe
Due dobrote i duhovne miline
Due svih milosti
Due Sveti, koji pronie Boje tajne
Due Sveti, koji nam pomae u molitvi
Due Sveti, koji si u slici goluba siao nad Isusa
Due Sveti, naeg preporoenja
Due Sveti, koji nas ispunja boanskom ljubavlju
Due Sveti, ijom milou postajemo djeca Boja
Due Sveti, koji si u slici plamena siao na uenike

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!


Milostiv budi, uslii nas, Gospodine!

smiluj nam se

Due savjeta i jakosti

Od svakoga zla
Od svakoga grijeha
Od napasti zasjeda avolskih
Od poricanja objavljenih istina
Od grene okorjelosti i bezbonosti
Od nemara za nadahnua Tvoja
Od svake ljage due i tijela
Od duha bludnosti
Po Tvojem izlaenju od Oca i Sina
Po divnom djelovanju Tvoje milosti

oslobodi nas, Gospodine

Od preuzetnosti i zdvojnosti

Po bezgrenom zaeu Djevice Marije


Po otajstvenom zaeu Isusa Krista
Po Tvojem silasku nad Isusa u Jordanu
Po Tvojem silasku nad apostole
Na veliki dan suda Bojega

Da po Tebi sveto ivimo


Da vazda budemo Tvoj sveti hram
Da po Tebi Bogu ivimo
Da vazda uvamo i irimo Kristov mir
Da se uvamo grijeha i zabluda
Da se uvijek podlaemo Bojoj istini
Da obnovi u nama pravednost i potenje

Tebe molimo, uslii nas

Mi, grenici

Da nas obogati boanskom istinom i milou


Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta - oprosti nam, Gospodine.
Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta - uslii nas, Gospodine.
Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta - smiluj nam se.
Pomolimo se:
Boe, koji si svjetlou Duha Svetoga pouio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu to je pravo
mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu