Anda di halaman 1dari 1

PK03 - 2

BORANG MAKLUM BALAS DAPATAN PEMANTAUAN


(Diisi oleh lokasi dan diberikan kepada pemantau bersama borang PK03-1 dalam tempoh
14 hari bekerja)
Nama Lokasi

Tarikh Pemantauan

Bil
1

MAKLUM BALAS
Isu dikenalpasti (merujuk kepada dapatan pemantauan):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
TINDAKAN PEMBETULAN
a) Punca
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b) Tindakan Bagi Selesai Punca


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
* Sila gunakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi

Tandatangan/ Cap Lokasi

Tarikh : .

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2015 - Keluaran 04| Pindaan 00