Anda di halaman 1dari 2

MINGGU :

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata
Pelajaran
Tarikh
Hari

Kelas
------------- / -------------------------- /
Isnin
Selasa

Rabu
Khamis

Masa

2016

Jumaat
Sabtu

Bidang
/ Tema

Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Pada akhir PdP, murid dapat :

Objektif
Pembelajaran

Sumbangsaran
Kajian Lapangan
Soal Jawab
Bacaan
Latih Tubi

Perbincangan
Penyiasatan
Projek
Penerangan guru
Kuiz/ Ujian

Lakonan/ simulasi
Gerak kerja bertulis
Menjawab soalan
Pemerhatian
Pembentangan

Menonton Slide/Powepoint
Penyelesaian masalah
Bercerita
Permainan
Menyanyi

Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Mengendalikan
spesimen
dengan betul

Membuat inferens
Mentafsir data

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Membersihkan peralatan dan bahan
sains dengan cara yang betul

Aktiviti PdP

KPS

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Alir/ berganda
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

EMK
KBAT / I
THINK

Penilaian PdP

Refleksi

Membuat hipotesis

Menggunakan dan
mengendalikan
peralatan & bahan
dengan betul
Menyimpan peralatan
& bahan sains dengan
betul & selamat
Buku Teks / Aktiviti
Carta / Gambar
Buku cerita

KMS

Bahan Bantu
Belajar

Mendef. Secara operasi

Lembaran
Internet
Radio/ TV

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Peta Pokok
Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul

Model
Projektor
CD/DVD

Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Menjana Idea
Menganalisis
Menilai
Perbincangan
Tugasan
Projek

Lain-lain

Mengaplikasikan
Mencipta
Lain-lain
Lain-lain