Anda di halaman 1dari 12

Kumpulan 10

Hubungan
Kekeluargaan

B1D2
Mengetahui Latar Belakang Keluarga
B1D2E1
Menyatakan Latar Belakang Ahli Keluarga

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai

LATAR BELAKANG KELUARGA

Nama:_______________________________

Umur:________________________

Tarikh Lahir:__________________________
Tempat Lahir:_________________________
Nama Ibu:____________________________

Umur:__________________

Nama Bapa:___________________________

Umur:___________________

Nama Abang: 1._________________________

Umur:___________________

2._________________________

Umur:___________________

3.__________________________

Umur:___________________

Nama Kakak:1.___________________________
2.___________________________
Nama Adik 1._____________________________
2.____________________________
Bilangan Adik Beradik:____________________

Umur:___________________
Umur:___________________
umur:___________________
Umur:___________________

B2D3
Mengetahui dan memahami tanggungjawab ahli keluarga
B2D3E1
Menerangkan peranan ahli keluarga

Arahan:Sila pilih jawapan yang paling sesuai

Ayah

Ibu

Abang

Adik

Anggota Keluarga
1.

Tugas dan peranan


-mengemas permainan
-menolong kakak dan abang mengemas rumah
-ketua keluarga

2.

-mencari nafkah(wang)
-berkebun
-memasak

3.

-mengemas rumah
-menguruskan kelengkapan keluarga
-menjaga adik

4.

-menolong ibu mengemas rumah


-menolong ibu memasak
-menolong ayah mencuci kereta

5.

-membersihkan kawasan rumah

B3D3
Bertanggungjawab terhadap ahli keluarga

B3D3E1
Mengamalkan sikap saling membantu ahli keluarga

Bagaimanakah cara anda membantu ahli keluarga anda berdasarkan gambar


situasi dibawah,

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________

B3D3
Bertanggungjawab terhadap ahli keluarga

B3D3E2
Mengamalkan sikap saling membantu ahli keluarga

Bagaimanakah cara anda membantu ahli keluarga yang sedang sakit seperti
gambar situasi
dibawah,

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________

B3D3
Bertanggungjawab terhadap ahli keluarga

B3D3E3
Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan ahli keluarga

1. Arahan : Lengkapkan rajah dibawah

Ulang Tahun Majlis Perkahwinan Ibubapa

1.Merancang

4.Hiasan

Tarikh :

1.

Masa :

2.

Tempat :

3.

2.Menu

5. Penutup

Air :

1.

Makanan :

2.
3.

3. Aturcara
Sambutan
1.
2.
B4D3
3.
Mengamalkan
adab dan tatasusila dalam keluarga
B4D3E1

Berkelakuan sopan dan mengamalkan sikap menghormati

Bagaimanakah anda menggambarkan sikap saling membantu sesama ahli


keluarga semasa
makan bersama.

Cara saya saling membantu :


Ibu
Makanan
Pinggan
Air

B4D3
Mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga
B4D3E2

Berkelakuan sopan dan mengamalkan sikap menghormati

Sila tandakan (/)pada pilihan jawapan yang menggambarkan sikap saling


membantu sesama ahli
keluarga semasa sedang makan bersama.
1.
2.
3.
4.
5.

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Sangat setuju

Bil
1.
2.
3.

Item
Menolong ibu menghidangkan makanan
Memanggil ahli keluarga untuk makan bersama
Memastikan semua ahli keluarga duduk bersama di

4.
5.
6.

meja hidangan
Saya mengetuai bacaan doa sebelum makan
Makan dengan tertib dan penuh beradab
Meletakkan nasi di pinggan ibu dan ayah serta ahli

7.

keluarga yang lain


Meminta izin terlebih dahulu sebelum meninggalkan

8.

meja hidangan
Menolong ibu mengemas meja hidangan dan
mencuci pinggan

B5D3
Menghargai ibu bapa dan ahli keluarga.
B5D3E1
Menunjukkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa
dan ahli keluarga.

Hari Ibu

1)

Senaraikan 7 contoh yang boleh menunjukkan perasaan kasih sayang


kepada ibu anda?
I _______________________________________
ii _______________________________________
iii _______________________________________
iv _______________________________________
v _______________________________________
vi _______________________________________
vii ______________________________________

b. Anda dikehendaki menghasilkan satu kad sempena Hari Ibu.


Gunakan kreativiti
anda untuk menghiaskannya.
2) Hasilkan satu puisi/ sajak sempena Hari Ibu/ Bapa. Hiaskan kad anda
dan
deklamasikan puisi/ sajak tersebut di hadapan rakan kelas anda.

B6D3
Membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa.
B6D3E1
Bertingkah laku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia.
1) Anda dikehendaki menolong ibu atau bapa di rumah dan menyenaraikan tugasan yang telah dilakukan.

Isnin
1.

TUGASAN
T/tangan
1.

2.

2.

3.

3.
Rabu

T/tangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Jumaat
1.

TUGASAN
T/tangan
1.

Selasa

T/tangan

Khamis

T/tangan

Sabtu

T/tangan

2.

2.

3.

3.

2) Andaikan keluarga anda sedang membuat persiapan Hari Raya. Sediakan dialog dan lakonkan cara anda
bertingkah
laku mulia dalam menolong ibu bapa membuat persiapan tersebut. (4 orang dalam satu kumpulan)