Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN CHONDONG, 84030 BUKIT KEPONG.

PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2016 - 2018


BIDANG

KURIKULUM

ISU STRATEGIK

TAHAP PENCAPAIAN KECEMERLANGAN MATEMATIK BELUM MENCAPAI


TAHAP CEMERLANG

MATLAMAT STRATEGIK

PENCAPAIAN KECEMERLANGAN MATEMATIK MENCAPAI TAHAP CEMERLANG


SASARAN

BIL.
1.

OBJEKTIF
Meningkatkan peratus
kelulusan cemerlang dan lulus

KPI

TOV

2016

2017

2018

Peratus murid yang lulus dalam


UPSR

90.9

93.0

95.5

98.6

Peratus murid mendapat A dalam


UPSR

49.4

(INISIATIF) STRATEGI

Kenal pasti kelemahan


murid dalam setiap topik

UPSR
50.9

52.2

52.9

Pendedahan dan penekanan


kepada teknik menjawab
soalan terutamanya Kertas 2

GPMP

1.91

1.90

1.88

1.86

Latih tubi set-set soalan


bentuk UPSR
Bimbingan murid yang
lemah
Kelas tambahan

SASARAN
BIL.
2.

OBJEKTIF
Meningkatkan pencapaian

KPI

TOV

2016

2017

2018

(INISIATIF) STRATEGI
Taklimat kepada ibu bapa

LINUS 2.0 :

LINUS 2.0 Numerasi

Tahun 3

100

100

100

100

Tahap 1

Tahun 2

98.3

99.0

100

100

Tahun 1

88.9

93.5

95.2

100

Saringan awal kepada murid


Tahun 1
Pelaksaaan 2 kali saringan
LINUS 2.0
Perjumpaan bersama ibu
bapa murid LINUS
Kelas Pemulihan murid
LINUS

3.

Meningkatkan pencapaian
murid Tahun 1 hingga Tahun

Kenal pasti kelemahan

Peratus murid yang menguasai


Matematik :

murid dalam setiap topik

6 untuk menguasai

Tahun 6

90.6

93.0

95.5

98.6

Matematik.

Tahun 5

86.0

86.5

87.0

87.5

penguasaan kemahiran

Tahun 4

75.4

76.4

78.4

80.0

dalam setiap topik

Tahun 3

86.3

87.3

88.3

89.3

Tahun 2

67.8

70.8

76.8

80.8

Tahun 1

82.6

82.8

83.0

83.3

Memberi penekanan kepada

Bimbingan murid yang


lemah
Pemulihan di dalam kelas

Peratus murid yang mendapat A :


Tahun 6

49.4

49.4

49.4

49.4

Tahun 5

19.3

20.3

21.3

22.3

Tahun 4

4.4

6.4

8.4

10.4

Tahun 3

11.7

12.7

13.7

14.0

Tahun 2

8.4

9.4

10.4

11.4

Tahun 1

6.5

7.5

8.5

10.5

Tahun 6

1.91

1.90

1.88

1.86

Tahun 5

2.53

2.50

2.48

1.99

Tahun 4

2.93

2.90

2.89

1.99

Tahun 3

2.57

2.50

2.48

1.99

Tahun 2

2.95

2.90

2.89

1.99

Tahun 1

2.61

2.60

2.54

1.99

Gred Purata Kelas :