Anda di halaman 1dari 2

Soal-soal Teori Bilangan

2013
2014
1. Berapakah jumlah digit-digit bilangan 2 5 ?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
2. Misalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang bersifat bersisa 2 jika dibagi 5, bersisa
3 jika dibagi 7, dan bersisa 4 jika dibagi 9. Hasil penjumlahan digit-digit dari N
adalah ...
A. 13
B. 12
C. 11
D. 10
E. 9
3. Jika f satu fungsi yang memenuhi f ( 1 )=4 dan f ( x +1 )=2 f ( x ) , maka
f (2014) adalah. . . .

a.

22011

b.

c.

22013

d.

22014

e.

2012

2015

4. Diketahui FPB (a, 2013) = 671 jika a > 2013, maka nilai terkecil yang mungkin dari a
adalah. . . .
a. 4691
b. 4026
c. 4025
d. 2684
e. 2680
999.999.999
5. Jika 10
dibagi oleh 7, maka sisanya adalah. . . .
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
6. Nilai terkecil n sehingga bilangan 20102010. . .2010 habis dibagi 99 adalah. . . .
a.
b.
c.
d.
e.

33
34
35
36
37

7. Bilangan real 2,525252... adalah bilangan rasional sehingga dapat ditulis dalam
m
bentuk n , di mana m ,n bilangan bulat dan n 0. Jika dipilih m dan
n yang relatif prima, berapakah m+ n ?
a. 239
b. 349
c. 439
d. 329
e. 139
1006
1006 k
8. Nilai dari k 3 . 1 adalah. . . .
k=0

( )

a.

22014

b.

22013

c.

d.

22011

e.

2012

2010