Anda di halaman 1dari 1

TARIKH : 1/0/2016

:ISNIN
Matapelajaran :
BIDANG /
TAJUK
Nombor dan
operasi

RPH

MATEMATIK

Kelas / Masa : 4 ST (8.45-9.45)

STANDARD KANDUNGAN

1.3

Nombor hingga
6 digit

HARI
Bil Murid : 26

STANDARD PEMBELAJARAN

Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta


kepada nombor bulat dan sebaliknya

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat

1.
2.

Menyatakan nombor hingga tujuh digit


dalam perpuluhan juta dan pecahan
juta.

3.
4.
5.

Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dalam mengenal


nombor
Menjana idea murid dengan perbincangan Nombor hingga
tujuh digit bersama guru dan rakan dalam kumpulan
Bimbingan guru
Latih tubi
Rumusan

EMK

Menghubungkait, menyusun maklumat serta membuat penghampiran

BBM

Buku teks , lembaran soalan

Penilaian /
Refleksi :

Matapelajaran :

SAINS

BIDANG / TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

SAINS HAYAT
Mikroorganisma

Kelas / Masa : 6ST (7.15-7.45)

Bil Murid :

STANDARD PEMBELAJARAN

Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta


kepada nombor bulat dan sebaliknya

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat
a.
b.

Menyatakan mikrob bernafas


Menyatakan proses hidup dialami oleh
mikrob

1.
2.
3.
4.

Penerangan guru
Eksperimen ringkas berkenaan yis dan doh
Bimbingan guru
Rumusan

KPS

Memerhati, mengeksperimen, menginferens

BBM

Buku teks , lembaran soalan

Penilaian / Refleksi :

29