Anda di halaman 1dari 16

Model Stephen

Kemmis

Proses kajian tindakan Kemmis bermula


dengan guru menjalankan refleksi ke atas
satu-satu isu pengajaran dan
pembelajaran yang hendak ditangani.
Kemudian guru itu menyediakan satu
pelan yang sesuai untuk mengatasi
masalah yang dihadapinya.
Seterusnya guru melaksanakan pelan
yang dihasilkan dan dalam proses
pelaksanaannya guru terpaksalah
memerhati kemajuan tindakan yang
dijalankan itu.

Keseluruhan pelaksanaan ini


disifatkan sebagai Gelungan Pertama
(Cycle 1) dan jika masalah itu tidak
dapat diatasi, maka guru bolehlah
memulakan proses semula ke
Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah
masalah itu diselesaikan.

Pada Gelungan Kedua guru mesti


mereflek dan membuat adaptasi
terhadap pelan tindakan beliau.

Lingkaran pertama (cycle 1)


Lingkaran pertama (cycle 1)

Merancang
contoh : Pelajar menganggap bahawa sains adalah
proses mengingat fakta berbanding perasaan ingin
tahu. Bagaimana guru dapat merangsang perasaan
ingin tahu dalam diri pelajar?

1.

Bertindak
Memberikan soalan yang dapat menarik minat dan
perhatian pelajar.

2.

Memerhati
Rekod soalan dan jawapan untuk pemerhatian yang
lebih terperinci. Catat jangkaan.

3.

Merefleksi

4.

Lingkaran kedua (cycle 2)


Lingkaran kedua (cycle 2)
1.

Mengubah rancangan
Mengubah strategi menyoal untuk menggalakkan pelajar
untuk mencari jawapan sendiri.

2.

Bertindak
Mengurangkan penyataan kawalan dalam pelajaran.
Pelbagaikan lagi teknik.

3.

Memerhati
Rekod soalan dan jawapan. Catat kesan-kesan yang
diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar.

4.

Merefleksi

MODEL JOHN ELLIOT

John Elliott (1991) memberi definisi kajian


tindakan sebagai satu kajian sosial untuk
meningkatkan kualiti dan mutu tindakan yang
akan diambil terhadap sesutu keadaan.

Kesahan sesuatu teori atau hipotesis yang


dibuat tidak bergantung kepada kajian secara
saintifik, tetapi ianya lebih bergantung kepada
keberkesanan kajian tersebut dalam membantu
manusia untuk mempunyai pelbagai kemahiran
dan dapat bertindak secara bijak.

Ciri-ciri

Idea utama Elliott ialah penyelidik


membangunkan pemahaman peribadi ke atas
sesuatu masalah dan pengertian abstrak itu
adalah penting dalam melaksanakan tindakan.

Bagi John Elliott, kajian dalam pendidikan


adalah satu usaha susila yang mencari dan
memahami nilai-nilai dalam pendidikan.

Elliott juga berpendapat bahawa kajian dalam


pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian
tindakan yang baru di mana para guru akan
menjadi penyumbang utama.

John Elliott setuju dengan konsep lingkaran


refleksi tindakan Kemmis tetapi John Elliot
menyatakan terdapat lebih banyak aliran
tindakan dalam peringkat pelaksanaan untuk
mendapat lebih banyak sokongan dan
maklumat
sebelum
berpindah
kepada
lingkaran kedua.

Oleh itu, Elliot telah memperkembangkan


model Kemmis bagi membolehkan aliran
yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap
yang terdapat dalam proses kajian tindakan.

Ia bertujuan untuk menghasilkan model yang


lebih lengkap.

Format penulisan kajian tindakan John Elliott


Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/
Model. Biasa digunakan oleh doktor
perubatan.
Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori
4. Tinjauan : Cari fakta dan analisis kenyataan
5. Perancangan Tindakan
Tindakan 1
Tindakan 2
Tindakan 3
Tindakan 4
6. Refleksi : Huraian kejayaan
1.

Model Dave Ebbutt

Pengkaji mempunyai dua pilihan


iaitu gelung A dan Gelung B.
Gelung A merancang semula
tindakan
Gelung B balik kepada fokus
atau idea umum

Gelung A

Hasil pemerhatian dan tindakan akan


menghasilkan refleksi.
Pengkaji membuat semua perancangan dan
prosedur kajian termasuk langkah-langkah dan
metodologi kajian.
Setelah membuat pembetulan yang ada,
tindakan kedua dijalankan .
Proses kajian akan diulang , hasil pemerhatian
dan refleksi menentukan proses ulangan kajian
tindakan seterusnya.
Proses bersifat mikro
Sesuai untuk kajian penggunaan teknik
pengajaran, kemahiran dan lain-lain.

Gelung B

Bersifat makro
Hasil dapatan pemerhatian dan refleksi
tindakan pertama membawa kepada
kajian semula seluruh idea umum.
Pengkaji membuat tinjauan terhadap idea
baru dan membuat rancangan tindakan
baru.
Proses makro ini membawa kepada
dapatan maklumat dan kajian tindakan
yang berbeza dengan idea rancangan
awal.