Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3, 2016


MINGGU

TEMA

TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

( Murid boleh :-

Minggu 1

1.1.1 Memerhati
Pengenalan kepada Sains

04 01 2016
08 01 2016
Minggu 2
11 01 2016
15 01 2016

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Memahami kemahiran


proses sains

1. Kemahiran Saintifik
TMK
Menaip teks dan animasi
teks

2.0 Memilih dan


mengaplikasikan sumber TMK
yang bersesuaian

a. Penjajaran tengah dan


penjajaran penuh

1.1.2 Mengelas
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
2.1 Menyediakan teks dengan penjajaran
tengah dan penjajaran penuh serta
membuat senarai menggunakan Bullets dan
Numbering.
2.2 Membuat animasi pada teks dan imej
dalam perisian persembahan (MS
PowerPoint).

b. Bullet dan penomboran


c. Membuat animasi pada
teks
Pengenalan kepada Sains
Minggu 3
1. Kemahiran Saintifik

1.1.4 Meramal
1.1 Memahami kemahiran
proses sains

18 01 2016
22 01 2016

Minggu 4
25 01 2016
29 01 2016

TMK
Menghasilan persembahan
dengan menggunakan
animasi dan video

2.0 Memilih dan


mengaplikasikan sumber TMK
yang bersesuaian

1.1.5 Membuat inferens


1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Berkomunikasi Menjelaskan
kemahiran proses sains melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan.

2.3 Membuat animasi menggunakan objek


mudah menggunakan teknik animasi slaid.
1.1 Memastikan perkakasan komputer
berfungsi dengan baik

PENTAKSIRAN / AKTIVITI

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

a. Teknik animasi slide


dalam persembahan

Standard Kandungan

1.0 Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan beretika

b. memasukkan video

Pengenalan kepada Sains

Pentaksiran
Aktiviti

2.4 Menyisip video dalam perisian


persembahan (MS PowerPoint).
1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga
dengan mengurangkan kecerahan paparan
monitor dan bunyi.

c. animasi teks dan imej

Minggu 5

Standard Pembelajaran

1.2 Memahami kemahiran


manipulatif

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan


peralatan dan bahan sains dengan betul.

1. Kemahiran Saintifik
01 02 2016
05 02 2016

1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan


betul dan selamat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan
bahan sains dengan tepat.
1.2.4 Membersihkan peralatan sains
dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat.
TAHUN BARU CINA 2016

Minggu 6
08 02 2016
12 02 2016
Minggu 7
15 02 2016
19 02 2016

TMK
Menghasilan persembahan
dengan menggunakan
animasi dan video
a. Teknik animasi slide
dalam persembahan
b. memasukkan video

2.0 Memilih dan


mengaplikasikan sumber TMK
yang bersesuaian

1.0 Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan beretika

2.3 Membuat animasi menggunakan objek


mudah menggunakan teknik animasi
slaid.
1.1 Memastikan perkakasan komputer
berfungsi dengan baik
2.4 Menyisip video dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).
1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

c. animasi teks dan imej

Sains Hayat pertama


Minggu 8
2. Manusia
22 02 2016
26 02 2016

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

dengan mengurangkan kecerahan


paparan monitor dan bunyi.
2.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia

Kenali gigi kita

2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi


kacip, gigi taring dan gigi geraham.
2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan
fungsi.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

25 MAC (JUMAAT) GOOD FRIDAY

Minggu 9
29 02 2016
-

TMK
Belajar membuat jadual
menggunakan microsoft
spreadsheet

04 03 2016
Menggunakan Microsoft
excellent spreadsheet
untuk mengira jumlah
satu pengiraan jumlah

2.0
Memilih dan mengaplikasikan
sumber TMK yang bersesuaian

3.0 Menggunakan TMK untuk


mencari, mengumpul,
memproses dan menggunakan
maklumat

2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris


dengan memasukkan teks dan nombor
berpandukan sel yang diberikan.
3.2 Mempersembahkan data dalam
bentuk carta pai berdasarkan jadual yang
dibina dalam hamparan elektronik (MS
Excel).
3.1 Menggunakan fungsi Autosumuntuk
menjumlah secara automatik dalam
hamparan elektronik (MS Excel).

Minggu 10
Sains Hayat pertama
07 03 2016
11 03 2016

2. Manusia Kenali gigi kita

2.1 Memahami pengetahuan


tentang kegigian manusia

2.1.3 Membanding dan membezakan set


gigi susu dengan set gigi kekal daripada
aspek bilangan, kekuatan dan jangka
hayat.

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
CUTI PENGGAL PERTAMA MAC

Minggu 11
14 03 2016
18 03 2016
TMK

Minggu 12
21 03 2016
25 03 2016

6.0 Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti dan
pembelajaran

6.1 Menggunakan kemahiran perisian


hamparan elektronik (MS Excel) dengan
menggunakan rumus (tambah dan tolak)
bagi membuat analisa mudah seperti
membuat perbandingan terhadap sesuatu
data yang diperolehi.

2.1 Memahami pengetahuan


tentang kegigian manusia

2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu


enamel, dentin, saraf, salur darah dan
gusi.

Microsoft excellent
spreadsheet untuk mengira
a. Penambah

Minggu 13

Sains Hayat pertama

28 03 2016
01 04 2016

2. Manusia

Minggu 14
04 04 2016
08 04 2016

2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Kenali gigi anda

TMK
Penghasilan produk
elektronik yang Kreatif

7.0 Menggunakan TMK untuk


mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif dan
inovatif

7.1 Menghasilkan produk digital yang


mengintegrasikan perisian hamparan
elektronik dan perisian persembahan (MS
Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif .

a. memasukkan hyperlink
dalam persembahan

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

Microsoft

Minggu 15

Sains Hayat pertama

11 04 2016
15 04 2016

2. Manusia

2.2.1 Mempraktikkan amalan harian


terhadap kesihatan gigi daripada aspek:a. pemakanan
b. penjagaan

1.0 Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan beretika

1.3 Menyatakan sumber maklumat yang


diperolehi dalam talian.

4.0 Menggunakan TMK untuk


memperoleh dan berkongsi
maklumat

4.1 Mengepil fail melalui e-mel.

Jadilah askar kecil


mempertahankan gigi anda
TMK

Minggu 16
18 04 2016
22 04 2016

2.2 Mengamalkan penjagaan


gigi

Melampirkan fail pada email atau membuka fail


yang dilampirkan dalam emel
a. Melampirkan fail dalam
e-mel
b. Membuka fail yang
dilampirkan dalam e-mel

Minggu 17

Sains Hayat kedua

25 04 2016
29 04 2016

3. Haiwan

5.0
Menggunakan TMK untuk
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan

4.2 Membuka fail yang dikepil melalui emel.


5.1 Menggunakan perisian aplikasi yang
bersesuaian (MS Excel, MS PowerPoint
atau MS Word) untuk dikepilkan melalui emel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat.
1.2 Mengamalkan langkah keselamatan
siber dengan menggunakan Daftar Masuk
dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun
e-mel.

3.1 Memahami ciri haiwan

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:


litupan badan: bercangkerang,
berbulu, berbulu pelepah, bersisik

1 MAY 2016 ( Ahad )


Hari Pekerja

Ciri-ciri haiwan

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

anggota badan: berkaki,


bersayap, berekor, bertanduk,
berparuh, berkuku tajam

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 18

Sains Hayat kedua

02 05 2016
06 05 2016

3. Haiwan
Ciri-ciri haiwan
Habitat dan pembiakan
haiwan

3.1 Memahami ciri haiwan

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:


cara membiak: bertelur,
melahirkan anak

habitat: hidup di air, di darat, di


darat dan air
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Minggu 19

Sains Hayat kedua

09 05 2016
13 05 2016

3. Haiwan
Ciri-ciri haiwan

3.1 Memahami ciri haiwan

3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat


pada satu haiwan yang dipilih.

3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan


ciri pengelasan yang dipilih.

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Minggu 20

Sains Hayat Kedua

16 05 2016
20 05 2016

3. Haiwan
Gigi haiwan
Tabiat makan haiwan

Minggu 21

Sains Hayat Kedua

23 05 2016
27 05 2016

4. Tumbuhan

3.2 Memahami kegigian haiwan

4.1 Memahami ciri tumbuhan.

3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan:


herbivor, karnivor, omnivor
3.2.2 Menghubungkaitkan kegigian
herbivor, karnivor dan omnivor dengan
makanan yang dimakan.
3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan
mempunyai satu jenis tabiat makan
sahaja.
3.2.4Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: daun: jenis urat daun
batang: berkayu, tidak berkayu

Ciri-ciri tumbuhan

akar: akar tunjang, akar serabut

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Daun, batang dan akar


tumbuh-tumbuhan semua
kelihatan sama?

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016

Minggu
22 -23
30 05 2016
10 06 2016
Minggu 24
Sains Hayat Kedua
13 06 2016

4.1 Memahami ciri tumbuhan.

4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: bunga: berbunga, tidak berbunga

Minggu
Tarikh

17 06 2016

Tema
Topik

Standard Kandungan

4. Tumbuhan

Pentaksiran
Aktiviti

buah: berbuah, tidak berbuah

Ciri-ciri tumbuhan
Semua tumbuhan
berbunga?
Tumbuhan akan
menentukan keputusan itu?
Sains Hayat Kedua

Standard Pembelajaran

4.1 Memahami ciri tumbuhan.

Minggu 25

habitat: hidup di air, di darat,


bawah tanah.
cara membiak: melalui biji benih,
spora, daun, keratan batang,
anak pokok, batang
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
4.1.2 Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.

4. Tumbuhan
20 06 2016
24 06 2016

4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat


pada satu tumbuhan yang dipilih.

Pengelasan tumbuhan

4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan


kepada manusia dan haiwan.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Minggu 26
27 06 2016
01 07 2016

Sains Fizikal
5. Magnet
Misteri magnet
Pelbagai bentuk magnet
Magnet untuk menarik
objek?

5.1 Menganalisis pengetahuan


tentang tindakan magnet.

5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet


seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk
U, butang dan cincin.
5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas
pelbagai objek dengan menjalankan
penyiasatan.
5.1.3 Mengelas objek berdasarkan
tindakan magnet ke atasnya.
5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat
daripada besi adalah bahan magnet.

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Tiada P&P DST kerana 6 & 7 Julai 2016 (Rabu & Khamis) Hari Raya Puasa

Minggu 27
04 07 2016
08 07 2016
Minggu 28
11 07 2016
15 07 2016

Sains Fizikal

5.1 Menganalisis pengetahuan


tentang tindakan magnet.

5. Magnet

5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya


tarikan dan tolakan dengan kutub magnet
dengan menjalankan aktiviti.

Misteri Magnet
Daya Magnetik sesebuah
magnet

Minggu 29

Sains Fizikal

18 07 2016
22 07 2016

5. Magnet
Magnet disisi anda
Kehidupan seharian
bersama magnet

5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan


menjalankan aktiviti menggunakan
magnet pelbagai saiz.

5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
5.2
Mereka cipta objek berasaskan
penggunaan magnet.

5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet


dalam kehidupan.
5.2.2 Mencipta objek berasaskan
penggunaan magnet.
5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Minggu 30

Sains Bahan

25 07 2016
29 07 2016

6. Penyerapan

Standard Kandungan

6.1
Menganalisis pengetahuan
tentang keupayaan bahan
menyerap air.

Bolekah ia menyerap air


itu?
Objek menyerap air dan
objek kedap air
Bahan penyerap dan bahan
telap air

Minggu 31

Sains Bahan

01 08 2016
05 08 2016

6. Penyerapan

Minggu 32

Sains Bahan

08 08 2016
12 08 2016

6. Penyerapan

6.1
Menganalisis pengetahuan
tentang keupayaan bahan
menyerap air.

Kapasiti air yang diserap


oleh bahan

Merekacipta yang boleh


menyerap air atau telap air

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh


menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.3 Mengelas bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.
6.1.4 Membuat urutan jenis bahan
mengikut keupayaan menyerap air
dengan menjalankan penyiasatan.
6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang
boleh menyerap air dan bahan yang kalis
air dalam kehidupan.
6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.

6.2
Mereka cipta objek
berdasarkan kebolehan
menyerap air.

6.2.1Mencipta objek dengan


menggunakan bahan yang menyerap atau
kalis air.
6.2.2Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

10

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Minggu 33

Bumi dan alam semesta

15 08 2016
19 08 2016

7. Tanah

Standard Kandungan

7.1 Menganalisis kandungan


tanah.

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

7.1.1Mengenal pasti kandungan yang


terdapat di dalam beberapa jenis tanah
seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir
dengan cara menjalankan penyiasatan.

Tanah mengandungi
bahan-bahan?
7.1.2Membuat urutan jenis tanah
mengikut keupayaan air mengalir
melaluinya dengan menjalankan
penyiasatan.

Kebolehtelapan air pada


tanah

7.1.4Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
Minggu 34

Bumi dan alam semesta

22 08 2016
26 08 2016

7. Tanah
Tanah Liat, loam dan tanah
berpasir sesuai untuk
menanam jenis tumbuh
apa?

Minggu 35

Bumi dan alam semesta

29 08 2016

7. Tanah

2 09 2016
Minggu 36
05 09 2016
-

Teknologi dan kehidupan


lestari

7.1 Menganalisis kandungan


tanah.

7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai


untuk menanam pokok berdasarkan
penyiasatan di atas.
7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

7.1 Menganalisis kandungan


tanah.

8.1 Memasang dan membuka


set binaan berfungsi
secara mekanikal berpandukan
manual yang mempunyai

Aktiviti, eksperimen, kajian, penilaian

8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang


hendak dibina.
8.1.2 Membaca dan menerangkan
manual.

11

Minggu
Tarikh

09 09 2016

Tema
Topik
8. Asas Teknologi

Standard Kandungan

konsep asas mesin ringkas.

Membaca dan memahami


manual bergambar

8.1.3 Mengenal pasti komponen model


berpandukan manual.
8.1.5 Memilih komponen model
berpandukan manual bergambar.

Cuti penggal 2

Minggu 37
12 09 2016
16 09 2016

19 09 2016
23 09 2016

Pentaksiran
Aktiviti

8.1.6 Memasang komponen model


berpandukan manual bergambar.

Untuk mempastikan
komponen yang dipilih
adalah tepat

Minggu 38

Standard Pembelajaran

Teknologi dan kehidupan


lestari
8. Asas Teknologi

8.1
Memasang dan membuka set
binaan berfungsi secara
mekanikal berpandukan
manual yang mempunyai
konsep asas mesin ringkas.

8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan


model.
8.1.7 Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas.
8.1.8 Menceritakan hasil binaan secara
lisan.

Minggu 39
26 09 2016
-

Teknologi dan kehidupan


lestari

8.1 Memasang dan membuka


set binaan berfungsi secara
mekanikal berpandukan
manual yang mempunyai

8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut


urutan.

12

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

30 09 2016

8. Asas Teknologi
Dengan langkah-langkah
yang betul untuk membuka
komponen
Komponen yang disimpan
di situ

Standard Kandungan

konsep asas mesin ringkas.

Standard Pembelajaran

8.1.10 Menyimpan komponen model yang


telah dibuka ke bekas penyimpanan.

Minggu 40

Latihan

03 10 2016
07 10 2016
Minggu
41 - 47

Latihan, Ulangkaji dan Pentaksiran

10 10 2016
25 11 2016

Pentaksiran
Aktiviti

Ulangkaji dan Pentaksiran

13