Anda di halaman 1dari 2

SMK SUNGAI NIBONG

11900, BAYAN LEPAS


PULAU PINANG
LAPORAN
MESYUARAT/SEMINAR/ BENGKEL DAN LAIN-LAIN
A. Butiran Laporan
MINIT CURAI

1.

Tajuk

2.

Mesyuarat/Seminar/Bengkel

Mesyuarat Guru 1 dan Mesyuarat Kurikulum 1 sesi 2015

3.

Pengerusi

Pengetua SMKSN

4.

Tarikh

29 Disember 2014

5.

Masa

8.00 pagi 2.30 petang

6.

Tempat

Bilik Mesyuarat SMKSN

7.

Anjuran

Sekolah

8.

Nama Pegawai Pelapor

Azlinda Bt. Idris

9.

Pegawai IAB Lain yang Hadir

Tiada

B. Perkara yang Dibincangkan/Dipersetujui


Bil.

Perkara

1.

Mesyuarat Guru dimulakan dengan kata alu-aluan daripada pengerusi dan seterusnya
membincangkan agenda mesyuarat dengan beberapa perkara penting yang
difokuskan.

2.

Antara aspek yang diberi penekanan oleh pengetua dalam mesyuarat guru adalah
seperti berikut:a) Aspek Back to Basics untuk dipraktikkan oleh semua warga SMKSgN. Aspek
ini menekankan budaya Ketepatan Masa (Punctuality) dan budaya Kerja
Berpasukan (Teamwork) dengan pimpinan satu pentadbiran. .
b) Aspirasi pengetua iaitu ingin menjadikan SMKSgN berada dalam kelompok 15
buah sekolah terbaik di daerah PPD Timur Laut.
c) Visi dan misi kementerian serta visi dan misi sekolah perlu dititikberatkan oleh
semua warga SMKSGN.
d) Semua guru perlu menepati masa.
e) Perubahan jadual waktu persekolahan/waktu bekerja bagi sesi pagi dan petang.
f) Prosedur penggunaan Kad Perakam Waktu jika lewat hadir ke sekolah.
g) Tatacara penyerahan sijil cuti sakit/MC jika tidak hadir bertugas.
h) Permohonan cuti rehat khas oleh setiap warga SMKSGN
i) Penggunaan fail meja oleh semua guru dan staf.
j)

3.
4.

C.

Tindakan yang perlu diambil :


1. Menyerahkan bahan edaran kepada Ketua Panitia untuk tindakan lanjut.
2. Berbincang dengan kaunselor untuk mewujudkan program yang sesuai dengan
menjemput kedua-dua penceramah bagi mengaplikasikan program ADD dalam
kalangan pelajar SMK Sungai Nibong.
3. Berbincang dengan guru Pusat Sumber bagi mendapatkan pesanan akhbar Berita
Harian dan akhbar sisipan SKOR dan MINDA PELAJAR untuk kegunaan pelajar.

D.

Tarikh Mesyuarat yang Akan Datang:

E.

Tandatangan Pegawai Pelapor:

Tidak dimaklumkan.

(
F.

Tarikh laporan disediakan:

AZLINDA BT IRDIS
28 JANUARI 2014