Anda di halaman 1dari 2

TARIKH : 12/01/ 2016

RABU
Matapelajaran :

PJK

TEMA / TAJUK
GIMNASTIK ASAS

Rangkaian
Pergerakan

RPH

HARI :

Kelas / Masa : 6 HT 6.45-7.15

Bil Murid : 30/30

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran


dalam kumpulan kecil.
2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran yang
digunakan dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

1. Memanaskan badan.
2. Aneka Zon.
3. Gerak Berkembar.
4. Rangkaian Pergerakan.
5. Menyejukkan badan.
6. Pentaksiran.
Keusahawanana : Berupaya mereka cipta
Skitel, kad arahan dan tilam gimnastik

Berkebolehan mereka cipta dan


melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor, imbangan dan putaran
dalam kumpulan kecil.
EMK
BBM

Penilaian / Refleksi :

Matapelajaran :

PSV

TEMA / TAJUK

MENGGAMBAR

Penilaian / Refleksi :

30

1.1 Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

1. Murid memerihal bahasa seni visual


menggunakan peta i-think
2. Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai media dan
teknik secara kreatif
Keusahawanana : Berupaya mereka cipta
Contoh gambar pelbagai

Memahami dan menyatakan


bahasa seni

BBM

Bil Murid :

STANDARD KANDUNGAN

OBJEKTIF

EMK

Kelas / Masa : 6BK (10.05-11.05)

TARIKH : 1/0/2016

RPH

HARI

:RABU
Matapelajaran :
BIDANG /
TAJUK
Nombor dan
operasi

MATEMATIK

Kelas / Masa : 4 ST (8.15-9.15)

STANDARD KANDUNGAN

1.3

Nombor hingga
6 digit

Bil Murid : 26

STANDARD PEMBELAJARAN

Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta


kepada nombor bulat dan sebaliknya

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat

1.
2.

Menyatakan nombor hingga tujuh digit


dalam perpuluhan juta dan pecahan
juta.

3.
4.
5.

Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dalam mengenal


nombor
Menjana idea murid dengan perbincangan Nombor hingga
tujuh digit bersama guru dan rakan dalam kumpulan
Bimbingan guru
Latih tubi
Rumusan

EMK

Menghubungkait, menyusun maklumat serta membuat penghampiran

BBM

Buku teks , lembaran soalan

Penilaian /
Refleksi :

Matapelajaran :

SAINS

BIDANG / TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

SAINS HAYAT
Mikroorganisma

Kelas / Masa : 6ST (11.05 -12.05)

Bil Murid :

STANDARD PEMBELAJARAN

Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta


kepada nombor bulat dan sebaliknya

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat
a.
b.

Menyatakan mikrob bernafas


Menyatakan proses hidup dialami oleh
mikrob

1.
2.
3.
4.

Penerangan guru
Eksperimen ringkas berkenaan yis dan doh
Bimbingan guru
Rumusan

KPS

Memerhati, mengeksperimen, menginferens

BBM

Buku teks , lembaran soalan

Penilaian / Refleksi :

29