Anda di halaman 1dari 1

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen met gedrags- en emotionele problemen of

stoornissen.

Vanuit een visie op de ondersteuningsnoden van deze kinderen zochten we een werkbaar
instrument om gepaste doelen te kiezen.

De talrijke concrete voorbeelden kunnen inspirerend werken bij het planmatig werken