Anda di halaman 1dari 3

SJK (T) VIVEKANANDA, KUALA LUMPUR.

SENARAI SEMAK BUKU REKOD P d P

2016

NAMA GURU : .....................................................................


BIL

PERKARA

1.

MAKLUMAT DIRI GURU

2.

SENARAI TUGAS GURU

3.

JADUAL WAKTU MENGAJAR


3.1 Jadual waktu kelas

T/T KP

3.2 Jadual waktu persendirian


4.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM/DUKUMEN STANDARD KURIKULUM


PENTAKSIRAN

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii
)
5.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii
)
6.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TERKINI

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN


MURID (TAHAP 1)

T/T GB

BIL
7.

PERKARA

CATATAN

SASARAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN (TOV &


ETR THN 2 THN 5) THN 6 HEAD COUNT LENGKAP

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii
)
ix)
8.

SASARAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN (TOV &


ETR THN 2 THN 5) THN 6 HEAD COUNT
LENGKAP

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii
)
ix)
x)
xi)
9.

SENARAI NAMA MURID KELAS YANG DIAJAR

10.

HEAD COUNT LINUS (GURU GURU


BERKENAAN)

i)
ii)
iii)

DISEMAK OLEH,
......................................................
...............

DISAHKAN OLEH,
..............................

(
BESAR/GPK
KETUA PANITIA
TARIKH :

GURU
TARIKH :