Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK

Tahun

tarikh

01.04.2009

Hari

Rabu

Masa

11.20 hingga 12.20 tengahari

Bilangan

20 Orang

Tajuk lagu

Kiri dan Kanan

Bidang/Aspek

Persepsi estetik

Konsep muzik

Tempo cepat dan lambat


Ekspresi kreatif Imrovisasi lirik

1.

Sub konsep

Tekanan meter 4 an

Objektif pengajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :-

Menyanyikan lagu Kiri dan Kanan


dengan sebutan yang betul dan jelas.

2.

Menyanyikan lagu Kiri dan Kanan


dengan tempo cepat dan lambat dengan betul.

3.

Mengubah perkataan pada lirik lagu yang ditetapkan dengan perkataan yang sesuai.
(improvisasi)
Objektif KBKK

Membanding beza tempo cepat dan


lambat pada lagu Kiri dan Kanan

Pengetahuan sedia ada

Murid pernah melihat itik berjalan.

Penerapan nilai

Kerjasama dan kerajinan.

BBM

Kibod, Skor lagu, Radio, Kad imbasan dan


alat perkusi (kastenat).

LANGKAH PENGAJARAN

Langkah

Konsep/teknik

(masa)

komponen

Set induksi
(5 minit)

Detik/tempo
- cepat dan lambat

Strategi

Main peranan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

catatan

a) Guru meminta murid masuk ke

ABM

dalam kelas sambil berjalan seperti

- Kibod

itik mengikut tempo yang


diperdengarkan melalui kibod.
b) Murid melakukan aktiviti berjalan

Nilai

dengan menghentak kaki sambil

-Kerjasama

mengikut tempo yang dimainkan

-disiplin

oleh guru sehingga semua selesai


duduk ditempat masing-masing.
c) Guru mengaitkan aktiviti tadi
dengan pelajaran pada hari ini.

Langkah

Konsep/teknik

(masa)

komponen

Strategi

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

catatan

Langkah 1

-Pernafasan

- tunjuk cara

a) Guru meminta murid melakukan sedikit

ABM

(15 minit)

-Frasa

- main

latihan pernafasan.

- radio

-Nyanyian

peranan

b) Murid melakukan aktiviti pernafasan

- skor lirik

berpandukan guru.
c) Guru memperkenalkan frasa kepada murid.
d) Guru mempamerkan skor lirik.

Nilai

e) Guru membaca lirik lagu dari satu frasa ke

-Kerjasama

satu frasa.

-Kerajinan

f) Murid mengikut bacaan guru.


g) Guru memperdengarkan lagu sepenuhnya
menggunakkan radio.
h) Murid mendengar dengan teliti lagu Kiri
dan Kanan.
i) Murid memulakan aktivit nyanyian sambil
dipandu oleh guru.

Langkah

Konsep/teknik

(masa)

komponen

Strategi

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

catatan

Langkah 2

- Nyanyian

a) Guru memperkenalkan tempo dengan

ABM

(20 minit)

- Tempo

Memperdenga

membunyikan melalui kibod.

-Kibod

- Permainan alat

rkan lagu

b) murid mendengar penerangan guru.

-Skor lagu

perkusi.

- Main

c) Guru memperkenalkan kad ikon alat yang

-Kad ikon

peranan

mewakili tempo laju dan lambat.

- Latih tubi

i.Cepat - merah (kastenat)


ii.Lambat- hijau (loceng)
d) Murid menyanyi berdasarkan kad ikon
yang diletakkan pada skor lirik dihadapan.
e) Aktiviti dilakukan berulang-ulang.

Langkah

Konsep/teknik

(masa)

komponen

Langkah 3
(15 minit)

- Improvisasi lirik

Strategi

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

catatan

-Aktiviti

a) Guru menerangkan aktiviti yang hendak

ABM

kumpulan

dilakukan.

-Skor lirik

-Main peranan

b) Murid mendengar penerangan guru.

-Skor

c) Guru membahagikan murid kepada 4

edaran

kumpulan dan meminta murid memulakan


perbincangan untuk mencipta lirik
berdasarkan kreativiti murid.

Langkah

Konsep/teknik

(masa)

komponen

Strategi

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

catatan

Penutup

- Apresiasi

-Persembahan a) Guru memberi isyarat kepada murid untuk

Nilai:

(10 minit)

- Rumusan

kumpulan

memulakan aktiviti.

-Kerjasama

b) Murid membuat persembahan nyanyian

-Kerajinan

dalam kumpulan masing-masing.


c) Guru menilai persembahan murid.
d) Guru membuat rumusan tentang pelajaran
hari ini.