Anda di halaman 1dari 11

Isu-isu moral dan cabaran penghayatan

nilai-nilai murni
1.Cinta monyet
Definisi
perasaan cinta yang terjadi antara sepasang anak muda yang masih
dalam masa remaja. Istilah ini juga dapat digunakan sebagai kata
sindiran, yang digunakan kepada seseorang yang kurang mencintai
pasangannya.
Cinta monyet, yang juga dikenal dengan "crush", bisa juga dideskripsikan
sebagai cinta seorang anak atau remaja kepada orang yang lebih tua.
Sebagai contoh, seorang murid yang "suka" kepada gurunya. Dalam hal
ini, istilah "cinta monyet" menggambarkan sebuah cinta yang tidak akan
mendapat balasan.
Perasaan

dan

hubungan cinta

yang dilalui di

alam remaja

atau

persekolahan. Istilah ini wujud bagi menggambarkan bahawa cinta yang


dialami bagi pasangan hanyala sekadar suka-suka dan tiada hala tuju.
Sekadar ingin menikmati rasa disyangi dan menyayangi.
Punca
Fenomena ini berlaku impak daripada pengaruh rakan sebaya. Mereka
mudah terikut-ikut dengan tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh
rakan-rakan mereka.
Perasaan ingin menang di kalangan rakan-rakan. Sekiranya diri berjaya
ditambat atau menambat sang kekasih maka akan terasa diri sendiri
hebat, cantik dan kacak.
Cara mengatasi

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Peranan, tugas dan tanggungjawab ibu bapa adalah hak yang paling
utama dalam membentuk sahsiah dan jati diri anak anak agar tidak
terjerumus kepada dilema cinta monyet.
Ibu bapa perlu sentiasa memantau segala gerak geri si anak yang
semakin meningkat remaja.

Kesimpulan
Seharusnya pada peringkat ini murid sekolah perlu mempamerkan segala
kebolehan

dan

bakat

ilmu

yang

telah

mereka

perolehi

dengan

memberikan masa lebih kepada mengulangkaji pelajaran untuk bersaing


secara sihat bagi meraih kejayaan

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

2.Keciciran
Definisi
Ketinggalan dalam proses kemajuan seperti proses pendidikan yang
disebabkan oleh pelbagai aspek.
Pengertian lain:
1. Drop Out
2. Orang yang putus sekolah kerana kurang biaya
3. Who Leaves school for any reason except death
Punca
1) Masalah peribadi pelajar
Pelajar tidak minat atau bosan belajar dan bersekolah, mental
pelajar tidak menganggap pelajaran itu penting, pelajar malas dan
putus asa hendak ke sekolah dan sebagainya.
2) Masalah keluarga pelajar
Pelbagai permasalahan dalam keluarga pelajar seperti masalah
kewangan, masalah penceraian, masalah penderaan,masalah
kelemahan institusi kekeluragaan, ibu bapa tidak mengambil berat
pembelajaran anak-anak dan lain-lain lagi.
3) Masalah Pengaruh Kawan
Pengaruh kawan ini meliputi pengaruh malas ke sekolah atau
ponteng sekolah dan akhirnya tercicir kerana terjebak dengan

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

pelbagai masalah seperti penagihan dadah, pergaulan bebas, mat


rempit dan sebagainya.
4) Masalah Pengaruh Persekitaran
Budaya pengaruh masyarakat sekitar pelajar juga menggalakkan
perkara ini terjadi seperti masyarakat membiarkan sahaja para
pelajar yang ponteng sekolah sama ada lepak atau ke
cyber,membenarkan pelajar terlibat dengan gejala-gejala negatif
serta tiada budaya yang kuat dalam masyarakat secara lebih
menyeluruh untuk membendung gejala ini.
5) Masalah Pengajaran Guru
Pengajaran guru yang tidak pelbagai tekniknya serta membosankan
juga boleh menyumbang kepada kebosanan dan kemelasan pelajar
ke sekolah.
6) Masalah Persekitaran Sekolah
Pelbagai masalah di sekolah juga boleh menyumbang kepada
terjadinya masalah keciciran ini seperti masalah BULI, peranan
kaunseling sekolah yang kurang berkesan, budaya persekitaran
sekolah tak kondusif dan seumpamanya.
7) Masalah Pelajar Tiada Didikan Agama
Pelajar yang tiada cukup dididkan agama akan senang terpengaruh
dengan pelbagai perkara yang boleh menjerumuskannya ke arah
keciciran.
8) Kemajuan Ekonomi Negara
Kemajuan ekonomi negara telah menyediakan peluang-peluang
pekerjaan yang banyak menyebabkan para pelajar tidak merasa
terlalu bimbang dan gusar untuk tidak menamatkan persekolahan
mereka kerana masih boleh mendapat kerja.
Cara mengatasi
Antara usaha menangani masalah keciciran dalam kalangan pelajar ialah:

Kerajaan perlu mewajibkan pendidikan sekolah rendah kepada


semua kanak-kanak.

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Pihak kerajaan dan NGO mesti menyalurkan bantuan kewangan dan


prasarana kepada golongan miskin.

Kerajaan perlu memastikan setiap orang diberi hak yang sama


untuk mendapatkan pendidikan (pendemokrasian pendidikan)

Kerajaan perlu menambahkan peruntukan dalam sektor pendidikan.

Kempen kesedaran peripentingnya ilmu hendaklah dipergiat dan


mesti berterusan terutama golongan masyarakat di luar bandar.

Anggota

masyarakat

perlu

menyalurkan

maklumat

tentang

golongan yang memerlukan bantuan dan golongan ibu bapa yang


tidak mengambil berat tentang pendidikan anak mereka.

Mewujudkan asrama dan kemudahan lain kepada golongan yang


memerlukan.

Menaik taraf kemudahan di sekolah.

Mengenakan denda yang berat terhadap ibu bapa yang tidak


menyekolahkan anak mereka.

Mengadakan skim bantuan seperti pemberian biasiswa kepada


bukan sahaja pelajar yang pintar tetapi juga kepada pelajar yang
miskin.

Kerajaan mestilah membantu pelajar yang tercicir ini dengan


memberikan

latihan

kemahiran

yang

bersesuaian

dengan

menubuhkan sekolah vokasional.


Kesimpulan
Bak kata pepatah tepuk dada tanya selera. Sikap individu
juga menyumbang kepada keciciran pelajar. Remaja zaman kini
mementingkan budaya hedonisme yang berkiblatkan kebendaan.
Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Golongan

ini

sering

menuding

jari

ke

arah

ibu

bapa

dan

menyalahkan ibu bapa bila mereka melakukan kesalahan. Bukankah


remaja ini dikurniakan akal untuk berfikir? Mengapakah ibu bapa
yang dipersalahkan sedangkan remaja itu sendiri dikurniakan
dengan akal fikiran untuk membezakan yang mana baik dan yang
mana buruk. Remaja haruslah menganjakkan paradigma terhadap
pelajaran. Masa depan mereka terletak di tangan mereka sendiri
dan

bukan

ibu

bapa.

Natijahnya, kepincangan institusi keluarga merupakan punca utama


masalah keciciran pelajar tetapi terdapat faktor-faktor lain yang
turut memainkan peranan. Untuk mengatasi masalah ini semua
pihak termasuklah pemerintah, ibu bapa dan guru-guru harus
menggembleng tenaga untuk mengatasi masalah ini. Penubuhan
Sekolah Menengah Northlight merupakan salah satu langkah yang
dapat dilakukan untuk mengurangkan masalah keciciran. Sekiranya
remaja bersikap positif dan optimistik saya percaya suatu hari ini
masalah keciciran dalam kalangan pelajar akan berjaya dikurangka

3.Gangguan seksual
Definisi
Punca
Cara mengatasi
Kesimpulan

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

4.Peras ugut
Definisi
Peras ugut ialah perbuatan meminta wang secara paksa dan kekerasan.
Jika tidak diberi, mangsa berkenaan akan dicederakan atau disiksa.
Buli ialah perbuatan mempermainkan orang yang lemah dengan tujuan
menjatuhkan maruah atau untuk menunjuk kekuatan atau suka-suka.
Peras ugut dan buli mendatangkan kesan emosi yang teruk kepada
mangsa dan boleh menyebabkan kecederaan serta pembunuhan.
Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Punca
Antara punca yang menyebabkan berlaku kegiatan peras ugut dan buli
ialah pengaruh rakan sebaya.Rakan sebaya menpunyai pengaruh yang
kuat ke atas kehidupan seseorang individu kerana kesilapan bergaul
dengan rakan yang buruk boleh mengakibatkan remaja tersebut juga
menjadi jahat .Pada zaman sekarang,golongan remaja dikatakan lebih
suka bergaul rapat dengan rakannya dan menganggap mereka sebagai
rakan sebenar jika berbanding dengan ibubapa yang gagal menjalankan
tanggungjawab mereka

kepada

anaknya.Jadi,tidak

hairanlah remaja

zaman ini kerap membentuk sekumpulan geng atau samseng yang


mempunyai

budaya

dan

peraturan

masing

masing.

Contohnya

di

sekolah,aktiviti yang lazim dilakukan oleh golongan gangster ialah


membuli pelajar yang lemah,mengutip yuran perlindungan daripada
kalangan pelajar,peras ugut,ponteng sekolah,merosakkan harta benda
sekolah,ketagihan rokok dan lain lain .
Di samping itu,faktor seterusnya ialah kekurangan kasih sayang dan
perhatian ibubapa terhadap anak mereka. Hal ini kerana kecenderungan
ibubapa mengejar kekayaan semata-matanya sehinggalah mengabaikan
tanggungjawab

mereka

terhadap

anaknya.Keadaan

ini

telah

menyebabkan golongan remaja ini hidup dalam keadaan yang terbiar


.Ibubapa tidak mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan anaknya
semasa di luar rumah. Jadi, terdapat segenlintir remaja melibatkan diri
dalam kegiatan gangsterisme misalnya peras ugut supaya menarik
perhatian daripada ibu bapa.Terdapat juga remaja menyertai kegiataan
gangsterisme disebabkan mengalami tekanan perasaan terutamanya bagi
keluarga ibu tunggal.Dengan itu,mereka memilih tindakan yang drastik
seperti ,menghisap gum,merokok memberontak,melawan dan akhirnya
menjadi samseng yang suka menimbulkan masalah sosioal.
Tambahan

lagi,pengaruh

media

massa

juga

menjadi

punca

yang

mendorong masalah ini terus berleluasa. Dalam era globalisasi ini,media


massa yang berbentuk bercetak dan eletronik yang bersifat negatif
semakin sukar dikawal oleh pihak kerajaaan.Justeru,tindaklaku remaja
Sahrinor Hapsah ppg RBT3

senang dipengaruhi dengan filem yang tidak bermoral dan beretika yang
dibawa dari negara barat. Contohnya,aksi, tindaklaku, perwatakan yang
bersifat negatif,keganasan yang ditayangkan dalam filem akan menjadi
ikutan kepada remaja kini sehinggalah ia menjadi role model bagi remaja.
Dengan kata lain ,pembentukan personaliti,sikap dan sifat seseorang
remaja melalui saluran media massa telah menjadi kebiasaan bagi zaman
remaja sekarang untuk mencontohi apa yang dilakukan oleh pelakon
dalam filem yang ditontoni.
Cara mengatasi
Penglibatan ibu bapa dalam menangani masalah sosial adalah penting.
Ibu bapa perlu menyedari bahawa pendidikan anak-anak bermula di
rumah dan bukannya di sekolah. Oleh itu, jenis dan corak alam
persekitaran yang disediakan oleh para penjagalah yang menjadi pengajar
utama yang dapat menjadi perangsang kepada anak-anak.
Kawalan ketat ke atas anak-anak dapat menghindarkan mereka daripada
terjebah ke kancah sosial. Selain daripada itu, penglibatan aktif ibu bapa
dalam persekolahan anak-anak membolehkan mereka mengesan masalah
yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga bertanggungjawab
dalam mewujudkan suasana yang stabil di rumah supaya anak-anak tidak
terganggu dari segi emosi. Keadaan kucar kacir dan penceraian pasti
meninggalkan kesan mendalam ke atas anak-anak (Jagdish Raj Sharma,
1982).
Penekanan kepada aspek keagamaan juga perlu diutamakan oleh ibu
bapa. Jika ibu bapa tidak berkesempatan mengajar asas-asas agama
kepada anak-anak, wajar bagi mereka untuk menghantar anak-anak
mengikuti kelas fardhu ain. Sekiranya ibu bapa boleh menghantar anak ke
pusat tuisyen untuk berjaya dalam peperiksaan, mengapa pula anak-anak
tidak dihantar ke kelas-kelas agama untuk menjalani kehidupan yang
sempurna di dunia dan akhirat?
Menyentuh peranan guru, guru adalah golongan yang paling hampir
dengan murid selepas ibu bapa. Malah dalam Islam, orang kedua yang
Sahrinor Hapsah ppg RBT3

perlu dihormati selepas ibu bapa ialah guru. Sikap guru yang penuh
dedikasi dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan bukan sahaja
dapat menghapuskan masalah disiplin, malahan meningkatkan tahap
akademik murid.
Guru Besar pula harus memastikan hukuman yang dikenakan mestilah
bersesuaian

dengan

kesalahan

yang

dilakukan.

Murid-murid

harus

disedarkan bahawa hukuman dikenakan kepada kesalahan, bukannya


kepada mereka. Guru dan Guru Besar haruslah sentiasa bertindak dalam
pasukan dan tidak menikam belakang dalam melaksanakan tugas.
Usaha membentuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) adalah satu
bentuk kerjasama yang baik bagi mengatasi masalah sosial. Namun
begitu, peranan yang dimainkan PIBG sering dipertikaikan. Hal ini kerana
kurangnya penglibatan ibu bapa dan minat disebabkan urusan lain.
Keadaan ini dapat diperbaiki jika semua pihak tidak mementingkan diri
dan

memberi

perhatian

dan

kerjasama

dalam

membentuk

murid

berakhlak mulia.
Kementerian Pelajaran Malaysia perlu sentiasa mengemas kini pekeliling
dan petunjuk tertentu dalam menangani masalah moral di sekolah. Pihak
polis dan Jabatan Kebajikan juga berperanan dalam menempatkan
pegawai-pegawai tertentu

bagi menghadapi masalah disiplin, belia dan

pelajar.
Kerajaan

juga

perlu

sedar

kewujudan

media

berteknologi

tinggi

mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya


merosakkan fikiran mereka. Paparan di media massa dan elektronik juga
harus dikawal dengan sebaiknya oleh kerajaan supaya tidak bercanggah
dengan nilai Islam.
Kesimpulan
Golongan remaja ditakrifkan sebagai aset yang paling bernilai bagi sesebuah
negara yang sedang membangun.Maka pelbagai langkah yang berkesan perlu
dilaksanakan supaya membantu mereka menghindari gejala gangsterisme yang
membawa impak negatif kepada masyarakat.
Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Sahrinor Hapsah ppg RBT3

Anda mungkin juga menyukai