Anda di halaman 1dari 4

PEMERINYAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMK NEGERI 1 KEPENUHAN


Alamat : Jl. Nusa Indah Desa Kepenuhan Raya, Kecamatan Kepenuhan

SOAL UJIAN SEMESTER GENAP T.A 2014/2015


Mata Pelajaran

: Muatan Lokal

Kelas

: X TKR

Guru Bidang Study

: Imam Safii

1.

Pengelasan adalah proses...


A. Memanaskan dua bahan
B. Menyambung dua bahan dengan proses
difusi
C. Mengikat antar bahan
D. Memperkuat sambungan
E. Memberiakan panas pada bahan yang
disambung
2.
3. Kelebihan sambungan las adalah...
A. Lebih kuat
B. Lebih tahan lama
C. Perubahan struktur mikro
D. Konstruksi ringan dan murah
E. Terjasdi perbahan sifat fisik bahan
4.
5. Pemanasan logam yang akan disambung
berasal dari...
A. Arus listrik
B. Pembakaran gas
C. Dapur api
D. Arus listrik dan pembakaran gas
E. Logam sambungan
6.
7. Apakah yang dimaksud dengan Solid State
welding...
A. Penyambungan las dalam keadan padat
B. Penyambungan las dengan panas
C. Penyambungan las dengan listrik
D. Penyambungan las api
E. Penyambungan antara dua benda tertentu
8.
9. Apabila kabel elektroda dipasanga pada
terminal positif dan kabel masa dipasang pada
terminal negatif hal ini disebut...
A. Pengutuban langsung
B. Pengutuban benar
C. Pengutuban terbalik
D. Pengutuban searah
E. Pengutuban senama
10.
11. Proses las Solid State Welding dengan teknik...
A. Pemanasan

B.
C.
D.
E.

13.

15.

17.

19.

21.

Pencairan
Penekanan benda yang akan dilas
Pengikatan benda yang akan dilas
Jawaban A dan D benar
12.
Liquid State Welding adalah las dengan cara...
A. Pemberian tekanan pada benda las
B. Pengaliran arus listrik pad benda las
C. Pendinginan pada benda las
D. Pengikatan pada benda las
E. Pencairan pada ujung benda yang akan di
las
14.
Las listrik termasuk jenis las...
A. Solid state welding
B. Liquid state welding
C. Oxy acetilene welding
D. Metal welding
E. Tungsten welding
16.
Pembangkit daya listrik disebut...
A. Incenerator
B. Respirator
C. Reseptor
D. Indikator
E. Generator
18.
Pengkutuban terbalik akan menghasilakan
penembusan yang...
A. Dalam
B. Dangkal
C. Sedang
D. Bagus
E. Buruk
20.
Elektronika adalah ilmu yang mempelajari...
A. Listrik arus kuat dalam tegangan tinggi
B. Peralatan rumah tangga dengan listrik
C. Peralatan pembangkit tegangan
D. Perangkat pengubah tegangan listrik pada
seebuah jaringan
E. Listrik arus lemah yang dioperasikan
dengan cara mengontrol aliran elektron

22. Hambatan dalam elektronika adalah....


A. Peningkat tegangan listrik
B. Pengubah arus DC menjadi arus AC
C. Pengubah arus AC menjadi arus DC
D. Pengatur jumlah arus listrik
E. Pembangkit tegangan
23.
24. Satuan dari hambatan listrik adalah...
A. Watt
B. Ampere
C. Volt
D. Farad
E. Ohm
25. Sebuah benda yang mempunyai dua buah titik
dengan beda potensial yang cukup tinggi
disebut...
A. Tegangan listrik
B. Sumber tegangan
C. Daya listrik
D. Arus listrik searah
E. Arus bolak balik
26.
27. Yang termasuk sumber arus searah adalah
A. Listrik PLN dan batu baterei
B. Batu baterei dan generator
C. Batu baterai dan Aki
D. Generator dan listrik PLN
E. Listik PLN dan aki
28.
29. Rumus yang benar untuk mencari besarnya
arus (I) menurut Hukum Ohm adalah
A. V. R
B. V / R
C. V / I
D. V. I
E. V+R
30.
31. Dioda adalah komponen elektronika yang
memiliki fungsi untuk...
A. Peningkat tegangan
B. Penurun tegangan
C. Penyearah arus
D. Pengubah arus
E. Penghambat arus
32.
33. Arus listrik mengalir dari kutub.... Ke kutub....
A. Kutub positif ke negatif
B. Kutub negatif ke positif
C. Atas ke bawah
D. Kutub positif ke positif
E. Kutub negatif ke negatif
34.
35. Tahanan yang dapat berubah-ubah nilainya
disebut...
A. Resistor variabel
B. Resistor tetap
C. Resistor terbuka
D. Resistor otomatis
E. Resistor biasa

36. Alat yang dapat menyimpan energi di dalam


medan listrik, dengan cara mengumpulkan
ketidakseimbangan internal dari muatan listrik
adalah...
A. Transistor
B. Komunikator
C. Detektor
D. Colector
E. Kondensator
37.
38. Resistor 1kilo Ohm sama dengan...Ohm
A. 10.000
B. 100.000
C. 0,1
D. 1.000
E. 10
39.
40. Besarnya tahanan di ukur dengan alat....
A. Watt meter
B. Amper meter
C. Multimeter
D. Spido meter
E. Ohm meter
41.
42. Besarnya arus listrik di ukur dengan alat...
A. Watt meter
B. Ampermeter
C. Multimeter
D. Spido meter
E. Ohm meter
43.
44. Alat pelindung diri yang perlu dipakai pada
saat pengelasan adalah...
A. Kacamata bening, sarung tangan dan
sepatu
B. Kaca mata gelap dan sarung angan
C. Kaca mata gelap, sarung tangan, apron
dan sepatu
D. Sarungtangan, apron dan kaca mata
bening
E. Kaca mata bening, apron dan sepatu
45.
46. Istilah lain untuk las listrik manual adalah...
A. SMAW
B. OAW
C. MIG
D. TIG
E. GTAW
47.
48. Jarak antara ujung elektroda dengan benda
kerja yang baik adalah...
A. 4-5 mm
B. 5-6 mm
C. 2-3 mm
D. 1mm
E. 7 mm
49.
50. Pesawat las yang dilengkapi dengan
transformator rectifier terdapat pada ...
A. Pesawat las AC

B.
C.
D.
E.

52.

54.

56.

58.

60.

62.

Pesawat las DC
Pesawat las AC DC
Pesawat las arus bolak balik
Semua pesawat las
51.
Kabel yang menghubungkan pesawat las
dengan benda kerja disebut...
A. Kabel tenaga
B. Kael elektroda
C. Kabel massa
D. Kabel benda kerja
E. Kabel las
53.
Panas yang diberikan oleh mesin las
didistribusikan 1/3 ke benda kerja dan 2/3 pada
elektroda adalah pada jenis pengkutuban...
A. Pengutuban langsung
B. Pengutuban benar
C. Pengutuban terbalik
D. Pengutuban searah
E. Pengutuban senama
55.
Fungsi dari kaca mata las adalah...
A. Melindungi mata dari sinar ultraviolet
dan infra merah
B. Melindugi mata dari percikan api
C. Melindungi wajah dari panasnya api las
D. Agar dapat melihat benda kerja dengan
jelas
E. Semua jawaban benar
57.
Lebar maksimal dari rigi-rigi adalah....
A. 4 kali diameter elektroda
B. 1 kali diameter elektroda
C. 2 kali diameter elektroda
D. 5 kali diameter elektroda
E. 3 kali diameter elektroda
59.
Lapisan selaput elektroda berfungsi sebagai...
A. Melindungi cairan las agar tidak bereaksi
dengan gas nitrogen dan oksigen
B. Melindungi cairan las agar tidak bereaksi
dengan gas karbon dioksida
C. Melindungi cairan las agar tidak bereaksi
dengan gas metan
D. Melindungi cairan las agar tidak bereaksi
dengan gas butan
E. Melindungi cairan las agar tidak bereaksi
dengan gas CO
61.
Untuk menentukan kuat arus kita harus
menentukan, kecuali...
A. Diameter elektroda
B. Tebal bahan
C. Jenis elektroda
D. Cuaca udara pengelasan
E. Posisi pengelasan
63.
64.

65. Kabel las yaitu terdiri dari ...


A. Kabel elektroda dan kabel masa
B. Kabel elektroda, kabel masa dan kabel
tenaga
C. Kabel tenaga, kabel masa dan kabel
pengaman
D. Kabel pengaman, kabel masa dan kabel
elektroda
E. Kabel elektroda, kabel massa dan kabel
pengaman
66.
67. Apabila kabel elektroda dipasang pada
terminal negatif dan kabel masa dipasang pada
terminal positif hal ini disebut...
A. Pengutuban langsung
B. Pengutuban benar
C. Pengutuban terbalik
D. Pengutuban searah
E. Pengutuban senama
68.
69. Panas yang diberikan oleh mesin las
didistribusikan 2/3 ke benda kerja dan 1/3 pada
elektroda adalah pada jenis pengkutuban...
A. Pengutuban langsung
B. Pengutuban benar
C. Pengutuban terbalik
D. Pengutuban searah
E. Pengutuban senama
70.
71. Pengkutuban langsung akan menghasilakan
penembusan yang...
A. Dalam
B. Dangkal
C. Sedang
D. Bagus
E. Semua benar
72.
73. Alat untuk menghubungkan kabel masa
dengan benda kerja adalah...
A. Penjepit
B. Pemegang benda
C. Pemegang elektroda
D. Klem masa
E. Smet tang
74.
75. Kegunaan elektroda atau kawat las adalah...
A. Sebagai bahan pengisi atau tambahan
B. Sebagai penimbul busur listrik
C. Sebagai pelindung sambungan
D. Jawaban A dan B benarp
E. Jawaban B dan C benar
76.
77. Apabila nyala busur terlalu panjang maka akan
menyebabakan...
A. Rigi-rigi kasar
B. Tembusan buruk
C. Percikan terak kasar
D. Percikan terak keluar jalur
E. Tembusan dalam

78.
79. Kunci Jawaban Muatan Lokal
80.
81. 1. B
11. E
21. D

31. E

82. 2. D

12. D

22. E

32. A

83. 3. D

13. E

23. B

33. D

84. 4. A

14. B

24. C

34. B

85. 5. C

15. C

25. A

35. A

86. 6. C

16. B

26. C

36. A

87. 7. E

17. C

27. B

37. B

88. 8. B

18. A

28. C

38. D

89. 9. E

19. A

29. C

39. D

90. 10. A

20. E

30. E

40. B

91.