Anda di halaman 1dari 1

Chord & Not Lagu

DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU

Bm

Fm

Em

_1_ #2 | 3 5< 2 5< | _0_ 1# _7_< #1 5< . | _0_ 1# _7_< 6# < _5<_ #5< 1_ _ #3 | 4 _3_^#2 2 _1_ #2 |
Saat ke-a - da-an
se~k')li-lingku
a-da di - lu-ar kemampu-an - ku, ku ber
D

Bm

Fm

3 5< 2 5< | 0_ _ #1 _7<_ #1 5 _._ #5 | 4_ _ =3= @2 _._ #4 _3_ =2= @1 ._ _ #3 | 2 ._ 1# 1 . |


di-am di - ri
menca-ri-Mu. Do - a mengu - bah se-ga-la
se - su - a - tu.
A

Bm

Fm

Em

0 1_ _ #2 | 3 5< 2 5< | _0_ 1# _7_< #1 5< . | 0_ _ #1 _7_< #6< _5<_ #5< _1_ #3 | 4 _3_^#2 2 _1_ #2 |
Sa-at kenyataan
di depan-ku
mengece-wakan pe-ra - sa - an - ku, ku me
D

Bm

Fm

3 5< 2 5< | 0_ _ #1 _7<_ #1 5 _._ #5 | _4_ =3= @2 _._ #4 _3_ =2= @1 ._ _ #3 | 2 ._ #1 1 . {


nutup ma-ta
memandangMu. ~S&b*&a*)b do-a me - ngubah se-ga - la se - s~ u)*a-tu.
G

Fm

Bm

Em

A7

0 _0 # #1 | _6_ =6= @6 _. #3 2 ._ # #6 | _5_ =5= @5 ._ 4= "= 3@ 3 _. #3 | _4_ =3= @4 . _4_ =3= @4 _. #5 |


Do - a orang benar bi - la di-do - a - kan dengan ya-kin, besar ~ku)*a-sa

Nada F
DEmD

Gm

Bb

Gm

5 . . ._ #1 | 4_ _ =4 @ @4 _. 1 7< _. 4# | _3_ =3 @ @3 ._ #7< 6< _. 3 | _2_ =2 @ @2 . _2_ =3 @ @4 _. 3 | 3 . . . }


nya, dan ti-ap do - a yang la - hir da-ri
iman, ber-ku-a-sa menyela-mat-kan.

Nada D
D

Bm

Fm

Em

_1_ #2 | 3 5< 2 5< | _0_ 1# _7_< #1 5< . | 0_ _ #1 _7_< #6< _5<_ #5< _1_ #3 | 4 _3 _^#2 2 _1_ #2 |
~S*p*)erti batang a - ir
di tanganMu
mengalir ke-ma-napun Kau ma - u. t" ia-da
D

A Bm

Fm

3 5< 2 5< | _0_ #1 _7<_ #1 5 _._ #5 | 4_ _ =3= @2 ._ _ #4 _3_ =2= @1 _._ 3# | 2 ._ #1 1 . {


yang mustahil
di-ma - ta-Mu. Do - a mengu - bah se-ga-la
se - su - a - tu.
1 Samsul Bahari Blegur, S.Pt

085 239 013 099