Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN SEWA PAJAK TANAH SAWAH

SURAT PERJANJIAN ini dibuat di Kampung Padang Limau pada .......................................................


....
diantara Nor Azman Bin Taib, No. Kad Pengenalan : 670530-02-5073 beralamat di 1907, Kampung
Permatang Bogak, 13100 Penaga, Seberang Perai Utara (yang mana dalam perjanjian ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA) bagi satu pihak manakala Mohd Safar Bin Wahab, no. Kad Pengenalan 470105-025199 beralamat di Kampung Padang Limau, Mukim Rantau Panjang, Kota Kuala Muda , Kedah
(yang mana dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA)
bagi satu pihak yang lain.
BAHAWASANYA pihak PERTAMA yang memiliki TANAH SAWAH di Lot 372, No. Hak Milik 829,
Padang Limau, Mukim Rantau Panjang, Kota Kuala Muda, Kedah dengan keluasan 1 relung 257
jemba atau bahagian daripada 1.76233 Hektar ( yang mana dalam perjanjian ini disebut sebagai
TUAN TANAH ), dengan ini bersetuju menyewakan TANAH SAWAH itu kepada PIHAK KEDUA
mengikut butir-butir perjanjian berikut :
1. TEMPOH JANGKAMASA SEWA PAJAK TANAH SAWAH
1.1 Perjanjian sewa pajak sawah ini bagi tempoh jangkamasa genap 5 (lima) musim padi
bermula dari tarikh perjanjian ini hingga tahun 2017 atau bersamaan 2 tahun
kalendar Masehi.
1.2 Selepas tamat tempoh tersebut, PIHAK KEDUA boleh memperbaharui jangkamasa
sewa tersebut dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
1.3 Sekiranya PIHAK PERTAMA tidak berniat memberi kebenaran menyambung tempoh
sewa pajak setelah genap 5 (lima) musim padi, maka PIHAK PERTAMA mestilah
memberi notis sekurang-kurangnya 2 bulan (60 hari) dari tarikh tersebut kepada
PIHAK KEDUA.
1.4 SATU musim padi bermaksud jangkamasa dari kerja membajak, menanam hingga
menuai padi selesai atau kebiasaannya 1 (SATU) musim padi bersamaan 6 (ENAM)
bulan kalendar Masehi.
2. BAYARAN SEWA
2.1 Bayaran Sewa Pajak Tanah Sawah selama 5 (LIMA) musim padi atau 2 tahun
atau mana-mana yang terdahulu sebanyak RM 2000.00 (RINGGIT MALAYSIA DUA
RIBU SAHAJA) mestilah dijelaskan kepada PIHAK PERTAMA pada tarikh surat
perjanjian ini ditandatangani.
2.2 PIHAK PERTAMA berhak menaikkan kadar sewa pajak tanah sawah mengikut kadar
nilai sewa semasa atau kadar yang munasabah.

Tanda tangan PIHAK PERTAMA,


....................................................
(

Tanda tangan Saksi I,

.....................................................
(
)

Tanda tangan PIHAK KEDUA,

Tanda tangan Saksi II,

.......................................................
(
)

.....................................................
(
)

Anda mungkin juga menyukai