Anda di halaman 1dari 10

PINJAMAN KOMPUTER

– 6 salinan Lampiran A (Kew. 317)


– 1 sebut harga asal & 1 salinan
– 2 salinan kad pengenalan
– 2 salinan slip gaji terkini
PINJAMAN KENDERAAN
• Borang Permohonan
- Kew 294-Pin.1/93 (Pinjaman)
- Kew 294-Pin. 1/93 (Pembiayaan)
- 5 salinan bagi Guru & 4 salinan bagi
bukan guru
PINJAMAN KENDERAAN
• Borang butir-butir tambahan kenderaan (lampiran C)
- SPK 5/94 (pinjaman)
- SPK 6/94 (pembiayaan)
- 2 salinan
• Sebutharga kenderaan
-1 salinan asal
• Kad Pengenalan yang disahkan
-2 salinan
PINJAMAN KENDERAAN
• Slip gaji terkini yang disahkan
- Lesen memandu yang disahkan
(yang masih berkuatkuasa)
- 2 salinan
• Senarai tugas yang diperakukan oleh
ketua jabatan
- 1 salinan
DOKUMEN TAMBAHAN BAGI
PERMOHONAN KENDERAAN
TERPAKAI
• Sijil Penilaian Kenderaan JKR
- 1 salinan
• Kad pendaftaran kenderaan (kedua-dua
muka)
- 1 salinan
• Surat perakuan daripada syarikat insurans
bahawa kenderaan tersebut boleh
dilindungi oleh pihak insurans sehingga
tamat tempoh pinjaman- 1 salinan
PERMOHONAN AP 58(a)
• 3 salinan format A yang disahkan oleh
pegawai kumpulan A

• Dokumen sokongan yang perlu


dikemukakan bersama permohonan
AP58(a)
4. Bayaran Emolumen (termasuk
elaun-elaun
1.1 Penyata perkiraan Gaji
PERMOHONAN AP 58(a)
1.2 Kew.8 yang berkaitan
1.3 Pengesahan Elaun belum terima
dibayar oleh pejabat lama

2. Bayaran Elaun Lebih Masa (14000)


2.1 Penyata perkiraan tuntutan
PERMOHONAN AP 58(a)
2.2 Surat arahan menjalankan kerja
lebih masa

3. Bayaran Balik (termasuk bayaran


balik rawatan) & bonus(15000)
3.1 Penyata perkiraan bonus
3.2 Pengesahan bonus belum bayar
PERMOHONAN AP 58(a)
• 3.3 Dokumen berkaitan
• 3.4 Surat kelulusan jabatan berkaitan

• 4- Tuntutan perjalanan/pindah
• 4.1 Borang tuntutan
• 4.2 Surat arahan pertukaran
PERMOHONAN AP 58(a)

• 5- Bil-bil Syarikat
• 5.1 Bil/Invois berkaitan
• 5.2 Pesanan Tempatan

• Semua salinan yang dikemukakan


mestilah disahkan