Anda di halaman 1dari 1

TARIKH : 14/1/16

KHAMIS
Matapelajaran :

RPH

PJK

HARI :

Kelas / Masa : 6 BK/AD/HT 6.45-8.15

TEMA / TAJUK

Bil Murid : 30/30/32

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran


dalam kumpulan kecil.
2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran yang
digunakan dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.

GIMNASTIK ASAS

Rangkaian
Pergerakan

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

1. Memanaskan badan.
2. Aneka Zon.
3. Gerak Berkembar.
4. Rangkaian Pergerakan.
5. Menyejukkan badan.
6. Pentaksiran.
Keusahawanana : Berupaya mereka cipta
Skitel, kad arahan dan tilam gimnastik

Berkebolehan mereka cipta dan


melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor, imbangan dan putaran
dalam kumpulan kecil.
EMK
BBM

Penilaian / Refleksi :

Matapelajaran :

SAINS

BIDANG /
TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Kelas / Masa : 4 GM (10.05 -11.05)

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI - AKTIVITI P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat
1.
2.

SW
EE

KPS

Menghubungkait, menyusun maklumat serta membuat penghampiran

BBM

Buku teks , lembaran soalan

Penilaian /
Refleksi :

Bil Murid : 34