Anda di halaman 1dari 2

Permainan Bahasa

Nama Permainan: Cari saya

Bahan: Kad-kad huruf besar, balang

Objektif: Murid-murid dapat mengenal huruf besar.

Cara menjalankan permainan:

1. Mencampur aduk kad-kad huruf besar ke dalam sebuah


balang.

2. Murid dikehendaki memilih huruf besar yang disebut oleh


guru.

3. Murid yang berjaya akan diberi ganjaran.

4. Murid yang tidak berjaya dikehendaki membuat semula.

Permainan Bahasa
Tajuk: Cari pasangan

Bahan: Kad-kad huruf besar

Objektif: Murid-murid dapat menyebut huruf.

Aktiviti:

1. Murid dikehendaki duduk dalam satu bulatan.

2. Murid yang mempunyai huruf besar A dikehendaki


mencari pasangan yang memegang huruf besar
yang sama dengannya.

3. Ulang aktiviti 2 dengan murid yang memegang


huruf yang lain.