Anda di halaman 1dari 12
KOLEJ ISLAM ANTAR ABANGSA SULTAN ISMAIL PETR A (KIAS) SULTAN ISMAIL PE TRA INTERNTIONAL ISLAMIC

KOLEJ ISLAM ANTAR ABANGSA SULTAN ISMAIL PETR A (KIAS)

SULTAN ISMAIL PE TRA INTERNTIONAL ISLAMIC C OLLAGE

MADKHAL AL-DAKWAH

(KIAS 2630)

TAJUK :

MUSTAFA MASYHUR MURSYID A M KELIMA IKHWANUL MUSLIMU N

DISEDIAKAN OLEH :

AHM AD FAUWAZ BIN MOHAMED

( SY 0633 )

PENSYARAH :

UST AZ ZULQARNAIN B. HASSAN

DIPL OMA AL-SYARIAH TAHUN 3

S EMERTER KHAS 2009/2010

Mustafa Masyhur

( SY 0633 ) PENSYARAH : UST AZ ZULQARNAIN B. HASSAN DIPL OMA AL-SYARIAH TAHUN 3

Murs yid Am kelima Ikhwanul Muslimun

Murs yid Am kelima Ikhwanul Muslimun bagi peringkat pembetukan peribadi Muslim. U nsur yang asasi dalam

bagi peringkat

pembetukan peribadi Muslim. U nsur yang asasi dalam pembinaan jama’ah ialah individu muslim yang denganya keluarga, masyar akat Islam dan kerajaan Islam dapat dibentuk. I a adalah sebagai contoh yang priktikat bagi akhla k Islam. Adab-adab Islam, mengikut suruhan dan menjauhilah

larangan Allah. Sejarah telah m embuktikan bahawa keuntuhan sesuatu geraka n, penerusan dan perkembagan dapat dilaksanaka n dengan tarbiyyah. Melalui tarbiyyah individ u-individu boleh bersatu tenaga dalam satu barisa n, kerjasama dan sama-sama dapat membuahka n hasil dari usaha yang dicurahkan, harta yang dib elanjakan dan masa yang dihabiskannya. Sebal iknya jika aspek tarbiyyah dicuaikan, maka kele mahan dalam barisan, perselisihan dan kura ngnya semangat kerjasama serta kurang pengelua ran akan berlaku.

Tarbiah merupakan per kara yang amat penting

di dalam jama’ah

(Sheikh Mus tapha Masyhur)

Beliau lahir pada tanggal 15 September tahun 1921 di kota As-Sa’din da ri kota Manya al- qamh, propinsi Timur. Beliau te rdidik di dalam suasana keluarga yang berpega ng teguh dengan

agama. Ikut dalam belajar pada

desanya, kemudian masuk sekol ah I’dad di Manya Al-Qamh, lalu sekolah tsana wiyah (setingkat

tahun mengikuti

sekolah tsanawiyah, beliau pind ah ke Kairo dan menyempurnakan sekolah t sanawiyahnya di sana, lalu masuk kuliah di univer sitas Kairo kuliah al-ulum, dan tamat pada tahu n 1942. Bulan November meny aksikan ramai tokoh gerakan Islam meningg al dunia. Lebih

SMA) di Zaqaziq, sete lah tinggal di Zaqaziq selama dua

penulis desa sejak dua tahun. Kemudian masuk sekolah dasar di

kurang 70 tahun yang lalu, bu mi Palestin menyaksikan Syeikh Izzuddin Al- Qassam dibunuh

Kemudian masuk sekolah dasar di kurang 70 tahun yang lalu, bu mi Palestin menyaksikan Syeikh Izzuddin

syahid oleh penjajah Britain. Pa da 1985, Ustaz Ibrahim Libya dan 13 anak mur idnya dibunuh di Kampung Memali. Empat tahun kemudian (1989) Dr. Abdullah Azzam pula di bunuh syahid di Peshawar, Pakistan. Semua ini b erlaku pada bulan November.

Tetapi kematian tokoh

Islam ini agak berbeza dengan tokoh-tokoh

kerana tokoh ini meghembuskan n nafasnya dalam bulan November yang juga

yang penuh berkah. Lebih dari i tu tokoh ini meninggal dunia ketika umat Islam siap untuk mempertingkatkan ib adat di malam Jumaat.

sebelumnya. Ini bulan Ramadhan sedang bersiap-

maka tokoh ini

sempat menulis wasiat kepada se luruh umat Islam supaya berjuang membebask an Baitul Maqdis dan Palestin daripada penjajah Y ahudi.setelah empat tahun memimpin gerakan I slam yang tertua dan terbesar di dunia ini, beliau d ipanggil Illahi dengan penuh kemuliaan.

Jika orang lain meningg al wasiat berkaitan harta kepada anak-anak,

lain meningg al wasiat berkaitan harta kepada anak-anak, Mengenal jamaah Ikhwanul m uslimin pada tahun 1936.

Mengenal jamaah Ikhwanul m uslimin pada tahun 1936.

Setelah lulus kuliah, be liau ditempatkan wajib militer pasukan uda ra dengan tugas

“spionase udara”, kemudian pind ah ke Alexandria, untuk menghabiskan waktu satu tahun dalam

latihan, kemudian kembali ke udara.

Kairo untuk melakukan tugas sebagai pembaw a berita melalui

Al-Marhum menyertai ja maah Ikhwanul Muslimin lapan tahun selepa s penubuhannya. Kisah penyertaannya ke dalam j amaah berkenaan agak menarik. Ketika berhij rah ke Kaherah,

hari, ketika di

beliau sering mengunjungi seb uah masjid berhampiran kediamannya. Suatu

Ketika berhij rah ke Kaherah, hari, ketika di beliau sering mengunjungi seb uah masjid berhampiran kediamannya.

masjid, beliau melihat seorang lelaki sedang menyebarkan risalah yang mengiklankan ceramah agama di sebuah masjid. Atas sifatnya yang sangat cintakan ilmu dan majlis pengajian agama, beliau menghadirkan diri ke majlis berkenaan. Di penghujung pengajian, penceramah berkenaan mengumumkan bahawa seorang tokoh ulamak ternama, Ustaz Hasan Al Banna akan berkunjung ke situ untuk menyampaikan ceramah. Sekali lagi timbul perasaan di hati Ustaz Mustafa untuk menghadiri majlis berkenaan. Di pendekkan cerita, disebabkan kagum dengan kedua-dua ceramah inilah beliau membuat keputusan untuk menyertai gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin ditubuhkan oleh Mursyidul Amnya yang pertama, Hasan Al Bana empat tahun selepas kejatuhan Khilafah Othmaniyyah Turki (1924) iaitu pada tahun 1928. Pengaruh Ikhwan tersebar ke seluruh dunia Arab dan sebahagian negara umat Islam.

Matlamat perjuangan Ikhwan ialah berjuang untuk menegakkan negara Islam tanpa kekerasan. Di samping itu mereka berjuang untuk melakukan perubahan dan pembaikan politik dan ekonomi secara berperingkat. Ikhwan turut mementingkan sudut tarbiyyah bagi memastikan ahli-ahlinya berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar.

Pengaruh Ikhwan sangat besar. Bahkan penubuhan jamaah, parti dan gerakan Islam di seluruh dunia adalah rentetan daripada penubuhan Ikhwan. Kini Ikhwan Muslimin menguasai 17 daripada 454 kerusi parlimen Mesir di samping banyak kerusi lain di beberapa negara Arab. Ustaz Mustafa sangat kagum dengan perjuangan Islam yang dibawa oleh Ikhwan. Daripada sebagai ahli biasa, hinggalah akhirnya dipilih sebagai pemimpin tertinggi. Beliau menjalankan amanah memegang jawatan Mursyidul Am yang disandangnya sejak 1996 hinggalah keadaannya yang sudah tidak berdaya lagi pada 29 Oktober lalu. Sejak itu, jawatan berkenaan dipangku oleh Ustaz Makmun Hudhaibi. Berkemungkinan beliau akan dipilih sebagai Mursyidul Am dalam pemilihan yang akan diadakan beberapa hari lagi.

Makmun, 83, ialah anak kepada Mursyidul Am Kedua selepas Hasan AlBanna, Hasan Hudhaibi (1950-1973). Makmun pernah menjadi ketua hakim di Kaherah serta pernah mengetuai 37 calon Ikhwanul Muslimin menyertai pilihanraya Dewan Rakyat (Parlimen) pada tahun 1973.

Ujian Dalam Berdakwah

mengetuai 37 calon Ikhwanul Muslimin menyertai pilihanraya Dewan Rakyat (Parlimen) pada tahun 1973. Ujian Dalam Berdakwah

Dalam menjalankan amanah jamaah dan amanah agama, Ustaz Mustafa pernah dipenjarakan beberapa kali pada zaman pemerintahan Jamal Abdun Nasir dan kali terakhir ialah pada tahun 1965 hingga 1971 (enam tahun). Dicampur seluruh umurnya yang terpaksa dihabiskan dalam penjara ialah hamper dua puluh tahun. Beliau bukan sahaja dipenjara malah di seksa seperti binatang. Tapak kakinya dipukul beribu-ribu kali tanpa ampun sehingga beliau melangkah keluar dari gerbang penjara dalam keadaan hamper tempang. Pelbagai bentuk intimidasi, penyeksaan secara sistematik telah dikenakan kepada beliau. Hanya pergantungan kepada Allah yang memberikan semangat kepada alharhum untuk meneruskan kehidupan dan perjuangan.

Sebaik sahaja Anwar Sadat mengambil-alih pemerintahan, beliau memberikan keampunan kepada ramai anggota Ikhwan yang dipenjara. Mustafa termasuk di kalangan mereka yang dibebaskan.

Walaubagaimanapun, Sadat cuba menangkapnya kembali. Untuk menyelamatkan diri, beliau berhijrah ke Kuwait beberapa ketika sebelum operasi penangkapan beramai-ramai dilakukan pada tahun 1971. Beliau kemudian tinggal di Jermen selama lima tahun dan di sana beliau mengatur gerakan menyebarkan pengaruh Ikhwan ke seluruh dunia.

Beliau pulang ke Mesir beberapa ketika sebelum Mursyidul Am ketika itu, Syeikh Umar Tilmisani meninggal dunia. Jawatan Mursyidul Am kemudiannya diambil-alih oleh Syeikh Hamid Abun Nasr dan Mustafa menjadi timbalannya.

Setelah Syeikh Hamid meninggal dunia pada tahun 1996, Syeikh Mustafa Masyhur dilantik sebagai penggantinya. Majlis membaiah beliau sebagai Mursyidul Am telah dilakukan di pusara Syeikh hamid pada hari pengebumian jenazah Mursyidul Am itu. Hamid semasa menjadi timbalan Mursyidul Am, ahli-ahli dan majlis shura melihat beliaulah paling layak membahterai gerakan Islam paling berpengaruh dan paling tua itu selepas mengalami ujian demi ujian di pentas perjuangan.

membahterai gerakan Islam paling berpengaruh dan paling tua itu selepas mengalami ujian demi ujian di pentas

Februari lalu (2002) beliau sekali lagi dipilih untuk meneruskan khidmatnya sebagai Mursyidul Am. Pemilihan tersebut dibuat selepas Ikhwan membuat pindaan tempuh khidmat Mursyidul Am kepada enam tahun.

Ustaz Mustafa turut diundang menyampaikan ceramah di serata dunia. Bahkan ketika permulaan krisis selepas kemenangan mujahidin di Afghanistan, beliau mengetuai delegasi pemimpin-pemimpin gerakan Islam seluruh dunia pergi kek Kabul untuk mendamaikan kumpulan-kumpulan mujahidin. Turut serta dalam rombongan berkenaan ialah Al Marhum Ustaz Fadhil Noor dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang.

Beberapa tahun lalu, PAS pernah menjemputnya menghadiri satu majlis di Malaysia dan beliau menyatakan persetujuan untuk menghadirkan diri. Malangnya sebelum berlepas ke Malaysia, pasportnya dirampas dan dikoyak.

Walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan halangan, Ustaz Mustafa tetap berada di dalam saf perjuangannya dan tidak meninggalkan jamaah sehinggalah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Jalan Dakwah Mustafa Masyhur

Jalan dakwah adalah jalan yg satu. Diatas jalan inilah Rasulullah (s.a.w) dan para sahabatbaginda (r.a.) berjalan. Demikian juga kita dan para pendukung dakwah berjalan dengan taufik dari Allah (s.w.t) Kita dan mereka berjalan berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah (s.a.w) menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar cinta dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman dan kekuatan aqidah dengan kekuatan harakah. Jadilah jemaah mereka jemaah contoh tauladan. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya mesti menang walaupun ditentang oleh semua penghuni muka bumi ini”

Itulah kata-kata hikmah Syeikh Mustafa Masyhur pada pemulaan buku “Jalan Dakwah” ini. Kata-kata yang menyingkap segala mesej yang hendak disampaikannya pada helaian-helaian

buku “Jalan Dakwah” ini. Kata-kata yang menyingkap segala mesej yang hendak disampaikannya pada helaian-helaian

yang seterusnya. Jika dulu saya mengulas mengenai buku “Bekalan di sepanjang jalan Dakwah” oleh penulis yang sama, kini saya ingin menulas tentang buku yang menerangkan apakah sebenarnya jalan dakwah itu sendiri.

Buku ini bagaikan sebuah ‘road-map’ bagi seorang pendokong dakwah untuk meneliti & memahami dengan sebenar-benarnya jalan yang bakal mereka harungi kelak. Mari kita sama- sama menghayati perjalanan ‘road map’ ini bab demi bab bersama syeikh Mustafa Masyhur dengan pengalamannya yg meluas di dalam bidang ini insyaAllah.

Penulis memulakan perjalanan kita dengan penjelasan secara am tentang jalan yang bakal kita harungi ini. Penulis memberikan penekanan tentang kepentingan jalan dakwah serta hala tujunya agar kita mulakan langkah kita dengan satu tujuan yang pasti; tiada yang lain kecuali menuju Allah & redhaNya (Allahu Ghoyatuna!). Jalan inilah yang ditempuh oleh Rasullullah (s.a.w) bersama sahabat-sahabatnya (r.a) untuk mengeluarkan manusia dari cengkaman pengaruh Jahilliyyah Arab ketika itu. Dan kini, kitalah penyambung rantai-rantai dakwah yang akan meneruskan jalan yang sama dalam mengeluarkan manusia dari cengkaman pengaruh jahiliyyah zaman moden pula insyaAllah.

Dalam mengikuti langkah Ar-Rasul, perjalanan dakwah kita seharusnya tidak lari dari perlaksanaan tiga wasilah umum yang penting:

1) Imanul Amiq (iman yang mendalam)

2) Taqwinul Daqiq (pembentukan yang rapid an kemas)

3) Amalul Mutawasil

(amal yang berterusan)

Dan seterusnya amal yang berterusan inilah yang nantinya akan membawa kita kepada usaha yang beransur-ansur menaiki 7 tangga maratib amal (dari Individu Muslim sehingga Akhirnya membina Ustaziatul Alam) sehingga tiada lagi ganguan mahupun fitnah, dan Agama itu seluruhnya hanya untuk Allah

Akhirnya membina Ustaziatul Alam) sehingga tiada lagi ganguan mahupun fitnah, dan Agama itu seluruhnya hanya untuk

“Dan perangilah mereka sehingg a tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) menjadila h agama itu semata-mata kerana Allah. Kemu dian jika mereka berhenti maka tidaklah ada pe rmusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim.”

(A l Baqarah: 193).

terhadap orang-orang yang zalim.” (A l Baqarah: 193). Selain itu, penulis juga men gingatkan tentang marhalah

Selain itu, penulis juga men gingatkan tentang marhalah dakwah yang har us dilalui dalam

sama menyertai

menyeru manusia kejalan Allah

&

seterusnya membawa mereka untuk turut

Jalan Dakwah ini. Marhalah dak wah yg dimaksudkan ialah:

1. Marhalah at-Ta’arif : Ma rhalah menyebarkan, memperkenalkan, mengg ambarkan fikrah dan menyampaikan kepa da orang ramai di setiap lapisan masyarakat.

2. Marhalah at-Takwin : M arhalah pemilihan para pendokong dan akngka ran dakwah serta penyiapan dan pembent ukan mereka melalui pentarbiyyahan yang t ersusun. Mereka dipilih dari golongan yan g telah menyambut seruan dakwah.

3. Marhalah Tanfiz: Marhal ah perlaksanaan, beramal, berusaha untuk menc apai tujuan.

penulis melalui

buku ini, untuk diwariskan kepad a generasi penyambung pelapis dakwah sesuda hnya.

Inilah jalan yang sahih yang in syaAllah bakal membawa mereka yang tetap

untuk menikmati syurga yang te lah dijanjikan Allah kepada mereka. Namun da lam keghairahan

mengharunginya

Itulah method-method meng harungi jalan dakwah yang diterangkan oleh

mereka. Namun da lam keghairahan mengharunginya Itulah method-method meng harungi jalan dakwah yang diterangkan oleh

membawa manusia untuk sama-s ama mencapai cita-cita yang agung ini, penulis tidak leka dalam mengingatkan kita bahawa “ ja lan ini juga adalah jalan yang mahal, yang d ipenuhi denagan

segala yand dibenci oleh hawa n afsu dan bukanlah jalan yang ditaburi bunga-b unga indah”. Ini

dan

penyelewengan yang bakal diha dapai oleh para daie di dalam menempuh jalan ini. Itulah mahar yang perlu dibayar untuk merek a yang mengimpikan kehidupan yang abadi d i syurga dengan segala nikmat yang dijanjikan di dalamnya.

merupakan satu realiti yang

diterangkan

oleh

penulis

melalui

beberapa

rintangan

Kesaksian beliau pada peristiw a pembantaian di Torroh

Ustadz Mustafa masyhur mengulingkan raja Husain dari

rencana tersebut berhasil tercium , sehingga akhirnya mereka gagal melakukann ya, dan sang raja melakukan pembalasan atas perb uatan tersebut, sehingga diantara mereka ada y ang dipenjara di Torroh. dan di tempat tersebut pa ra ikhwan dipaksa kerja diatas gunung untuk m emecahkan batu,

dan ada diantara mereka yang sa kit diberikan keterangan dokter agar tidak ikut n aik gunung.

berkata: “Pada tahun 1957 Abdul Naser mer encanakan untuk

singgasananya melalui para tentara Ikhwan di Jordania, namun

Pada suatu hari dikeluar kan keputusan seluruh napi harus naik ke gu nung, baik yang

para Ikhwan pun keheranan akan keputusa n tersebut, dan

sehat atau yang sakit, maka

menanyakan sebabnya sehingga merekapun tidak mau keluar.

Namun seketika itu munc ul sekelompok orang tentara membawa senjata dan masuk pada sekelompok Ikhwan melalui tero wongan dan parit, lalu melepaskan tembakan at as mereka secara

tersebut disebut

brutal dan keji, sehingga sebany ak 21 orang anggota Ikhwan terbunuh, kejadian dengan nama “Pembantaian Torr oh”.

brutal dan keji, sehingga sebany ak 21 orang anggota Ikhwan terbunuh, kejadian dengan nama “Pembantaian Torr

Wafatnya beliau

Pada 29 Oktober 2002, selepas pulang dari pejabatnya, beliau berehat seketika. Apabila azan Asar dilaungkan, anak perempuannya cuba mengejutnya daripada tidur. Sebaik terjaga daripada tidur, didapati dirinya begitu tidak bermaya sekali. Beliau diserang sakit yang melibatkan otaknya.

Melihatkan keadaan bapanya, si anak menasihati Ustaz Mustafa supaya menunaikan solat di rumah sahaja. Namun tarbiyyah mantap yang diterimanya menghalang beliau untuk menunaikan sembahyang di tempat selain daripada masjid.

Apatah lagi beliau adalah pemimpin tertinggi bagi jamaah Islam yang tertua dan terbesar. Beliau terus mempersiapkan diri dan pergi menunaikan sembahyang di masjid berdekatan kediamannya. Selepas manunaikan sembahyang, beliau sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi.

Orang ramai menghantarkannya ke hospital dan beliau berada di sana selama lebih kurang dua minggu. Pada suatu petang Khamis, beliau menghebuskan nafasnya yang terakhir. Keesokan harinya, orang ramai berkumpul di Masjid Rabaah Adawiyyah di Madinat Nasr untuk member penghormatan terakhir sebelum beliau dikebumikan. Jalan-jalan skitar menjadi sesak.

Setelah jenazah disembahyangkan, orang ramai berarak menuju ke tanh perkuburan yang terletak 10 km daripada masjid berkenaan. Suasana sepi, sedih dan pilu menyelubungi perjelanan ke tanah perkuburan. Tidak ada sebarang laungan atau slogan-slogan seperti perhimpunan yang biasa dianjurkan oleh Ikhwan. Masing-masing hanya berdoa di dalam hati memohon kesejahteraan keatas pemimpin sebagai lambing kepada syiar perjuangan mereka.

hanya berdoa di dalam hati memohon kesejahteraan keatas pemimpin sebagai lambing kepada syiar perjuangan mereka.

Perarakan yang dianggarkan disertai oleh puluhan ribu orang itu turut disertai oleh pemimpin-pemimpin politik termasuk ketua Parti Buruh (pembangkang), Ibrahim Shukri. Walau bagaimanapun, al-Jazeera melaporkan bahawa tidak kelihatan seorang pun pemimpin kerajaan dan pemimpin parti yang memerintah, Parti Negara. Agensi berita Reuter melaporkan bahawa hampir 500,000 manusia memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Solat jenazahnya dilakukan diseluruh di dunia termasuk di Malaysia diadakan solat jenazah ghaib. Untaian doa meniti mewakafkan diri untuk Islam.

Mustapha masyuhr merupakan contoh seorang daie yang istiqomah dalam menepuh jalan dakwah yang panjang. Beliau bertahan dengan seribu kepayahan. Keberadaan di luar Negara akibat tekanan di Mesir bukanlah untuk melarikan diri tetapi untuk menyebarluaskan pengaruh Ikhwanul Muslimin dan ternyata strategi ini Berjaya. Beliau berkomentar tentang istiqomah:

“Bila jalan dakwah merupakan jalan yang terbaik sekali untuk mencapai metlamat teragung, maka beriltizan melalui perjalanan tersebut adalah merupakan kemuncak bagi seseorang al-akbul Muslim. Ia bukanlah perkara kecil baginya. Ia mesti berkeyakinan penuh, serta sentiasa percaya dengan sesungguhnya bahawa arah yang dituju adalah selamat dan ia berada di atas yang betul bagi menunaikan kewajipan dan tuntutan Islam. Ini bertujuan agar ia dapat bekerja,bergerak dan berjihad serta menghasilkan sesuatu dibidang dakwah dengan penuh kemampuan, tampa teragak-agak, malas dan terpengaruh dengan keraguan dan kelemahan. Orang yang menjalani dakwah semakin memerlukan keyakinan dan tetapi pendirian. Bila ia tahu bahawa syaitan tidak pernah kecewa menahannya di perjalanan itu bagi cuba memalingkannya. Sebenarnya syaitan sudah pun bersupah untuk melakukan tugas itu”.

Keberangkatannya kea lam abadi telah meninggalkan nama yang besar kepada dunia dakwah dan harakah. Karya-karya fikrah yang dihasilkan oleh beliau telah tersebar luas tampa mengira sempadan geografi. Puluhan tahun dalam penjara military adalah kesaksiannya di hadapan Allah SWT tentang masa yang telah beliau sumbangkan untuk Islam. Peluh yang memercik di jalan dakwah ini juga akan mengamankan para daie di saat manusia lain disengat . kepanasan matahari di padang mashyar kelak. Selamat jalan al-akh Murabbi.

MURSYIDUL AM IKHWANUL MUSLIMIN

lain disengat . kepanasan matahari di padang mashyar kelak. Selamat jalan al-akh Murabbi. MURSYIDUL AM IKHWANUL

1.

As Syahid Ustaz Hasan Al Banna (1928)

2. Syeikh Hasan Hudhaibi

3. Syeikh Umar Talmisani

4. Syeikh Hamid Abun Nasr

5. Syeikh Mustafa Masyhur (1996-2002)

6. Syeikh Makmun Hudhabi

7. Dr Mahdi Akef (sekarang)

Karangan-karangan beliau

• Al-jihad huwa as-sabil

• Tasaulat ala thariq ad-dakwah

• Munajat ala at-thariq

• Muqawwimat rajulul aqidah ala thariq ad-dakwah

• Wihdatul amal al-islami fi al-qatrul wahid

• Zaad ala at-thariq

• Al-qudwah ala thariq ad-dakwah, ad-dakwah al-fardiyah

• Al-hayah fi mihrab as-shalat al-islam huwal al-hall, min fiqh ad-dakwah

• Al-qaid al-qudwah wa mutathallibatuhu baina ar-rabbaniyah wal madiyah

• Qadhaya asasiyah ala thariq ad-dakwah at-tiyar al-islami wa dauruhu fi al-bina

• Qadhiyah azh-zhulm fi dhaui al-kitab wa as-sunnah

• Thariq ad-dakwah baina al-ashalah wa al-inhiraf min at-tiyar al-islami ila Sya’b misr

fi dhaui al-kitab wa as-sunnah • Thariq ad-dakwah baina al-ashalah wa al-inhiraf min at-tiyar al-islami ila