Anda di halaman 1dari 1

AB

Soal Selidik Pelajar Yang Tinggal Di Dalam atau Luar Kampus Januari 2016
Pengajian :

PISMP BI SK 2

Ambilan: JANUARI 2013

Bil
.
1.

Nama

No. Matrik

Ahmad Bakhtiar Bin Abu Bakar

201106509

2.

Alvin Wong

201106430

3.
4.
5.
6.

Sila tandakan (/ ) pada petak yang berkenaan.

Asrama

Luar Kampus