Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM 2015

PANITIA BAHASA INGGERIS

Disediakan oleh :
PANITIA BAHASA INGGERIS
SMK SUNGAI BURONG

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program
Anjuran
Tarikh
Masa
Tempat
Peserta
Pengisian

:
:
:
:
:
:
:

Learn A Word A Day


Panitia Bahasa Inggeris
Januari Oktober
Sepanjang waktu Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP)
Bilik Darjah
Pelajar tingkatan 1-5
Semua guru Bahasa Inggeris akan memilih perkataan (vocabulary)
yang akan diajar dan digunakan sepanjang minggu tersebut. Guru akan
menulis di papan hitan atau di papan kenyataan di bilik darjah masingmasing. Pelajar-pelajar pula akan mencatat perkataan tersebut beserta
dengan makna.

8. Kekuatan

Pelajar dapat memperkayakan perbendaharaan kata (vocabulary )


mereka dan ini dapat membantu murid untuk membina ayat dan membuat
karangan dengan lebih baik. Pelajar yang lemah juga dapat mengeja dan
mengingati perkataan yang diberikan kerana guru-guru mempelbagaikan jenis
perkataan (senang dan susah).

9. Kelemahan

Terdapat pelajar tidak menyalin perkataan yang guru berikan. Guru-guru


kerap berkursus dan kadang kala terlupa untuk memperbaharui perkataan
yang diberikan.

10. Cadangan

Guru perlu merancang lebih awal dan memilih perkataan yang agak
mudah untuk semua pelajar. Memberikan ganjaran kepada pelajar yang dapat
mengumpulkan perkataan terbanyak.

Disediakan oleh :
....................................
(Siti Harain bt Md. Sisut)
Ketua Panitia,
Panitia Bahasa Inggeris.

1. Program

The Best Essay

2.
3.
4.
5.
6.
7.

:
:
:
:
:
:

Panitia Bahasa Inggeris


Januari Oktober
Setiap kali selepas Ujian Sumatif
Bilik Darjah
Pelajar tingkatan 4 dan 5
Semua guru Bahasa Inggeris yang mengajar tingkatan 4 dan 5 akan

Anjuran
Tarikh
Masa
Tempat
Peserta
Pengisian

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM


memilih sebuah karangan terbaik pelajar untuk ditampal dan dijadikan contoh
8. Kekuatan
9. Kelemahan

:
:

kepada pelajar lain. Pelajar lain juga perlu menyalin karangan tersebut.
Pelajar bermotivasi untuk menghasilkan karangan terbaik semasa ujian.
Bagi pelajar yang lemah, mereka kurang bermotivasi untuk
membuat yang terbaik. Biasanya pelajar yang sama yang menghasilkan
karangan yang terbaik.

10. Cadangan

Guru perlu juga memilih karangan berdasarkan kumpulan pelajar


(cemerlang, sederhana dan lemah). Dengan ini, setiap kelas akan mendapat
contoh daripada pelbagai aras kebolehan pelajar dan seterusnya akan dapat
memotivasikan pelajar lemah dan sederhana untuk menghasilkan karangan
yang terbaik.

Disediakan oleh :
....................................
(Siti Harain bt Md sisut)
Ketua Panitia,
Panitia Bahasa Inggeris.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program
Anjuran
Tarikh
Hari
Masa
Fasilitator
Tempat
Peserta
Pengisian

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ex-Tips Bahasa Inggeris


Paniti Bahasa Inggeris SMK Sungai Burong
Oktober -November
Mengikut jadual yang ditetapkan
.2. 30 petang 4. 30 petang
Pn. Rosmidah bt Ismat dan En. Mohd Syamsul b. Mohd Noor
Makmal Bahasa SMK Sungai Burong
35 orang (dari kelas 5C-5E)
Pendedahan teknik-teknik menjawab soalan Bahasa Inggeris Kertas 1
& 2. Latih tubi menjawab soalan kertas 1 dan juga cara membina ayat
berlapis dan ayat mudah dengan meminimalkan kesalahan tatabahasa.

10. Kekuatan

Pelajar mendapat pengalaman dan pendedahan mengenai kemahiran

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM


menjawab soalan dan juga pelajar dapat mengetahui cara untuk memperolehi
markah melalui ayat yang dibina.

11. Kelemahan

Masa yang tidak mencukupi. Terdapat juga pelajar yang tidak


menumpukan perhatian semasa fasilitator memberikan penerangan.

12. Cadangan

Memperuntukan masa yang agak panjang untuk satu sesi mata


pelajaran. Memperbanyakkan aktiviti bagi menghindarkan rasa bosan pelajar
dan akan dapat memberikan tumpuan mereka.

Disediakan oleh :
....................................
(Siti Harain bt Md. Sisut)
Ketua Panitia,
Panitia Bahasa Inggeris.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program
Anjuran
Tarikh
Hari
Masa
Tempat
Peserta

8. Pengisian

:
:
:
:
:
:
:

Karnival Bahasa Inggeris


Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor
25 April 2015
Rabu
8.00 pg
SMKA Jeram,Kuala Selangor
Public Speaking Zairul bin Ariffin (5A)
Story Telling
Farhana bt Hamid (5A)

Murid-murid menyampaikan persembahan mereka di dewan bagi


pertandingan Public Speaking dan Story Telling di Perpustakaan dan Dewan .
Mereka telah berlatih terlebih dahulu menghafal dan mengingat pergerakan,
nada dan intonasi.

9. Kekuatan

Pelajar berkeyakinan untuk menyampaikan persembahan mereka.


Mereka juga dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Di samping
itu, murid juga dapat mempraktikkan kemahiran menghafal mereka dengan
baik.

10. Kelemahan

Kekangan masa bagi guru untuk melatih terutamanya. Guru kurang mahir .

LAPORAN PROGRAM KURIKULUM


Peruntukan juga tiada untuk membeli pakaian murid. Guru terpaksa
mengeluarkan perbelanjaan sendiri. Guru-guru lain kurang membantu dalam
proses melatih dan menyiapkan pelajar untuk pertandingan. Hanya 2 orang
guru BI yang terlibat dan guru-guru ini juga sering tiada di sekolah kerana
terpaksa menghadiri pelbagai kursus dan mesyuarat.
11. Cadangan

Pihak pentadbir perlu berusaha untuk mengadakan peruntukan untuk


proses pertandingan (Karnival Bahasa Inggeris). Pihak pentadbir juga perlu
bertegas kepada guru-guru agar dapat membantu guru BI untuk melatih dan
memberi komitmen untuk pertandingan.

12. Pencapaian

Story Telling Saguhati


Public Speaking Saguhati

Disediakan oleh :
....................................
(Siti Harain bt Md Sisut)
Ketua Panitia,
Panitia Bahasa Inggeris.