Anda di halaman 1dari 202

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

LATIHAN dan PREDIKSI SOAL CPNS 2014

Hal | 1

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


PAKET LKIT LATIHAN DAN PREDIKSI SOAL CPNS 2014
BAGIAN I
Hal | 2

SINONIM
1. IZIN
a. Niscaya
b. Mesti
c. Hak
d. Biar
e. Wenang
2. PROMOSI
a. Perkenalan
b. Pemasaran
c. Kenaikan pangkat
d. Iklan
e. Propaganda
3. APORISMA
a. Apriori
b. Maksimal
c. Bentuk
d. Pendekatan
e. Prima
4. KOORDINATOR
a. Bos
b. Ayah
c. Ketua
d. Kepala
e. Manajer

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. AMBIGUITAS
a. Makna lugas
b. Denotasi
c. Gamblang
d. Harfiah
e. Makna ganda
6. ALTERNATIF
a. Cara lain
b. Prosedur pemecahan
c. Prinsip dasar
d. Main stream
e. Pedoman
7. MOBILITAS
a. Motivasi
b. Lalu-lintas
c. Dinamis
d. Gerak
e. Dorongan
8. BONAFIDE
a. Tegar
b. Jenis bonsai
c. Catatan
d. Surat berharga
e. Dapat dipercaya
9. RESIDU
a. Reduksi
b. Remisi
c. Sisa
d. Ampas
e. Hasil

Hal | 3

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


10. KLEPTOFOBIA
a. Takut kecurian
b. Penyakit suka mencuri
c. Tergila-gila
d. Terbayang
e. Berlebih-lebihan
11. KOLUSI
a. Suap
b. Manipulasi
c. Kongkalikong
d. Korupsi
e. Sembunyi
12. VIRTUAL
a. Hiponema
b. Maya
c. Nyata
d. Virgin
e. Impian
13. ITERASI
a. Interaksi
b. Identifikasi
c. Perulangan
d. Hubungan
e. Sublimasi
14. BAGAK
a. Bergaya
b. Nama burung
c. Penakut
d. Seperti
e. Pemberani

Hal | 4

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


15. TANGKAL
a. Cegah
b. Tak mempan
c. Lelang
d. Rangkul
e. Mempan
16. EKAMATRA
a. Estimasi ukuran
b. Suku tunggal
c. Fisika
d. Metafisika
e. Gradien
17. FRIKSI
a. Kasar
b. Licin
c. Desakan
d. Sedih
e. Tidak berdaya
18. HUKUMAN
a. Aturan
b. Penjara
c. Denda
d. Delik aduan
e. Larangan
19. HIBRIDA
a. Cepat berbuah
b. Tanaman rendah
c. Cangkokan
d. Antar tanaman
e. Bibit unggul

Hal | 5

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


20. SINE QUA NON
a. Selalu negatif
b. Kelengkapan
c. Air mineral
d. Harus ada
e. Tiada berair
21. AKURAT
a. Ralat
b. Saksama
c. Selidik
d. Limit
e. Aproksimasi
22. CLASS
a. State
b. Kamar
c. Ruangan
d. Tingkatan
23. CANGGIH
a. Sophisticated
b. Sulit
c. Mutakhir
d. Kompleks
e. Sukar
24. OTODIDAK
a. Rehabilitasi kerusakan tulang
b. Cara belajar siswa aktif
c. Pendidikan luar biasa
d. Cara mengajar anak tuna grahita
e. Maju dengan belajar sendiri
25. LATIF
a. Atraktif

Hal | 6

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Bersahaja
c. Aktif
d. Natural
e. Indah
26. GAJI
a. Honor
b. Bonus
c. Tunjangan
d. Pekerjaan
e. Pencaharian
27. REGISTRASI
a. Jadwal ulang
b. Pengaturan
c. Register
d. Pendaftaran Kembali
e. Pendaftaran
28. BOGA
a. Makanan nikmat
b. Resep
c. Menu
d. Pakaian pengantin
e. Pakaian kebesaran
29. EKLIPS
a. Gerhana
b. Penjepit buku
c. Garis khatulistiwa
d. Gaya gravitasi
e. Lonjong
30. MUKJIZAT

Hal | 7

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Takjub
b. Barakah
c. Karamah
d. Safaat
e. Ashifa
31. DEDIKASI
a. Track record
b. Pengabdian
c. Pengampunan
d. Karier
e. Pekerjaan
32. PROVOKASI
a. Menakut-nakuti
b. Adu domba
c. Pancingan
d. Mengundang musuh
e. Promotor
33. DEHIDRASI
a. Evaporasi
b. Pengairan
c. Kemerosotan moral
d. Penguapan
e. Penyusutan air
34. GASAL
a. Unik
b. Aneh
c. Gabah
d. Genap
e. Ganjil
35. BULAT

Hal | 8

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Bola
b. Lingkaran
c. Bundar
d. Lonjong
e. Oval
36. SEREBRUM
a. Otak besar
b. Otak kecil
c. Selebritis
d. Balneum
e. Upacara
37. BONANZA
a. Peternakan
b. Perayaan
c. Judul sinetron
d. Daerah subur
e. Sumber kesenangan
38. ZENIT
a. Bintang
b. Langit
c. Puncak
d. Jenis batu
e. Batu
39. DEHIDRASI
a. Deliberasi
b. Proses penyusutan air
c. Kehilangan cairan tubuh
d. Dekapitalisasi
e. Proses penyaringan
40. EKSKAVASI

Hal | 9

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Tangga elevator
b. Penggilian
c. Pertolongan
d. Penggalian
e. Pengangkutan
41. KONTRAS
a. Perpecahan
b. Tidak suram
c. Jelas
d. Cerah
e. Perbedaan nyata
42. NUANSA
a. Anasir
b. Perbedaan makna
c. Aspek
d. Wawasan
e. Cakrawala
43. EKSODUS
a. Penampungan
b. Pengusiran
c. Penguatan
d. Sisi miring
e. Perampingan
44. PROTEKSI
a. Pengawalan
b. Perlindungan
c. Pengawasan
d. Pengamanan
e. Penjagaan

Hal | 10

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


45. PORTO
a. Segel
b. Materai
c. Perangko
d. Biaya
e. Dana
46. BIBLIOGRAFI
a. Daftar pustaka
b. Biografi
c. Otobiografi
d. Taman pustaka
e. Daftar grafik
47. INSINUASI
a. Memaki
b. Sinis
c. Intuisi
d. Halusinasi
e. Sindiran
48. TUNA GRAHITA
a. Cacat mental
b. Tidak mengetahui
c. Cacat tubuh
d. Tak bergairah
e. Tuli
49. NEGOSIASI
a. Musyawarah
b. Perundingan
c. Kongres
d. Konferensi
e. Damai

Hal | 11

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


50. EVOKASI
a. Penyelamatan
b. Evakuasi
c. Menggugah Rasa
d. Provokasi
e. Perasaan
51. BUBUT
a. Urut
b. Potong
c. Cabut
d. Asah
e. Poles
52. ALGORITMA
a. Alternatif
b. Prosedur Pemecahan
c. Aritmatika
d. Irama Nada
e. Software
53. INSOMNIA
a. Istirahat
b. Tak bisa duduk
c. Tak bisa istirahat
d. Tak bisa tidur
e. Tidur
54. PROMOVENDUS
a. Pengajuan proposal
b. Calon Magister
c. Calon Doktor
d. Promotor
e. Teknologi tepat guna

Hal | 12

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


55. DELIK
a. Sembunyi
b. Duplik
c. Pelanggaran hukum
d. Kasus kriminal
e. Tindak asusila
56. DISTORSI
a. Nondeskripsi
b. Penyalahgunaan
c. Kesalahpahaman
d. Pengurangan
e. Penyimpangan
57. KONVENSI
a. Kebijakan
b. Kesamaan
c. Kesimpulan
d. Kesepakatan
e. Keputusan
58. INTERPELASI
a. Penyisipan kata
b. Antar sistem
c. Interprestasi
d. Hak bertanya
e. Hak anggaran
59. GALAT
a. Batas hitungan
b. Keliru
c. Cacat
d. Pendekatan
e. Hitungan
60. GENJAH

Hal | 13

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Panen masal
b. Keserasian habitat
c. Kesamaan gen
d. Cepat ditanam
e. Cepat berbuah
61. HAYATI
a. Menjiwai
b. Meresapi
c. Biologi
d. Botani
e. Hidup
62. DONASI
a. Peranan
b. Distribusi
c. Bantuan
d. Kontribusi
e. Dana
63. KAMPIUN
a. Ahli
b. Juara
c. Bintang
d. Terbaik
e. Lampion
64. BONUS
a. Tunjangan
b. Diskon
c. Bantuan
d. Premi
e. Hadiah
65. ELABORASI

Hal | 14

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Penyusunan dalil
b. Pendadaran
c. Penjelasan terperinci
d. Kontrak kerja
e. Penugasan untuk kerja
66. IDENTITAS
a. Jasmani
b. Ciri-ciri
c. Tauladan
d. Sidik jari
e. Gambar

Hal | 15

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Tes Kebijakan Pemerintah
1.Kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia sejak
diterimanya Konvensi No. 29 sebab .
a. Indonesia sebagai anggota PBB
b. Bertentangan dengan hak asasi manusia
c. Terjadi tuntutan mahasiswa
d. Munculnya era reformasi
e. Terjadinya gejolak di masyarakat
2.Dalam suasana krisis moneter tidak sedikit bank yang
dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja bank. Oleh karena itu, mulai PP No. 17/1999 tanggal 27
Februari 1999 pemerintah membentuk badan yang bertugas
untuk meningkatkan kinerja bank, yaitu .
a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
b. Badan Perancang Pembangunan Nasional
c. Dewan Perbanas (Perbankan Nasional)
d. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
e. Badan Penanaman Modal Asing
3.Agar negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28/1999 sebab
.
a. Telah menjamurnya masalah perilaku kolusi
b. Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat.
c. Korupsi telah membudaya pada pegawai
d. Nepotisme merupakan kebiasaan masyarakat
e. KKN bertentangan dengan keadilan.

Hal | 16

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


4.Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap
perbuatan subversi sebab Undang-Undang No. 11/PNPS/1963
tentang subversi telah dicabut melalui Undang-Undang No.
26/1999 sebab .
a. Presiden menghendaki
b. Bertentangan dengan HAM
c. Atas usul hak inisiatif DPR
d. Terjadinya tuntutan kontras
e. Terjadinya berbagai tindak kejahatan
5.Menurut pasal 3 Undang-Undang tentang Kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian
pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas
berikut, kecuali .
a. Asas profesionalitas
b. Asas proporsionalitas
c. Asas musyawarah dan mufakat
d. Asas kepastian hukum dan keadilan
e. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
6.Menurut pasal 1 Undang-Undang Pemilihan Umum, bahwa
pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem .
a. Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan
b. Campuran dengan proporsional dan representatif
c. Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar
d. Proporsional berdasarkan stelsel daftar
e. Representatif berdasarkan stelsel daftar

Hal | 17

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


7.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan untuk menjadi
anggota partai politik ketentuannya diatur dalam .
a. PP RI No. 30 tahun 1999
b. PP RI No. 29 tahun 1999
c. PP RI No. 13 tahun 1999
d. PP RI No. 12 tahun 1999 jo No. 5 Tahun 1999
e. PP RI No. 8 tahun 1999 jo NO. 5 Tahun 1999
8.Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan
bahwa dilaksanakannya pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun
sekali, dimaksudkan untuk .
a. Memilih presiden
b. Mengisi keanggotaan MPR
c. Melengkapi keanggotaan DPRD Tk. I dan II
d. Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 (lima) tahun ke
depan
a. Membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan.
b.
9.Jumlah kursi anggota DPR RI di masing-masing daerah
pemilihan ditetapkan oleh .
a. Presiden
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Panitia Pemilihan Indonesia
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
10.Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah
mengeluarkan Undang-undang tentang larangan praktik
monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu .
a. UU No. 2 Tahun 1999

Hal | 18

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. UU No. 3 Tahun 1999
c. UU No. 4 Tahun 1999
d. UU No. 5 Tahun 1999
e. UU No. 8 Tahun 1999
11.Amanat Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui .
a. Peraturan Pemerintah
b. Penetapan Presiden
c. Undang-undang
d. Ketetapan MPR
e. Keputusan Presiden
12.Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku
sekarang ini adalah .
a. No. 2/1989
b. No. 2/1999
c. No. 3/1989
d. No. 3/1999
e. No. 4/1999
13.Pelaksanaan pendidikan yang diatur melalui PP No. 29/1990
adalah jenjang pendidikan pada tingkat .
a. Pendidikan dasar
b. Pendidikan menengah
c. Pendidikan tinggi
d. Pendidikan luar biasa
e. Pendidikan luar sekolah
14.Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang
dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota
masyarakat yang .

Hal | 19

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan
b. Mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan
c. Bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta
didik.
d. Merencanakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan
pelajaran
e. Berusaha mengembangkan dirinya melalui proses
pendidikan pada jalur tertentu.
15.Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun
untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh .
a. Kepala sekolah
b. Rapat dewan guru
c. Ketua yayasan pendidikan
d. Kepala kantor wilayah Depdikbud
e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
16.Sesuai dengan Pasal 18 PP No. 28/1990, yang dimaksud
dengan penilaian pada pendidikan dasar mencakup hal-hal
berikut, kecuali .
a. Pelaksanaan kurikulum
b. Kegiatan guru dalam memberi nilai
c. Kegiatan dan kemajuan belajar siswa
d. Guru dan tenaga kependidikan lainnya
e. Satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan

17.Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang Sistem


Pendidikan Nasional yang dimaksudkan dengan pendidikan
menengah adalah sebagai berikut, kecuali .
a. Pendidikan umum

Hal | 20

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Pendidikan kejuruan
c. Pendidikan kedinasan
d. Pendidikan keagamaan
e. Pendidikan luar sekolah
18.Pekerja yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan
perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang,
digaji dan diserahi tugas negara disebut .
a. Pegawai negeri
b. Pegawai negara
c. Pejabat negara
d. Petugas negara
e. Pejabat administrasi
19.Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai negeri sipil sebagai
berikut, kecuali .
a. Pendidikan
b. Pemindahan
c. Pemutasian
d. Pengangkatan
e. Pemberhentian
20.Di dalam peraturan pemerintah rentangan usia untuk menjadi
pegawai negeri adalah .
a. Serendah-rendahnya 16 tahun dan setinggi-tingginya 40
tahun
b. Serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 45
tahun
c. Serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40
tahun
d. Serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 39

Hal | 21

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


tahun
e. Serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45
tahun
Hal | 22

21.Setiap pegawai negeri sipil memiliki hak untuk cuti sebagai


berikut, kecuali .
a. Cuti hamil
b. Cuti besar
c. Cuti sakit
d. Cuti tahunan
e. Cuti karena alasan penting
22.Apabila seorang pegawai negeri meninggalkan tugas dan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan atau lebih berturut-turut
secara tidak sah, sanksinya adalah .
a. Dinonaktifkan
b. Diberhentikan tidak hormat
c. Pembayaran gajinya ditunda
d. Diberhentikan dengan hormat
e. Diberi peringatan/teguran keras.
23.Apabila seorang pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugasnya dalam dinas, pegawai itu akan
menerima kompensasi berupa perawatan, tunjangan atau uang
duka. Hal ini diatur oleh PP No. 12/1981 sebab .
a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
b. Memberikan santunan kepada keluarga
c. Merupakan hak pegawai
d. Suatu keharusan bagi pemerintah
e. Pegawai sudah membayar premi asuransi

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


24.Berikut ini kegunaan tata usaha kepegawaian, kecuali .
a. Dasar pembinaan bagi pegawai negeri sipil
b. Membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi pegawai
c. Penyusunan tata usaha kepegawaian yang tertib dan
teratur
d. Pemberi penilaian guna kepentingan kenaikan pangkat
setiap pegawai.
e. Bahan pertimbangan untuk menentukan anggaran
pendapatan dan belanja.
25.Batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil dapat
diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan
menjabat jabatan-jabatan berikut, kecuali .
a. Pengawas SLTA dan SLTP
b. Guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTA
c. Guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTP
d. Guru yang ditugaskan secara penuh pada SD
e. Guru Taman Kanak-Kanak, SD dan pendidikan agama.

Hal | 23

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TES ARITMATIKA
1. 2,20 x 0,75 + 3/5 : 1/8 = ...
a. 1,89
b. 10,5
c. 15,5
d. 9,8
e. 5,9
Cara Penyelesaian:
Pikir yang mudah, jangan yang sulit-sulit!
Ingat, anda tidak harus menyelesaikan dengan hasil yang teliti!
Cari nilai pendekatan, 2 x 0,75 = 1,5
Ingat bahwa pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian
dengan pembilang dan penyebut dibalik, sehingga menjadi
3/5 x 8/1 = 24/5 = 4, ...
Maka 1,5 + 4, ... = 5,5 lebih. Sehingga jawaban yang paling
mendekati adalah 5,9.

2. ( x 164) x = ...
a. 20,50
b. 08,48
c. 14,09
d. 34,59
e. 15,09
Cara Penyelesaian:
164:4 = 40 lebih (160:4=40)
40 lebih : 2 = 20 lebih
Maka jawaban yang benar adalah 20,50.
Perhatian: Anda tentu saja dapat menemukan hasil dengan
cara biasa yang sederhana, sbb:

Hal | 24

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Misalnya 164:4 = 41 kemudian 41:2 = 20,5.
Namun disini anda kami ajak berpikir yang simpel-simpel saja.
Sehingga nantinya kami harapkan anda tidak memiliki beban
sama sekali dalam mengerjakan soal Aritmatika.
Ketika anda ditanya mana yang lebih mudah antara
menghitung 160:4 dengan 164:4 ? Maka pastilah secara reflek
otak anda akan lebih mudah untuk menghitung 160:4.
3.
a. 1,95
b. 9,9
c. 9,6
d. 4,15
e. 12,05
Cara Penyelesaian:
Ingat kembali aturan dasar pembagian dan pengurangan
pecahan:

Jadi jawaban yang mendekati adalah 4,15


4. Jika Y% dari 80 adalah 32, maka nilai Y=
a. 40
b. 50

Hal | 25

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. 60
d. 25,6
e. 25
Hal | 26

Cara Penyelesaian:
Jangan bingung dulu! Akan jelas bagi anda jika langsung ditulis
seperti ini:
Y X = (ingat % artinya per seratus!)
Kemudian persamaan tersebut bisa juga disajikan dengan

Bagaimanakah metode paling efektif untuk menyelesaikan


persamaan pecahan seperti ini? Perkalian silang?? Bukan!
Yang lebih tepat adalah dengan menyederhanakan bentuk
menjadi
. mengapa bukan disederhanakan menjad i

.?

Ya, karena 100 lebih bersahabat dengan 10!


Anda tentu paham maksudnya?!
Kini anda mempunyai persamaan
Dan tanpa panjang lebar, dalam hitungan detik anda akan
mengetahui bahwa nilai Y=40
.=

Dan tanpa panjang lebar, dalam hitungan detik anda akan


mengetahui bahwa nilai Y=40.
5. 56 12 x 32% = ...
a. 72,50
b. 14,08

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. 13,09
d. 24,02
e. 52,16
Hal | 27

Cara Penyelesaian:
32% mendekati 33%, padahal 33% nilainya adalah sekitar 1/3.
Maka 12 x 32% adalah sekitar 4.
56 dikurangi sekitar 4 maka hasilnya sekitar 52.
Jadi jawaban yang mendekati = 52,16
6. 24,054 : 0,06 = ...
a. 4009
b. 400,9
c. 40,09
d. 49,09
e. 490,9
Cara Penyelesaian:
Dengan trik sederhana manghilangkan koma, maka menjadi
2405,4 : 6 = sekitar 400
Jadi jawaban yang paling mendekati adalah 400,9
7.
a. 355003
b. 355004
c. 255004
d. 255003
e. 553003
Cara Penyelesaian:

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Kita cari dengan pendekatan sbb:


Dari 24 x 23 x 22 x 21 cukup ambil ekornya saja sehingga 4 x
3 x 2 x 1 = 24
4 1 = 3, maka pasti jawabannya berakhir dengan angk 3.
Kemudian kita buat perkiraan hasil akhir
25 x 20 x 20 x 20 = 200.000
sehingga jawaban yang berakhir dengan 3 dan paling
mendekati 200.000 adalah 255003
8. 304,09 : 64,7 = ...
a. 47
b. 4,7
c. 0,47
d. 0,407
e. 4,07
Cara Penyelesaian:
Pendekatan nilai
300 dibagi 60 maka sekitar 5
Pendekatan ekor
304,09 berakhir dengan angka 9 sedangkan 64,7 berakhir
dengan angka 7, maka kemungkinannya jawaban berakhir
dengan angka 7.
Mengapa?
Karena 7 x 7 = 49
Jadi jawabannya dekat dengan 5 dan berekor 7, maka yang
paling mendekati adalah 4,7

Hal | 28

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


9. (0,0639)2 = ...
a. 0,00380837
b. 0,0408321
c. 0,00388321
d. 0,00408324
e. 0,00408321
Cara Penyelesaian:
Ambil pendekatan 650, jangan mengambil 600 karena
selisihnya terlalu jauh!
Karena 650 kuadrat* sama dengan 422.500, maka jawaban
harusnya dekat dengan 0,00422500 (8 angka di belakang
koma).
0,0639 berekor 9 maka jawaban pasti berekor 1, karena 92=81
Sehingga jawaban yang paling mendekati adalah
0,00408321 [e]
*Tambahan:
Bilangan yang berakhir dengan angka 5 bila dikuaratkan maka
caranya cukup mudah. Perhatikan dulu beberapa contoh
berikut:
152 = 225 (2 diperoleh dari 1 x 2)
252 = 625 (6 diperoleh dari 2 x 3)
352 = 1225 (12 diperoleh dari 3 x 4)

10.

Hal | 29

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Hal | 30

e.

Cara Penyelesaian:

11.
a. 399
b. 35
c. 1225
d. 25
e. 6,25
Cara Penyelesaian:
232 hasilnya pasti berekor 9 karena 32 = 9. Ambil ekor dari 696
yaitu 6 maka jika ekornya kita jumlah, akan diperoleh
6 + 9 = 15.
Perhatikan bahwa angka terakhir bilangan yang diakar adalah
5. Karena 52 = 25 maka pasti hasil akar juga berekor 5.
Ada 3 kemungkinan jawaban yaitu b, c, atau e.
Jawaban d TIDAK MUNGKIN karena 252 = 625, padahal
bilangan yang diakar >696.

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Dan karena 6,25 < 25, dengan demikian jawaban e juga TIDAK
MUNGKIN. Maka jawaban yang benar adalah 35

12. Berapakah

dari 87,5 % ?

a. 75
b. 7,5
c. 0,75
d. 6,5
e. 125
Cara Penyelesaian:
Lihat TIPS dan TRIK di muka!

13. 15 adalah 37,5 % dari ...


a. 20
b. 35
c. 37,5
d. 42,5
e. 40
Cara Penyelesaian:
Lihat TIPS dan TRIK di muka!

Misalkan angka yang dicari adalah x, maka

(15 dibagi 3 sama dengan 5, maka x = 5 x 8)

Hal | 31

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Tes Wawasan Kebangsaan dan Pancasila


1. Pengertian asal mula Pancasila timbul pada saat
A. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta
B. Sidang resmi PPKI
C. Hasil sidang BPUPKI
D. A dan B benar
E. A, B, dan C benar
2. Pancasila disahkan sebagai Dasar Falsafah Negara
A. Tanggal 17 Agustus 1945
B. Tanggal 18 Agustus 1945
C. Tanggal 11 Juli 1946
D. Tanggal 1 Juni 1946
E. Tanggal 1 Oktober 1965
3. Bangsa Indosia Ber-pancasila dalam Tri Prakara yakni
A. Pancasila sebagai asas kebudayaan, perekonomian dan persatuan
B. Pancasila sebagai asas reigius, hankam dan humanism
C. Pancasila sebagai kebudayaan, religious dan kenegaraan
D. Pancasila sebagai asas kemerekaan, gotong royong dan nasionalisme
E. Pancasila sebagai asas keseimbangan moral dan material
4. Kedudukan dan fungsi Pancasila adalah
A. Sebagai Jiwa dan raga bangsa Indonesia
B. Sebagai motivator dan dinamisator bangsa Indonesia
C. Sebagai pelindung dan penggerak bangsa Indonesia
D. Sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia
E. Sebagai dasar spiritual dan material bangsa

Hal | 32

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. Setiap prodak hukum yang didasarkan di negara Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum tercantum pada
A. Tap No. V/MPR/1973
B. Tap No. II/MPR/1978
C. Tap No. IV/MPR/1978
D. Tap No. XX/MPR/1996
E. Tap No. V/MPR/1963
6. Peran kepemimpinan dalam mengamalkan Pancasila
A. Sangat strategis dan menentukan
B. Pengaruhnya tidak domain
C. Hanya sebagai pembimbing
D. Sebagai petunjuk mencapai tujuan
E. Penting sesuai tugas dan fungsinya
7. Keadilan yang ditentukan oleh Aristoteles seperti dibawah ini, kecuali
A. Keadilan distributive
B. Keadilan konvensional
C. Keadilan kodrat alam
D. Keadilan Legalitas
E. Keadilan komutatif

8. Cermati pernyataan di bawah ini


1. Memilih dan dipilih dalam pemilu
2. Mendapatkan pengajaran
3. Memenuhi peraturan
4. Memelihara Kamtibmas
5. Mendahulukan kepentingan umum

Hal | 33

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Dengan memperhatikan pernyataan diatas bahwa yang termasuk kewajiban
adalah adalah

A. 1, 2, 3
B. 2, 3, 4
C. 1, 3, 6
D. 1, 5, 6
E. 3, 4, 5
9. Ideologi dapat diartikan
A. Guide principles
B. Value sistem
C. Suatu sistem nilai serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis
dan merupakan kedaulatan ajaran atau doktrin
D. Tata cara hidup dan kehidupan suatu negara
E. Tatanan kehidupan yang normatif
10. Memaksakan agama tertentu kepada orang lain dapat berakibat
A. Menipiskan kepercayaan kepada Sang Pencipta
B. Persaingan dalam penyebaran agama
C. Kehancuran persatuan dan kesatuan
D. Kehancuran agama tertentu
E. Saling curiga mencurigai
11.Faktor terpenting yang dimaksud dalam soal 1 diatas (Pengertian asal
mula Pancasila) secara implisit terkandung dalam
A. Undang-Undang
B. Adat istiadat
C. UUD 1945
D. GBHN
E. Peraturan pemerintah

Hal | 34

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


12. Kedudukan Presiden itu
A. Tergantung pada MPR
B. Tidak tergantung pada MPR
C. Untergeordnet kepada MPR
D. B dan C salah
E. A, B, dan C benar
13. Batas wilayah laut yang dimilki oleh negara-negara pada umunya
ditentukan minimal 3 mil dari pantai dalam keadaan surut. Batas wilayah
laut ini penting bagi negara yang bersangkutan untuk
A. Pertahanan
B. Menghasilkan pajak yang dikenakan atas kapal-kapal asing yang
masuk ke wilayah laut Negara itu
C. Sumber-sumber penghidupan bagi penduduk pantai
D. A, B, dan C benar
E. A, B dan C salah

14.Bila suatu negara itu dipandang sebagai subyek hukum internasional,


maka masih ada unsur lain yang harus diperhatikan yakni
A. Hubungan diplomatic Negara itu dengan Negara lain
B. Pertahanan negara tersebut terhadap kemungkinan adanya larangan
dari luar
C. Kemampuan negara tersebut untuk berhubungan dengan negaranegara lain
D. Ada tidaknya perwakilan konsuler negara tersebutdi negara-negara
lain

Hal | 35

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


E. Ada tidaknya perwakilan diplomatic negara tersebut di negara-negara
lain
15.Hukum yang berlaku suatu negara tidak akan efektif, maksudnya
A. Dapat mencapai tujuan
B. Dapat diterapkan
C. Dapat dipatuhi
D. Dapat berlaku abadi
E. Terbaik, tidak dapat ditandatangani
16.Bagi masyarakat negara-negara modern ini, berlaku suatu peraturan
perundang-undangan yang baru itu
A. Harus diketahui dulu oleh semua orang
B. Harus diberitahukan dulu kepada semua orang
C. A dan B betul
D. Dianggap telah diketahui semua orang
E. Jawaban A, B dan D salah semua

17. Irigasi, edukasi dan transmigrasi merupakan intisari dari


A. Trias Van Deventer
B. Poltik etis
C. Politik balas jasa
D. A, B dan C semua benar
E. A, B dan C semua salah
18. Bahwa kepulauan nusantara laksana untaian mutiara merupakan
pendapat dari
A. Ki Hajar Dewantara
B. Dr. Douwes Dekker

Hal | 36

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Dr. Setiabudi
D. A, B dan C semua benar
E. B dan C benar
Hal | 37

19.UUD RIS berlaku selama kurang lebih


A. 1 Tahun
B. 2 Tahun
C. 3 Tahun
D. 9 Tahun
E. 10 Tahun
20.UUD berlaku selama kurang lebih
A. 1 Tahun
B. 5 Tahun
C. 9 Tahun
D. 10 Tahun
E. 14 Tahun
21.GBHN yang dibuat oleh MPR berdasarkan pasal 3 UUD 1945 hakikatnya
adalah
A. Kehendak pemerintah melaksanakan kekuasaan negara
B. Kehendak kabinet yang dituangkan sekali dalam lima tahun
C. Pernyataan kehendak rakyat sebagai pola umum pembangunan
D. Pernyataan

pemerintah

di

bawah

pimpinan

presiden

untuk

melaksanakan Repelita
E. Kehendak golongan politik
22.Pembangunan nasional di bidang agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang maha Esa ditujukan untuk
A. Membina nilai bangsa Indonesia
B. Menyatakan bahwa negara kita adalah negara Theokrasi

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Meningkatkan amal untuk pembangunan bangsa
D. Mencegah timbulnya agama baru
E. Memperbanyak agama di Indonesia
23.Pembangunan di negara kita selalu mengutamakan kemakmuran, juga
mengutamakan unsur keadilan. Unsur keadilan diwujudkan dengan
A. Meningkatkan pembangunan nasional
B. Menaikkan pendapatan golongan ekonomi lemah
C. Meningkatkan keterampilan rakyat dalam pembangunan
D. Pemerataan pembangunan
E. Peningkatan pendapatan perkapita

24.Pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang


maju, adil dan makmur, aman sejahtera berdasarkan pancasila adalah
usaha nyata harus dilaksanakan dan di dukung
A. Pemerintah dan partai politik
B. TNI dan rakyat
C. Pemerintah bersama seluuh warga Indonesia
D. Pemerintah bersama aparatur agama
E. Elit politik dan golongan kepentingan
25.Berhasil atau tidaknya pembangunan nasional bergantung pada
A. Pemimpin-pemimpin negara
B. Seluruh bangsa Indonesia
C. Aparat negara
D. Generasi muda
E. Modal yang tersedia

Hal | 38

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


26.Pada tujuh kunci pokok system pemerintahan negara Republik Indonesia
telah jelas pada UUD 1945 yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan
atas hukum, memilki system konstitusional, kekuasaan negara yang
tertinggi di tangan MPR, sedangkan empat lainnya adalah sebagaimana
tercantum di bawah ini kecuali
A. Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bawah majelis
B. Menteri muda bertanggung jawab kepada menteri koordinator
C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
D. Menteri agama adalah pembantu presiden
E. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

27.Landasan Idiil GBHN adalah


A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Tap MPR
D. Keputusan MPR
E. Cita-cita reformasi
28.Ketahanan nsaional dapat diartikan sebagai
A. Kondisi bangsa dan negara
B. Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari semua aspek
kehidupan bangsa dan negara
C. Potensi HANKAMNAS
D. Potensi social ekonomi
E. Lambang kekuatan TNI
29.Misi pembangunan bidang agama pada GBHN 1999 adalah
A. Menetapkan kualitas iman
B. Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

Hal | 39

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Peningkatan penyelenggaraan agama
D. Peningkata penyelenggaraan agama
E. Meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan
30.Mengakui dan menghormati hukum agama sebagai salah satu arah
kebijakan di bidang
A. Pengembangan budaya hukum
B. Penataan system hukum nasional
C. Penegakan hukum
D. Reformasi hukum
E. Agama
31.Kebijakan pelaksanaan pendidikan agama tingkat SD, SLTP, dan SMU
dilakukan oleh
A. Menteri agama
B. Departemen Pendidikan Nasional Kab/kota
C. Kanwil Departemen Dikbud tingkat provinsi
D. Dinas Pendidikan Nasional pemda
E. Kepala sekolah
32.Kebijakan teknis penyelenggaran umrah haji di Saudi Arabia dilakukan
oleh
A. Departemen Agama RI
B. Departemen Luar Negeri
C. Emerintah Saudi Arabia
D. Lintas Departemen
E. Duta besar Indonesia untuk Saudi Arabia
33.Kebijakan Menteri Agama RI dalam kabinet Gotong Royon
A. Tri Program Inti
B. Tri Program inti dan Lima Agenda Pokok

Hal | 40

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Tri kerukunan hidup beragama
D. Lima agenda Pokok
E. Tri Agenda pokok
34.Susunan pemerintah daerah ekonomi menurut Undang-Undang no 22
tahun 1999 terdiri dari
A. Kepala daerah dan dinas-dinas
B. Kepala daerah dan Tripida/Muspida
C. Kepala daerah dan DPR
D. Kepala daeah dan DPRD Badan Ekonomi eksekutif daeah
E. Kepala daerah dan kepala Kanwil
35.Menurut undang-Undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan
pusat yang tidak diotonomikan
A. Departemen Pertanian
B. Departemen Agama
C. Departemen Kesehatan
D. Departemen Pendidikan Nasional
E. Departemen Perhubungan
36.Pemerintah telah menetapkan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar
9 tahun. Yang dimaksud pendidikan dasar 9 tahun adalah
A. Pendidikan yang terdiri dari pra- sekolah SD dan SLTP
B. Pendidikan tingkat SLTP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan
menjadi SD 9 tahun
C. Pendidikan tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun
D. Pendidikan tingkat SD yang diperpanjang menjadi 9 tahun
E. Pendidikan SD dan SLTP yang sama-sama menjadi 9 tahun

Hal | 41

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


37.Menurut undang-undang sistem Pendidikan Nasional , penyelenggaraan
pendidikan yang dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia.
Yang termasuk jalur pendidikan adalah jalur pendidikan
A. Sekolah dan luar sekolah
B. Formal dan Informal
C. Umum dan Kejuruan
D. Dasar, menengah dan tinggi
E. Umum dan kedinasan
38. GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan terselenggarannya pemilu
secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh sebuah
badan penyelenggaraan pemilu yang independen dan non partisipan,
yaitu
A. Komisi Pemilihan Umum
B. Lembaga Pemilihan Umum
C. Badan Pemilihan Umum
D. Biro Pemilihan Umum
E. Pelaksanaan Pemilihan Umum
39. Untuk mengurangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan
setengah menganggur salah satu jalan keluarnya adalah
A. Memperbaiki sektor industry
B. Memperluas kesempatan kerja
C. Memperluas Pendidikan
D. Memanfaatkan sumber daya alam
E. Meminta bantuan luar negri
40. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakkan prinsip
keadilan dan demokrasi disertai kepedulian
A. Terhadap peningkatan ekspor

Hal | 42

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


B. Terhadap tenaga wanita
C. Terhadap yang lemah
D. Menghadapi globalisai
E. Terhadap pertahanan nasional
41. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada
A. Bersembunyi dibalik pintu
B. Menjilati keatas
C. Datang kemari
D. Pergi keluar negeri
E. Tertera di bawah ini
42. Tanda hubungan yang digunakan secara benar terdapat pada
A. Adat sopan-santun
B. Muka merah-padam
C. Kaum muda-belia
D. Rumah porak-poranda
E. Penuh kasih-sayang
43. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada
A. Terdakwa menurut hakim, terbukti bersalah
B. Perusahaan itu bangkrut, karena ulah direktur utamanya
C. Dia belum berhasil, meskipun sudah bekerja keras
D. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan makin
merajalela
E. Pengalaman itu, guru yang baik
44. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada
A. Rancangan Undang-undang itu sedang dibahas
B. Beberapa Sekolah Dasar di daerah terpencil kekurangan guru

Hal | 43

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Bahasa Indonesia ditetapkan sbagai Bahasa Negara dalam Undangundang Dasar Kita
D. Makalahnya berjudul Globalisasi dan imperialisme
E. Peng-Indonesia istilah asing perlu digalakkan
45.Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat
pada
A. Mengubah haluan
B. Mengukuhkan jabatan
C. Memantapkan jati diri
D. Menjejaki pendapat umum
E. Bertekad bulat
46.Kata serapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi
terdapat pada
A. Azas partai
B. Sikap emosional
C. Aktifitas anak
D. Segi kognitif
E. Sujud syukur
47.Sudah saatnya.peralatan militer kita segera dilakukan. Kata yang tepat
untuk melengkapi kalimat diatas adalah
A. Perlengkapan
B. Kelengkapan
C. Pelengkapan
D. Pemerlengkapan
E. Pealengkap
48.Susunan kalimat yang tidak janggal terdapat pada
A. Siapa pun yang bersalah, ia harus dihukum

Hal | 44

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


B. Sesudah berunding selama lima jam, putusan baru akan diambil
C. Aalasannya adalah karena dia tidak patuh kepada atasan
D. Dalam era pasar bebas yang kuat akan menelan yang lemah
E. Krisis ekonomi terjadi disebabkan karena korupsi, kolusi dan
nepotisme merajalela
49.Fasilitas jalan masih terus dibangun di kota Jakarta. Meskipun demikian,
kepadatan dan kemacetan lalu lintas selalu terjadi setiap hari, baik pada
pagi hari saat warga kota Jakarta dan sekitarnya akan memulai
aktifitasnya, maupun sore hari saat mereka akan pulang ke rumahnya
A. Sebelum ada ledakan penduduk pemerintah diperkotaan dan pemilik
kendaraan pribadi, kota Jakarta masih jalan layang
B. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini hanya masalah
pelebaran jalan dan pembuatan jalan laying
C. Keadaan sperti itu dapat dijadikan alas an agar system transportasi
massa kota Jakarta segera dibangun
D. Telah diberitakan di berbagai media lanjut adalah system transportasi
massa di kota Jakarta segera di bangun
E. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah ketertarikan system
tranportasi yang terpadu dengan struktur kota Jakarta
50.Para tokoh masyarakat memandang bahwa ide-ide para mahasiswa yang
disampaikan kepada pemerintah melalui demonstrasi belum direspon
secara professional. Kata ulang ayang semakna dengan kata ulang yang
bercetak miring dalam kalimat diatas adalah
A. Sakit-sakit
B. Tinggi-tinggi
C. Duduk-duduk
D. Pikiran-pikiran

Hal | 45

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


E. Pusing-pusing
51.Anak itu menderita sakit akibat kehujanan sepanjang perjalanan menuju
ke rumahnya. Kata berimbuhan ke-an yang bercetak miring dalam
kalimat diatas semakna dengan kata berimbuhan ke-an dalam kalimat
A. Kedua pengantin itu merasa kebahagiaan selama ini mereka
dambakan
B. Ledakan bom itu kedengaran sampai ke seluruh lantai gedung
C. Masalah kemiskinan di Indonesia harus ditangani secara serius
D. Kemacetan lalu lintas setiap hari terjadi di Jakarta
E. Petani itu keracunan setelah makan sayuran mentah
52.Pemakaian tanda titik dua kalimat-kalimat berikut yang sesuai dengan
pedoman EYD adalah
A. Ayahku sedang mencari :celana, sepatu dan topi
B. Dalam rapat itu yang hadir hanya : Mattalata, Faisol, Rogers dan Rozi
C. Saya masih memerlukan perabotan rumah tangga : meja, alamri dan
kursi
D. Sebentar lagi akan membeli : radio, jam dinding dan tas
E. Fakultas ini mempunyai jurusan Kimia, Geolosi, Biologi, dan Geodesi
53.Penulisan nama dengan gelar dengan gelar kesarjnaan yang tepat dalam
contoh
A. Dr. Valentino Waworotum, MBA
B. Dr. Hajjah Latfah, P.Pd
C. Ir. Louis LaLU, MA
D. I.R Codova Adhridh
E. Drs. Saddam Husein , S.H.
54. Penulisan imbuhan serapan yang sesuai dengan pedoman umum EYD
terdapat pada contoh kalimat

Hal | 46

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


A. Pertemuan non normal antara kedua Presidenn itu akan berlangsung
di atas istana Bogor
B. Komunikasi telepon antar kota di Kupang sempat putus karena ada
gangguan teknis
C. Bantuan masyarakat kepada para tuna rungu masih perlu ditingkatkan
D. Setiap sub-sub dalam buku itu perlu dibaca agar dapat dipahami isinya
E. Pada tahap semi-final kesebelasan Korea tampak kmpak dalam
bermain
55. Pemakaian tanda koma dalam kalimat berikut yang tepat adalah
A. Mereka, sebenarnya bukan pemain yang berbakat melainkan pemain
yang mempunyai kemauan keras
B. Dia harys maembatalkan niatnya pergi ke Paris , kareana pesawat
yang akan ditumpanginya rusak
C. Para politisi dan pejabat pemerintah, diharapkan bekerja keras agar
masyarakat lebih sejahtera
D. Penghasilan utama dari Jawa Barat , adalah padi sedangkan daerah
Maluku adalah rempah-rempah
E. Sebetulnya ,tim Indonesia lebih banyak memiliki peluang emas, tetapi
karena penyelesaiannya kurang bagus, akhirnya kalah melawan tim
Malaysia
56. Rangkaian penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah
A. Monorkhi, akhir, analisa dan autopsy
B. Sekunder, transliter, otopsi dan varitas
C. Teknik, khlorida, komplit dan material
D. Frekwensi, ekstrimis, atletik dan group
E. Komplet, anarki, varietas dan pasien

Hal | 47

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


57. Di daerahny, pelosok kampung, pak Sembiring terbiasa menggunakan
bahasa daerahnya. Ketika ia pindah ke Jakarta, kebiasaanya masih saja
dipertahankan. Pantaslah orang berdiam atau senyum-senyum bila diajak
bicara pak Sembirin. Sesuai dengan ilustrasi diatas , tidak sejalan dengan
peribahas
A. Ibarat kembang, bagus dipakai, layu dibuang
B. Lain kandang, lain belalang
C. Daimana tanah dipijak , disitu langit di junjung..
D. Berjalan pelihara kaki, berkata peliharalah lidah
58.Disini angin pun kecil-kecil dan mengusap wajah kita
Diluar musim pun menyekap dan engahan udara
Menghembus pohon-pohon membelai-belai rambutmu
Diserambi , dingin dan berhenti
Bersama langkahku.Bersama bisikkan di hatimu ..
Angin kecil-kecil dan musim menyekap kita , Abdul Hadi
Penggalan puisi di atas menggunakan majas
A. Pleonasme
B. Litotes
C. Personifikasi
D. Eufimisme
E. Repetisi
59.Berpuasa sunat besar manfaatnya, Rapiah tapi sementara itu wajib
benar bagimumemelihara kewarasan tubuhmu. Jangan rupamu secara
ini, tinggal kulit pembalut tulang saja.
Benar sekali badanmu menjadi kurus, ibu. Tapi bukanlah kurus itu
disebabkan oleh berpuasa, Abdoel Moeis.
Apa amanat yang terungkap dalam penggalan puisi novel diatas?

Hal | 48

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


A. Turutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil
B. Jangan melakukan perbuatan yang akhirnya merugikan diri sendiri
C. Seorang wanita harus memelihara kecantikannya
Hal | 49

D. Seorang ibu mertua harus menyayangi menantunya


E. Seorang istri harusnya dapat menjaga kesehatan dirinya
60..tak sampai hatinya meniggalkan Medasingng
seorang

diri

di

rimba

itu.

Meskipun

sakit, tiada berdaya

laki-laki

itulah

pangkal

kemelaratannya,meskipun kepala penyamun yang buas itulah yang


menganiaya ayah bundanya, sehingga tak tentu apa jadi mereka sekarang
ini, dalam penghidupannya yang aman ditengah-tengah di kalbunya tali
perhubungan dengan mereka. Bukan dalam perbuatan mereka yang
buas, tetapi dalam perasaan hidup
Anak Perawan di Sarang Penyamun, STA
Unsur moral yang terdapat dalam penggalan novel diatas adalah
A. Tidak dendam
B. Tanggung jawab
C. Kasih sayang
D. Setia kawan
E. Perhatian

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


PERNYATAAN, SEBAB DAN ALASAN
Petunjuk pengisian soal :
Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, kata SEBAB, dan ALASAN yang disususn
berurutan.
Hal | 50
Pilihlah :
A. A. Jika pernytaan betul, alasan betul dan keduanya amerupakan hubungan sebab
akibat.
B. Jika pernyataan betul dan alasan betul,teapi keduanya tidak menunjukkan hubungan
sebab akibat.
C. Jika pernyataan betul dan salah.
D. Jika pernyataan salah dan betul.
E. Jika abaik pernyataan maupun alasan keduanya salah.

61.Pada dasarnya, ragam bahsa tulis sama denagn ragam bahsa lisan
SEBAB
Dalam kedua ragam bahasa tersebut, diharapkan pada kita untuk
menggunakan ragam bahasa baku;
Jawaban : E
62.Untuk menyampaikan maksud, bahasa lisan lebih baik daripada bahasa
tulisan
SEBAB
Bahasa lisan dapat di bantu oleh tekanan, intonasi, dan mimik
penuturnya;
Jawaban : A
63.Sebuah alinea berkedudukan lepas tidak berkait dengan alinea
sebelumnya,
SEBAB
Alinea baru selalu memuat sesuatu persoalan dan masalah baru;
Jawaban : E

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


64.Perkembangan bahasa daerah perlu dikhawatirkan bagi pertumbuhan
dan perkembangan bahasa Indonesia,
SEBAB
Bahasa daerah merupakan salah sebuah unsur yang memperkaya bahasa
Indonesia;
Jawaban : D
65.Dalam menggunakan bahasa Indonesia kita harus berpegang teguh pada
aturan yang berlaku dalam bahasa Melayu,
SEBAB
Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu;
Jawaban : D
66.Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, erat hubungannya
dengan segi politis,
SEBAB
Untuk membangkitkan semangat apersatuan, ratusan suku bnagsa
Indonesia, diperlukan satu bahasa persatuan yang dipahami dan dipakai
oleh semua orang;
Jawaban : A
67.Penulisan ilmu dan pengetahuan tidak mematuhi EYD,
SEBAB
EYD hanya berguna untuk penulisan pengetahuan bahasa;
Jawaban : E
68.Kata menyanyi terjadi dari 8 huruf dan 6 fonem,
SEBAB
Tiap huruf tidak selamanya menggambarlkan suatu fonem;
Jawaban : A

Hal | 51

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


PILIHLAH :
A. Jika (1), (2), dan (3) betul
B. Jika (1) dan (3) betul
C. Jika (2) dan (4) yang betul
D. Jika hanya (4) yang betul
E. Jika semuanya betul

69.Pemakaian koma yang tepat terdapat dalam contoh kalimat


1. Tahun 1986 dinamakan tahun pemuda, tahun 1968 dinamakan tahun
perdamaian
2. Sebelum tiba di Indonesia, OPD telah melalui 6 negara
3. Jadi, OPD bertujuan mengingatkan dunia akan kenyataan penindasan
4. Di Indonesia penyelenggaraan eftafet, OPD ini diketahui Ir. Erna
Witular
Jawaban : A
70.Pembentukan frase yang sepola dengan tua muda adalah
1. Tua keladi
2. Tusuk konde
3. Tuan besar
4. Merah putih
Jawaban : A

71.Ditinjau dari tata bentuk kata, maka gabungan kata yang betul diantara
empat gabungan kata berikut adalah
1. Perserikatan bangsa-bangsa
2. Para alumnus
3. Suatu pemikiran-pemikiran

Hal | 52

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


4. Dewan mesjid
Jawaban : A
72.Kata yang bercetak miring yang TIDAK bermakna leksikal terdapat dalam
1. Ia akan kembali dalam dua hari
2. Kami sedang berbicara mengenai masa depan kami
3. Saya tidak dapat datang berhubung hari hujan
4. Corak politik negara itu tidak tegas
Jawaban : D
73.Kata-kata berikut ini ynag mengandung denotative adalah
1. Mengamankan
2. Menahan
3. Menentramkan
4. Menangkap
Jawaban : C
74.Bagai hujan turun ke pasir. Arti peribahasa tersebut adalah
1. Pekerjaan yang tak kunjung habis
2. Pekerjaan yang sia-sia
3. Keadaan yang wajar
4. Kebaikan yang tidak terbatas
Jawaban : C
75.Kalimat tanya dapat dibentuk dengan cara
1. Menggunakan intonasi menaik pada susunan kalimat berita
2. Menggunakan tanda Tanya (?) pada akhir kalimat tertulis
3. Menggunakan kata Tanya
4. Menggunakan partikel kah
Jawaban : E
76.Personifikasi adalah

Hal | 53

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


1. Bahasa kiasan yang memberi sifat manusia pada benda-benda mati
2. Gaya yang dipakai dalam kalimat angin menghembus lemah lembut
3. Gaya bahasa yang mempersamakan benda-benda mati dengan
manusia
4. Gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan benda-benda
mati
Jawaban : A
77.Kemarahannya telah menjadi-jadi hingga hampir-hampir meledaklah ia.
Kalimat diatas mengandung gaya bahasa
1. Personifikasi
2. Klimaks
3. Antikimaks
4. Hiperbola
Jawaban : D
78.Yang mengandung bahasa pleonasme ialah kalimat
1. Apa maksud dan tujuanmu datang kemari?
2. Semua pegawai kantor itu ikut berpartisipasi
3. Didi naik keatas pohon mangga itu untuk mengambil sarang burung
4. Jangan bersenda gurau di waktu makan
Jawaban : B
79.Dengan sajak Aku, Chairil Anwar
1. Mulai mengadakan revolusi bentuk sastra
2. Mulai mengadakan revolusi isi sastra
3. Mulai mengdakan revolusi gaya sastra
4. Belum memulai mengadakan revolusi sastra
Jawaban : A
80.Syarat sebuah paragraf yang baik ialah

Hal | 54

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


1. Mempunyai ide pokok
2. Mempunyai koherensi antar kalimat penjelas
3. Mempunyai kalimat penjelas
4. Ide pokok harus pada awal paragraph
Jawaban : A
PADANAN KATA / SINONIM
81.PRESTISE
a. Elite
b. Martabat
c. Unggul
d. Berkah
e. Pilihan
82.KONKLUSI
a. Gagasan
b. Kesimpulan
c. Intisari
d. Catatan
e. Rangkuman
83.KONFRONTASI
a. Perdebatab
b. Perbedaan
c. Persaingan
d. Pertandingan
e. Pertikaian
84.SLOGAN
a. Tuntutan

Hal | 55

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Lambang
c. Semboyan
d. Propaganda
e. Reklame
85.BAKU
a. Umum
b. Normal
c. Pokok Standar
d. Norma
86.MANUNGGAL
a. Berpadu
b. Berbaur
c. Bergabung
d. Bersekutu
e. Bersama

LAWAN KATA / ANTONIM


Pilihlah lawan kata dari huruf besar (huruf kapital) yang terletak pada masingmasing soal berikut.
87.PARKIR
a. Awam
b. Cendikia
c. Mahir
d. Spesialis
e. Acuh
88.ORATOR

Hal | 56

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Pemirsa
b. Pemikir
c. Pendengar
d. Pembicara
e. Penceramah
89.DINAMIS
a. Pasif
b. Statis
c. Kondusif
d. Apatis
e. Pragmatis
90.KOLEKTIF
a. Tuntutan
b. Personel
c. Individu
d. Seleksi
e. Komunal
91.PRORESIF
a. Regresif
b. Ofensif
c. Agresif
d. Defensif
e. Preventif
92.NETRAL
a. Terikat
b. Bertentangan
c. Bergabung

Hal | 57

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. Berpihak
e. Terpadu
Hal | 58

ANALOGI
Masing-masing soal berikut ini berisi dua kata yang mempunyai hubungan
tertentu,yang diletakkan di depan tanda sama dengan (=), diikuti oleh satu kata
yang pasangannya harus dipilih dari lima kemungkinan jawaban yang
disediakan dibawahnya. Pilihlah satu jawaban dari pilihan jawaban yang
tersedia untuk melengkapi pasangan yang terletak di belakang tanda sama
dengan (=). Sehingga pasangan itu memiliki hubungan sama atau serupa
dengan pasangan kata yang terdapat di depan tanda sama dengan (=).
93.KEMEJA : kancing = RUMAH : .
a. Atap
b. Pintu
c. Kamar
d. Tirai
e. Dapur

94.RUMAH : genteng = KEPALA : .


a. Otak
b. Tubuh
c. Telinga
d. Mata
e. Rambut

95.ROTAN : kursi = KAYU : .

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Atap
b. Dinding
c. Pintu
d. Bangku
e. Arang

96.KAMERA : lensa = MANUSIA : .


a. Otak
b. Mata
c. Nyawa
d. Mulut
e. Panca indera

97.DIAMETER : lingkaran = DIAGONAL : .


a. Segi empat
b. Segi tiga
c. Elips
d. Kerucut
e. Bola

98.KAPAL : jangkar = MOBIL : .


a. Mesin
b. Rem
c. Stir
d. Ban
e. Persneling

Hal | 59

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


99.MUSIK : gitar = LUKISAN : .
a. Seni
b. Gambar
c. Pelukis
d. Kontemporer
e. Kuas

PEMAHAMAN WACANA
Benarkah orang-orang yang mempunyai otak besar pasti pintar? Dua tim
peneliti dengan menggunakan Body Scanner Electromagnetis terbaru
menemukan jawabannya. Orang dengan volume otak besar cenderung meraih
IQlebih tinggi daripada volume otaknya lebih kecil. Padahal pandangan
konvensional mengatakan bahwa pintar atau bodoh itu lebih ditentukan oleh
kualitas jaringan otak, bukan ukurannya.
Dengan menggunakan alat Magnetis Resonance Imaging (MRI), akan
diperoleh gambar otak secara detail dan akurat selesai orang tersebut
menjalani tes IQ. Ukuran otak tersebut kemudian disesuaikan lagi dengan
ukuran tubuh yang bersangkutan supaya diperoleh pengukuran standar.
Tim Universitas IQWA, AS, meneliti 37 wanita (umur 38 tahun), yang
mempunyai angka IQ rata-rata 116. Hasilnya sepertiga dari perbedaan angkaangka IQ yang mempunyai korelasi dengan volume otak atau subbagianya. Jadi
secara statistik ada hubungannya yang berarti antara intelegensi dengan
volume otak, subbagiannya dan jaringannya.
Hasil penelitian lain di University of Western Ontario, Kanada, menunjukkan
bahwa ukuran otak wanita lebih banyak berkaitan dengan kecakapan bertutur

Hal | 60

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


kata daripada kemampuan tentang ilmu ukur ruang. Psikolog lain menyatakan
perbedaan ukuran otak wanita dengan pria. Bahwa secara keseluruhan IQ pria
lebih tinggi daripada wanita. (Diambil dan digubah dari INTISARI, Maret 1994,
Hal | 61

Hak.49)
100. Masalah utama yang dibicarakan dalam wacana diatas adalah
a. Korelasi antara intelegensi dengan volume otak
b. Korelasi antara ukuran otak wanita dengan pria
c. Perbedaan pandangan antar para ahli mengenai volume otak
manusia
d. Perbedaan pandangan tentang alat yang dapat menguji ukuran otak
manusia
e. Perbedaan antara ukuran tubuh dengan kualitas otak
101. Frase Pandangan Konvensional dalam kalimat ke-4 paragraf pertama
pada wacana di atas adalah pandangan bahwa
a. Banyaknya volume otak orang berpengaruh terhadap kepintaran
b. Ukuran otak orang menentukkan bodoh atau pntarnya seseorang
c. Kualita jaringan otak pria lebih tinggi daripada otak wanita
d. Ukuran

otak

orang

yang

tidak

mempengaruhi

kepintaran/kebodohannya
e. IQ orang berotak besar lebih tinggi daripada otak kecil
102. Kesimpulan umum penelitian yang dipaparkan pada wacana diatas
adalah
a. Volume otak yang lebih besar cenderung memilki angka IQ yang
lebih tinggi
b. Kualitas jaringan otak menentukkan kepintaran seseorang
c. Secara kesuluruhan IQ pria lebih tinggi daripada wanita

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. Ada korelasi antara volume otak dengan ukuran tubuh
e. Ukuran otak wanita wanita berkaitan dengan kemampuan bertutur
kata
103. Persyratan berikut ini yang sesuai dengan isi wacana di atas adalah
a. Ukuran otak laki-laki lebi besar daripada otak perempuan
b. Ukuran mutu jaringan otak menentukkan besarnya volume otak
c. Ukuran otak seseorang harus sesuai dengan ukuran tubuhnya
d. Ukuran otak perempuan berbeda dengan ukuran otak laki-laki
e. Ukuran angka IQ orang ditentukkan oleh besarnya jaringan otak
104. Pernytaan berikut yang sesuai dengan wacana diatas adalah
a. Seseorang yang mempunyai otak besar pasti lebih pintar
b. IQ rata-rata otak pria dan otak wanita sebesar 116
c. Gambar otak dilihat dengan Body scanner elektromagnetis
d. Ada korelasi antara inteligensi dengan jaringan otak
e. Pengukuran otak dan tubuh memakai pengukuran standar

105. Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi wacana adalah


a. Ada perbedaan besar antara otak pria dan wanita
b. Ukuran otak pria berkaitan dengan ilmu ukur ruang saja
c. Ukuran otak pria lebih berkaitan dengan intelegensi
d. Ukuran otak wanita berkaitan erat dengan jaringan otak
e. Ukuran otak wanita tidak hanya berkaitan dengan kecakapan tutur
kata

Hal | 62

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Tes TATA NEGARA
1. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut
.
a. Pemerintahan
b. Kerajaan
c. Negara
d. Kekuasaan
e. Politik
2. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini
adalah atas kehendak Tuhan disebut .
a. Teori teokrasi
b. Teori kekuasaan
c. Teori perjanjian
d. Teori kedaulatan
e. Teori politik
3. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi
seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari
dari .
a. Teori perjanjian
b. Teori pemerintahan
c. Teori politik
d. Teori yuridis
e. Teori kekuasaan
4. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara,
kecuali .
a. Teori ketuhanan
b. Teori kedaulatan
c. Teori kekuasaan
d. Teori perjanjian masyarakat
e. Teori hukum alam

Hal | 63

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur
utama, yaitu
a. Tentara
b. Rakyat
c. Perjanjian
d. Rekomendasi PBB
e. Pejabat
6. Unsur-unsur adanya negara adalah .
a. Rakyat, kepala negara, UUD
b. Wilayah, UUD, rakyat
c. Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri
d. Rakyat, wilayah, pengakuan luar negeri
e. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat
7. Untuk berdirinya suatu negara perlu adanya pengakuan dari
negara lain, hal ini merupakan unsur .
a. Mutlak
b. Fakultatif
c. Penting
d. Tambahan
e. Tidak jaminan
8. Berdirinya negara Republik Indonesia bukanlah semata-mata
menentang penjajahan, tetapi bertujuan untuk .
a. Mengusir Belanda dari bumi Indonesia.
b. Membalas kekejaman para penjajah
c. Memiliki presiden bangsa sendiri
d. Melindungi segenap bangsa dan tanah air.
e. Memperoleh kesempatan untuk maju.
9. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari
bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus .
a. Memberikan pelayanan terbaik

Hal | 64

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Memperhatikan kesempatan berusaha
c. Memajukan kesejahteraan umum
d. Mengutamakan pembangunan ekonomi
e. Melestarikan kehidupan setiap suku
10. Salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia
adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu
.
a. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya.
b. Tiap-tiap warga negara berhak dalam membela negara
c. Tiap-tiap warga negara berhak mendirikan organisasi
d. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
e. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk bekerja.
11. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia
internasional adalah .
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
d. Melaksanakan ketertiban dunia
e. Memajukan kerjasama regional
12. Tujuan negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi
dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
adalah .
a. Memajukan kesejahteraan umum
b. Mewujudkan keadilan sosial
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Menjaga ketenteraman masyarakat
e. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
13. Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan
asli para pemerintah pusat, negarar tersebut berbentuk .

Hal | 65

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Serikat
b. Dominion
c. Kesatuan
d. Protektorat
e. Uni
14. Suatu negara yang merupakan gabungan dari negara-negara
bagian disebut negara .
a. Serikat
b. Dominion
c. Kesatuan
d. Protektorat
e. Uni
15. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang
cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan, dinamakan .
a. Tirani
b. Monarki
c. Oligarsi
d. Demokrasi
e. Aristokrasi
16. Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna
kepentingan seluruh rakyat disebut pemerintahan .
a. Tirani
b. Monarki
c. Oligarsi
d. Demokrasi
e. Aristokrasi
17. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia ialah
negara kesatuan yang berbentuk .

Hal | 66

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Kerajaan
b. Persatuan
c. Republik
d. Federasi
e. Perserikatan
18. Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang
hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan
sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma .
a. Agama
b. Filsafat
c. Kesusilaan
d. Hukum
e. Kesopanan
19. Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat,
batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk
dalam negara, disebut norma.
a. Hukum
b. Agama
c. Filsafat
d. Kesusilaan
e. Adat
20. Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan
rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali.
a. Utusan daerah
b. Utusan golongan
c. Utusan partai politik
d. Utusan TNI
e. Utusan pemerintah
21. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar

Hal | 67

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


ini tercantum dalam UUD 1945.
a. Bab X Pasal 27 (1)
b. Bab X Pasal 27 (2)
c. Bab X Pasal 28 (1)
d. Bab XII Pasal 30 (1)
e. Bab XII Pasal 30 (2)
22. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alatalat
perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan
warga negara, termasuk dalam.
a. Hukum privat
b. Hukum pidana
c. Hukum perdata
d. Hukum administrasi negara
e. Hukum publik
23. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara
Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Oleh
karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus .
a. Berdasarkan pemerintah
b. Berdasarkan hukum
c. Mengacu pda kebutuhan
d. Merujuk pada kepentingan
e. Menuruti keinginan penguasa
24. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang
berlaku di Indonesia adalah.
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Ketetapan-ketetapan MPR
d. Supersemar
e. Undang-undang
25. Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai

Hal | 68

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang-undangan
berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah .
a. Undang-undang
b. Keputusan MPR
c. Keputusan Presiden
d. Ketetapan MPR
e. Undang Undang Dasar

TES HITUNGAN DASAR


Petunjuk :
Masing masing soal terdiri dari suatu deretan angka yang belum selesai. Setiap
selesai disertai dengan lima pilihan jawaban yang ada dibawahnya. Angka-angka
itu berderet mengikuti suatu prinsip tertentu. Pilihlah jawaban dari pilihan
jawaban yang tersedia untuk menyelesaikan deretan angka itu, sesuai dengan
prinsip yang mendasari.
1. 15 13 12 9 5
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
e. 0
2. 1 4 9 16 25
a. 30
b. 34
c. 36
d. 38
e. 49
3. 8 12 10 15 12 1 8
a. 14
b. 15
c. 17

Hal | 69

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. 20
e. 21
4. 5 13 25 41 61
a. 126
b. 122
c. 102
d. 85
e. 81

5. 6 8 10 14 18 26 34 50
a. 56
b. 62
c. 66
d. 76
e. 98
6. + 0,6 + + 0,4
a. 2,7
b. 3.7
c. 6,0
d. 7,0
e. 7,7
7. ax + 3 = 6 dan bx-2 = 4, maka a = .b
a. 1
b. 1 1/3
c. 2/3
d.
e. 1/3
8. Tukang kebun dengan menggerakkan sabit dapat memotong rumput
pada sebidang tanah selama 20 menit. Jika ia menggerakkan mesin
pemotong rumput waktu waktu yang dibutuhkan hanya 8 menit. Setelah
6 menit menggunakan mesin pemotong tiba-tiba rusak, dan tukang
kebun harus menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan sabit.
Berapa menit lagi yang dibutuhkan tukang kebun untuk menyelesaikan
tugasnya?
a. 2 menit

Hal | 70

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. 5 menit
c. 6 menit
d. 12 menit
e. 14 menit
9. Murid-murid suatu kelas berpiknik dengan bis. Jumlah siswa wanita 2 kali
dari siswa pria. Biaya per-siswa adalah Rp. 450,- dan jumlah uang yang
terkumpul adalah Rp. 13.500,-. Berapakah jumlah siswa pria yang ikut
berpiknik?
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
e. 30
10. Nilai rata-rata matematika dari 5 orang siswa adalah 70. Bila nilai A, B, C
dan D adalah masing-masing 73, 90, 62, dan 75 berapakah nilai E?
a. 45
b. 50
c. 60
d. 65
e. 70
11.

Jika garis A sejajar dengan B, maka pernytaan di bawah ini yang benar
adalah
a. y + z = x
b. y = 900
c. x + y +z = 1800
d. y = x + z
e. z = x + y
100 M
12.

25 M

25 M

Hal | 71

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Suatu lapangan upacara mempunyai bentuk seperti di samping. Luas
lapangan tesebut adalah
a. 1.000 m2
b. 1.200 m2
c. 1.500 m2
d. 1.800 m2
e. 2.000 m2

13.

Berapakah volume bangun diatas ?


a. 576
b. 620
c. 740
d. 866
e. 960
14. Sehelai kertas berbentuk persegi panjang, dengan panjang 18 cm dan
lebarnya 15 cm. Jika lebarnya dikurangi x cm sehingga luas persegi
panjang yang ada sekarang 234 cm2, maka x adalah
a. 2 cm
b. 2,5 cm
c. 3 cm
d. 3,5 cm
e. 4 cm
15. Sebuah bak ikan mempunyai panjang 4 m dan lebar 3 m di isi dengan air
setinggi 1,5 m. Jika seluruh air dalam bak tersebut dituangkan pada bak
lain yang berukuran panjang 3 m dan lebar 2 m, berapakah air tersebut
pada bak kedua?
a. 2 cm
b. 3 cm
c. 3,5 cm

Hal | 72

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. 4 cm
e. 4,5 cm

PENALARAN LOGIS

PETUNJUK :
Pernyataan-pernyataan berikut mengungkap kemampuan Anda dalam
menyimpulkan suatu permasalahan. Setiap soal terdiri dari dua pernytaan.
Bacalah dan tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pernyataan
tersebut. Kemudian pilihlah jawaban yang sesuai sebagai kesimpulan dari
pernytaan tersebut.
16. Semua orang yang bertitel MBA hidup dengan makmur.
Sebagai orang yang bertitel MBA melakukan usaha wiraswasta
a. Semua wiraswastawan bertitel MBA
b. Semua wiraswastawan hidup makmur
c. Semua wiraswastawan yang hidupnya makmur bertitel MBA
d. Semua MBA yang hidupnya makmur adalah wiraswastawan
e. Semua MBA yang wiraswasta hidup dengan makmur
17. Semua turis mempunyai passport
Sebagian turis membawa kamera
a. Semua turis mempunyai passport dan membawa kamera
b. Sebagian turis yang membawa kamera tidak mempunyai passport
c. Sebagian turis yang tidak mempunyai kamera mempunyai passport
d. Semua yang membawa kamera adalah turis

18. Semua siswa SMU X pandai


Sebagian besar siswa SMU X berasal dari keluarga kaya
a. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMU X
b. Sebagian besar siswa SMU X kaya dan pandai
c. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMU X
d. Sebagian siswa SMU X kaya dan kurang pandai
e. Semua siswa SMU X kaya dan pandai
19. Semua pengusaha membayar pajak

Hal | 73

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Sebagian pengusaha dermawan
a. Semua pengusaha yang dermawan menbayar pajak
b. Sebagian pengusaha dermawan tidak membayar pajak
c. Pengusaha yang membayar pajak adalah pengusaha yang dermawan
d. Pengusaha yang dermawan belum tentu membayar pajak
e. Membayar pajak tidak merupakan suatu keharusan bagi para
pengusaha

Perhatikan Diagram berikut untuk mengisi Soal No 20-24


A.

B.

C.

D.

E.

20. Hubungan antara remaja, siswa SLTP dan pengurus OSIS adalah B
21. Hubungan antara manusia, pria dan wanita adalah C
22. Hubungan antara logam mulia, emas dan besi adalah E
23. Hubungan antara mangga, becak becak dan roda adalah B
24. Hubungan antara sarjana, dosen dan pegawai negeri adalah A
25. Suatu keluarga mempunyai empat orang anak yang bergelar sarjana. A
mendapat gelar sesudah C dan B memperoleh kesarjanaan sebelum D
dan persamaan dengan A
Urutan yang benar dalam perolehan kesarjanaan adalah

Hal | 74

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. D memperoleh gelar sarjana sebelum C
b. A memperoleh gelar sarjana sesudah D
c. C memperoleh gelar sarjana sebelum D
d. A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D
e. B memperoleh gelar sarjana sebelum C

26. F, Q, P, S dan T adalah lima orang diploma. P hanya dapat berbicara


bahasa Inggris dan Jerman. Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis
Jepang dan China. S hanya berbicara dalam bahasa inggris, Jepang dan
China. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Satusatunya berkomunikasi adalah
a. P dan R
b. Q dan R
c. P dan T
d. Q dan S
e. R dan T
27. Enam orang harus berdiri dalam satu baris. Tini tidak mau bersebelahan
dengan Salim dan Tia. Tini ingin dekat Jukri, dan Jukri ingin dekat Nila.
Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto ingin bersebelahan dengan
Tini. Akhirnya Tia ingin berada pada urutan terakhir.
a. Harto
b. Salim
c. Tini
d. Jukri
e. Nila
28. Mahasiswa yang boleh ikut ujian adalah yang hadir minimal 75% dari hari
kuliah. Josep membolos 10 % hari kuliah dan tidak masuk karena sakit.
Sakit sebanyak 20% kuliah.
a. Josep masih boleh ujian karena membolosnya masih dibawah 25%
b. Untuk dapat uijian, mahasiswa harus benar-benar rajin
c. Jose anak yang rajin tapi sakit-sakitan
d. Sesuai peraturan, Josep tidak boleh ikut ujian
e. Anak yang sakit-sakitan tetap boleh ikut ujian
29. Hasil suatu penelitian membuktikan bahwa prestasi belajar anak-anak
yang ibunya bekerja lebih baik daripada yang tidak kerja. Dari temuan
tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan prestasi belajar
anak, kualitas hubungan orang tua dan anak lebih penting daripada
kuantitas.

Hal | 75

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Dari pernyataan di bawah ini, pernytaan manakah yang paling
mendukung kesimpulan diatas?
a. Kecenderungan isteri yang tidak bekerja sering mencari kesibukkan di
luar rumah
b. Wanita karier memanfaatkan waktu di rumah untuk berinteraksi
dengan anak secara efektif
c. Peran ayah terhadap peningkatan prestasi anak sangatlah besar
d. Peran ayah dan ibu perlu bersama membimbing anak
e. Wanita karier lebih mampu mendidik anak
30.Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik apabila setiap hari
bekerja paling sedikit tiga orang. Ada lima orang pekerja sambilan yang
melamar. Amir dapat bekera hari Senin, rabu dan Jumat. Barjo tidak
dapat masuk kerja hari Rabu. Cica hanya dapat masuk hari Selasa dan
Rabua. Doni pamit setiap hari Jumat. Elly tidak mungkin bekerja hari
Senin dan Kamis pertama setiap bulan.
a. Donny, Barjo dan Amir
b. Amir, Elly dan Cica
c. Barjo, Elly dan Cica
d. Elly, Cica dan Donny
e. Barjo, Cica dan Donny

31. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi ia lebih ceroboh daripada Deni.
Mardi lebih cermat daripada Deni
a. Ali secermat Mardi
b. Budi lebih ceroboh daripada Deni
c. Deni lebih ceroboh daripada Budi
d. Ali lebih cermat daripada Mardi
e. Deni secermat Budi
32. Rita siswa tercantik di kelasnya. Yati kalah cantik daripada Tina, tapi Tina
sama cantik dengan Tati. Tati lebih cantik dari Susi
a. Tina tidak lebih cantik daripada Rita
b. Yati tidak kalah cantik daripada Rita
c. Tati lebih cantik daripada Rita
d. Tati lebih cantik daripada Yati
e. Susi lebih cantik daripada Tina

Hal | 76

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TES LOGIKA KUANTITATIF
1. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola.
Jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27
siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa, maka
jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola adalah ...
a. 3
b. 5
c. 8
d. 11
e. 19
Cara Penyelesaian:
Cara Cepat
Yang suka keduanya
= Jumlah yang suka salah satu Total personel
= (27+22) 30
= 49 30 = 19 siswa [e]
Catatan:
Jika disebutkan ada yang tidak suka keduanya, maka
dimasukkan sebagai pengurang.
Misalkan Suka Basket = 27
Suka Sepak bola = 22
Tidak suka keduanya = 5
Total siswa = 30
Maka yang suka keduanya = (27+22) 30 5
= 14
Cara biasa (Diagram Venn):
30 = (27-x) + x + (22-x)
30 = 27-x+x+22-x
30 = 49-x
x = 49-30 = 19

Hal | 77

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


2. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5 nya. Jika
ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi 1/2
nya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut?
a. 24
b. 15
c. 22
d. 18
e. 20
Cara Penyelesaian:
Misalkan wadah=x dan air=y, maka
wadah berisi 1/5 air bisa ditulis:
x = 1/5 y
Jika ditambah 6 liter maka menjadi nya:
x+6=y
dari kedua persamaan diperoleh:
x+6=y
x = 1/5 y 1/5 y + 6 = y
6 = y - 1/5 y

Hal | 78

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


3. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga Rp
80.000,- dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah
harga bli barang tersebut?
a. Rp 120.000,b. Rp 100.000,c. Rp 20.000,d. Rp 96.000,e. Rp 64.000,Cara Penyelesaian:
Harga jual 80 ribu dan memperoleh laba 25%. Maka
kesimpulannya harga belinya pasti lebih kecil dari harga jual!
Artinya carilah jawaban yang nilainya sedikit lebih kecil/
selisihnya tidak terlalu jauh dari 80 ribu!
Jawaban yang paling mendekati adalah 64 ribu.
4. Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute
perjalanannya adalah sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A
menuju ke timur sejauh 20 Km, kemudian belok ke utara 20
Km, kemudian belok lagi ke timur sejauh 10 Km, kemudian
belok ke utara lagi sejauh 10 Km. Terakhir ia belok k timur
sejauh 10 Km sampai ke kota B. Sebenarnya berapa jarak kota
A ke kota B?
a. 80 Km
b. 70 Km
c. 60 Km
d. 50 Km
e. 40 Km

Hal | 79

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:

Hal | 80

Perhatikan bahwa Sandra telah berpindah ke timur sejauh 40


Km dan ke utara sejauh 30 Km. Maka jarak A ke B (dalam
ganbar adalah tanda panah warna merah) dapat dicari
dengan rumus Phitagoras : A2 + B2 = C2
C2 = 302 + 402
= 900 + 1600
= 2500

C = 50

5. berbanding 3/5 adalah ...


a. 1 berbanding 3
b. 3 berbanding 20
c. 5 berbanding 12
d. 3 berbanding 4
e. 5 berbanding 4
Cara Penyelesaian:
: 3/5 = x 5/3 (dibagi = dikali pecahan kebalikan)
= 5/12

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


6. Empat orang membuat jembatan di atas sungai dan bisa
selesai dalam waktu 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan
dalam waktu 6 hari, berapa orang yang diperlukan?
a. 12 orang
b. 10 orang
c. 8 orang
d. 4 orang
e. 6 orang
Cara Penyelesaian:
Kasus Perbandingan BERBALIK NILAI!
Artinya, Semakin banyak pekerja maka lebih singkat
waktunya.
Atau jika waktu selesai ingin dipersingkat, maka pekerja
harus ditambah.
4 orang 15 hari
m orang 6 hari
Logika : x haruslah lebih besar dari 4!
4 x 15 = m x 6 m = 60/6 = 10 orang
7. Jika x = berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg
dan y = berat total q kotak yang masing-masing beratnya p kg,
maka ...
a. x > y
b. x < y
c. x = y
d. 2x = 2y
e. x dan y tidak bisa ditentukan

Hal | 81

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
x = p x q = pq
y = q x p = qp
karena pq = qp, maka x = y [c]

Hal | 82

8. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah


menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang
rusuk-rusuk ke 8 kubus kecil tersebut?
a. 320 cm
b. 240 cm
c. 120 cm
d. 480 cm
e. 360 cm
Cara Penyelesaian:

9.

Jika
tinggi

tabung
P adalah dua kali tinggi tabung Q, sedangkan
jari-jari P adalah setengah dari tabung Q, maka perbandingan
isi P terhadap isi tabung P terhadap tabung Q adalah ...
a. 1 : 2
b. 2 : 1
c. 1 : 4
d. 4 : 1

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. 1 :
Cara Penyelesaian:

Hal | 83

10. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika


jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah
sepatu 4 kali lipat jumlah sandal, berapa pasang sepatu yang
akan dibuat?
a. 1000
b. 960
c. 720
d. 480
e. 240
Cara Penyelesaian:
Misal sepatu = U dan sandal = L.
Jumlah sepatu 4 kali jumlah sandal U = 4 L
Sepatu + sandal = U + L
1200 = 4L + L
5L = 1200 L = 240
Sepatu = U = 4L = 4 x 240 = 960 [b]
Cara cerdik:
Sepatu : Sandal = 4:1
Jumlah sepatu = 4/5 x 1200 = 960

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


UUD - PANCASILA
1. Menurut penganut teori ketergantungan Raul Presbich, penyebab
keterbelakangan suatu negara adalah
A. Imperialism asing
B. Hubungan yang tidak seimbang antar pemerintah pusat dan pemerintah
pinggiran
C. Modal asing
D. Adanya blok perdagangan
E. Regulasi Internasional
2. Bidang di bawah ini yang tidak termasuk menjadi wewenang pemerintah
kabupaten / kota, adalah:
A. Bidang pendidikan
B. Bidang Kesehatan
C. Bidang Agama
D. Bidang Perhubungan
E. Bidang Sosial
3. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada:
A. Kongres pemuda ke I tahun 1926
B. Kongres pemuda ke tahun 1928
C. Kongres Boedi Oetomo ke I tahun 1912
D. Proklamasi Kemerdekaan RI 1945
E. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Hal | 84

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


4. Pangeran Dipenorgoro adalah pejuang dari daerah:
A. Jawa Barat
B. Jawa Timur
C. Yogyakarta
D. Bali
E. Demak
5. Yang termasuk pemikir aliran ekonomi klasik adalah
A. John Locke
B. Montesque
C. Laura liyn
D. Adam Smith
E. Kevin Mu
6. Yang dimaksud kerjasama selatan-selatan" adalah:
A. Sebelah Selatan Kathulistiwa
B. Non-blok
C. Eropa-Asia
D. Negara Berkem bang
E. Asia
7. Jumlah Anggota DPR menurut UU No 22 tahun 2003 adalah
A. 500 Orang
B. 550 Orang
C. 600 Orang
D. 650 Orang

Hal | 85

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


E. 1000 Orang
8. Kebijakan Bank Sentraluntuk membeli dan menjual surat berharga kepada
masyarakat sebagai usaha mengatur kesinambungan arus uang dan arus
barang disebut:
A. Politik pasarterbuka
B. Politik diskonto
C. Politik Cadangan Khas
D. Politik Pem batasan Kredit
E. Politik Sanering
9. Konsep Negara demokrasi yang mengacu pada pem bagian kekuasaan antara
bidang eksekutif, legislative dan yudikatif diajukan oleh:
A. Rousseau
B. John Locke
C. Roosevelt
D. Aristoteles
E. M ontesque
10.Kekuasaan tertinggi koperasi terletak pada:
A. Anggota
B. Ketua Koperasi
C. Badan Pengaw as Koperasi
D. Rapat Anggota Koperasi
E. Pengurus koperasi
11.Dasar diselenggarakannyaPEMILU di Indonesia adalah untuk melaksanakan
asas
A. Kedaulatan hokum

Hal | 86

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


B. Kedaulatan Negara
C. Kedaulatan Pemerintahan
D. Kedaulatan Rakyat
E. Kedaulatan Bangsa
12.Misi awal dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT)"adalah
A. Membentuk blok perdagangan
B. Menyelesaikan konflik perdagangan
C. Mengaw asi perdagangan Internasional
D. Menetapkan embargo perdagangan
E. Mengurangi hambatan perdagangan

Pilihan Ganda dengan jawaban yang benar lebih dari satu,yaitu setiap soal
terdapat 4 alternatif jawaban,tetapi yang benar bisa satu atau lebih dari Satu.

Jawaban A apabila yang benar altenatif jawaban no 1, 2 dan 3


Jawaban B apabila yang benar alternative jawaban no 1 dan 3
Jawaban C apabila yang benar alternative jawaban no 2 dan 4
Jawaban D apabila yang benar alternative jawaban no 4
Jawaban E apabila semua alternative jawaban benar

13. Yang termasuk anggota ASEAN , Negara di bawah ini adalah


(1) Indonesia
(2) M alaysia
(3) Singapore
(4) Philipina
Jawaban :E
14.Struktur penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri dari
(1) KPU

Hal | 87

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


(2) KPU Propinsi
(3) KPU Kabupaten/Kota
(4) KPU Kecam atan
Jawaban :A
15. Keanggotaan M PR terdiri dari
(1) DPR
(2) Utusan Golongan
(3) DPD
(4) Fraksi ABRI
Jawaban :B
16. Dibawah ini adalah Piagam HAK Asasi Manusia
(1) Jakarta Charter
(2) Magna Charta
(3) Protokol Kyoto
(4) Universal Declaration of H uman Right
Jawaban :C
17. Pembangunan dalam bidang HANKAMNAS menunjuk dengan pasti ABRI
sebagai kekuatan:
(1) M oderaturdan pengaruh pem bangunan
(2) Stabilisatordan dinam isatorpem bangunan
(3) Kekuatan socialdan kulturalbangsa
(4) Pengaw aldan Pengam an pem bangunan nasional
Jawaban : C
Untuk Soal Nomor 18 sampai Nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan
menggunakan petunjuk di bawah ini:
A. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya m
enunjukan hubungan sebab akibat
B. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak
m enunjukan hubungan sebab akibat

Hal | 88

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Jika pernyataan kedua benar dan pernyataan kedua salah
D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E. Jika pernyataan pertama dan kedua salah

18. Kabupaten merupakan daerah administrasi dan menganut prinsip


desentralisasi
SEBAB
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam wilayah NKRI
Jawaban : D
19. Salah satu contoh Kebijakan Teknis Operasional adalah Instruksi Presiden
SEBAB
Kebijakan tersebut merupakan pedoman dasarbagi penyelenggaraan
Sumber daya bangsa.
Jawaban : E
20. Sistem SANKRI hanya merupakan objek dari hukum
SEBAB
Subjek dari hukum SANKRI adalah manusia itu sendiri
Jawaban : E
21.Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945
SEBAB
Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila
Jawaban : A
22. Jalannya Pemerintahan daerah Otonom tergantung kepada Kepala daerah,
perangkat pemerintahan daerah dan DPRD daerah itu sendiri
SEBAB

Hal | 89

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Pemerintah pusat telah menyerahkan wewenangnya kepada daerah
otonom Jawaban : A
23. Piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara tanggal 30 Oktober 1943
SEBAB
Piagam PBB merupakan Tonggak HAM dunia ditegakkan
Jawaban : D
24. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari pem bukaan UUD
1945
SEBAB
Pembukaan UUD 45 merupakan satu rangkaian kesatuan dengan batang
tubuhnya
Jawaban : A
25. Hukum sangat diperlukan bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang lebih baik
SEBAB
Hukum bersifatTegasdan tertulis
Jawaban : A
26. Presiden mengangkat Duta dan Konsul dengan pertimbangan Mahkamah
Agung
SEBAB
Pengangkatan Duta adalah merupakan wewenang kepala pemerintahan
Jawaban: E
27. Dasar pemilu di Indonesia adalah UU no 12 tahun 2003
SEBAB

Hal | 90

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Dalam UU no 12 tahun 2003 dicantum kan tatacara pelaksanaan Pemilu
DPR, DPD, DPRD
Jawaban : D
28. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali
SEBAB
Isi Pokok Batang tubuh UUD 1945 menjadi terbagi atas 16 Bab, 37 Pasal,
Aturan peralihan 3 pasal dan Aturan tambahan 2 pasal
Jawaban : B
29. Pem erintah melarang perdagangan yang bersifat monopoli karena akan
menimbulkan persaingan yang tidak sehat
SEBAB
Praktek larangan perdagangan monopoli telah diatur dalam UU No 4 tahun
1999
Jawaban : A
30. PP N o12/1981 adalah mengenai tunjungan dan uang duka bagi PNS
SEBAB
Undang-Undang tersebut mengatur tatacara bagaimana PNS mendapatkan
tunjangan apabila mendapat kecelakaan disaat melakukan tugas Negara
Jawaban : A
31. Setiap produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan
pancasila
SEBAB
Menurut TAP MPRS No XX/M PRS/1966, Pancasila adalah sumber dari
segala sumber hukum
Jawaban: A

Hal | 91

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


32. Menurut UU No 22 Tahun 1999 Susunan Kebijakan Ekonomi pemerintah
daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.
SEBAB
Kebijakan Pem erintah Daerah tidak tergantung kepada pem erintah pusat
Jawaban: B
33. Kebijakan Pemerintah Mengenai Agama tidak diberikan kekuasaannya
kepada pemerintah daerah
SEBAB
Negara Indonesia adalah Negara Sekuler
Jawaban: C
34. Bank Indonesia adalah Lembaga Keuangan dibawah kekuasaan Presiden
SEBAB
UU No 23 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur Status Hukum
BI
Jawaban: D
35. Pemilu 2009 untuk pemilihan anggota DPRD, DPD dan DPR RI adalah
mengacu kepada UU .No 23 Tahun 2003
SEBAB
Pem ilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem
distrik berwakil banyak
Jawaban: E
36. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan, pada hakikatnya
adalah ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman terhadap keutuhan
wilayah NKRI
SEBAB

Hal | 92

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum
nasional.
Jawaban: B
37. Dikarenakan Persediaan Ikan di wilayah perairan Indonesia semakin
berkurang pemerintah akhirnya mengumkan tentang hukum landas
kontinen
SEBAB
Batas ZEE adalah selebar 200 mil dihitung dari garis laut wilayah Indonesia
Jawaban: D

38. Indonesia perlu membina kerjasama Internasional dalam upaya


memberantas kejahatan lintas batas
SEBAB
HANKAM Geopolitik dan Geostrategi Indonesia terletak diantara wawasan
kekuatan maritime di selatan dan wawasan continental di utara
Jawaban:B
39.Pemerintah tahun 2008-2009 menurunkan 3 kali harga BBM. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi sector riil
SEBAB
Harga BBM adalah penentu jalannya roda ekonomi masyarakat
Jawaban: A
TEST SINONIM
40. Dikotomi
A. Dibagi Dua
B. Dua Kekuatan

Hal | 93

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Dw i Fungsi
D. Kembar Dua
E. Dua Kutub
41. Sinequanon
A. Kelengkapan
B. Tidak berair
C. Pandangan Negatif
D. Harus ada
E. Terlalu berlebihan
42. Bulat
A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval
43. Nuansa
A. Anasir
B. Perbedaan Unsur makna
C. Keadaan
D. Waw asan
E. Cakrawala
44. Kampiun
A. Terbaik

Hal | 94

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


B. Ahli
C. Bintang
D. Juara
E. Maksimal

Test Antonim
45. Sporadis
A. Jarang
B. Kerap
C. Laten
D. Bertahap
E. Takut
46. Konkaf:
A. Konveks
B. Optik
C. Lensa
D. Cekung
E. Cembung
47. Canggih
A. Sederhana
B. Kuno
C. Terlambat
D. Ancient

Hal | 95

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


E. Tua

Tes Analogi

Hal | 96

48. Busur : Garis


A. Terbenam : Terbit
B. Tangkap : Lem par
C. Tom bak : Busur
D. Busur : Panah
E. Relatif : Absolut
49. Tiang : Kokoh
A. Dinding : Pondasi
B. Lantai : Marer
C. Ban : Berputar
D. Genting : Atap
E. Atap : Terlindung

50.

0 4 1 92
A. 12
B. 27/2
C. 11
D. 12
E. 14/2

51.

42

13

19

49

19

19

56

25

19

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


A. 18 dan 24
B. 62 dan 31
C. 63 dan 31
D. 66 dan 34
E. 30 dan 22
52. berapakah hasil dari perhitungan "2-"3 "2+"3
A. "2-"3
B. -("2-"3)
C. -5+2"6
D. -5-2"6
E. 1

53. Berapakah perbandingan antara luas ABC dan Luas Lingkaran


A. 1:12
B. 1:10
C. 1:9
D. 1:8
E. 1:6

54. Sebuah Wadah berbentuk silinder dan berisiair 1/3nya, Jika ditambah air
sebanyak 3liter lagi, bejana ini berisinya.Berapakah kapasitas bejana
tersebut?
A. 15
B. 18

Hal | 97

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. 24
D. 27
E. 30
55. Sebuah Kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus
kecil yang sama besarnya.Berapakah panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus kecil
tersebut?
A. 480 cm
B. 420 cm
C. 360 cm
D. 280 cm
E. 240 cm
56. Jika Yanto mengendarai sepeda menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit,
berapa kecepatan ratarata Yanto dalam 1 jam ?
A. 4km
B. 4.2 km
C. 0.4 km
D. 4.8 km
E. 2.4 km
57. Sebuah kotak mempunyai ketebalan 3 cm .Bila panjang 15 cm dan tebalnya
10 cm .Berapa isi kotak tersebut?
A. 450 cm3
B. 350 cm3
C. 225 cm3
D. 150 cm3
E. 135 cm3

Hal | 98

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


58.Di dalam kelas terdapat 60 murid. Setiap murid suka olahraga kasti atau
sepak takraw. murid yang suka Kasti ada 48 orang, dan murid yang suka
sepak takraw ada 23 orang.Maka banyak murid yang suka kedua-duanya
adalah
Hal | 99

A. 15
B. 11
C. 12
D. 35
E. 37

59. Semua manusia tidak bertanduk.Semua Kucing tidak memamah biak


A. Manusia tidak memamah biak
B. Kucing tidak bertanduk
C. Manusia dan Kucing tidak memamah biak dan bertanduk
D. Manusia sama dengan kucing
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan
60. Semua Jenis ikan bernafas dengan insang.Ikan paus bernafas dengan paruparu
A. Sementara jenis ikan bernafas dengan paru-paru
B. Semua ikan paus bernafas dengan insang
C. Sementara ikan paus bernafas dengan insang
D. Semua ikan paus term suk ikan
E. Semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


PAKET LKIT LATIHAN DAN PREDIKSI SOAL CPNS 2014
BAGIAN II
Hal | 100

TES LAWAN KATA (ANTONIM)


1. MONOTON
a. Terus menerus
b. Berselang-seling
c. Berubah-ubah
d. Berulang-ulang
e. Bergerak-gerak
2. TEKS
a. Naskah
b. Konteks
c. Tekstil
d. Tekstur
e. Lateks
3. CURANG
a. Licik
b. Cerdik
c. Cendikia
d. Sportif
e. Masif
4. IBU
a. Anak
b. Putri
c. Nenek
d. Kakek
e. Cucu

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. KEBIJAKAN
a. Kebajikan
b. Keputusan
c. Kekacauan
d. Kerancauan
e. Kecerobohan
6. VOKAL
a. Patuh
b. Oval
c. Pendiam
d. Konsonan
e. Fokus
7. ASLI
a. Kuno
b. Sederhana
c. Duplikat
d. Murni
e. Orisinil
8. SEKULER
a. Keagamaan
b. Serikat
c. Pemberian
d. Duniawi
e. Kedua
9. AMAL
a. Mal
b. Kebaikan
c. Manusia
d. Janji
e. Perbuatan

Hal | 101

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


10. AMATIR
a. Kuatir
b. Kampiun
c. Jago
d. Rpofesor
e. Teknologi
11. . LONGGAR
a. Disiplin
b. Kecil
c. Sempit
d. Pas
e. Tegas
12. DEDUKSI
a. Intuisi
b. Transduksi
c. Reduksi
d. Konduksi
e. Induksi
13. PROMINEN
a. Biasa
b. Konsisten
c. Tak setuju
d. Perintis
e. Konsekuen
14. CANGGIH
a. Moderen
b. Terlambat
c. Diam
d. Kuno
e. Sederhana

Hal | 102

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


15. KONKAF
a. Konveks
b. Optik
c. Lensa
d. Cekung
e. Konveksi
16. PERINTIS
a. Pioner
b. Pembawa
c. Generasi
d. Pewaris
e. Pendahulu
17. TINGGI
a. Bawah
b. Kerdil
c. Kecil
d. Rendah
e. Pendek
18. GEGAI
a. Petir
b. Sahih
c. Lemah
d. Kuat
e. Berhasil
19. TETIRAN
a. Petir
b. Asli
c. Amatiran
d. Imitasi
e. Palsu

Hal | 103

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


20. EKSPRESI
a. Kuasai
b. Cepat
c. Lambat
d. Impresi
e. Reaksi
21. ANTIPATI
a. Melawan
b. Setuju
c. Lekas mati
d. Simpati
e. Bertahan hidup
22. TAKZIM
a. Lazim
b. Yakin
c. Patuh
d. Hormat
e. Acuh
22. APRIORI
a. Unggulan
b. Tidak istimewa
c. Proporsi
d. Aposteriori
e. Prioritas
23. EKLEKTIK
a. Elektronik
b. Didaktik
c. Tidak pilih-pilih
d. Memilih
e. Eksentrik
24. SPORADIS

Hal | 104

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Jarang
b. Kerap
c. Laten
d. Seperti
e. Berhenti
25. SEKARANG
a. Esok
b. Kemarin
c. Lusa
d. Kapan-Kapan
e. Suatu Masa
26. LEGISLATIF
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Eksekusi
d. Permusyawaratan
e. Implementatif
27. MUSKIL
a. Mustahil
b. Mungkin
c. Jahil
d. Hal
e. Andil
28. KONKLUSIF
a. Eksklusif
b. Persepsi
c. Proposisi
d. Elusif
e. Kolusi
29. MAKAR
a. Boleh

Hal | 105

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Menutupi
c. Mengeluh
d. Jujur
e. Muslihat
30. KHAS
a. KHUSUS
b. WABIL KHUSUS
c. INKLUSIF
d. EKSKLUSIF
e. UMUM
31. PASTI
a. Pokok
b. Tetap
c. Spekulasi
d. Kebetulan
e. Nasib
32. ABSURD
a. Omong kosong
b. Kekecualian
c. Tak terpakai
d. Masuk akal
e. Mustahil
33. BULAT
a. Bola
b. Pasca
c. Bundar
d. Lonjong
e. Oval
34. ABADI
a. Abad
b. Fana

Hal | 106

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. Dunia
d. Kecewa
e. Kehancuran
35. RAWAN
a. Lazim
b. Awam
c. Rahasia
d. Aman
e. Nyaman
36. BUKIT
a. Sungai
b. Jurang
c. Lembah
d. Tebing
e. Ngarai
37. SEKULER
a. Duniawi
b. Keagamaan
c. Serikat
d. Ketiga
e. Pemberian
38. KONVEKS
a. Lensa
b. Optik
c. Kerucut
d. Cekung
e. Cembung
39. ELASTIS
a. Ceroboh
b. Taktis

Hal | 107

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. Praktis
d. Kaku
e. Lentur
40. ANGGARA
a. Kasih
b. Gembira
c. Jinak
d. Sengsara
e. Lunak
41. NOMADIK
a. Tak teratur
b. Anomali
c. Sesuai warna
d. Mapan
e. Menetap
42. MANDIRI
a. Swasembada
b. Mengikuti
c. Bergantung
d. Roboh
e. Berdikari
43. CUCU
a. Anak
b. Putri
c. Kakek
d. Cicit
e. Ayah
44. UNIVERSAL
a. Parsial
b. Separatis

Hal | 108

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. Lateral
d. Mondial
e. Fakultatif
45. PERTEMUAN
a. Perceraian
b. Doa Bersama
c. Perpisahan
d. Rapat
e. Musyawarah
46. FONEM
a. Morfem
b. Huruf
c. Aksara
d. Kata
e. Kalimat

Hal | 109

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


1. Teh gula, dan garam menyebabkan kedatangan semut. Lada, bawang,
dan gula juga akan mendatangkan semut mendekat.
A. Gula menyebabkan kedatangan semut
B. Semua bahan menyebabkan kedatangan semut
C. Hanya bawang dan lada yang mendatangkan semut
D. Hanya the, gula dan garam yang mendatangkan semut
2. Tidak seekor nyamuk pun adalah lalat.
A. Ada seekor nyamuk yang merupakan lalat
B. Lalat adalah nyamuk
C. Lalat bukan nyamuk
D. Tidak seekor lalat pun nyamuk
3. BABUT =
A. Tikar
B. Sprei
C. Karpet
D. Permadani
4. AMBAL =
A. Riak
B. Parade
C. Iringan
D. Pawai
5. Lopis makanan tradisional Jawa yang sangat dikenal.
A. Camilan
B. Pokok
C. Utama
D. Pasar
6. Diperpanjangnya ..Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku
Alam IX sebagai Gubernur selama 3 tahun memberikan waktu longgar
bagi pembahasan RUUK DIY.
A. Jabatan
B. Jabatan sementara
C. Masa penantian
D. Masa jabatan
7. Nilai rata-rata tes 20 siswa adalah 78. Tidak semua mereka mempunyai
nilai yang sama. Yang manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

Hal | 110

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


I Setengah dari mereka mempunyai nilai di bawah 78.
II Paling sedikit ada satu siswa yang mempunyai nilai 78.
III Paling sedikit ada satu siswa yang mempunyai nilai diatas 78.
A.
B.
C.
D.

Hanya I
Hanya II
Hanya III
Hanya I dan II

Penyelesaian :
Jika, data merupakan data distribusi normal, maka rata-rata nilai
merupakan nilai median. Oleh karena itu, pernyataan yang benar adalah I
dan II.
8. Jika p = 2 dan q = 3 , serta r = p 2 + 2pq + q2. Berapa nilai pqr
A. 150
B. 6
C. 6
D. 50
Penyelesaian :
Pakai persamaan Aljabar untuk bentuk kuadrat.
r=p + 2pq + q
r= (p+q)
r=(2+3) = 25
Jadi, nilai pqr = 2 . 3 . 25 =150
9. GENERIK ><
A. Mahal
B. Khusus
C. Ampuh
D. Individu
10. .dihubungkan dengan salju, maka kemarau dihubungkan dengan ..
A. Gugur -Hujan
B. Dingin Basah
C. Dingin Panas
D. Dingin Kering

Hal | 111

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Warso, Budi , Hamid, Sakinah dan Joyo adalah siswa SMA Dr. Syifa.
Jika diukur dari sekolah, maka rumah Warso lebih jauh daripada
rumah Hamid. Rumah Budi lebih dekat daripada rumah Sakinah dan
rumah Joyo.
11. Jika rumah Hamid lebih jauh daripada rumah Joyo maka anak yang
paling dekat dengan rumahnya dari sekolah adalah
A. Budi
B. Sakinah
C. Joyo
D. Hamid

12. Jika rumah Joyo lebih dekat dengan rumah Sakinah, maka
A. Rumah Sakinah lebih jauh daripada rumah Warso
B. Rumah Hamid lebih dekat dengan rumah Warso
C. Rumah Sakinah lbih jauh daripada rumah Joyo
D. Rumah Warso lebih dekat daripada rumah Sakinah
13. Jika rumah Budi dan Warso jaraknya sama dari sekolah maka anak yang
rumahnya paling dekat dari sekolah adalah..
A. Budi
B. Sakinah
C. Joyo
D. Hamid
14. Jika rumah Sakinah lebih dekat daripada rumah Hamid, maka..
A. Rumah Sakinah lebih dekat dengan rumah warso.
B. Rumah Hamid lebih dekat dengan rumah Warso
C. Rumah Joyo lebih dekat dengan rumah Budi
D. Rumah Warso lebih dekat dengan rumah Sakinah
15. Jarum : Benang =
A. Lurah : Aparat
B. Manajer : Karyawan

Hal | 112

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. Bapak : Anak
D. Pemimpin : Pengikut
16. Sapi : Herbivor =
A. Hiu : Plankton
B. Elang : Predator
C. Kera : Omnivor
D. Singa : Karnivor
17. MASYGUL X
A. Senang hati
B. Sakit hati
C. Merana
D. Sedih
18. KHAYAL X
A. Nyata
B. Maya
C. Ilusi
D. Fatamorgana
19. 1, 3, 7, 9, 13, 16, 21,.
A. 25, 27
B. 25, 29
C. 27, 29
D. 25, 31

Penyelesaian :
25, 31. (Ada dua pola dalam deret angka ini. Pertama, 1+3 = 4; 4+5=9;
9+7=16, dan 16+9= 25; pola kedua, 3+4 =7; 7+6=13; 18+8=21; dan
21+10= 31)
20. 8, 12, 10, 15, 12, 18,
A. 11
B. 12
C. 14
D. 16

Hal | 113

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Penyelesaian :
14( terdapat dua seri, seri pertama memilki pola n + 2, dan seri kedua
memilki pola n + 3)
Hal | 114

21. GANCU =
A. Serokan
B. Karung
C. Timbangan
D. Pengait
22. YOJANA =
A. Dekat
B. Semata-mata
C. Jauh
D. Pandang
23. Tahun lalu hamper saja gelar itu dilepas dari tangannya, dan pada
pertandingan besok dia ingin focus..gelar WBA.
A. Merebut
B. Melepas
C. Mempertahankan
D. Memadukan
24. SABUN : BADAN =
A. Odol : Gigi
B. Setrika : Pakaian
C. Rak : Buku
D. Pomade : Rambut
25. DISC =
A. Piringan
B. Keping
C. Data
D. Tempat
26. PROLOG : EPILOG =
A. Senin : Kamis
B. Januari : Agustus
C. Januari : Desember

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


D. Minggu : Senin
27. 129.3 *7 ^ 2 {1}
4 * 8^ 3 {2}
B * 9 ^ 3 {6}
Berapakah nilai B?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Penyelesain :
Pola hitungan yang terbentuk adalah
3 . 7 = 21 2 hilang, diambil angka terakhir {1}
4 . 8 = 32 3 hilang, diambil angka terakhir {2}
Maka dibalik dari belakang, angka hasil kali adalah 36.

=4
28. STABIL X
A. Rusuh
B. Roboh
C. Goyah
D. Rusak
29. FIKSI X
A. Fana
B. Maya
C. Baka
D. Fakta
30. 15, 15, 14, 12, 9, 5,
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0

Penyelesain :

Hal | 115

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


{Seri ini memilki pola n
9; 9 4 = 5; 5 5 = 0}

15 10 = 15; 15 -1 = 14; 14 2 = 12; 12 3 =

Hal | 116

31. 1, 8, 27, 64, 125,


A. 185
B. 216
C. 236
D. 250
Penyelesain :
{Angka yang berikutnya adalah perkalian dari deret berikut ini 2 x 4 = 8; 3
x 9 = 27; 4 x 16 = 61; 5 x 25 = 125; 6 x 36= 216}

32. CURAM ><


A. Licin
B. Pandai
C. Bertingkat
D. Padang
33. A 2\3 -1 . A2/3. B 1/2
B 1/2

B
A 1/3

A. AB
B. A
B
C. (AB)2
D.

A
B

1/2

Penyelesaian :

-1 .

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


=(

) -1 .

=
.
=a +
=ab

.
a
+1

34.dihubungkan karnivora, maka hanya memakan tumbuh-tumbuhan


dihubungkan dengan..
A. Hanya memakan daging -Vegetarian
B. Hanya memakan daging- karnivora
C. Hanya memakan daging - Omnivora
D. Hanya memakan daging Herbivora
Penyelesaian :
Disini soal dihubungkan dengan berasarkan kelompok jenis yang dimakan
bukan atas dasar kebiasaan memakan. Hewan yang memakan daging
disebut karnivora, maka hewan yang memakan tumbuhan
dikelompokkan ke dalam herbivora.
35. Bila Bebyta ada diurutan kelima, maka pernyataan yang benar adalah
A. Cintya paling depan
B. Eka pada urutan ke-2
C. Ani pada urutan ke-3
D. Denny pada urutan ke-4
36. Siapa saja yang mungkin antri di belakang Cintya?
A. Hanya Deni
B. Hanya Eka
C. Denny, Eka dan Ani
D. Denny, Eka dan Fitri
37. 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, ..,..,
A. 4 5 7
B. 3 5 7
C. 5 4 7
D. 5 3 7

Hal | 117

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Penyelesaian :
5 4 - 7{ada 4 seri, yaitu 2, 3, 4 ; seri kedua 1, 3 , dan (5); seri ketiga 2, 3
,((4)); seri keempat 1, 4 dan ((7))}
Hal | 118

38. Jika M adalah himpuna n huruf yang terdapat pada kata CATATAN,
maka banyaknya himpunan bagian dari M yang tidak kosong adalah..
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
Penyelesaian :
Jika himpunan M = {C, A, T, N } n = 4. Jumlah himpunan bagian M = 24 =
16; banyak himpunan bagian M yang kosong = 1. Jika banyak himpunan
yang tidak kosong = 16 1 =15}.
39. 2,7 % = x/1000
A. 0,027
B. 0,27
C. 2,7
D. 27
Penyelesaian :
2,7 : 100 = 0,027

x = 0,027 x 100 = 27

40. BAHTERA =
A. Pernikahana
B. Bahagia
C. Sejahtera
D. Perahu
41. Banjir di wilayah kami .. 22 rumah warga desa Karangreja.
A. Melibas
B. Menghanyutkan
C. Memporak-porandakan
D. Menggenangi

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


42. Jika F (x) = x/x -1 maka fungsi inversnya F-1 (x) adalah...
A. x-1/x
B. x + 1/x
C. x/x -1
D. x/x +1
Penyelesaian:
F(x) =
Misal y =

= y( x 1) = x yx y = x
yx y = y y( x 1) = y
=x=
F1 (x) =
43.IMPRESI =
A. Pesan
B. Kiasan
C. Kesan
D. Wujud
44. KONSTAN ><
A. Situasional
B. Posisional
C. Stabil
D. Labil
45. .dihubungkan dengan pulpen, maka kertas dihubungkan dengan.
A. Hitam Putih
B. Media tulis Putih
C. Hitam Media tulis
D. Alat tulis Media tulis
46. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 4, 8,
A. 4
B. 6
C. 10

Hal | 119

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


D. 12
Penyelesaian :
{Seri itu: 1, 2, 3, 4,6 dan 4, 8 dan (12)

4 + 8 = 12 }

47.QUASI ><
A. Nyata
B. Langsung
C. Lemah
D. Turun
48. 1, 7, 7, 2, 8, 6, 3, 9,
A. 4
B. 6
C. 10
D. 12
49. ANOMALI ><
A. Penyimpangan
B. Chaos
C. Normal
D. Labil
50. Carilah nilai berikut dibawah ini yang habis dibagi 88 dan 6?
A. 888.888.888
B. 88.888.888
C. 8.888.888
D. 888.888
Penyelesaian :
888.888 { 888.888 : 88 = 10.101; 888.888 : 6 = 148.148
51. PENDUKUNG X
A. Penuntun
B. Bimbingan
C. Persekutuan
D. Hambatan
52.Berapa persen 28 dari 70?

Hal | 120

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


A.
B.
C.
D.

25
28
35
40
Hal | 121

Penyelesaian :
{ x 100 = 40 }

53.36 x 15 + 85 23 x 15=
A. 2304
B. 1555
C. 2808
D. 9030
Penyelesaian :
36 x 15 = 540 + 85 = 625 23 = 602 x 15 = 9030
54. BERSIMBAH ><
A. Kusut
B. Kering
C. Gersang
D. Bertahan
55. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 ,..,
A. 4-5
B. 5-6
C. 7-8
D. 8-9
Penyelesaian :
{Seri itu, 5, 6, 7 kemudian anggotanya bertambah 4 suku menjadi 5, 6, 7,
8 lalu anggotanya bertabah satu suku lagi menjadi 5, 6, 7, 8, 9}
56. dihubungkan fikiran, maka perasaaan dihubungkan dengan
A. IQ EQ
B. IQ EQC

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


C. EQ IQ
D. EQC IQ

Penyelesaian :
Sebuah tes yang berguna untuk mengetahui kemampuan olah fikir
disebut tes IQ, sedang tes untuk mengetahui sejauh mana tingkat rasa
seseorang disebut tes EQ.
57.12, 10, 14, 8, 18, 6, .
A. 18
B. 20
C. 24
D. 26

Penyelesaian :
{Seri pertama memilki pola sebagai berikut : 12 + 2 = 14; 14 + (2x2) = 18 +
(2x4) = 26
58. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6,
A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

Penyelesaian :
{Urutan seri itu adalah +1, + 0, + 1, +0, + 0, + 1, + 0 + 0,(0), (6+0)}
59. ANTIPATI ><
A. Apatis
B. Suka
C. Simpati
D. Peduli

Hal | 122

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


60. Jika bilangan di bawah ini disusun, maka bilangan manakah yang menjadi
pertengahan?
A. (38)/(36)
B. 33 1
C. 23
D. 23 x 32
Penyelesaian :
( ) / ( ) ( ) / ( ) = 9;
72 0 8 (9) 26 27 }

- 1 = 26;

- 1 = 0;

= 8; dan

61. AKTUAL ><


A. Fiktif
B. Kuno
C. Modern
D. Trend
62. ..dihubungkan dengan udara, maka dokar dihubumgkan dengan
A. Cessna Daratan
B. Busway Lautan
C. Taksaka Daratan
D. Hercules Lautan
63. IMITASI ><
A. Tiruan
B. Tulen
C. Palsu
D. Seperti
64..25, 12, 30, 14, 35, 16
A. 10, 10
B. 15, 8
C. 15, 10
D. 20, 8
65. IKLIM : KLIMATOLOGI =
A. Fosil : Antropologi
B. Asal-usul kata : Etnologi
C. Sekolah : Pedogogik

Hal | 123

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


D. KUlit : Dermatologi
66. Bersikap patriotic?
A. Humanis
B. Nasionalis
C. Pantang mundur
D. Pahlawan
67. HIBRIDASI =
A. Penyaringan
B. Penjaringan
C. Unggulan
D. Penyuburan
68. MASINIS : LOKOMOTIF =
A. Nahkoda : Sampan
B. Pilot : Hanggar
C. Kusir : Becak
D. Sais : Sado
69.SABAN ><
A. Kadang-kadang
B. Sering
C. Kerap
D. Biasa
70. Jika 0,0002 < y < 0.002 dan ,002 < x < 2,0; maka berapa nilai terkecil dari
(x/y)?
A. 0,0001
B. 0,001
C. 0,1
D. 1
Penyelesaian :
0,0001 {dengan mengabaikan hasil perhitungan soal, karena yang
ditanyakan nilai terkecil, maka pilihan jawaban untuk nilai yang
terkecil adalah (A). 0,0001}
71. Sanak kadang atau masih dalam hubungan kekerabatan?
A. Pertemanan

Hal | 124

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


B. Kerabat
C. Sejawat
D. Rekan
72. dihubungka dengan wanita, maka bulu duhubungkan dengan
A. Gaun Ayam
B. Gaun Burung
C. Pakaian Ayam
D. Pakaian Burung
73. HIRAU ><
A. Lalai
B. Acuh
C. Peduli
D. Lupa
74. SEGITIGA : PIRAMIDA =
A. Lingkaran : Bola
B. Segiempat : Kotak
C. Segienam : Kubus
D. Segidelapan : Oktagon
75. Bersifat hakiki?
A. Hakekat
B. Pada dasarnya
C. Asasi
D. Esensial

76. KINETIK : KUDA = listrik :


A. Strom
B. Voltage
C. Dinamo
D. Turbin
77. KONDENSI ><
A. Mencair
B. Membeku
C. Melemah
D. Memuai

Hal | 125

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


78. Sejarah keturunan atau dalam garis keturunan?
A. Biodata
B. Riwayat hidup
C. Silsilah
D. Urutan
79. 13, 14, 13, 14, 11, 12, 11, 12, 15, 16, 14, 16, 13, ,,.
A. 11 13 15
B. 12 14 16
C. 14 15 - 13
D. 14 13 14

Penyelesaian :
{ada 4 seri , yaitu 13, 11, 15, 13, 14, 12, 16, dan (14); ketiga 13, 11, 15,
((13)); keempat 14, 12 , 16 dan (((14)))}.
80. INDUKSI X
A. Konduksi
B. Reduksi
C. Deduksi
D. Introduksi
81. ENTITAS =
A. Jumlah
B. Wujud
C. Tak terbatas
D. Sumbangsih
82. INGSUT =
A. Bergeser
B. Keluar
C. Jatuh
D. Perlahan
83. 9, 5, 1, 2, 10, 6, 2, 3, 11, 7,
A. 3
B. 5
C. 8
D. 12

Hal | 126

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Penyelesaian :
Seri itu adalah -4, -4 +1, + 8 dst, 7-4 = 3
84.Bilangan ke-26 dari barisan 17, 13, 9adalah..
A. -80
B. -65
C. -79
D. -83

Penyelesaian :
Deret a = 17; b = -4; n = 26; maka : Un = a+ (n - 1) b = 17 + (26 1) (-4) =
17 + (25) (-4) = 17 100 = - 83

Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tingi daripada Yudi dan Bandi.
Jokolebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yanga tingginya
sama.
85. Jika Iwan tidak lebih tinggi daripada Joko maka yang tertinggi adalah
A. Amir
B. Bandi
C. Ridwan
D. Joko
86. Pernyataan yang benar adalah.
A. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan
B. Ridwan lebih tinggi daripada Yudi
C. Joko lebih tinggi daripada Bandi
D. Ridwan lebih tinggi daripada Amir
87. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan maka
A. Amir lebih tinggi daripada Ridwan
B. Bandi lebih tinggi daripada Joko
C. Yudi lebih tinggi daripada Joko
D. Amir lebih tinggi daripada Iwan
88. Jika Iwan lebih tinggi daripada Joko maka

Hal | 127

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


A. Ridwan lebih tinggi daripada Ridwan
B. Iwan lebih tertinggi diantara mereka
C. Amir lebih tinggi daripada Ridwan
D. Yudi lebih tinggi daripada Ridwan
89. Jika f(x) = 2x dan f(g(x))=-x/2 + 1 maka g(x)=.
A. x/2 1
B. x/2 + 1
C. (-x + 2)
D. (x -2)

Penyelesaian :
f(x) = 2x
f{g (x)} = - x/2 + 1
2g (x) = - x/2 + 1
g(x) =
= -1/4 x + = (-x +2)
90. Dalam satu hari ada lima periode pergantian suster di rumah sakit untuk
membantu dokter. Setiap periode jumlah susternya sama. Yang manakah
yang dibawah ini yang tidak dapat merupakan jumlah suster yang bekerja
pada hari itu?
A. 30
B. 32
C. 40
D. 45

Hal | 128

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

PAKET LKIT Latihan dan Prediksi Soal CPNS 2014


Bagian III
Hal | 129

TEST DERET HITUNG


1. 94 88 82 76 70 64 ... ...
a. 52 60
b. 58 52
c. 56 50
d. 70 68
e. 60 54
2. ... 2 5 6 7 10 9 14
a. 6
b. 5
c. 3
d. 2
3. 9 9 9 6 9 3 ... ...
a. 11 11
b. 13 17
c. 9 0
d. 19 10
e. 13 17
4. 2 3 5 7 ... ...
a. 9 11
b. 9 12
c. 11 13
d. 13 17
e. 8 9

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. 2 10 4 8 ... ... 8 4
a. 13 10
b. 18 12
c. 14 12
d. 12 14
e. 6 6
6. 9 9 9 6 9 3 ... ...
a. 9 9
b. 3 9
c. 3 6
d. 9 0
e. 9 10
7. 11 4 22 9 ... 14 44 19 55
a. 28
b. 20
c. 24
d. 33
e. 25
8. 2 3 ... 12 24
a. 18
b. 13
c. 6
d. 16
e. 15
9. 2 3 6 7 14 15 ... ...
a. 22 32
b. 21 36
c. 39 30
d. 30 31
e. 30 32

Hal | 130

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


10. 3 7 15 ... ... 127 255
a. 31 63
b. 34 42
c. 25 16
d. 25 25
e. 38 14
11. 92 88 84 80 76 ... ...
a. 72 68
b. 68 64
c. 72 64
d. 68 72
e. 72 62
12. 3 7 16 35 74 ... ...
a. 109 48
b. 148 312
c. 153 312
d. 153 328
e. 158 328
13. 12 13 ... ... 22 27
a. 19 12
b. 15 18
c. 22 24
d. 22 18
e. 21 18
14. 42 13 19 49 19 19 56 25 19 ... ...
a. 18 24
b. 62 31
c. 63 31
d. 66` 34
e. 30 22

Hal | 131

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


15. 1 2 4 5 25 26 ... ...
a. 27 54
b. 51 52
c. 27 28
d. 254 255
e. 676 677
16. 1 2 6 24 120 ...
a. 144
b. 180
c. 240
d. 480
e. 720
17. 1 2 4 8 16 ... ...
a. 24 32
b. 8 4
c. 32 66
d. 8 2
e. 32 64
18. 12 13 15 18 ... ...
a. 19 20
b. 22 27
c. 20 25
d. 22 26
e. 21 25
19. 2 10 4 8 6 6 ... ...
a. 8 10
b. 8 2
c. 4 2
d. 10 12
e. 8

Hal | 132

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


20. 81 64 72 56 63 48 54 40 45 ... ...
a. 31 36
b. 32 36
c. 32 37
d. 30 35
e. 36 32
21. 1 3 7 15 ... ...
a. 20 26
b. 30 60
c. 31 63
d. 31 62
e. 22 29
22. ... 34 35 39 40 44 45
a. 17
b. 13
c. 30
d. 41
e. 33
23. 4 4 8 4 16 4 ... ...
a. 32 4
b. 12 44
c. 4 8
d. 16 20
e. 9 3
24. 18 10 20 12 24 16 ... ...
a. 8 16
b. 20 28
c. 32 24
d. 9 3
e. 28 24

Hal | 133

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


25. A 0 1/2 4 1/2 1 1/2 9 2 1/2 ... ...
a. 13 1/2 3 1/2
b. 12 2 1/2
c. 3 1/2 12 1/2
d. 14 1/2 4 1/2
e. 12 3
26. 231 ... 453 564
a. 321
b. 342
c. 421
d. 241
e. 325
27. 4 8 ... ... 64 128
a. 28 24
b. 16 32
c. 26 14
d. 13 29
e. 22 14
28. 5 8 16 ... ... 41 82 85
a. 28 17
b. 19 38
c. 24 81
d. 23 15
e. 34 42
29. 1 1 2 3 ... ... 13 21 34
a. 4 5
b. 5 19
c. 5 8
d. 2 10
e. 4 12

Hal | 134

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


30. 1 3 7 15 ... ...
a. 12 35
b. 13 22
c. 31 63
d. 12 13
e. 32 12
31. 4 7 4 7 10 7 10 ... ...
a. 7 16
b. 7 14
c. 7 17
d. 10 18
e. 10 16
32. 3 7 15 31 63 ... ...
a. 127 255
b. 148 310
c. 153 312
d. 158 352
e. 158 328
33. 18 13 27 21 36 29 45 ... ...
a. 55 28
b. 54 37
c. 36 54
d. 39 55
e. 8 9
34. 5 8 16 19 38 41 ... ...
a. 43 45
b. 44 47
c. 48 70
d. 82 85
e. 44 88

Hal | 135

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


35. 2 3 6 7 14 15 ... ...
a. 14 6
b. 28 29
c. 9 3
d. 30 31
e. 16 32
36. 5 6 7 8 10 11 14 ... ...
a. 15 19
b. 16 24
c. 14 18
d. 38 39
e. 17 20
37. 1 2 3 9 10 11 ... ...
a. 12 13
b. 20 17
c. 33 36
d. 121 122
e. 17 16
38. 1/9 1/3 1 3 9 27 ... ...
a. 90 210
b. 21 35
c. 81 243
d. 27 89
e. 9 1
39. 18 9 3 8 4 2 ... ...
a. 15 5
b. 10 5
c. 0 -3
d. 7 31/2
e. 0
40. 10 30 32 16 48 50 ... ...

Hal | 136

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. 18 36
b. 98 60
c. 58 48
d. 25 75
e. 32 64
41. 15 10 5 20 15 10 ... ...
a. 5 10
b. 40 35
c. 5 15
d. 20 25
e. 100 50
42. 2 4 6 9 11 13 ... ...
a. 9 18
b. 22 26
c. 18 22
d. 14 17
e. 16 18
43. 81 64 72 56 ... ... 54 40 45 32 36
a. 66 38
b. 61 42
c. 32 39
d. 63 48
e. 30 32
44. 12 9 9 8 6 7 ... ...
a. 3 6
b. 3 3
c. 4 2
d. 34 33
e. 5 4

Hal | 137

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


45. 1 1 2 3 5 8 ... ...
a. 12 17
b. 13 21
c. 14 21
d. 15 28
e. 17 21
46. ... ... C F E D G H I L K J M N O
a. A P
b. I O
c. A B
d. X L
e. B M
47. A B C C D E F F F G H I I I ... ...
a. I I
b. I J
c. J J
d. J K
e. K K
48. A B D B B D C B D D B D ... ...
a. B M
b. E B
c. C D
d. D E
e. Z F
49. A C C E ... ... G I I K
a. E G
b. G H
c. H I
d. G J
e. M Z

Hal | 138

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


50. G H I M N J K L M N ... ...
a. M N
b. N M
c. O P
d. P O
e. P Q

Hal | 139

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TEST ARITMATIKA
1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + .......... +29 =
a. 435
b. 280
c. 465
d. 300
e. 290
Cara Penyelesaian:
Ada 2 cara sederhana,
Cara pertama:
Buatlah pasangan jumlahan yang mudah dihitung sbb
(1+29)+(2+28)+(3+27)+...(14+16)
= 30 x 14
= 420.
Karena ini adalah jumlahan ganjil, maka ada bilangan tengah
yang belum dapat pasangan yaitu 15.
Maka hasil akhir adalah 420 + 15 = 435
(Lain kali jika muncul soal jumlahan genap, maka semua
bilangan mendapat pasangan jumlahan).
Cara kedua:
Ini termasuk kategori soal jumlahan bilangan asli.
Jumlah N pertama bilangan asli mempunyai rumus:
N x (N+1).
Pada soal di atas N=29, maka
(29/2) x (29+1)
= 29/2 x 30
= 29 x 15
= 435.

Hal | 140

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Dan seperti biasa, anda tidak perlu menghitung 15 x 29.
Mengapa? Jelas bikin pusing! Apalagi anda agak malas
menghitung yang rumit-rumit?!
Benar! Pikirkan saja 15 x 30 = 450. Maka jawaban yang paling
mendekati tentu saja adalah 435
Dengan cara kedua ini, anda bisa menghitung untuk N
berapapun. Misalnya suatu saat anda diminta menghitung
berapakah 1 + 2 + 3 + ... + 1000 ?
Di sini nilai N=1000, maka dengan rumus tersebut
500 x 1001 = 500.500
2. (882 + 115)2 =
a. 994.003
b. 994.004
c. 994.009
d. 894.003
e. 894.009
Cara Penyelesaian:
Kami rasa sampai di sini anda mulai terbiasa dengan
penyelesaian soal yang simpel dan efektif. Pada soal tersebut
sama saja ditanyakan nilai dari 9972. Angka berapa yang
terlintas di pikiran anda ketika melihat angka 997?
1000. Benar! Karena 1000 adalah bilangan terdekat dan
termudah untuk dihitung. Tentu saja anda bisa langsung
mengatakan bahwa hasilnya kurang dari 10002, yaitu 1 juta
kurang sedikit. Kemudian dengan melihat ekor bilangan dari
997 yaitu 7, anda dapat mengatakan bahwa jawabnnya pasti
berakhir dengan angka 9. Mengapa?? Ya, karena jika 7
dikuadratkan, maka hasilnya adalah 49.
Sehingga anda cari jawaban yang dekat dengan 1 juta dan

Hal | 141

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


berakhir dengan angka 9.
Maka jawabannya adalah 994.009
Jika kurang sreg, anda dapat megngunakan cara alternatif sbb:
Yang harus anda lakukan adalah membuat bentuk yang
nilainya sama dengan 9972 dengan menyertakan angka 1000.
Yaitu 9972 = (1000 3)2
Sehingga dengan rumus (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 anda
dapat menghitung hasilnya adalah:
1000.000 6.000 + 9 = 994.009
3. Nilai yang paling dekat dengan 61 adalah
a. 2,5
b. 7,3
c. 7,8
d. 9,2
e. 8,1
Cara Penyelesaian:
Berapa bilangan kuadrat yang dekat dengan 61?
Yang lebih kecil adalah 49 dan yang lebih besar adalah 64.
Sehingga anda memperoleh 49 < 61< 64
Berarti nilai 61 terletak antara 7 dan 8.
Jawaban yang mungkin adalah b atau c.
Tapi tentu saja anda memilih jawaban [c] yaitu 7,8.
Mengapa? Benar, karena 61 lebih dekat ke 64!
4. 85% - 25% + 1,25 3 = ...
a. 1,00
b. 2,50
c. 4,7

Hal | 142

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. 2,05
e. 5,1
Cara Penyelesaian:
Langsung saja:
= 60% +1,25 + 3,25 (hilangkan koma/ kalikan 100)
= 60 + 125 + 325
= 510 (bagi kembali dengan 100)
= 5,1
5. 4/5 + 3/5 + 3/8 + 6/8 + 1 = ...
a. 4,20
b. 1480
c. 22,00
d. 16,20
e. 4,025
Cara Penyelesaian:
75 : 25 = 3.
x = 3/8.
3 3/8 adalah 3 kurang atau mendekati 3.
Jadi jawabannya adalah 2,625.
6. (175 x 12) : (21,4 7/5) = ...
a. 405
b. 210
c. 105
d. 325
e. 120
Cara Penyelesaian:
Cara pendekatan:
175 x 12

Hal | 143

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


= (175 x 4) x 3
= 700 x 3
= 2.100
7,5 = 1,... maka 21,4 7/5 = kira-kira 20
2.100 dibagi sekitar 20 = 100 lebih sedikit
(perhatikan sedikit trik memecah 12 menjadi 4x3 untuk
memudahkan perkalian secara bertahap).
Cara penghitungan:
Simak baik-baik:
7/5=1,4 maka 21,4 7/5 = 20

(perhatikan sedikit trik memecah 20 menjadi 5x4 untuk


memudahkan pembagian, yaitu 175:5=35 dan 12:4=3).
7. 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + .......... + 92 =
a. 275
b. 285
c. 385
d. 485
e. 400
Cara Penyelesaian:
Soal seperti ini paling simpel dikerjakan dengan cara hitungan
biasa.
12 + 22 + .......... + 92
= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 +36 + 49 +64+ 81
= (1+49)+(4+36)+(9+81)+(16+64)+25 (*)
= 50+40+90+80+25
= 285
Meskipun sebenarnya ada rumus untuk menghitung jumlahan

Hal | 144

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


bilangan kuadrat, namun tidak kami berikan di sini. Sebab jika
anda terlalu banyak menghafal rumus, efeknya akan kurang
bagus. Apalagi rumusnya sedikit rumit, tentu anda akan
terbebani. Berdasarkan pengalaman, soal-soal yang selama ini
keluar tidak harus dikerjakan dengan rumus. Dan memang
seperti itulah PSIKOTES, tes yang apa adanya...
(*) Langkah pengerjaan dengan pengelompokan seperti ini
akan lebih memudahkan penghitungan. Caranya adalah dengan
mencari kelompok bilangan yang jika dijumlahkan akan
menjadi bentuk puluhan. Kemudian bilangan yang telah anda
kelompokkan dicoret agar anda tidak bingung.
Misalnya untuk langkah di atas bila ditulis:
= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 +36 + 49 +64+ 81
= (1+49)+(4+36)+(9+...dst
8. Jika y=5, maka
a. 0
b. 1
c. -2
d. 3
e. 4
Cara Penyelesaian:
Mereka mereka yang TIDAK BERPENGALAMAN latihan soal
akan mengerjakan soal semacam ini dengan cara
memasukkan langsung nilai y=5 ke
Sehingga diperoleh

Hal | 145

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Namun kami sangat berharap anda tidak mengerjakan


dengan cara ini. Kenapa?? Boros waktu!
Karena anda bisa langsung menebak bahwa hasil operasi
bilangan dalam tanda akar adalah 1, sehingga =1.
9. 7,5 : 2,5 (2/4 x ) = ...
a. 5,050
b. 4,252
c. 3,605
d. 2,625
e. 1,850
Cara Penyelesaian:
75 : 25 = 3.
x = 3/8.
3 3/8 adalah 3 kurang atau mendekati 3.
Jadi jawabannya adalah 2,625.
10. 37% - 18% x 0,22 = ...
a. 0,3304
b. 6,280
c. 2,202
d. 0,418
e. 1,20
Cara Penyelesaian:
= 37% (18 x 22)/10000
= 37% - 0,0396
= 3700 396
= 3304

Hal | 146

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


= 0,3304

11.

Hal | 147

Sekali lagi tidak perlu bingung, sebab ini adalah soal yang
simpel. Jangan cemas dengan tanda , sebab dasarnya
sangat sederhana. Masih ingat cara menyelesaikan
pengurangan pecahan? Benar, disamakan penyebutnya. Atau
jika anda tahu rumus

maka anda akan

memperoleh

12. 2 x 7,5 7,5 : 1 = ...


a. 51,87
b. 23,69
c. 21,48
d. 11,875
e. 12,58
Cara Penyelesaian:
2 x 7,5 = 15, maka 2 x 7,5 = 15 lebih.
1 = 3/2 maka 7,5 : 3/2 = 7,5 x 2/3 = 5
Sehingga 15 lebih 5 = 10 lebih.
Maka jawaban yang paling mendekati adalah 11,875

13. Jika x + y = 100 dan y x = 4


1 , maka nilai y x =
a. 30
b. 50
c. 60

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. 75
e. -100
Cara Penyelesaian:

Hal | 148

Soal semacam ini bisa dikerjakan dengan menyelesaikan


persaman

Karena x + y = 100, maka x + 4x = 100

5x=100

x=20

Karena y=4x, maka diperoleh y=80


Sehingga y x = 60 [c]
Namun cobalah anda kerjakan dengan sudut pandang yang
lain! Anda tinggal bertanya pada diri sendiri sebuah teka-teki
sederhana:
Ada 2 bilangan,
jika dijumlahkan hasilnya 100 dan
jika dibagikan maka hasilnya adalah .
Berapakah selisih kedua bilangan tersebut?
Maka cukup dengan coba-coba, 90% kami yakin anda akan
dengan CEPAT menemukan bahwa kedua bilangan tersebut
adalah 20 dan 80! Dan jika anda mencari selisihnya, maka
hasilnya adalah 60.
Bagaimana ini bisa terjadi?
Selain karena ini adalah soal yang MUDAH, adalah juga karena
anda telah dianugerahi oleh Sang Pencipta sebuah INTUISI.
14. Jika a=5 dan b=2, maka nilai dari
a3 3a2b + 3ab2 b3 =
a. -81
b. -27
c. 27
d. 81

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. 343
Cara Penyelesaian:
Bagi mereka yang belum mengenal rumus (a - b)3, maka soal
tersebut bisa diselesaikan dengan cara memasukkan langsung
masing-masing nilai a dan b. Sehingga diperoleh:
53 3x52x2 + 3x5x22 23
= 125 150 + 60 8
= 185 158
= 27
Bagi anda yang sudah tahu bahwa persamaan tersebut
ternyata sama dengan (a - b)3, maka dengan mudah anda
dapat menghitung
(5-2)3 = 33 = 27
15.

a. 2 - 3
b. ( 2 - 3 )
c. 5 + 2 6
d. 5 2 6
e. 1
Cara Penyelesaian:
Sudah tradisi, soal terakhir memang biasanya agak rumit.
Namun yakinlah bahwa ini tak sesulit yang anda bayangkan!
Tidak ada trik khusus untuk mengerjakan soal tipe ini. Metode
yang digunakan adalah mengalikan dengan akar sekawan.
Akar sekawan adalah bentuk yang mirip dengan penyebut
tetapi berlawanan tanda.

Hal | 149

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Perhatikan baik-baik:

Hal | 150

(persamaan tidak berubah karena

(untuk pembilang, ingat rumus (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 dan


untuk penyebut lihat rumus a2 b2 = (a + b) (a b) )

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Hal | 151

e.

Cara Penyelesaian:

15. 12 adalah 150 % dari ...


a. 4
b. 8
c. 16
d. 20
e. 10
Cara Penyelesaian:
Ini adalah kategori SOAL MUDAH, jadi kami harap anda
mengerjakannya kurang dari menit!
Karena 150% berarti 1 kali, maka soal dapat dibaca sebagai:
12 adalah 1 kali dari ...
Jawaban = 8 [b]
Untuk mengecek, silahkan gunakan LOGIKA anda!
1 dari 8 adalah 12.

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TES LOGIKA BILANGAN
1.
a. 128

Hal | 152

b. 64
c. 32
d. 16
e. 8
Cara Penyelesaian:
Tidak ada trik khusus untuk soal semacam ini, yang terpenting
anda harus familiar dengan bilangan-bilangan 2 pangkat !
Misalnya

(2 pangkat genap hasilnya selalu berekor 4 atau 6)

2.

maka nilai a = ...


a. 16
b. 64
c. 128
d. 256
e. 512

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
Apa lawan dari AKAR? Ya, KUADRAT.
Maka untuk soal jenis ini, kuadratkan saja kedua ruas sehingga
tanda akar akan hilang! Karena jumlah akar ada 3, maka ruas
kanan juga dikuadratkan sebanyak 3 kali! Sehingga:
= 256
prosesnya: 22 = 4

42 = 16

162 = 256

3. Jika M = 0,375% dari 5,43 dan N = 5,43% dari 0,375


maka ...
a. M < N
b. M > N
c. M = N
d. M = 2N
e. M dan N tidak dapat ditentukan
Cara Penyelesaian:
Hati-Hati, ini adalah jenis soal yang bisa menjebak!
Amati bahwa bilangan-bilangan yang kami beri warna sama,
nilainya juga sama.
Artinya anda bisa mengganti dengan bilangan lain yang lebih
mudah (TRIK), misalnya
Jika M = 50% dari 10 dan N = 10% dari 50 maka:
50% dari 10 = 5 dan 10% dari 50 = 5.
Apa kesimpulan anda???
Benar, ternyata M dan N adalah SAMA! [c]
Ini juga berlaku untuk semua tipe soal yang angkanya dibolak
balik seperti itu!

Hal | 153

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


4. Jika p*q=p-q2 maka nilai dari 2*(3*(5*1)) adalah
a. 167
b. -167
c. -169
d. -18
e. 30
Cara Penyelesaian:
Jika p*q=p-q2 maka nilai dari 2*(3*(5*1)) adalah
Ini adalah tipe soal PERUBAHAN OPERASI.
Semua operasi * anda ganti sesuai dengan definisi diatas, dan
anda juga harus ingat ATURAN DASAR ARITMETIKA yang telah
kami jelaskan sebelumnya bahwa operasi tanda kurung harus
didahulukan, sehingga:
2 * ( 3 * (5-12) )
=2*(3*4)
= 2 * ( 3 - 42 )
= 2 * (-13)
= 2 - ( -13)2
= 2 -169
= -167
5. Jika Z=5788 5787 dan A=5787 maka ...
a. Z < A
b. Z > A
c. Z = A
d. Z = 2A
e. Z dan A tidak dapat ditentukan

Hal | 154

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
Sekali lagi JANGAN BINGUNG! Gunakan trik yang sama dengan
soal sebelumnya, yaitu anda bisa mengganti dengan bilangan
lain yang lebih mudah!
Misalnya 5788=103 dan 5787=102. Sehingga soal menjadi
Jika Z=103 102 dan A=102, maka... maka... maka...
Maka anda dengan MUDAH bisa menjawabnya,
Z=1000-100=900 dan A=100, maka Z > A [b]
Perhatian!
Dalam menggunakan TRIK
mengganti dengan bilangan lain yang lebih mudah, anda
erhatikan beberapa hal sbb:
Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah LOGIKA atau
sebuah kesimpulan (biasanya berupa perbandingan) dan
bukan suatu operasi yang hasil akhirnya adalah bilangan.
Misalnya A=5,456 dan B=5,78 maka A x B adalah...
Dalam soal seperti ini, A dan B TIDAK BOLEH anda ganti!
Jika anda mengganti, maka harus proporsional. Misalnya pada
pembahasan diatas pangkatnya adalah 88 dan 87, maka bila
anda mengganti, gantilah dengan angka yang berselisih 1
misalnya 3 dan 2.
Jangan menggunakan angka yang terlalu kecil, seperti 0, 1,
dsb! Meskipun mudah, tapi kemungkinan untuk salah
menjadi lebih besar karena bilangan-bilangan kecil biasanya
memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki bilangan lain. Jika
tidak percaya, silahkan coba anda kerjakan soal di atas
dengan mengganti 57 bukan dengan 10, melainkan dengan 0
atau 1 atau 2. Mungkin anda akan mendapatkan jawaban
yang SALAH

Hal | 155

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

Hal | 156

6. Jika a= x y dan b= x - y , a dan b adalah bilangan


bulat maka ...
a. a < b
b. a > b
c. a = b
d. a = 2b
e. a dan b tidak dapat ditentukan
Cara Penyelesaian:
Apakah anda tahu, berapa sajakah yang termasuk bilangan
bulat???
Anggota Bilangan Bulat = {... -3,-2,-1,0,1,2,3, ...}*
Secara umum, bolehkah bilangan negatif dalam operasi tanda
akar? Jelas tidak boleh, karena tidak akan dapat dicari
hasilnya!
Jika misalnya x dan y dalam soal di atas sama-sama negatif,
maka nilai a dan b tidak dapat ditentukan. [e]
Dalam Matematika, hasil dari akar bilangan negatif adalah
ajiner atau sering disebut dengan tak terdefinisi,
artinya tidak ada hasil yang pasti.
*Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan, dan
meskipun bisa disajikan dala bentuk pecahan, maka jika
disederhanakan akan dihasilkan bilangan yang benar-benar
BULAT Bilangan Bulat terdiri dari Bilangan Positif, Bilangan
Negatif, dan Nol.

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

7. Jika x= 15 % dari 20 dan y =

, maka x-y = ...

a. 1
b. -1
c. 0
d. 1/3
e. 2/3
Cara Penyelesaian:
Lihat kembali persamaan akar di muka!

8. Jika terdapat deret 4,7,10,... dst, maka suku yang ke16 adalah ...
a. 47
b. 49
c. 50
d. 53
e. 57

Hal | 157

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
Termasuk soal Deret Aritmatika, cirinya adalah selisihnya selalu
sama dan disebut Beda (b).
Kami ajari Cara Termudah mencari Rumus Deret Aritmatika
sbb:
4,7,10,... selalu ditambah 3 artinya b=3.
Maka pasti rumus deretnya berbunyi: 3n+c
Kita tinggal memasukan nilai n=1 dan menyamakan nilainya
dengan Suku Awal deret tersebut.
Suku Awal = 4
4 = 3n+c
n=1 4=3+c c=1
maka Rumus = 3n+1
Yang ditanyakan suku ke-16, maka masukkan nilai n=16
Suku ke-16 = 3.(16) + 1
= 18 + 1 = 49 [b]
Anda juga bisa menggunakan cara Manual dengan cara
menambah 3 terus menerus sbb:
Suku ke-1 = 4
Suku ke-2 = 7
Suku ke-3 = 10
Suku ke-4 = 13
Suku ke-5 = 16
Suku ke-6 = 29
Suku ke-7 = 22
Suku ke-8 = 25
Suku ke-9 = 28
Suku ke-10 = 31
Suku ke-11 = 34
Suku ke-12 = 37

Hal | 158

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Suku ke-13 = 40
Suku ke-14 = 43
Suku ke-15 = 46
Suku ke-16 = 49
Ini masih lumayan karena yang ditanyakan hanya suku ke-16.
Bayangkan jika yang ditanyakan adalah suku ke 87 !!!
Maka sesungguhnya cara Manual adalah cara yang TIDAK
EFEKTIF!
9. Carilah rata-rata pasangan bilangan
a. 5 3
b. 2 5 3
c. 4 9 3
d. 2 5 3
e. 5 3
Cara Penyelesaian:

Ada yang seidikit kesulitan menjumlahkan


Padahal jika anda memiliki 4 apel (4 3 ) kemudian teman anda
meminta 9 apel (-9 3 ), maka otomatis anda akan kekurangan
5 apel (-5 )

Hal | 159

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TES ABSTRAKSI BERHITUNG/ LOGIKA BILANGAN
1.
Hal | 160

Cara Penyelesaian:
Ingatlah 2 prinsip saja:
penjumlahan pecahan adalah dengan menyamakan
penyebut
pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian
dengan kebalikan pecahan itu.

[c]
2. Jika a+by = cb, maka y dalam nilai a,b, dan c adalah ...

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:

Hal | 161

[c]
3. Jika a = 4b dan b = 2c , c dinyatakan dalam a adalah ...
a. 2 a
b. 4 a
c. 8 a
d. 8a
e. 4a
Cara Penyelesaian:

4.
a. 28
b. 36
c. 40
d. 42
e. 44

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:

Hal | 162

5. Jika x=75 % dari 24 dan y= (33), maka ...


a. x > y
b. x < y
c. x = y
d. 2x = 3y
e. x dan y tidak dapat ditentukan
Cara Penyelesaian:
Lihat kembali Tips di muka!
x = x 24 = 18
y = x 27 = 13,5
maka x > y
6. Jika a=2 dan
b = 1 + + + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256
+ 1/512 , maka ...
a. a < b
b. a > b
c. a = b
d. a = 2b
e. a dan b tidak dapat ditentukkan

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
b = 1 + + + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 +
1/512
Jika nilai b ini dihitung maka hasilnya selalu lebih kecil dari 2.
Bahkan jika jumlahnya diteruskan sampai tak hingga, maka
hasilnya tidak akan mencapai 2 (hanya mendekati 2/ nilai
limit).
Coba saja lihat data empirisnya:
= 0,5
= 1,25
1/8 = 0,125 dan terus mengecil.
Sehingga jika semua dijumlahkan hanya mencapai 1 koma
sekian...
Kami harap anda jangan terjebak dengan soal-soal semacam
ini! Kelihatannya nilai b jika dihitung akan lebih besar dari 2.
tapi mengerjakan soal Aritmatika memang tidak bisa cukup
dengan kelihatannya, tampaknya, apalagi menurut perasaan
saya...
7.

Cara Penyelesaian:

Hal | 163

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


8.

Hal | 164

Cara Penyelesaian:

9.
a. 256
b. 128
c. 64
d. 32
e. 16

Cara Penyelesaian:

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


TES LOGIKA PENALARAN
1. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat daripada negara M.
Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota S menuju kota M
pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul
berapakah pesawat tersebut tiba di kota M?
a. 2 pagi
b. 3 pagi
c. 4 pagi
d. 6 pagi
e. 9 pagi
Cara Penyelesaian:
Berangkat dari S jam 5 pagi, sampai setelah 4 jam kemudian
berarti jam 9 pagi (waktu kota S).
Karena waktu di S lebih cepat 3 jam dibanding kota M, maka
jam 9 di kota S sama dengan baru jam 6 pagi di kota M.
2. Umur rata-rata hitung dari suatu kelompok yang terdiri dari
guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru
adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50
tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan banyaknya
jaksa adalah ...
a. 1:2
b. 2:1
c. 2:3
d. 3:2
e. 3:1

Cara Penyelesaian:

Hal | 165

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Rata-rata gabungan = 40
Rata-rata guru = 35
Rata-rata dosen = 50
Karena kasus perbandingan berbalik nilai, maka semakin
banyak guru maka semakin sedikit dosen atau sebaliknya.
Karena rata-rata guru lebih kecil, maka pasti jumlah guru
lebih banyak dari dosen.
Cara cepat:
Dalam banyak kasus yang serupa, cara berikut adalah yang
paling efektif:
Buatlah semacam garis yang menggambarkan ketiga nilai
rata-rata kemudian cari selisihnya!

3. Seorang pedagang menjual sepatu dengan harga Rp 60.000,dan memperoleh laba 20 % dari harga beli. Berapa harga beli
baju tersebut?
a. Rp. 72.000,b. Rp. 56.000,c. Rp. 50.000,d. Rp. 48.000,e. Rp. 30.000,-

4. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Terdiri dari 27

Hal | 166

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


ekor ayam jantan yang 18 diantaranya berwarna hitam. Jika
jumlah yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor,
maka banyaknya ayam betina yang tidak hitam adalah ...
a. 6
b. 7
c. 8
d. 10
e. 12
Cara Penyelesaian:
Metode Analisa Langsung dan Bertahap:
50 ayam terdiri dari 27 jantan 23 betina
27 jantan terdiri dari 18 hitam 18 jantan hitam
Total di kandang 35 hitam 17 betina hitam
Karena betina ada 23 dan yang hitam ada 17, maka jumlah
betina tidak hitam adalah 6 ekor [a]
5. Untuk membentuk panitia sebuah acara, ada 2 orang calon
ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara,
serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua atau
jabatan yang berbeda. Jika susunan panitia terdiri dari seorang
ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, ada berapa
cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk?
a. 18 cara
b. 16 cara
c. 12 cara
d. 8 cara
e. 10 cara

Hal | 167

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Cara Penyelesaian:
Karena masing-masing posisi hanya diambil 1 calon dan tidak
ada seorang pun yang merangkap jabatan, maka banyak cara
penyusunan = 2 x 3 x 2
= 12 cara [c]
6. Delapan tahun yang lalu umur Farhan sama dengan tiga kali
umur Dian. Sekarang umur Farhan dua kali umur Dian.
Berapakah jumlah umur mereka sekarang?
a. 36
b. 42
c. 45
d. 46
e. 48
Cara Penyelesaian:
Misal umur Farhan sekarang = F
dan umur Dian sekarang = D
Sekarang, umur Farhan 2 kali umur Dian,
maka F = 2D
8 tahun yang lalu, umur Farhan 3 kali umur Dian,
maka F 8 = 3 (D 8)
2D8 = 3D 24
D = 16
Jadi umur Dian sekarang adalah 16 tahun.
umur Farhan = 32 tahun (2 kali umur Dian).
Jadi, jumlah umur mereka sekarang adalah 48 tahun

Hal | 168

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


7. Sebuah keluarga mempunyai lima orang anak. Salah satunya
berumur x tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun. Tiga
anak yang lain masing-masing berumur x+2, x+4, dan 2x-3
tahun. Bila rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun,
maka anak yang tertua berumur ...
a. 11 tahun
b. 15 tahun
c. 19 tahun
d. 22 tahun
e. 27 tahun
Cara Penyelesaian:
Jumlah anak ada 5, maka rata-rata hitung adalah
dijumlah dan dibagi 5
16 = (x + 2 + x+2 + x+4 + 2x-3) / 5
16 = (5x + 5) / 5
16 = x + 1 x = 15
HATI-HATI sebab yang ditanyakan adalah anak sulung, maka
kita cari umur yang paling tua. Dari persamaan, kita tahu
bahwa yang paling besar adalah 2x 3.
Sehingga umur anak sulung = 2.(15) 3 = 27 tahun
8. Sebuah truk berangkat pada pukul 08.10 menuju kota S
dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam. Sebuah sedan
menyusul dari tempat yang sama dan berangkat pada pukul
08.40 dengan kecepatan 60 Km/jam. Jika rute kedua
kendaraan tersebut sama dan tidak ada yang berhenti, maka
pukul berapa sedan terebut akan menyalip truk?
a. 10.20
b. 10.00
c. 09.40
d. 09.35

Hal | 169

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. 09.45
Cara Penyelesaian:
Misalkan,
ST, VT, tT masing-masing adalah
Jarak, Kecepatan, dan Waktu Truk, dan
SS, VS, tS masing-masing adalah
Jarak, Kecepatan, dan Waktu Sedan.
Truk berangkat pukul 08.10 dan Sedan baru berangkat pukul
08.40, maka selisih jam dan Waktu Truk jelas yang lebih
lama karena berangkat lebih dulu, sehingga:
tT = tS +
(Awas, biasanya ada yang salah tulis tT = tS - , sekali lagi
ingat bahwa Waktu Truk lebih lama dari sedan).
MENYALIP berarti Jarak tempuh Truk dan Sedan adalah
SAMA.
Ingat Rumus Jarak Jarak = Kecapatan x Waktu.
ST = SS
VT x tT = VS x tS
40 (tS + ) = 60.tS
40tS + 20 = 60tS
20tS = 20
tS = 1
Artinya Sedan baru menyalip setelah 1 jam, yaitu:
08.40 + 1 jam = 09.40

Hal | 170

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


9. Gelas A berbentuk silinder dan tingginya sama dengan 4 kali
tinggi gelas B. Jika panjang jari-jari gelas A sama dengan 1/2
dari jari-jari gelas B, maka berapakah perbandingan volume
gelas A terhadap gelas B?

Hal | 171

a. 1:2
b. 2:1
c. 1:1
d. 1:4
e. 4:1
Cara Penyelesaian:
Lihat pembahasan no.9 pada bagian I, jawaban

1:1

10. Di dalam kelas terdapat 40 mahasiswa. Setiap mahasiswa suka


renang atau tenis. Mahasiswa yang suka renang ada 34 orang,
dan mahasiswa yang suka tenis ada 16 orang. Maka banyak
mahasiswa yang suka renang dan tenis adalah
a. 6
b. 18
c. 10
d. 12
e. 22
Cara Penyelesaian:
Lihat pembahsan bagian I no.1

34+16-40 = 10

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

TES SILOGISME
1. Semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput.
a. Burung tidak makan rumput.
b. Kuda tidak bersirip.
c. Burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput.
d. Burung sama dengan kuda.
e. Tidak bisa ditarik kesimpulan
2. Ada lima mahasiswa A,B,C,D, dan E yang mengikuti sebuah
seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama, dan D dan
E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang
berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk
berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam
satu deretan adalah ...
a. A, D, E, B, C
b. A, B, C, D, E
c. E, C, D, A, B
d. A, C, E, D, B
e. D, C, A, E, B
3. Semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang
guide.
a. Fido tidak pandai berbahasa asing.
b. Fido adalah sarjana sastra.
c. Fido bukan sarjana.
d. Fido pandai berbahasa asing.
e. Tidak ada kesimpulan yang benar.

Hal | 172

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


4. Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai
roda.
a. Mobil yang mempunyai roda berwarna hitam.
b. Roda mobil berwarna hitam.
c. Ada mobil berwarna hitam yang mempunyai roda.
d. Semua mobil berwarna hitam dan mempunyai roda.
e. Beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda.
5. Semua sepeda motor dilengkapi Speedometer. Sebagian
sepeda motor berwarna hitam.
a. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak
dilengkapi speedometer.
b. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan tidak
dilengkapi Speedometer.
c. Semua sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi
Speedometer.
d. Semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi
Speedometer.
e. Semua sepeda motor tidak berwarna hitam dan dilengkapi
Speedometer.
6. Selama semester ini Budi belum pernah mendapat nilai lebih
baik daripada teman-temannya. Heru termasuk diantara
separuh siswa yang terpandai di kelas. Agus lebih pandai
daripada dari Heru dalam pelajaran Matematika tapi hasil
ulangan Biologinya lebih rendah daripada hasil ulangan Budi.
a. Agus lebih bodoh daripada Heru.
b. Budi lebih bodoh daripada Heru.
c. Heru lebih bodoh daripada Budi.
d. Agus, Heru, dan Budi adalah teman sekelas.
e. Agus dan Budi bukan teman sekelas.

Hal | 173

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


7. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua
sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua
sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih
baik daripada yang lebih bodoh. Purdi mempunyai nilai ijazah
yang lebih buruk dari pada Alan.
a. Alan lebih pandai dari pada Purdi.
b. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS.
c. Mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian CPNS.
d. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni.
e. Tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS.
8. Keluarga Sanarhadi mempunyai 5 orang anak. Zani Hadi lahir
sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi, tetapi
sebelum Alex Hadi. Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira
Hadi lahir sesudah Alex Hadi.
a. Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi.
b. Yan Hadi lebih muda daripada Alex Hadi.
c. Vira Hadi paling tua.
d. Zani Hadi paling tua.
e. Yan Hadi paling tua.
9. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup
akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua
hewan bertanduk memakan rumput.
a. Kijang dapat memakan rumput.
b. Kijang tidak dapat makan rumput.
c. Semua hewan tidak akan mati.
d. Semua hewan akan mati.
e. Tidak semua binatang bertanduk akan mati.

Hal | 174

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014

10. Semua bayi minum ASI. Sebagian bayi diberi makanan


tambahan.
a. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan.
b. Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan.
c. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan.
d. Bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI.
e. Semua bayi minum ASI, dan tidak diberi makanan
tambahan.

Hal | 175

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Bahasa Indonesia
1. Lingkarilah salah satu kata turunan pada a, b, c, d, dan e yang
Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. dwi fungsi
b. antar bangsa
c. tanggung jawab
d. ketidak-adilan
e. terus menerus
2. Lingkarilah salah satu kata serapan pada a, b, c, d, dan e yang
Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan.
a. Analisa
b. Produktivitas
c. Aktip
d. Anarkhi
e. Metoda
3. Lingkarilah salah satu kata depan pada a, b, c, d, dan e yang
Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Dibawah tekanan
b. Disamping itu
c. Kemana saja
d. Dimana pun
e. Ke sana kemari
4. Lingkarilah salah satu partikel pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap ditulis sesuai dengan kaidah ejaan resmi.
a. Jika kamu pergi, akupun pergi
b. Adapun saya ini disuruh juga olehnya meminta bantuan
c. Engkau-lah yang bertanggungjawab
d. Bagaimana-kah cara menganalisisnya
e. Adapun usulannya patut dihargai

Hal | 176

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. Lingkarilah salah satu angka dan lambang bilangan pada a, b,
c, d, dan e yang Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah
resmi
a. (Rp. 5.000.000,-) limaratus ribu rupiah
b. (Rp. 500.000,-) lima ratus ribu rupiah
c. (Rp. 500.000,-) limaratusribu rupiah
d. (Rp. 500.000,-) limaratus ribu rupiah
e. (Rp. 500.000,-) limaratusribu rupiah
6. Lingkarilah salah satu singkatan nama gelar pada a, b, c, d,
dan e yang Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah resmi
a. Haryati, SS
b. Abdul Hadi, SH
c. Muladi, S.H
d. Budiono, Ma
e. Dr. Mutia, MSc.
7. Lingkarilah salah satu Kalimat majemuk pada a, b, c, d, dan e
yang Anda anggap ditulis sesuai dengan kaidah resmi
a. Kita akan berhasil dalam ujian, jika kita belajar dengan
sugguh-sungguh
b. Karena bekerja keras, dia berhasil mencapai cita-citanya
c. Dia menyatakan, bahwa matematika itu indah
d. Saya tidak tahu apakah usulnya diterima
e. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa dia
tutupmulut terus
8. Lingkarilah salah satu rangkaian kalimat dengan ungkapan
penghubung antarkalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap ditulis sesuai dengan kaidah resmi
a. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit, karena itu
pengelolaannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh
dan berencana.
b. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit, karena itu,

Hal | 177

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


pengelolaannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh
dan berencana.
c. Masalah kebahasaan di Indonesia sangat rumit. Karena itu,
pengelolaannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh
dan berencana.
d. Usahanya jatuh. Meskipun demikian dia tidak berputus asa.
e. Segala sesuatunya sudah dipertimbangkan. Jadi kita tidak
perlu khawatir kalah.
9. Lingkarilah salah satu Kalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap ditulis sesuai dengan kaidah resmi
a. Ciri pemimpin yang baik adalah: menegakkan kebenaran,
dapat dipercaya, mengajak berbuat baik, dan cerdas.
b. Ciri pemimpin yang baik adalah sebagai berikut:
menegakkan kebenaran, dapat dipercaya, mengajak
berbuat kebaikan, dan cerdas.
c. Pedagang itu menjual: bunga anggrek, mawar, dan melati.
d. Barang elektronik yang dibelinya adalah: radio, televisi dan
kulkas.
e. Dia berusaha menumbuhkan sikap: kritis, kreatif, dan
terbuka anak didiknya.
10. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap sebagai kata baku
a. Berjoang
b. Menyuci
c. Mengetrapkan
d. Menerapkan
e. Terakhir
11. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap sebagai kata yang digunakan secara khusus
a. Dapat
b. Mampu

Hal | 178

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. Becus
d. Cakap
e. Bisa
12. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap sebagai istilah
a. Zat
b. Asam
c. Zat asam
d. Air
e. Asam garam
13. Lingkarilah salah satu ungkapan pada a, b, c, d, dan e yang
Anda anggap sebagai idiom
a. Laut biru
b. Kuda hitam
c. Salah urus
d. Cantik jelita
e. Ruang kerja
14. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap tidak termasuk hiponim
a. Kucing
b. Kambing
c. Hewan
d. Anjing
e. Kelinci
15. Lingkarilah salah satu kalimat yang menggunakan kata
berimbuhan bergaris bawah pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap betul
a. Dia memperingati anaknya untuk menghindari minuman
alkohol
b. Ayahku menyintai musik klasik
c. Tim itu sudah kumpulkan data mengenai kecurangan dalam

Hal | 179

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


pemilihan umum
d. Apakah sudah kamu peringkatkan mereka untuk tidak
merokok di ruang sidang?
e. Siapa yang berani katakan bahwa dia itu koruptor ?
16. Lingkarilah salah satu kalimat yang menggunakan kata
berimbuhan bergaris bawah pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap betul
a. Dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Terjemahkan itu dilakukan dengan hati-hati
b. Mereka harus berlatih bermain bola. Latihan itu dilakukan
dua kali seminggu
c. MPR menyusun garis besar haluan negara, dan susunnya
harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
d. Kita dapat mengamati butir darah merah dengan jelas jika
amatan itu dilakukan dengan mikroskop
e. Penyair itu melukiskan tanah kelahirannya, tetapi lukisan
itu kurang mengesankan
17. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap tidak menggunakan kata mubazir
a. Hasil pekerjaannya sangat baik sekali
b. Pertemuan itu membahas mengenai agenda reformasi
kehidupan berbangsa dan bernegara
c. Mengapa kita terus menerus berdekat mengenai politik ?
d. Banyak para guru yang mengungsi dari Timor Timur karena
tidak tahan menghadapi intimidasi
e. Perbuatan daripada para pemain sepak bola itu
mencemarkan nama baik bangsa.
18. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap betul sebagai hasil penggabungan dua kalimat berikut:
Dia mabuk.. Dia banyak minum alkohol
a. Dia mabuk jika dia banyak minuman alkohol

Hal | 180

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Dia mabuk dan dia banyak minum alkohol
c. Dia mabuk karena banyak minum alkohol
d. Dia mabuk ketika banyak minum alkohol
e. Dia mabuk kalau dia banyak minum alkohol
19. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap menggunakan kata atau struktur kalimat dengan betul
a. Kecuali harus menjalani hukuman, dia juga harus
membayar biaya perkara
b. Dalam pelaksanaan pemilihan umum harus jujur dan adil
c. Setiap perjuangan merebut kemerdekaan diperlukan
pengorbanan
d. Dia bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya
e. untuk membangun gedung perkantoran itu memerlukan
dan yang tidak sedikit
20. Lingkarilah salah satu kata pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap tepat untuk melengkapi kalimat berikut:
Kita harus kritik dengan lapang dada
a. Menjawab
b. Menanggapi
c. Menerima
d. Mengomentari
e. Menanggap
21. Lingkarilah salah satu kalimat pada a, b, c, d, dan e yang Anda
anggap efektif digunakan dalam berbahasa
a. Bagaimana perasaan Anda ketika dilantik sebagai
presiden? tanya seorang pengawalnya
b. Siapa pun yang memalsukan uang, ia harus dihukum
c. Dia berpendapat bahwa jika kesejahteraan pegawai negeri
tidak ditingkatkan, kolusi dan korupsi akan terus merajalela
d. Menurut pendapatnya, kolusi dan korupsi akan terus
merajalela jika kesejahteraan pegawai negeri tidak

Hal | 181

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


ditingkatkan
e. Dia lebih pandai menulis berita daripada sajak
22. Lingkarilah salah satu kalimat atau rangkaian kalimatpada a, b,
c, d, dan e yang Anda anggap mengungkapkan penalaran yang
tepat
a. Karena banyak remaja cepat menikah, pernikahan mereka
sering berakhir dengan perceraian karena mereka belum
matang untuk berkeluarga
b. Banyak remaja cepat menikah dan pernikahan mereka
sering berakhir dengan perceraian karena mereka belum
matang untuk berkeluarga
c. Banyak remaja cepat menikah dan pernikahan mereka
sering berakhir dengan perceraian karena mereka belum
matang untuk berkeluarga
d. Banyak remaja cepat menikah. Karena itu, pernikahan
mereka sering berakhir dengan perceraian. Mereka belum
matang untuk berkeluarga
e. Karena banyak remaja belum matang untuk berkeluarga,
mereka cepat menikah dan pernikahan mereka sering
berakhir dengan perceraian
23. Lingkarilah salah satu peribahasa pada a, b, c, d, dan e yang
Anda anggap lazim dikatakan mengenai seseorang yang
kurang bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya
a. Menepuk air dulang, terpercik muka sendiri
b. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga
c. Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan
dilepaskan
d. Besar pasak daripada tiang
e. Bintang di langit boleh dibilang, orang di muka tak sadar.

Hal | 182

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


24. Bacalah cuplikan cerita pendek berikut, kemudian lingkarilah
salah satu tafsirannya pada a, b, c, d, dan e yang Anda anggap
tepat.
Hal | 183

Di dalam SD Jalan Harapan suasana sudah ramai. Di depan berdiri


sebuah panggung

pertunjukkan, di

sampingnya berderet-deret

stand-stand, rupanya ada semacam bazat berlangsung. Kemudian


ada barisan kanak-kanak berbaju putih-putih, berkaus kaki putih,
dan bersepatu hitam. Nampak orang-orang tua murid, guru-guru,
teman-teman, dan pejabatpejabat pemerintahan dengan nyonya
mereka. Regu suling memainkan lagu Tek kotek-kotek. Rego koor
kanak-kanak itu pun menyanyikan:
Rong Garong Garong Garong
Bapak saya jadi garong
Paman saya juga jadi garong
Semuanya jadi garong
Hei !
Rong Garong Garong Garong
Pengantar acara memutuskan lagu itu dan berkata di depan
mikrofon bahwa acara akan dimulai, peragaan dan bazar akan
dibuka dengan resmi. Dia meminta hadirin berdiri karena lagu
kebangsaan akan dinyanyikan oleh kanak-kanak SD Jalan Harapan.
Koor itu diiringi dengan regu suling drumband:
Indonesia tanahnya garong
Tanah tmpahnya garong
Disanalah aku menggarong
Jadi garong ibuku..

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


a. Cuplikan itu mengungkapkan peristiwa faktual yang terjadi
dalam suatu panggung pertunjukan pada bazar di SD Jalan
Harapan.
b. Cuplikan itu mengungkapkan nada amanat pengarangnya
secara eksplisit mengenai kezaliman di tanah air
c. Cuplikan itu, dengan memperagakan perbuatan tokoh dan
latar tertentu, mengungkapkan iluasi realitas yang mungkin
terjadi dalam kenyataan hidup sebenarnya mengenai
kezaliman di tanah air
d. Selain tafsiran pada c, cuplikan itu juga menyiratkan nada
mencemooh dan anti kezaliman yang mungkin dilakukan
oleh siapa pun
e. Selain tafsiran pada c, juga tafsiran pada b
25. Bacalah sajak berikut, kemudian lingkarilah salah satu tafsiran
pada a, b, c, d, dan e yang Anda anggap tepat.
NANTI, NANTIKANLAH!
Rumput kering kemuning
Terhampar luas
Gemetar tampak hawa panas
atas padang sunyi
Ah, rumput, akarmu jangan turut mengering;
Jangan mati kaku di tanah terbaring
Nanti, nantikanlah!
dengan sabar
Sampai hujan turun membasahi bumi
(Walujati)
a. Sajak itu melukiskan secara faktual rumput kering
kekuning-kuningan yang tehampar luas di padang sunyi

Hal | 184

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


ketika terik matahari
b. Sajak itu mengungkapkan harapan agar akar rumput itu
tidak ikut mengering dan mati
c. Sajak itu mengungkapkan harapan agar rumput itu tetap
hidup sampai hujan turun
d. Sajak itu melambangkan keyakinan bahwa kezaliman tidak
dapat memusnahkan rakyat apabila daya hidup, tekad dan
semangat rakyat tepat kuat berkat rahmat Tuhan

Hal | 185

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


Tes Pancasila
26. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti .
a. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan
dimana saja.
b. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama
kepada Tuhan
c. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama
dan berdekatan
d. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap
saat, bila dikehendaki
e. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta
pemerintah
27. Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah
dengan cara .
a. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan
agama
b. Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain
c. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain
d. Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah
e. Mengatur tata cara beribadah secara bersama.
28. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan
cara .
a. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor
barang luar negeri
b. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan
melakukan proteksi
c. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu
membelinya

Hal | 186

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


d. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu
membelinya.
e. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil
29. Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering
diadakan pawai dan perlombaan untuk memerisahkannya.
Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah
dengan .
a. Memasang bendera
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
c. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
d. Menyumbang untuk kegiatan
e. Menonton perlombaan
30. Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada
bawahannya dengan bijaksana yaitu .
a. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan
b. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat
kemanusiaannya
c. Memilih dengan teliti pekerjaan yang akan pantas diberikan
d. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil
kerja bawahan
e. Menasehati setiap hari agar pekerjaan berhasil dengan baik.
31. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam
kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi
pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan
cara seperti di bawah ini, kecuali .
a. Partisipasi
b. Berdoa
c. Sumbangan
d. Gotong royong

Hal | 187

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. Kerja bakti
32. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi
oleh semangat kekeluargaan adalah dengan .
a. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa
b. Melaksanakan hasil putusan bersama
c. Mempertahankan pendapat golongan yang sepaham
d. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat
e. Menghormati pendapat yang disampaikan
33. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama
diartikan sebagai .
a. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan
b. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang
dianut serta berpindah-pindah.
c. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan
dimana saja.
d. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk
aliran baru keagamaan
e. Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu
agama resmi
34. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara .
a. Selalu melindungi kesalahan orang lain
b. Bekerja siang dan malam agar berbahagia
c. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik
d. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik

Hal | 188

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai
35. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan
masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian,
dan keseimbangan yang berarti
a. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan
kepentingan pribadi dan golongan.
b. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan
kepentingan pribadi sebagai yang pertama.
c. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum
dan pribadi
d. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
dan golongan
e. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan
kepentingan pribadi dan golongan
36. Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan
keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat .
a. Pengusaha semakin kaya dan korup
b. Meluaskan ozon di seluruh dunia
c. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan
d. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
e. Bencana alam yang tak terkendali
37. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; negara Indonesia ialah
negara kesatuan yang berbentuk .
a. Republik
b. Presidensial
c. Parlementer
d. Demokrasi
e. Monarki

Hal | 189

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


38. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat,
dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga
kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat
sepenuhnya dilakukan oleh .
a. DPR dan MPR
b. DPA dan BPK
c. Presiden
d. DPR
e. MPR
39. Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya
persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik
sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah
keadaan .
a. Ekonomi nasional
b. Flora fauna
c. Politik demokrasi
d. Sosial budaya
e. Penduduk keterampilan
40. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti dewasa ini.
Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah .
a. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan
latar belakangnya.
b. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
c. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan
keinginannya.
d. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara
manusiawi
e. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan

Hal | 190

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


41. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila, harus dilaksanakan
sikap dan tingkah laku yang menggambarkan .
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada yang lain
d. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya
e. Berani membela kebenaran dan keadilan
42. Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang
yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan
sanggup mempertanggung-jawabkannya. Pola kepemimpinan
ini adalah .
a. Ing ngarsa sung tulada
b. Ing madya mangun karsa
c. Tut wuri handayani
d. Idealis dan karismatik
e. Demokratis dan populis
43. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara
periodik lima tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD
1945 :
a. Bab III Pasal 4 ayat (1)
b. Bab IV Pasal 16 ayat (2)
c. Bab I Pasal 1 ayat (2)
d. Bab IV Pasal 18
e. Bab II Pasal 2 ayat (2)
44. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai
dengan pasal 37, dengan persyaratan .
a. Dihadiri oleh jumlah anggota MPR dan semua anggota
setuju

Hal | 191

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Disetujui oleh jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3
jumlah anggota MPR.
c. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh
yang hadir.
d. Dihadiri dan disetujui oleh jumlah anggota MPR lebih
satu (1/2 + 1) jumlah anggota MPR.
e. Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3
dari jumlah anggota MPR yang hadir.
45. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara
yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia
adalah .
a. Suara terbanyak
b. Bergantung pada pimpinan
c. Aklamasi pada kuorum
d. Perwakilan dan utusan
e. Musyawarah dan mufakat
46. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era
perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara
penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya
bangsa yang bersumber pada norma
a. Hukum
b. Susila
c. Kesopanan
d. Filsafat
e. Adat istiadat
47. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong
kemajuan teknologi dewasa ini adalah .
a. Pro aktif

Hal | 192

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Eksklusivisme
c. Kuriositas
d. Adaptif
e. Profesionalisme
48. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan
suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda
melambangkan .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
49. Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah
masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu .
a. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal
b. Pakaian, rumah tinggal dan makan
c. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan
d. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun
e. Kebun, makan dan kendaraan.

50. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan


sosial adalah demokrasi ekonomi seperti tercantum di dalam
UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini kecuali .
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan.

Hal | 193

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. Negara beserta aparatur ekonomi negara bresifat dominan
dan etatisme.
c. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara.
d. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga
perwakilan rakyat.
e. Perekonomian daerah dan pusat dikembangkan secara
serasi dan seimbang.

Hal | 194

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


SEJARAH INDONESIA
1. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa
Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Islam yaitu .
a. Pelestarian kesenian
b. Perkembangan kebudayaan
c. Penggunaan bahasa Melayu
d. Mempertebal rasa kesukuan
e. Mempercepat proses integrasi
2. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan
perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah .
a. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia.
b. Budaya salah satu daerah musnah
c. Saling mengenal suku-suku bangsa.
d. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah
e. Perkawinan antar suku dan antar daerah
3. Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca di nusantara
mendapat dukungan dari para .
a. Pedagang dan penyebar agama
b. Pedagang dan nelayan
c. Petani dan nelayan
d. Petani dan pedagang
e. Buruh dan majikan
4. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir
abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di
bawah ini, kecuali .
a. Industri gula
b. Industri kelapa sawit
c. Industri teh
d. Industri kopi
e. Industri tembakau

Hal | 195

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


5. Organisasi yang keanggotannya terbuka bagi nonpribumi ialah
.
a. Indische Partij
b. Sarekat Islam
c. Budi Utomo
d. PSII
e. PNI
6. Salah seorang yang tidak termasuk tokoh Perhimpunan
Indonesia adalah
a. Moh. Hatta
b. Sutomo
c. Gunawan
d. Sutardjo Kartohadikusumo
e. Ali Sastroamidjojo
7. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi karena
faktor dari luar dan dalam negeri. Penyebab dari dalam negeri
adalah sebagai akibat, kecuali .
a. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan
b. Kesadaran bangsa Indonesia akan harga dirinya sebagai
bangsa yang ingin hidup bebas merdeka seperti bangsa
yang lain
c. Sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
d. Timbul kaum cerdik pandai akibat politik etis
e. Pengaruh pergerakan kebangsaan Filipina
8. Partai Nasional Indonesia memiliki strategi perjuangan yang
bercirikan .
a. Anti imperalisme
b. Anti radikalisme
c. Anti kapitalisme
d. Nonkoperasi
e. Mendasarkan kekuatannya pada kaum marhaen.

Hal | 196

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


9. Seorang tokoh pergerakan nasional yang semula merupakan
tokoh lokal tetapi kemudian menjadi tokoh nasional pertama
adalah .
a. Dr. Wahidin Soedirohoesodo
b. Dr. Soetomo
c. Ir. Soekarno
d. Drs. Moh. Hatta
e. Sutan Syahrir
10. Rapat di Ikada pada bulan September 1945 akhrinya
dibubarkan oleh Soekarno Hatta karena .
a. Tidak mendapat izin Jepang
b. Tentara Sekutu sudah datang
c. Indonesia belum memiliki tentara sebagai penjaga
keamanan
d. Indonesia tidak menghendaki kemarahan Jepang dan
Sekutu
e. Menjaga jangan sampai terjadi bentrokan fisik Indonesia
Jepang
11. Selama MPR dan DPR belum terbentuk, pada tanggal 16
Oktober 1945 KNIP mengusulkan kepada Presiden Soekarno
agar diberi hak .
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Prerogatif
e. Mandat
12. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah .
a. W. R. Sudirman

Hal | 197

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


b. W. R. Sukirman
c. W. R. Surachman
d. W. R. Sukarni
e. W. R. Supratman
13. Dalam menyelesaikan persengketaan antara Indonesia
Belanda, pihak Belanda terpaksa harus meminta saran Inggris
untuk ke meja perundingan karena .
a. Belanda sangat tergantung pada Inggris
b. Belanda dipaksa oleh Inggris untuk berunding dengan
Indonesia.
c. Belanda menganggap bahwa dengan perundingan lebih
efektif dari pada peperangan
d. Pihak internasional menganjurkan agar Belanda tidak
menggunakan kekerasan.
e. Belanda mau berunding dengan pihak Indonesia kalau
tempat perundingan di negeri Belanda.
14. Pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk
Indonesia diadakan perundingan R. I Belanda bertempat di
Hotel Des Lades, Jakarta di bawah pimpinan .
a. Van Royen
b. Van Der Velde
c. Merle Cochran
d. Sir Achibald Clark Keer
e. Walter Foote
15. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah disusun delegasi Republik
Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar yang
diketuai oleh .
a. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
b. Sultan Hamid

Hal | 198

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


c. Moh. Roem
d. Drs. Moh. Hatta
e. T. B. Simatupang
Hal | 199

16. Tooh yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan


adalah .
a. Soumokil
b. Andi Azis
c. Westerling
d. Kahar Muzakar
e. Worang
17. Sebelum berlangsung Konferensi Asia Afrika I pada tahun 1954
telah diadakan Konferensi Kolombo yang bertujuan untuk .
a. Membahas masalah Vietnam, menghadapi Konferensi New
Delhi, mengadakan KAA.
b. Membahas masalah Kamboja, menghadapi Konferensi
Jenewa, mengadakan KAA
c. Membahas masalah Singapura, menghadapi Konferensi
Jenewa, mengadakan KAA
d. Akan mengadakan KAA, membahas Konferensi Bogor,
membicarakan masalah Vietnam.
e. Membahas masalah Vietnam, menghadapi Konferensi
Jenewa akan menyelenggarakan KAA.
18. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 lahir karena .
a. Dimulainya gerakan Manipol USDEK
b. Gagalnya konstituante membuat UUD baru
c. Dihapuskannya dasar negara Pancasila
d. Diselamatkannya dasar negara Pancasila
e. Dihapuskannya seluruh ketentuan tentang terbentuknya

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


negara RIS
19. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno
mengucapkan Tri Komando Rakyat (Trikora) dari kota .
a. Jakarta
b. Yogyakarta
c. Semarang
d. Surabaya
e. Surakarta
20. Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya di negaranegara
lain melalui .
a. Perang dingin
b. Penciptaan sputnik
c. Politik air hangat
d. Pakta warsawa
e. Kerjasama dalam ideologi komunis
21. Dalam KTT VI yang diselenggarakan di Havana, Kuba dari
tanggal 3 sampai 7 September 1979, Indonesia yang diwakili
oleh Wapres Adam Malik mengusulkan prinsip 5D untuk
membantu perdamaian. Prinsip 5D yang harus dimiliki Gerakan
Non Blok seperti di bawah ini, kecuali .
a. Democracy
b. Dehidration
c. Development
d. Detente
e. Decolonization
22. Pada tanggal 3 Agustus 1995 Vietnam dinyatakan sebagai
anggota ASEAN. ASEAN mengharapkan Vietnam dapat

Hal | 200

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis
menjadi ekonomi .
a. Industri
b. Pasar
c. Kapitalis
d. Liberalis
e. Terpimpin
23. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak adanya .
a. UU Agraris oleh pemerintah Belanda tahun 1870
b. Ditemukannya padi varietas unggul tahan wereng
c. Setelah Indonesia masuk ASEAN mengenal IR I
d. Setelah Indonesia memiliki pupuk buatan UREA
e. Setelah Indonesia mengenal obat pembasmi hama pestisida
24. Pembangunan SKSD Palapa dimaksudkan dalam rangka .
a. Percepatan pencerdasan kehidupan bangsa.
b. Meningkatkan sarana telekomunikasi
c. Memudahkan warga untuk saling berhubungan
d. Membuat jaringan hubungan cepat antar warga bangsa
Indonesia.
e. Agar semua rakyat Indonesia mempunyai kebanggaan
terhadap kemajuan Iptek.
25.Pembangunan yang ramah lingkungan merupakan bagian dari
upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini harus tercermin
dari kinerja .
a. Seluruh sektor pembangunan
b. Pembangunan industri
c. Pembangunan pertanian
d. Pembangunan transportasi

Hal | 201

Latihan & Prediksi Soal CPNS 2014


e. Pembangunan telekomunikasi

Hal | 202

Anda mungkin juga menyukai