Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018

SEKOLAH KEBANGSAAN [NAMA SEKOLAH]


MISI
VISI

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALIITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

NILAI

: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT

ANJAKAN PPPM

: 1

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN, STRATEGI


MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

SASARAN

TO
V
KRA 1:
PENCAPAIAN
PRESTASI
AKADEMIK YANG
TINGGI OLEH
SEMUA MURID

PENARAFAN
SEKOLAH
BERDASARKAN
SKPM

BAND SEKOLAH

PKSR

% MURID LULUS
-TAHUN 1
-TAHUN 2
-TAHUN 3
-TAHUN 4
-TAHUN 5

ASPIRASI
SISTEM :
KUALITI
ASPIRASI MURID :
KEMAHIRAN
BERFIKIR

UPSR

% MURID LULUS
PEMAHAMAN
BIL. MURID
MEMPEROLEH A
PENULISAN

80
%
100
70
%

20
16

INISIATIF/STRATEGI

20
17

PEGAWAI
BERTANGGUNGJA
WAB

20
18

92
%

93
%

94
%

220

225

230

90
%

92
%

94
%

1. MENINGKATKAN
KEYAKINAN
BELAJAR
MURID.
-KEM MOTIVASI
-BENGKEL
MENJAWAB
2. MENINGKATKAN
MOTIVASI
BELAJAR
MURID.
3. MENYEDIAKAN
INTENSIF DAN
GALAKAN
KEPADA
PENGLIBATAN
MURID.
GURU :

PK AKADEMIK
PK KOKURIKULUM

PK AKADEMIK

PK AKADEMIK

50

KEPIMPINAN :
100

120

150

PELAN TAKTIKAL

ANJAKAN PPPM

:1

ASPIRASI SISTEM

:KUALITI

ASPIRASI MURID

:KEMAHIRAN BERFIKIR

INISIATIF/STRATEGI

BIL
1

PROGRAM, PROJEK DAN


TINDAKAN
KEM MOTIVASI TAHUN 6

BENGKEL MENJAWAB
SOALAN KSSR
- TAHUN 4
- TAHUN 5
- TAHUN 6

MINGGU BAHASA MELAYU

S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID


S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID
TANGGUNG
TEMPOH/HA
KOS/
OUTPUT
KPI
JAWAB
RI
SUMBER
GURU B&K
3 KALI
PCG B&K
PENINGKATAN
SKOR TAHAP
KEYAKINAN
KEYAKINAN
MURID DALAM
MURID
PEMBELAJARAN
DARIPADA 3.5
KEPADA 4.0
SEMUA
PCG
PERTAMBAHAN
% MURID
GURU
PANITIA
PERATUS MURID LULUS
BAHASA
BULAN 4
MENGUASAI
MELAYU
BULAN 4
KEMAHIRAN
BULAN 3
MENJAWAB
SEMUA
1 MINGGU
PCG
PERTAMBAHAN
%PENGLIBATA
GURU
PANITIA
MURID
N MURID
BAHASA
MELIBATKAN
MELAYU
DIRI DALAM
AKTIVITI

SASARAN
SEMUA
MURID
TAHUN 6

SEMUA
MURID

SEMUA
MURID

PELAN
KONTIGENSI

SARAPAN PAGI BAHASA


MELAYU

SEMUA
GURU
BAHASA
MELAYU

SEPANJANG
TAHUN

PCG
PANITIA

BAHASA
MELAYU
PERTAMBAHAN
MURID
MELIBATKAN
DIRI DALAM
AKTIVITI
BAHASA
MELAYU

%PENGLIBATA
N MURID

SEMUA
MURID

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: KEM MOTIVASI TAHUN 6

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : KEYAKINAN MURID TAHUN 6 UNTUK MENGHADAPI PEPERIKSAAN UPSR MENINGKAT
DARI 10% KEPADA 100% SELEPAS PROGRAM.
TANGGUNGJAWAB

: GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

TEMPOH/HARI

: 3 HARI
-

TEMPAT

: SK [NAMA SEKOLAH]

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 6

KOS/ANGGARAN
PERBELANJAAN

: RM2000

SUMBER

: PCG BIMBINGAN DAN KAUNSELING

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM

PENASIHAT
PENGERUSI

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM

: MURID-MURID AKAN DIBERI MOTIVASI BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN MASA


YANG BETUL, TEKNIK BELAJAR BERKESAN, TEKNIK MENGHADAPI PEPERIKSAAN, ADAB
DAN DOA BELAJAR DAN PELBAGAI LAGI YANG DISAMPAIKAN OLEH MOTIVATOR
JEMPUTAN.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: BENGKEL MENJAWAB SOALAN KSSR BAGI TAHUN 4, 5 DAN 6

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK: PERTAMBAHAN PERATUS MURID MENGUASAI KEMAHIRAN MENJAWAB

DARIPADA 60% KEPADA 95%.


TANGGUNGJAWAB

: SEMUA GURU BAHASA MELAYU

TEMPOH/HARI

: 1 KALI BAGI SETIAP ALIRAN

TEMPAT

: BILIK MESYUARAT SK [NAMA SEKOLAH]

SASARAN

: SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

KOS/ANGGARAN
PERBELANJAAN

: RM300

SUMBER

: PCG PANITIA BAHASA MELAYU

JAWATANKUASA

: GURU BESAR

PENASIHAT

PENOLONG KANAN HEM

PENGERUSI

GURU BAHASA MELAYU

PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM
: MURID-MURID AKAN DIPERKENALKAN DENGAN SETIAP TAJUK BERDASARKAN DSKP BAHASA
MELAYU YANG DIBEKALKAN OLEH KPM. MURID-MURID DIPERKENALKAN CONTOH-CONTOH SOALAN KERTAS PEMAHAMAN DAN
PENULISAN SERTA TEKNIK-TEKNIK MENJAWAB BERKESAN UNTUK LULUS BAHASA MELAYU.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: MINGGU BAHASA MELAYU

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : MENINGKATKAN MINAT DAN KECINTAAN MURID PADA SUBJEK BAHASA MELAYU
DARI 10% KEPADA 90% SELEPAS PROGRAM. MURID-MURID LEBIH MENCINTAI
BAHASA MELAYU DAN MENGANGGAP BAHASA MELAYU ADALAH SENANG.
TANGGUNGJAWAB

: GURU BAHASA MELAYU

TEMPOH/HARI

: 1 MINGGU

TEMPAT

: SK [NAMA SEKOLAH]

SASARAN

: SEMUA MURID SK [NAMA SEKOLAH]

KOS/ANGGARAN
PERBELANJAAN

: RM800

SUMBER

: PCG PANITIA BAHASA MELAYU

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM

PENASIHAT
PENGERUSI

GURU BAHASA MELAYU

PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM
: PELBAGAI AKTIVITI AKAN DIJALANKAN DALAM MINGGU BAHASA MELAYU BAGI MENARIK MINAT
MURID PADA SUBJEK INI SEPERTI KUIZ TATABAHASA, TEKA SILANGKATA, KUIZ SIMPULAN BAHASA,PERTANDINGAN BERCERITA,
PERTANDINGAN SAJAK, PIDATO. HADIAH MENARIK DISEDIAKAN PADA PEMENANG.

PELAN OPERASI
MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI

: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID


: S1 MENINGKATKAN KEYAKINAN BELAJAR MURID
S2 MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MURID
S3 MENYEDIAKAN INSENTIF DAN PENGIKTIRAFAN KEPADA KEJAYAAN MURID

NAMA PROGRAM/PROJEK

: SARAPAN MINDA BAHASA MELAYU

OBJEKTIF PROGRAM/PROJEK : MENINGKATKAN MINAT DAN KECINTAAN MURID PADA SUBJEK BAHASA MELAYU
DARI 10% KEPADA 100% SELEPAS PROGRAM. MURID-MURID LEBIH MENCINTAI
BAHASA MELAYU DAN MENGANGGAP BAHASA MELAYU ADALAH SENANG.
TANGGUNGJAWAB

: GURU BAHASA MELAYU

TEMPOH/HARI

: SEPANJANG TAHUN

TEMPAT

: SK [NAMA SEKOLAH]

SASARAN

: SEMUA MURID SK [NAMA SEKOLAH]

KOS/ANGGARAN
PERBELANJAAN

: RM300

SUMBER

: PCG PANITIA BAHASA MELAYU

JAWATANKUASA

: GURU BESAR
PENOLONG KANAN HEM
GURU BAHASA MELAYU

PENASIHAT
PENGERUSI
PENYELARAS/SU

RINGKASAN PROGRAM
: AKTIVITI AKAN DIJALANKAN PADA SETIAP PAGI RABU SELAMA 15 MINIT BERMULA JAM 7.00 PAGI
HINGGA 7.15 PAGI. GURU AKAN MEMBERIKAN SEDIKIT PENERANGAN DARIPADA TAJUK YANG DIPILIH DAN SETERUSNYA
MEMBERIKAN 5 HINGGA 10 SOALAN PADA MURID. SETIAP MURID YANG MENJAWAB BETUL DIBERIKAN HADIAH SAGUHATI.