Anda di halaman 1dari 26

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN [NAMA SEKOLAH]


PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM
MISI
VISI
NILAI
INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKANPOTENSIINDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI,
:9

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

SASARAN
MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI
UTAMA (KPI)

T
TO
V

KRA 1 :
Pencapaianpresta
siakademik yang
tinggiolehsemua
murid
ASPIRASI
SISTEM :
Kualiti
ASPIRASI
MURID :

PenarafanSekolah
Berdasarkan SKPM
1C
PentaksiranSekola
h (PS) Tahun 6

%
MuridMenguasaibacaan
al-Quran

2
20
16

1. Meningkatkankeyakina

Semua guru PI

20
17

20
18

80
%

85
%

90
%

95
%

82.
5%

87
%

92
%

97
%

% MuridMenguasaiJawi
%
MuridMemperolehiPenca
paianSekurangkurangnya D (Tahap
Minimum)
SemuaMatapelajaran

INISIATIF / STRATEGI

PEGAW
AI
BERTANGGUN
GJAWAB

nbelajarmurid.
2. Meningkatkanmotivasi
belajarmurid

GURU:

KemahiranBerfiki
r

% MuridMenguasai PAFA
KEPIMPINAN:

3D Ujian PAFA
85
%

90
%

95
%

10
0%

PELAN TAKTIKAL
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM
ANJAKAN PPPM
ASPIRASI
SISTEM
ASPIRASI
MURID

:9
: Kualiti
: KemahiranBerfikir

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program, Projek dan


Tindakan
1 Celik alQuran

S1
S2
S8

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.
Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Semua Guru
PI

Jan Okt

Tiada

Pertambahan %
murid menguasai
bacaan al-Quran

% murid
membaca alQuran

Semua murid Islam

Majlis Tilawah al-Quran


Peringkat Sekolah

Semua Guru
PI

Jan

RM 1500.00

Persediaan dalam
memilih wakil
sekolah ke
peringkat zon

Skor keyakinan
murid

Semua murid Islam

Minggu Pendidikan Islam

Semua Guru
PI

April

RM 2800.00

Pertambahan
murid menyertai
pertandingan

% murid
menerima hadiah

Semua murid Islam

Bengkel bacaan dan


Penulisan Jawi

Semua Guru
PI

Jan Okt

Peningkatan %
murid menguasai
asas bacaan dan
tulisan jawi

% murid
menerima hadiah

Semua murid Islam

Ops PAFA

Semua Guru
PI

Jan Okt

Peningkatan
penguasaan
bacaan-bacaan
dalam solat dan
tatacara bersuci

% murid lulus
PAFA

Semua murid Islam

Khemah Ibadah

Semua Guru
PI

Mei

Penguasaan yang
betul dalam
menunaikan ibadah
solat

% murid bersolat

Murid-murid terpilih
sahaja

Meraikan Hari-hari
Kebesaran dalam Islam

Semua Guru

Jan - Okt

Peningkatan
penghayatan

% mengamalkan
sunnah nabi

Semua murid

Pelan
Kontingensi

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program, Projek dan


Tindakan

S1
S2
S8

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.
Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

Output / Outcome
terhadap sifat-sifat
Rasulullah

KPI

Sasaran

Pelan
Kontingensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

:S1
S2

Nama Program / Projek

: Celik al-Quran

Objektif Program / Projek

: Meningkatkan mutu bacaan al-Quran

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun

Tempat

: Mengikut tempat yang ditentukan

Sasaran

: Murid yang target khatam dan murid yang lemah bacaan

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Penyelaras Khatam al-Quran
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Ringkasan Program

: Murid-murid dikehendaki berjumpa dengan guru Pendidikan Islam masing-masing diluar waktu P & P untuk
memperbetulkan bacaan atau mengkhatamkan bacaan mengikut masa dan waktu yang ditetapkan oleh guru
terbabit.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM CELIK AL-QURAN

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Murid target
khatam dan
lemah Quran

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Minggu Pendidikan Islam

Objektif Program / Projek

:1. Menimbulkan minat murid terhadap matapelajaran Pendidikan Islam


2. Menggalakkan murid mencintai ilmu agama

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Januari

Tempat

: Dewan terbuka SKBSA

Sasaran

: Semua murid Islam

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: RM 1500.00

Sumber

: Sekolah

Jawatankuasa

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ketua Panitia
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Guru 4
Ringkasan Program

: Murid-murid digalakkan untuk menyertai pertandingan dengan tujuan pihak sekolah dapat mencari dan
mendapatkan wakil yang terbaik untuk mewakili sekolah ke pertandingan peringkat zon dan diharapkan supaya
pencapaian murid lebih memberangsangkan untuk terpilih ke peringkat yang lebih jauh lagi.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT SEKOLAH

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Semua murid
Islam

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Sekolah

Objektif Program / Projek

:1. Mencungkil bakat murid dalam bidang bercerita, hafazan, tilawah, penulisan khat, berzanji dan azan
2. Memilih wakil sekolah menyertai pertandingan pada peringkat zon

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: April

Tempat

: Dewan terbuka SKBSA

Sasaran

: Semua murid Islam

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: RM 2800.00

Sumber

: Sekolah

Jawatankuasa

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ketua Panitia
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Guru 4
Ringkasan Program

: Murid-murid digalakkan untuk menyertai pertandingan dengan mewar-warkan kepada mereka lebih awal
sebagai satu promosi.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM MINGGU PENDIDIKAN ISLAM

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Semua murid
Islam

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Bengkel Bacaan dan Penulisan Jawi

Objektif Program / Projek

: Semua murid sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas bacaan

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun

Tempat

:-

Sasaran

: Semua murid Islam yang tidak menguasai bacaan jawi

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Penyelaras Jawi
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Ringkasan Program

: Murid-murid ini akan dikenalpasti oleh guru matapelajaran Pendidikan Islam serta diberikan modul khas kepada
mereka dan akan dipantau terutamanya semasa P & P jawi didalam kelas secara berkumpulan. Seterusnya
murid-murid ini akan mengikuti bengkel untuk membantu mereka menguasai asas bacaan dalam jawi.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM BENGKEL BACAAN DAN PENULISAN JAWI

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Semua yang
tidak
menguasai
bacaan jawi

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Ops PAFA

Objektif Program / Projek

: Semua murid sekurang-kurangnya menguasai bacaan dalam solat dan tatacara bersuci

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun

Tempat

:-

Sasaran

: Semua murid Islam

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ketua Panitia
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Ringkasan Program

: Guru Pendidikan Islam akan mengambil masa 10 minit sebelum atau selepas p & p untuk mendengar dan
memperbetulkan perkara berkaitan PAFA terutamanya bacaan dalam solat dan tatacara bersuci.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM OPS PAFA

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Semua murid
Islam

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Khemah Ibadah

Objektif Program / Projek

: 1. Membimbing murid menyemai sikap insan soleh-solehah, beradab, berbudi pekerti , penyayang dan
beriman.

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

2. Membantu murid mengukuhkan lagi ilmu dalam urusan menunaikan solat, bacaan Al-quran dan
menyucikan diri.
Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Mei

Tempat

: SKBSA

Sasaran

: Murid terpilih

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: RM 1000.00

Sumber

: Kewangan Sekolah

Jawatankuasa

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penasihat
Pengerusi

Ketua Panitia
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Penyelaras/SU

Ringkasan Program

: Murid-murid yang dipilih adalah lebih kurang 100 orang murid sahaja dari kalangan tahun 6. Murid-murid ini
adalah murid-murid yang didapati nakal serta kurang menghormati guru-guru di sekolah. Mereka akan dibimbing
untuk melaksanakan solat dengan betul serta akan diberi pendedahan untuk melaksanakan ibadah lain.
Semoga dengan terlaksananya ibadah itu nanti akan dapat sedikit sebanyak merubah diri mereka ke arah
kebaikan.

Penilaian

: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM KHEMAH IBADAH

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Ketua Panitia

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Murid Islam
Terpilih sahaja

Status/Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI
PANITIA: PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

: S1
S2

Nama Program / Projek

: Meraikan Hari-hari Kebesaran dalam Islam

Objektif Program / Projek

: Murid dapat menghayati dan mencontohi sifat-sifat Rasulullah

Tanggungjawab

: Semua Guru Pendidikan Islam

Tempoh / Hari

: Sepanjang tahun/ berdasarkan peristiwa tertentu

Tempat

:-

Sasaran

: Semua murid

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

: RM 18,000.00

Sumber

: Sumbangan/ derma/ kewangan Sekolah

Jawatankuasa

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkatkan motivasi belajar murid.

: Guru Besar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ketua Dakwah
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Guru 4
Ringkasan Program

: Hari-hari kebesaran dalam Islam ialah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berlaku ke atas
Junjungan Besar Nabi kita iaitu Nabi Muhammad saw. Peristiwa yang berlaku ini akan diraikan sebagai tanda
untuk kita memperingati bagaimana perjuangan nabi dalam usaha untuk menyebarkan dakwad Islamiah tanpa
rasa gentar dan gerun kepada ugutan atau ancaman yang dilakukan ke atas baginda. Oleh itu, hari-hari
kebesaran seperti Awal Muharam, Maulidur Rasul, Awal Ramadhan, Nuzul Quran, Hari Raya Korban, Isra Mikra
dan beberapa peristiwa lagi diraikan dengan tujuan supaya murid-murid dapat menghayati dan mencontohi sifat
nabi. Semoga murid-murid kita akan memperolehi kekuatan dan semangat yang jitu untuk menjadi murid yang
berwawasan.
: Kekuatan
Kelemahan
Cadangan Penambaikan
Impak

Dokumentasi Bergambar

PROSES KERJA PROGRAM MERAIKAN HARI-HARI KEBESARAN DALAM ISLAM

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab
Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Semua guru PI

Mesyuarat
Ucapan pengerusi
Bentang taklimat kertas kerja
Agihan tugas/jadual
Pelaksanaan program
Menyediakan sumber bahan

Pelaksanaan program

Semua guru PI

Pelaporan dan Penilaian

Penyelaras Dakwah

Pengiktirafan

Semua guru PI

Semua guru PI

KPI

Sasaran
Semua murid

Status/Pelan
Kontigensi