Anda di halaman 1dari 11

KOMUNIKASI BERKESAN

BIMBINGAN &
KAUNSELING
IP SARAWAK

DEFINISI
Satu proses penyampaian
maksud / mesej oleh individu
kepada individu yang lain.
Komunikasi berkesan : maksud
penyampai diterima dan
difahami dengan jelas oleh
penerima.

Konsep Komunikasi

- Perhubungan
- Pemancaran maklumat atau idea daripada pemikiran
seseorang kepada pemikiran orang lain Highet.
- Sesuatu penyampaian atau pertukaran maklumat di
antara 2 individu atau di antara seorang individu
dengan sekumpulan orang.
- Sesuatu interaksi sosial di antara orang melalui
aktiviti pemindahan mesej secara lisan atau bukan
lisan.

Jenis-jenis Komunikasi

Komunikasi lisan

Proses pemindahan maklumat secara


lisan daripada seorang individu kepada
seorang atau sekumpulan pendengar.

Komunikasi bukan lisan

Penyampaian mesej melalui gerak


isyarat seperti isyarat tangan, gerak
kepala dan ungkapan muka.

PROSES KOMUNIKASI

Dalam proses komunikasi set-set simbol komunikasi selalu


disalurkan secara lisan ( nada, suara, kata ) dan bukan lisan
( mimik muka, gerak isyarat ). Pihak yang menerima mesej
akan memproses atau menginterpretasikan apa yang
disampaikan.

Komunikasi yang berkesan hanya boleh berlaku di dalam


bidang pengalaman yang bertindih.

Sumber

Enkod

Isyarat

Dekod

Sumber

( Penyampai )

( Penerima )

Pengalaman Bertindih

JENIS - JENIS
KEMAHIRAN KOMUNIKASI

KEDUDUKAN

TENTANGAN MATA

TUBUH BADAN

MEMBERI PERHATIAN
DALAM
BERTENANG

KOMUNIKASI BERKESAN

EKSPRESI MUKA

DORONGAN
MINIMA

SOALAN
TERBUKA

Kemahiran Mendengar
Mendengar secara fizikal.
Mendengar dengan perasaan / psikologi.
Teknik Temubual
Pembukaan temubual
Penyusunan temubual
Membantu klien menggambarkan isi hatinya
Giliran bercakap
Pemilihan kata-kata
Menamatkan temubual

Gambaran Perasaan : Empati


Parafrasa
Merumuskan Perasaan
Kesenyapan Semasa Kaunseling
Komunikasi Tanpa Bahasa termasuk
Gerak-Geri Badan
- Bertambah atau berkurangnya tenaga bertutur
- Fonem
- Serak
- Kecepatan / kelambatan tempo perkataan
- Pergerakan badan dan tangan

EMOSI

PRASANGKA

KEBISINGAN

PERCANGGAHAN

HALANGAN
KOMUNIKASI

AMALAN
KUTUK-MENGUTUK

TANGGAPAN
UMUM

TIDAK
PERCAYA

Rumusan
Komunikasi berkesan melibatkan
beberapa perkara : Memberi perhatian
Mendengar aktif
Mengguna bahasa yang sesuai
Memahami gerak geri badan
Memberi tindak balas yang sesuai