Anda di halaman 1dari 8

THE MUGHAL KINGS

Picture slide

ZAHIRUDDIN MUHAMMUD BABUR

HUMAYUN

AKBAR

JEHANGIR

SHAHJEHAN

AURANGZED

BAHADURSHAH