Anda di halaman 1dari 20

PENGENALAN PENJANA

AC ( AU )
Dalam penghasilan elektrik,penjana
elektrikmerupakan satu peranti yang menukartenaga
mekanikalkepadatenaga elektrik, dan biasanya
menggunakan induksi elektromagnetik. Penukaran
terbalik tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal
dilakukan melalui motor elektrik, dan motor dan
generator mempunyai banyak persamaan. Sumber
penggerak utama bagi kuasa mekanikal mungkin
reciprocating atau enjin wap turbin, air yang jatuh
melalui kuasa hidro (turbin atau kincir air, enjin
pembakaran dalam, turbin angin, mesin jana tangan
(hand crank), udara mampat atau sebarang sumber
tenaga mekanikal yang lain.

KAEDAH PENJANAAN AU
1 FASA
Daya d.g.e dalam penjana AC terhasil apabila gelung
pengalir bergerak memotong medan magnet.

KAEDAH PENJANAAN AU
3 FASA
Prinsip penghasilan d.g.e 3 fasa adalah sama dengan prinsip
penghasilan d.g.e 1 fasa. Perbezaan utamanya adalah bilangan
kutub medan dan kedudukkannya di antara satu sama lain
adalah sebanyak 120.

PENGGERAK ATAU
PRIMEOVER PENJANA
Enjin

petrol
Enjin diesel
Turbin angin
Turbin gas
Turbin hidro
Turbin wap nuklear
Turbin wap

VOLTAN TERJANA
DALAM PENJANA
BERGANTUNG KEPADA :
Bilangan

pengalir
Kekuatan fluks magnet
Kelajuan putaran pengalir @ medan magnet

KELAJUAN DAN
FREKUENSI PENJANA
Peralatan elektrik biasanya menggunakan bekalan
kuasa pada ulangan tetap (fixed frequency) 50 Hz.
Keluaran ulangan janakuasa bergantung kepada
ketetapan kelajuan enjin dan jumlah kutub janakuasa.
Untuk menghasilkan bekalan elektrik dengan ulangan 50
Hz biasanya janakuasa beroperasi pada 1500 atau 3000
rpm. Janakuasa yang beroperasi kadar 1500 rpm 4 kutub
ia biasa digunakan pada janakuasa yang besar dan mahal
yang mempunyai kecekapan & jang hayat enjin baik.
Bagi janakuasa yang beroperasi kadar 3000 rpm 2 kutub
adalah kanakuasa jenis kecil dan ringan yang sesuai
untuk jenis yang mudahalih untuk penggunaan beban
kecil. Janakuasa 3000 rpm adalah kategori janakuasa
tunggu sedia.

JENIS-JENIS PENJANA
AU
Penjana

AC medan berputar :

Penjana

AC jenis ini digunakan untuk


menghasilkan voltan elektrik yang tinggi
seperti di stesen janakuasa elektrik.
Terdapat 2 jenis pemutar untuk
menghasilkan medan berputar iaitu pemutar
kutub tertonjol dan pemutar kutub silinder.

Penjana

AC angker
berputar :
-Penjana AC jenis ini mempunyai binaan yang
sama seperti penjana DC kecuali bahagian
penukar tertibnya ditukarkan kepada gelung
gelincir. Penjana ini menggunaan voltan
ujaan DC luar untuk menghasilkan medan
magnet.

GARIS PANDUAN KEBENARAN


MEMASANG JANAKUASA
Penempatan

janakuasa:
-Pemasang janakuasa penting bagi menentukan
janakuasa ditempatkan jauh daripada rumah &
tempat dimana operasi janakuasa boleh
menyebabkan gangguan.
-Pemohon dikehendaki menyediakan satu lukisan
jenis kegunaan tanah sekeliling tapak seperti
disebutkan.
-Lukisan ini hendaklah ditunjukkan dengan terang
lokasi janakuasa ini serta jiran yang ada.

Operasi

janakuasa :
-pemohon hendaklah menyebut masa operasi
janakuasa ini sama ada bagi stanby atau berjalan
terus menerus.
Langkah-langkah mencegah bunyi bising :
-Matlamat ini adalah bagi mengurangkan bunyi bising
ke paras lebih kurang 55 dBA apabila paras bunyi
disukat sempadan rumah janakuasa. Langkah diambil
bagi mencegah pelepasan bunyi bising terhadap:
a. Rumah janakuasa
b. Pintu masuk
c. cooling air inlet & outlet attenuators
d. Penyeyap pertama
e. Penyeyap kedua

Penyeyap:

-Kedua penyeyap hendaklah dipasang didalam rumah


janakuasa. Penyeyap dipasang di luar rumah, maka ia
hendaklah dipasang dalam cerobong batu-bata.
Takat pelepasan ekzos:
-Dalam rekaan dan orientasi ekzos janakuasa ini,
perhatian hendaklah diberi supaya takat pelepasan
ekzos mempunyai tinggi yang cukup dan arah
pelepasannya dijauhkan dari rumah atau bangunan
berhampiran. Takat pelepasan ekzos mempunyai
sekurang-kurangnya 2 meter atas bumbung
berhampiran.

JENIS / SAIZ JANAKUASA


& PAPAN AMF
Pemilihan

asas janakuasa:
a. Jenis janakuasa mudahalih / tetap?
Adalah lebih efisien dengan memasang janakuasa
jenis sistem tetap & berkuasa untuk
rumah/pejabat. Ianya bukan sahaja berkuasa
tetapi memudahkan pengguna apabila berlaku
gangguan bekalan semasa kecemasan.
B. Jenis janakuasa standby or prime?
pertama tentukan kperluan janakuasa, adakah ia
bekalan berterusan/tunggu sedia. Janakuasa
tunggu sedia adalah bekalan simpanan bantu bagi
beka;a elektrik normal apabila gangguan elektrik
berlaku.

Ciri-ciri
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

keperluan janakuasa :
Enjin blok
Air or liquid cooling
Intake air
Mufflers (penyerap bunyi)
Minyak pelinciran (lubrication)
Major brand of engine
Electrical system & circuit breakers

Ciri-ciri
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

keperluan janakuasa :
Enjin blok
Air or liquid cooling
Intake air
Mufflers (penyerap bunyi)
Minyak pelinciran (lubrication)
Major brand of engine
Electrical system & circuit breakers

PENGUJIAN MENENTUSAHKAN
JANAKUASA TUNGGU SEDIA

Ujian
a.
b.
c.
.
a.

b.
c.
d.

penglihatan (visual inspection) :


Pemeriksaan minyak enjin, bahanapi, air
radiotor, keadaan bateri (voltan)
Pemeriksaan bagi operasi lampu penunjuk dan
peralatan (indicating lamps & instruments)
Pemeriksaan pendawaian & sambungannya.
Ujian rintangan penebatan :
Rintangan penebatan gelung stator-setiap
punca fasa dengan punca bumi mestilah lebih 2
Mega ohm denga penguji penebatan Megger
500 Volt.
Rintangan penebatan kabel-setiap punca fasa
dengan fasa & bumi.
Sambungan fasa-setiap kabel fasa adalah betul
disambung denga punca fasa.
Rintangan bumi mestilah kurang dari 1 ohm.

Ujian

tanpa beban (no load test) :


Suis janakuasa kepada manual mode :
a. Mula & hidupkan janakuasa
b. Periksa operasi peralatan perlindungan berikut:
i.
Tekanan minyak rendah- amaran & terpelantik
ii.
Suhu air tinggi-amaran & terpelantik
iii. Kelajuan lebih-terpelantik
iv. Aras bahanapi rendah tahap satu-amaran
v.
Aras bahanapi rendah tahan dua-terpelantik
c. Periksa keluaran janakuasa
vi. Voltan : 415v (R-Y,Y-B,B-R) 240v (R-N,Y-N,B-N)
vii. Arus : tiada arus
viii. Ulngan : 52.5 Hz
ix. Jangka jam hidupan : periksa operasi
d. Hentikan janakuasa

Suis

janakuasa kepada auto mode :


a. Putuskan bekalan TNB dengan buka suis bekalan
TNB (off) ACB
i.
Periksa masa menghidupkan janakuasa: masa
biasa 5 saat
ii.
Periksa masa tukar alih kpd bekalan janakuasa
selepas enjin hidup
iii. Periksa keluara janakuasa :
voltan:415v (R-Y,Y-B,B-R) 240v (R-N,Y-N,B-N)
Arus:tiada arus
Ulangan: 52.5 Hz
iv. Periksa operasi jangka :
Hour run meter
KW meter
KWh meter
Power factor meter

RUJUKAN
Buku

rujukan Aplikasi Elektrik & Elektronik

Buku

nota kertas penerangan low voltage ac

generator.