Anda di halaman 1dari 15

Bengkel Terapi Muzik

Nama Ahli Kumpulan:


Chong Koon Kean
Lau Ung Hong
Tan Boon Hua

Definisi
Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan
moden dan satu bidang profesional yang
menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan,
pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan
mental serta fizikal.
Ia adalah satu teknik klinikal danevidence
-basedyang dijalankan oleh pakar dan
berdasarkan kepada fakta-fakta hasil kajian.

Muzik boleh didefinisikan sebagai kumpulan


nada yang dihasilkan oleh gabungan bunyibunyian daripada alat-alat yang disusun serta
mengandungi irama dan harmoni.
Nyanyian dan muzik mampu menukar tingkahlaku seseorang iaitu mampu menukar emosi
seseorang menjadi tenang, pilu, hiba, menangis,
bermotivasi atau ke tahap yang tidak boleh
dikawal akhlaknya

Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa muzik


klasik karya Mozart misalnya boleh digunakan
untuk mengurangkan penderitaan pesakit
(mengurangkan tekanan).
Perubahan dari segi kognitif, sosial dan emosi
mampu dicapai melalui teknik muzik tertentu.
Malah kini terdapat seramai 6,000-10,000 pakar
terapi muzik terlatih di seluruh dunia dan sedia
memberi perkhidmatan kepada masyarakat
terutama yang menghadapi trauma, gangguan
emosi, terencat akal, ketegangan, penyakit
kanser, juga AIDS.

Matlamat Terapi Muzik


Memulihkan kekuatan fizikal.
Menyediakan pesakit dalam keadaan bersedia
menanggung kesakitan akibat rawatan.
Memberi sokongan emosi kepada pesakit dan keluarga.
Memberi peluang kepada mereka meredakan
ketegangan perasaan dan fikiran.

Objektif Terapi Muzik


Pengurusan tingkah laku
Tingkatkn penglahiran perasaan
Tingkatkan harga diri
Tingkatkan keupayaan/kemajuan akademik
Kembangkan emosi
Mudahkan komunikasi interpersonal dan intrapersonal
Latih pertuturan

Jenis Peralatan Muzik


Seruling
Drum
Piano
Recorder
Gitar
Gendang
Lain-

Contoh Aktiviti Terapi Muzik


Membuat pergerakan mengikut lagu
Menulis lirik lagu ( meluahkan perasaan )
Bermain berlatar belakangkan muzik
Mengenal dan membuat latihan guna/bunyikan alat
muzik
Latihan praktikal guna alat bunyian

Kaedah Pelaksanaan dan


Perancangan Terapi Muzik

Sebelum
Sebelum rawatan terapi muzik dijalankan, kaunselor perlu
mendapatkan persetujuan dengan klien mengenai rawatan
dan etika-etika ketika sesi rawatan atau kaunseling
dijalankan.
Kaunselor perlu mengatur pertemuan dengan klien sebelum
sesi rawatan sebenar dijalankan.
Sesi ini bertujuan untuk membenarkan klien menyelesakan
diri dengan keadaan bilik persekitaran seperti membiasakan
diri dengan keadaan bilik rawatan dan juga kemudahankemudahan yang disediakan.
Kaunselor perlu menentukan tempoh masa untuk melakukan
penilaian supaya strategi dan struktur dan terapi yang sesuai
dapat dirancang.

Semasa
Merekod secara terperinci setiap aktiviti-aktiviti atau
perkara yang berlaku sepanjang sesi rawatan.
Kaunselor boleh merekod dengan menggunakan kaedah
rekod anekdot atau catatan.
Segala tingkah laku, maklum balas , pergerakan, luahan
oleh klien perlu dicatatkan supaya mudah untuk
kaunselor membuat analisis.

Selepas
Kaunselor harus mengadakan sesi refleksi.
Kaunselor dapat mengenal pasti masalah-masalah yang
dihadapi ketika rawatan.
Kaunselor bertanggungjawab untukmemaklumkan
klien dan penjaganya tentang rancangan serta sesi
rawatan yang berikutnya.

Kelebihan
berkesan untuk meningkatkan atau menyediakan
suasana yang lebih tenang.
melegakan keresahan, kemurungan dan meringankan
stress dan kesakitan.
membantu klien yang mempunyai masalah berkaitan
emosi untuk meneroka serta menyelami perasaan
mereka sendiri lalu melakukan perubahan yang positif
terhadap tingkah laku.
dapat memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi dan
juga kemahiran koordinasi fizikal.

Kelemahan
memerlukan masa yang lama dalam proses
rawatannya.
tidak dapat menolong klien dengan sepenuhnya
menghilangkan tekanan yang mereka hadapi dimana
terapi muzik ini hanya tertumpu dan berfokus kepada
sesetengah tekanan.
sesetengah orang tidak boleh terima terapi muzik
sebagai medium untuk meredakan dan menghilangkan
tekanan yang mereka hadapi
terlalu bergantung kepada muzik setiap kali sesi
kaunseling dijalankan.

Contoh Terapi Muzik