Anda di halaman 1dari 3

Chong Chia Kok ; Tan Zhi Ching ; Terry Thor Yi Ying

Perbezaan antara Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-kanak


Definisi
1. Pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang bersifat kuantitatif iaitu sesuatu
yang dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain dan dari satu jangka masa ke
satu jangka masa yang lain seperti tinggi, perubahan dalam struktur dan fungsi tubuh.
2. Perkembangan bermaksud perubahan yang bersifat kualitatif atau suatu proses di
mana individu mencapai kematangan seperti kemampuan menyebut perkataan
mengikut peringkat umur.
Aspek
Jasmani

Pertumbuhan

Perkembangan

Pertumbuhan saiz, berat, gigi

Bertambah kemahiran menggunakan


anggota seperti merangkak, berjalan,
berlari dan melompat

Mental

Bertambah keupayaan berfikir temasukBerkembangnya


kemahiran
perkara yang subjektif.
menggunakan perkataan, bahasa,
angka,
pemikiran,
mengingat,
menaakul, analisis

Emosi

Perasaan seronok, gembira, sedih, takut Kemahiran


mengawal
dalam situasi tertentu

Sosial

Meluaskan perhubungan, komunikasi,Kemahiran mendisiplin dan sesuaikan


bergaul dengan orang lain
diri dalam pergaulan
Boleh
dilihat
perubahan;
capai Sukar dilihat; berterusan dari lahir
kemuncak apabila tiba kematangan; sehingga ke akhir hayat; perubahan
perubahan tingkah laku fizikal; boleh pemikiran;
tidak
boleh
diukur
diukur mengikut peringkat atau masa. perubahannya.

Umum

perasaan

KONSEP PERTUMBUHAN
Karl E. Garrison : Perkembangan individu dalam bentuk saiz badan iaitu perubahan
otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar.
Atan Long : Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang
lain dari semasa ke semasa;
D.S Wright &Ann Taylor : Pertambahan dalam pelbagai sifat luaran seseorang
(sifat jasmani; saiz, tinggi, berat badan dan lain-lain)
Secara keseluruhannya, pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif
(perubahan saiz dan struktur dalam aspek fizikal, mental untuk mencapai kemuncak bila
individu matang. ). Kuantiti perubahan dapat dilihat dengan nyata atau dapat diukur
berdasarkan peringkat- peringkat pertumbuhan melalui teknik antropometrik.
(measurement of human physical variation)
CIRI-CIRI PERTUMBUHAN
1. Suatu ketuhan dan fenomena pertumbuhan serta sempurna.
2.Perubahan dapat diukur dan diteliti dengan jelas.
3.Pertumbuhan mengikut kematangan seseorang.
4. Perubahan dalam pertumbuhan dapat dilihat dengan nyata seperti tinggi, berat, kadar
bentuk badan dan pertumbuhan organ dalaman.
5.Struktur mendahului fungsi: struktur kumpulan otot akan menjadi lengkap sebelum
digunakan.
6. Peringkat pertumbuhan adalah sama bagi semua individu tetapi kadar berlainan.

KONSEP PERKEMBANGAN
Crow &Crow : Perubahan secara kualitif serta cenderung ke arah yang lebih baik
dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.
Karl G. Garrison : Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkaitan
antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan adalah
mengikut urutan semula jadi dan bersifat sejagat.
D. S Wright & Ann Taylor : Perkembangan ialah perubahan berlaku dalam
warisan hayat.
Charls Darwin : Jika sistem saraf sesuatu organisma kompleks, maka masa yang
diperlukan untuk matang adalah lama.
Secara keseluruhannya, perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dan
lahir hingga kematangan dan akhir hayat atau proses individu mencapau kematangan
secara berterusan. Perubahan kualitatif atau tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi
dapat dilihat perubahannya sengan membuat perbandingan sebelumnya. Faktor baka
dan persekitaran dianggap faktor utama mempengaruhi perkembangan individu dari
segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS ). Dianggap sebagai perubahan
tingkah laku mental.
CIRI-CIRI PERKEMBANGAN
Susunan perkembangan adalah serupa, berperaturan dan dapat diramal bagi semua
ahli dalam sesuatu jenis.
1.Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
2. Perkembangan berlaku mengikut kadar yang berlainan.
3.Perkembangan berlaku daripada keadaan menyeluruh kepada keadaan tertentu.
4.Perubahan bersifat kualiti, tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat dari
perubahan sifat.
5.Proses perkembangan berterusan dari permulaan hingga akhir hayat melebihi
peringkat kematangan.
6. Perkembangan timbul dari tindakan yang saling berkaitan antara pertumbuhan
jasmani dan pembelajaran.
7. Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran

Anda mungkin juga menyukai