Anda di halaman 1dari 2

Mengapakah guru harus mengetahui perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak?

Pertumbuhan merupakan proses tumbuh, perubahan fizikal dan struktur badan


secara kuantitatif manakala perkembangan bermaksud proses perubahan individu menyesuai
diri dengan persekitaran secara kualitatif seperti pengalaman dan pembelajaran individu.
Pemahaman perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak amat penting bagi seorang
guru . Hal ini disebabkan, setiap peringkat kanak-kanak mempunyai fikiran , emosi, keadaan
fizikal yang berbeza. Oleh itu, guru harus memahami kemahuan dan kehendak murid-murid
berdasarkan peringkat usia mereka. Teori-teori perkembangan dan pertumbuhan kanakkanak amat penting terhadap guru-guru kerana ia akan mencermin pelbagai kesan terhadap
guru terutamanya dalam proses P&P.
Guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan
perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. Contohnya, guru
perlu memperbanyakkan aktiviti bermain sambil belajar contohnya permainan melengkapkan
jigsaw puzzle. Murid-murid perlu berfikir (domain kognitif) untuk mencari persamaan dan
menggunakan tangan ( domain psikomotor- halus) untuk memadankan kepingan jigsaw
keatas papan jigsaw serta harus memiliki sifat (domain afektif) yang sabar iaitu dapat
menahan marah sekiranya susah untuk memadankannya.
Guru boleh menerima keadaan murid-murid dan menyediakan aktiviti yang sesuai
dengan mereka. Hal ini disebabkan, kadar perkembangan kanak-kanak yang berbeza
menyebabkan ada murid-murid yang cepat belajar dan ada yang lambat. Jadi, guru haruslah
mengasingkan murid-murid tadi supaya yang cepat belajar tidak berasa jemu kerana
mempelajari benda yang sama begitu juga dengan murid yang lambat tadi tidak ketinggalan
dimana belum lagi mahir guru dah tukar kepada pembelajaran baru. Selain itu, guru juga
perlu kerap mengajar secara individu dan jangan sesekali menolong murid-murid semasa
latihan supaya mereka berdikari dan benar-benar mahir walaupun guru tidak dapat
memenuhi rancangan pengajaran harian asalkan objektif P&P tercapai. Hal ini demikian,
guru hendaklah bijak memilih aktiviti yang sesuai bagi murid-murid tadi contohnya bagi yang
cepat belajar biarkan dia dengan aktiviti melukis asalkan tidak mengganggu P&P.
Guru boleh peka akan pengalaman sedia ada murid-murid dan merancang aktiviti
yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran mereka. Jadi, guru hendaklah
membuat kaji selidik terlebih dahulu terutamanya latar belakang keluarga melalui boring
pendaftaran murid-murid dan juga memahami murid-murid tentang perasaan mereka semasa
dalam kelas. Contohnya rasa buah-buahan seperti durian, murid-murid yang pernah
memakannya akan dapat bercerita tentang rasa dan bau buah durian disamping itu guru pula
haruslah menyediakan buah durian sebenarnya sebagai set induksi. Maka perkembangan
pengalaman mereka akan bertambah apabila dapat merasa dengan sendiri begitu juga
dengan perkara-perkara yang lain seperti pernah menaiki pesawat, melawat Zoo dan
sebagainya.
Guru dapat mempelajari dan memahami sosiobudaya yang memberi kesan kepada
perkembangan dan pengallaman pembelajaran murid-murid serta menyedia aktiviti yang
dapat menyubur potensi kanak-kanak ke peringkat yang lebih tinggi atau ke tahap maxima.
Cara-cara guru yang boleh dilakukan oleh guru adalah membuat lawatan sambil belajar ke
merata-rata tempat yang dapat memberi pemahaman kepada murid-murid semasa proses
P&P.
Guru boleh membantu murid-murid memahami diri mereka sendiri. Selapas belajar
tentang teori perkembangan kanak-kanak, ia akan menolong guru merancang objektif dan

matlamat pelajaran yang sesuai dan merumuskan langkah supaya murid-murid dapat
mecapai objektif yang ditetapkan
Guru boleh mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan meramal tingkah laku,
kegemaran dan apa yang tidak disenangi oleh murid-murid pada setiap peringkat umur
supaya merancang peneguhan yang sesuai dalam usaha mengawal tingkah laku dan
memotivasi murid-murid dalam kehidupan mereka. Jadi, teori-teori tersebut dapat membantu
guru merancang pengajaran dan pembalajaran yang sesuai dengan peringkat perkembangan
muruid-murid. Selain itu, teori-teori tersebut boleh menggalakkan guru-guru menyediakan
latihan yang tidak sesuai atau proses P&P yang membosankan murid-murid. Hal ini demikian,
guru harus berhati-hati dengan pemilihan latihan atau aktiviti serta memikir latar belakang
pelajar.

Anda mungkin juga menyukai