Anda di halaman 1dari 2

SJK TAMIL LADANG SUNGAI BERNAM,

45200 SABAK BERNAM, SELANGOR


LAPORAN PROGRAM
1.

Nama
Program :

Pertandingan sempena Minggu Bahasa Tamil

2.

Tarikh

10 Ogps 2015 15 Ogos 2015

3.

Masa

3.00 petang 5.00 petang

4.

Tempat

Bilik Darjah Tahun 2 dan Tahun 4

5.

Objektif

5.1 Mendedahkan keunikan dan kepelbagaian


laras Bahasa Tamil.
5.2
Meningkatkan
penghayatan
terhadap
kehalusan budaya di sebalik kewujudan
Bahasa Tamil.
5.3 Menimbulkan minat dalam kalangan murid
untuk menguasai Bahasa Tamil.
5.4 Melahirkan individu yang menghayati dan
mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan
semangat patriotik bertunjangkan bahasa Tamil.

6.

Sasaran

Semua murid.

7.

Butiran
Aktiviti :

I.

Perasmian Minggu Bahasa Tamil

II.

Persembahan Murid
Tahap 1 (Mendeklamasikan Sajak)
Tahap 2 (menyanyikan lagu)

III.

Taklimat ringkas kepada murid tentang


pertandingan dan peraturan pertandingan
yang akan dipertandingkan.

IV.

Tahap 1 : Pertandingan Melafazkan


Aathichudi dan Thirukural
Tahap
2 :Pertandingan Melafazkan
Thirukural
Pertandingan Kuiz Bahasa Tahap 1 dan
Tahap 2 (berkumpulan)

V.
VI.
VII.
8.

Penilaian
Program

Penyampaian Hadiah
Persembahan Murid diteruskan
Penutup minggu Bahasa Tamil

Berkesan dan memberi impak yang positif.


8.1 : Kekuatan Program
I.

Dapat mencungkil bakat murid dalam


mempersembahkan kesusasteraan Bahasa
Tamil.
Dapat meningkatkan keberanian murid
untuk berhadap di khalayak rakan untuk
bertanding.
Berjaya
mewujudkan
suasana
pertandingan.
Mendapat respon yang menggalakkan
daripada murid, para guru dan ibu bapa.
Kehadiran Ibu Bapa juga meningkatkan
keyakinan murid-murid.

II.
III.
IV.
V.

8.2 : Kelemahan Program


i.

Murid tahap 2 tidak memberikan respon


yang menggalakkan disebabkan kurang
latihan.

8.3 : Cadangan Penambahbaikkan


i.

9.

Dokumentasi
bergambar

Disediakan :

(N.USANANTHINI)

K. Panitia B. Tamil

Guru-guru boleh menggunakan masa


pdp Bahasa Tamil bagi melatih muridmurid
kerana
pertandingan
ini
merangkumi aspek aspek yang terdapat
dalam standard kandungan KSSR.

Lampiran disertakan.

Disahkan :
..
(En.R.RAMESHKUMAR)

Guru Besar