Anda di halaman 1dari 2

TARIKH/HAR

24.7.2015 Jumaat
I
M/PEL

Bahasa Melayu

TAJUK

KOMSAS

MAS 2.15 A
petang
TING
1 Etika
.

3.25
MOD PEMBELAJARAN

Prosa Tradisional

OBJEKTIF

Memahami & Menyatakan plot, nilai, dan


pengajaran
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3
HASIL
teknik plot
PEMBELAJA
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai
RAN
dan pengajaran.
1.Murid diberi penerangan oleh guru
2.Murid dikehendaki membina sebuah peta
I-Think yang berkaitan untuk nilai dan
AKTIVITI
pengajaran
3.Murid diberi latihan. Perbincangan antara
murid dan guru
Lain-Lain: I/
Buku Teks
Think
BBM
Buku Kerja/Rujukan /
REFLEKSI

TARIKH/HAR
24.7.2015 Jumaat
I
M/PEL

Bahasa Melayu

TAJUK

Unit 10

OBJEKTIF

MAS 3.45 A
petang
TING
2 Cekap
.

Perbincangan
Kerja
Kumpulan
Simulasi
Luar Bilik
Darjah
TMK
I-Think
KBAT
Lain-lain:

ARAS
Pengetahuan

Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Penilaian
Sintesis

4.20

Kata Sendi Nama


Memahami & Menyatakan contoh-contoh

MOD PEMBELAJARAN
Perbincangan
Kerja
Kumpulan
Simulasi

Luar Bilik
kta sendi nama beserta fungsinya
Darjah
TMK
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3
HASIL
kata sendi nama
I-Think
PEMBELAJA
2. Menyatakan fungsi bagi contoh kata sendi KBAT
RAN
nama yang diberi.
Lain-lain:
1.Murid dipertontonkan sebuah video
berkaitan kata sendi nama
2.Murid dikehendaki membina sebuah peta
I-Think yang berkaitan untuk kata sendi
ARAS
AKTIVITI
nama.
3.Murid diberi latihan. Perbincangan antara
Pengetahuan
murid dan guru
Buku Teks
/ Lain-Lain: Video Kefahaman
BBM
Buku Kerja/Rujukan /
Aplikasi
Analisis
REFLEKSI
Penilaian
Sintesis