Anda di halaman 1dari 15

MODEL KAJIAN TINDAKAN

:
MODEL JACK WHITEHEAD
NURUL IZNI BINTI ISHAK
NURHANIS BINTI ZAMSHAH
ANIS SURAYA BINTI ZULKIFLY
NURATHIRAH BINTI SHAMSUDDIN SAMYA

LATAR BELAKANG

Jack Whitehead
Dari University Bath, U.K

TEORI
Guru memainkan peranan utama.
Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P.
Menekankan penilaian kendiri secara menyoal
diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan
guru itu sendiri.

Pendapat Jack Whitehead terhadap Teori Kemmis &


Elliot:

Teori

Kemmis

&

Elliot

tidak

memberi

gambaran situasi pendidikan yang praktikal


Ini kerana, teori mereka merupakan satu
kajian penyelidikan yang deskriptif biasa /
laporan perkembangan pendidikan sahaja

** Whitehead (1989) merumuskan


kitaran refleksi tindakan
menggunakan pernyataanpernyataan seperti:

Skema Penyelidikan Tindakan

Jack Whitehead

1) Amalan

apakah

yang

perlu

saya

berikan perhatian/apakah yang ingin


saya perbaiki?
-

Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak


mendapat respon yang menggalakkan

2)

Apakah yang akan saya lakukan mengenainya?

- Saya membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut.


Mungkin saya boleh gunakan pendekatan yang lebih
bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab.
- Saya sediakan bahan yang mampu ransang murid dan
bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan
yang ingin diguna.

3) Data apakah yang saya perlukan


untuk membolehkan saya membuat
justifikasi

ke

atas

keberkesanan

amalan?
4) Bertindak dan mengumpul data.

5) Penilaian keberkesanan

- Saya membuat penilaian terhadap respon


murid-murid melalui pendekatan yang saya
gunakan

sama

positif/negatif

ada

mendatangkan

hasil

6) Modifikasi amalan yang diberikan


perhatian, idea dan tindakan

- Saya sediakan perancangan baru


dengan mengambil kira masalah
yang timbul

7)

Menyerahkan

penerangan

dan

penjelasan tentang Bagaimana saya


perbaiki amalan saya yang dibuat
kepada

sekumpulan

akan mengesahkannya

manusia

yang

KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL


PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD
KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG
MENARIK

Guru sendiri harus


memainkan
peranan utama
dalam kajian tindakan

Tidak mendapat
komen dan
pandangan dari pihak
luar

Menyediakan skema
jawapan berbentuk
ungkapan

Fokus kepada rasa


ingin tahu berbentuk
penyoalan seperti
How do I improve?
What I am doing?
untuk memperoleh
banyak maklumat
berguna
tentang masalah
pendidikan yang
dihadapi diri sendiri

Mengambil masa yang


agak panjang kerana
percuban demi
percubaan perlu
dilakukan.

Dapat
mempertingkatkan
taraf sosial pendidikan
dalam kehidupan
manusia akan datang

sambungan
KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG
MENARIK

Membantu guru lebih


memahami diri
sendiri dan
perkembangan
profesional dirinya

Terlalu bergantung
kepada
tahap komitmen guru

Masalah diselesaikan
menggunakan proses
penilaian kendiri

Menghasilkan guru
Guru harus peka
yang lebih berintegriti kepada
dan berkualiti.
setiap tingkah laku
dan
peristiwa yang
berlaku kepada murid
untuk mendapatkan
maklumat.

Langkah yang mudah


iaitu
tidak menggunakan
banyak
langkah - langkah
yang
rumit.

Menghasilkan
suasana PNP yang
lebih menarik dan
bermakna.

Guru dan murid akan


saling
berinteraksi dan
berhubung

Sekian terima kasih.