Anda di halaman 1dari 54

PENGAJIAN AM PENGGAL 1

2015
BAHAGIAN C - ESEI

PEMARKAHAN
Isi
Huraian
Bahasa
Format

(05 M)
(15 M)
(04 M)
(01 M)

Jumlah : 25 markah

ESEI YANG BERKUALITI


ISI:
-

Tepati kehendak tajuk


Fakta sahih
Pendapat matang
Dipersembahkan dengan baik, jelas dan kemas
Ringkas dan tidak meleret-leret
Tidak diulang-ulang
Jumlah cukup
1 Isi 1 perenggan

ESEI YANG BERKUALITI

HURAIAN:
- DEDUKTIF
- BERKESAN

ESEI YANG BERKUALITI


BAHASA:
- EJAAN
- STRUKTUR AYAT
- ISTILAH

ESEI YANG BERKUALITI


FORMAT:
- LENGKAP
- PENDAHULUAN / ISI / PENUTUP

LANGKAH PENULISAN ESEI


- Menentu / Memilih Tajuk
- Mengenalpasti Kehendak Tajuk
- Menyediakan Rangka Jawapan (Isi/Huraian)
- Menulis Esei
- Menyemak Semula (Bahasa/Tanda Baca /
Tulisan)

KEPERLUAN BAHAGIAN C:
PERENGGAN
-

Perenggan
Perenggan
Perenggan
Perenggan
Perenggan
Perenggan
Perenggan

1: Introduksi (Stepping Stone)


(25 p.p)
2: Isi 1
3: Isi 2
4: Isi 3
(60 X 5 = 300
5: Isi 4
p.p)
6: Isi 5
7: Konklusi (Menyeluruh / Lihat pokok
perbincangan)
(25 p.p)

( Antara 300 p.p hingga 350 p.p)

KEPERLUAN BAHAGIAN C:
PEMBERIAN MARKAH

Isi yang dikemukakan


Hujah yang konkrit
Kemahiran kebahasaan yang mantap
Format Lengkap
(Pendahuluan/Isi/Penutup)

KELEMAHAN CALON
1. TIDAK DAPAT MENGENALPASTI
KEHENDAK SOALAN
2. HURAIAN LEMAH
3. PENGURUSAN MASA

MENGENALPASTI KEHENDAK
SOALAN
2 BENTUK SOALAN
i. Tertutup Soalan berada di
hadapan ayat
ii. Terbuka Soalan berada di
belakang ayat

Tertutup Soalan berada di hadapan ayat


Contoh :
Pada masa ini, masyarakat di seluruh dunia dapat
berinteraksi secara maya melalui aplikasi teknologi
maklumat seperti Facebook, MySpace, Twitter,
Friendster dan sebagainya. Jaringan komuniti maya
ini mewujudkan pelbagai implikasi. Jelaskan
kebaikan dan keburukan jaringan komuniti maya.
(Pernyataan tidak perlu dianalisis kerana kehendak
soalan adalah jelas)

Terbuka Soalan berada di belakang ayat


Contoh :
Pada masa ini, masyarakat di seluruh dunia dapat
berinteraksi secara maya melalui aplikasi teknologi
maklumat seperti Facebook, MySpace, Twitter,
Friendster dan sebagainya. Jaringan komuniti maya ini
memberikan kebaikan tertentu. Namun demikian,
teknologi ini juga boleh membawa impak negatif jika
disalahgunakan. Bincangkan?

(Pernyataan perlu dianalisis untuk mengenalpasti


kehendak soalan)

Menganalisis kehendak
soalan
ISU

ANALISI
S
KEHEND
AK
SOALAN

FOKUS
BAHAGI
AN@
LAPISA
N

FORMULA SKEMA : 5+0 /


3+2@2+3 / 1+4

MENGANALISIS
KEHENDAK SOALAN

Penetapan gaji minimum dalam


sesuatu bidang pekerjaan perlu
dilakukan untuk memastikan
golongan pekerja di negara ini
memperoleh pendapatan yang
berpadanan dengan pekerjaan yang
mereka lakukan. Bincangkan
kebaikan pelaksanaan penetapan
gaji minimum tersebut

Penetapan gaji minimum dalam


sesuatu bidang pekerjaan perlu
dilakukan untuk memastikan
golongan pekerja di negara ini
memperoleh pendapatan yang
berpadanan dengan pekerjaan yang
mereka lakukan. Bincangkan
kebaikan pelaksanaan penetapan
gaji minimum tersebut

KEHENDAK SOALAN
ISU PENETAPAN GAJI MINIMUM
FOKUS (BAHAGIAN) = 1 BAHAGIAN
KEBAIKAN
FORMULA SKEMA = 5 + 0

Warisan budaya yang dimiliki oleh


sesebuah masyarakat mempunyai
kepentingannya yang tersendiri. Oleh
itu, langkah-langkah bagi
memastikan warisan budaya
masyarakat tersebut terus wujud
perlu diambil. Bincangkan (P1
2013)

Warisan budaya yang dimiliki oleh


sesebuah masyarakat mempunyai
kepentingannya yang tersendiri. Oleh
itu, langkah-langkah bagi
memastikan warisan budaya
masyarakat tersebut terus wujud
perlu diambil. Bincangkan

KEHENDAK SOALAN
ISU = WARISAN BUDAYA
FOKUS = 2 BAHAGIAN
1. KEPENTINGAN
2. LANGKAH-LANGKAH
. FORMULA SKEMA = 3+2/2+3

Malaysia sememangnya terkenal


dengan pelbagai jenis barangan
kraftangan. Usaha perlu dijalankan
untuk menjadikan industri kraftangan
ini sebagai satu industri berskala
besar yang mampu memberikan
sumbangan kepada ekonomi negara.
Bincangkan
(P1-2013)

Malaysia sememangnya terkenal


dengan pelbagai jenis barangan
kraftangan. Usaha perlu dijalankan
untuk menjadikan industri kraftangan
ini sebagai satu industri berskala
besar yang mampu memberikan
sumbangan kepada ekonomi negara.
Bincangkan
(P1-2013)

KEHENDAK SOALAN
ISU = industri kraftangan
FOKUS = 1 BAHAGIAN USAHA
FORMULA SKEMA = 5+0

Selain daripada menguruskan


pentadbiran negara, kerajaan juga
mempunyai tanggungjawab yang
lain. Bincangkan
(P1-2014)

Selain daripada menguruskan


pentadbiran negara, kerajaan
juga mempunyai tanggungjawab
yang lain. Bincangkan
(P12014)

KEHENDAK SOALAN
ISU TANGUNGJAWAB KERAJAAN
FOKUS 1 BAHAGIAN
(TANGGUNGJAWAB KERAJAAN)
FOMULA SKEMA 1+4 (IDEA
MENGURUS PENTADBIRAN NEGARA
TELAH DIBERI DAN MESTI
DIGUNAKAN)

Walaupun pelbagai usaha dilakukan


untuk memperkasa pertahanan
negara bagi memastikan kedaulatan
negara kita terpelihara, namun
terdapat pelbagai halangan untuk
merealisasikan hasrat tersebut.
Ulaskan (P1 2014)

Walaupun pelbagai usaha dilakukan


untuk memperkasa pertahanan
negara bagi memastikan kedaulatan
negara kita terpelihara, namun
terdapat pelbagai halangan untuk
merealisasikan hasrat tersebut.
Ulaskan (P1 2014)

KEHENDAK SOALAN
ISU = MEMPERTAHANKAN
KEDAULATAN NEGARA
FOKUS = 2 BAHAGIAN
1. USAHA
2. HALANGAN
. FORMULA SKEMA = 3+2/2+3

Laman web rangkaian sosial, seperti


Facebook, Friendster, MySpace, dan
Twitter telah menyerap dengan
pantas dalam masyarakat di seluruh
dunia. Namun begitu, ada pihak yang
mencadangkan laman web ini
diharamkan penggunaannya.
Bincangkan (P1-2014)

Laman web rangkaian sosial, seperti


Facebook, Friendster, MySpace, dan
Twitter telah menyerap dengan
pantas dalam masyarakat di seluruh
dunia. Namun begitu, ada pihak
yang mencadangkan laman web ini
diharamkan penggunaannya.
Bincangkan (P1-2014)

ISU LAMAN SOSIAL


FOKUS 2 BAHAGIAN
i. KEBAIKAN
ii. KEBURUKAN
. FORMULA 3+2/2+3

CARA MENULIS
PENDAHULUAN
Tiada Markah Khusus
Tulis pengenalan dengan mudah dan
jelas
25 30 pp
2 3 ayat

Contoh soalan dan


pengenalan
Malaysia mempunyai koloni
spesis tumbuh-tumbuhan herba
yang banyak dan memberi
kebaikan kepada manusia.
Namun spesis ini perlu
dikembangkan untuk kegunaan
berterusan. Bincangkan.

Contoh pengenalan agak


panjang
Malaysia masih mempunyai hutan yang luas,
dan dalam hutan berkenaan terdapat banyak
tumbuh-tumbuhan termasuk herba. Herba ini
sudah lama menjadi kegunaan masyarakat
sejak zaman dahulu sehingga ke zaman sains
dan teknologi. Antara herba yang popular
ialah tongkat ali, hempedu bumi, pegaga,
daun kaduk dan bermacam-macam
lagi.Dengan kecanggihan teknologi, herba
dapat dikomersilkan dan bermanfaat kepada
manusia sejagat.

Malaysia mempunyai koloni spesis


tumbuh-tumbuhan herba yang
banyak dan memberi kebaikan
kepada manusia. Semua herba ini
patut dikembangkan kegunaannya
agar terus bermanfaat kepada
manusia.
Teknik menulis pengenalan dalam
karangan ini ialah mengubahsuai
daripada soalan. Cara ini lebih mudah.

punca utama kelemahan karangan


pelajar dalam aspek huraian
kegagalan memberi huraian yang
mantap.
kurangnya pembacaan yang
mencabar minda
gagal membezakan antara idea
utama dan huraian mengenainya.

contoh penulisan karangan pelajar


di bawah
Punca rasuah di kalangan
masyarakat kerana masalah
birokrasi. Orang ramai tidak
mengetahui cara-cara berurusan
dengan kerajaan dan membayar
wang rasuah. Selain itu sikap tamak
kakitangan kerajaan menyebabkan
berlakunya amalan rasuah. Oleh itu,
patut jika gaji mereka dinaikkan
untuk mengelakkan amalan rasuah.

Ulasan
Pertama: Idea utama ialah
birokrasi punca rasuah.
Bagaimanapun lihat pula huraian
kepada idea utama ini, berlaku
kecelaruan yang menyebabkan
keciciran markah. Sepatutnya,
semua huraian mestilah terus
menerangkan masalah birokrasi yang
menjadi punca kegiatan rasuah.

Kedua
Ayat huraian 1: orang ramai tidak mengetahui caracara berurusan dengan kerajaan dan membayar
wang rasuah boleh diterima sebagai huraian.

Ayat huraian 2: Selain itu sikap tamak kakitangan


kerajaan menyebabkan berlakunya amalan rasuah
jelas tidak ada kaitan dengan masalah birokrasi.
Huraian ini tidak relevan (TR).
Ayat huraian 3: Oleh itu, patut jika gaji mereka
dinaikkan untuk mengelakkan amalan rasuah juga
tidak berkaitan dengan masalah birokrasi. Huraian
ini membawa maksud cara-cara mengatasi masalah
rasuah.

Akhirnya pelajar dapat mengesan


mengapa perenggan jawaban pelajar
hanya mendapat dua markah,
bukan empat markah yang
sepatutnya. Kalaulah pelajar
mengetahui maksud dan falsafah
birokrasi, pasti pelajar itu dapat
berfikir huraian yang relevan dengan
idea utamanya.

Birokrasi adalah satu proses


berperingkat-peringkat yang dilalui
untuk menyelesaikan sesuatu
urusan. Tujuan birokrasi ialah
mengelakkan penyelewengan
dengan adanya pemantauan
beberapa peringkat.

Punca rasuah dalam kalangan masyarakat ialah


kerenah birokrasi. Orang yang merasa terganggu
dengan birokrasi akan merasuah pegawai untuk
mempercepatkan urusannya. Semakin rumit
urusan birokrasi itu, semakin banyaklah wang
rasuah dibayar untuk melepasinya. Sebagai
contoh, untuk mendapatkan lesen memandu,
seseorang yang merasakan sukar melepasi ujian
literasi dan praktikal tetapi sangat memerlukan
lesen berkenaan, akan merasuah pegawai
berkenaan asalkan dirinya memperoleh lesen
memandu yang sah.

Pelajar boleh mengkaji tiga ayat


huraian di atas, semuanya berkaitan
dengan idea utama (kerenah
birokrasi). Untuk mendapatkan satu
perenggan yang mantap memang
memerlukan saya fikir yang agak
luar daripada kebiasaan. Namun
itulah hasilnya!

TUGASAN
BERIKAN HURAIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN PENDERAAN KANAKKANAK
ISI KURANG DIDIKAN AGAMA
FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN PENCEMARAN ALAM
SEKITAR
ISI PELEPASAN ASAP KENDERAAN

Contoh huraian 1
Salah satu faktor penderaan kanakkanak ialah kurang didikan agama.
Individu yang tidak mempunyai
pegangan agama yang kuat ini,
mereka seperti tidak ada haluan
hidup. Mereka tidak boleh
membezakan antara yang baik dan
buruk. Bertindak mengikut nafsu
semata-mata.

Contoh huraian
Salah satu punca pencemaran udara ialah
pelepasan asap kenderaan. Ancaman ini
semakin ketara akibat daripada penggunaan
kenderaan bermotor yang semakin
meningkat saban tahun. Pergerakan
kenderaan bermotor dijana dengan
pembakaran bahan api fosil. Gas karbon
monoksida akan terhasil akibat daripada
proses pembakaran yang tidak lengkap ini.
Pencemaran ini dibebaskan melalui ekzos
kenderaan. Proses ini menyebabkan zarahzarah yang halus akan terampai-ampai di
udara dan memberi kesan negatif kepada

TAJUK-TAJUK KARANGAN P1 2015

1. Budaya hedonisme
2.LGBT
3.Aerospace, satellite, remote sensing
4.OKU
5.Ibu tunggal
6.Kenaikan harga barang
7.Pengangkutan awam
9.Rasuah
10. Globalisasi

11.Dasar percukaian
12.IKS
13.PATI
14.Industri perfileman negara
15.Teknologi hijau
16.Penyakit kronik
17.Seni budaya tradisional
18.RTC/UTC
19.Biodiversiti
20.Jenayah jalanan

21.Pencemaran sungai
22. Kepentingan tadbir urus yang baik
23. Faktor yg menjejaskan daya saing negara
24.Langkah2 utk meningkatkan kualiti modal
insan
25. Faktor2 yang menjejaskan integriti
26.Kepentingan susu ibu
27.Kepentingan perlembagaan
28.Budaya berhutang
29.Gangsterisme

31.Penderaan kanak2
32.Pelancongan kesihatan
33.Faktor2 keutuhan dan kedaulatan
Malaysia
34.Hub makanan halal
35.Jenayah bukan indeks

LATAR BELAKANG /
DEFINISI

FAKTOR /
PUNCA

ISU

LANGKAH PENYELESAIAN

KESAN /
IMPAK
KEBAIKAN
/
KEBURUKA
N
CABARAN

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai