Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA

HARI KANTIN
SEKOLAH 2013
ANJURAN: JAWATANKUASA PUSAT
SUMBER SEKOLAH
TARIKH: 11 NOVEMBER 2013

PROJEK HARI KANTIN

1.0

Rasional
Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Bahagian Pendidikan Guru
untuk melahirkan murid murid yang kreatif dan kritis serta mempunyai kemahiran dalam bidang
keusahawanan sebagai persediaan awal dan pengaplikasian mereka terhadap mata pelajaran
Kemahiran Hidup dalam topik Perniagaan dan Keusahawanan.
Melalui program ini, murid murid yang berkebolehan dan ingin mencuba pengalaman baru dapat
mengambil bahagian dalam aktiviti aktiviti yang disediakan malah mereka berpeluang
didedahkan dengan aspek aspek pentadbiran dan pengelolaan sesebuah organisasi. Projek ini
juga dilihat sebagai satu usaha untuk mengamalkan gaya hidup muhibah melalui aktiviti aktiviti
yang bersesuaian, sejajar dengan kehendak 1 Malaysia yang diwar warkan oleh kerajaan dalam
menekankan konsep perpaduan dan semangat muhibah di antara kaum.

2.0

Objektif
Pelaksanaan Projek Hari Kantin ini diharapkan memberi peluang kepada guru guru dan murid
2.1
2.2

murid untuk:
mendapat pengetahuan dan pengalaman baru dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.
Mengeratkan hubungan silaturrahim di antara guru, murid, ibu bapa dan pihak pentadbiran

2.3

sekolah.
Mencungkil bakat bakat baru di kalangan murid murid dalam bidang keusahawanan.

3.0

Tarikh
11 November 2013

4.0

Golongan sasaran / peserta


Terbuka kepada semua guru, murid, ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah SK Kapit.

5.0

Kawasan Perniagaan
Ruang Legar Sekolah / Tapak perhimpunan sekolah

6.0

Jawatankuasa Pengelolaan
Penaung

: En Berendam ak Sana

Pengerusi

: En Reginald Iggan

Naib Pengerusi 1

: Pn Mary Nabau

Naib Pengerusi 2

: Pn Seniah Othman

Penyelaras Program

: En Tarasie Achak

Setiausaha

: En Mohamad Hardy Helmy Bin Ahmad

Bendahari

: Cik Ong Hui Hong

Ahli Jawatankuasa:
Poster, Promosi / penyewaan tapak : Mohd Khairularifin Bin Hassan, Stella Samat

7.0

8.0

Peralatan / Penyediaan tempat

: Anthony Ling, Betty Wong Poh Nyuk

Kawalan murid

: Singki ak Sagoi, Julis Ata

Keceriaan / Kebersihan

: Noor Aiza, Avril Georgia

Pertandingan

: Jessie Demang, Norazilawati Bt Ismail, Dulcie Didun

Hadiah
: Ong Hui Hong, Mohamad Hardy Helmy
Program
7.1
Pertandingan Makanan dan Minuman Kesihatan
a)
Pertandingan membuat sandwich terbuka
b)
Pertandingan membuat jus kesihatan terbuka
7.2
Pertandingan gerai tercantik dan terbersih
7.3
Pertandingan mengira biji betik
7.4
Pertandingan mewarna dan melukis poster
7.5
Pertandingan mendekorasi kek cawan
Kawasan perniagaan
Plan kawasan (Rujuk lampiran 1)

9.0

Syarat Pertandingan
Seperti di dalam Lampiran 2

10.0

Tentatif program

Masa

Acara / Aktiviti

Catatan

0730 - 1030
8:30 10:00
10:30 12:30

Gerai dibuka
Pertandingan Mewarna (Tahap 1)
Pertandingan Melukis Poster (Tahap 2)
Pertandingan Mendekorasi Kek Cawan

AJK Pertandingan
AJK Pertandingan

Pertandingan membuat sandwich terbuka


Pertandingan membuat jus kesihatan terbuka
Pertandingan mengira biji betik
Membersihkan tapak perniagaan

1230 - 1330

11.0

AJK Kebersihan

Anggaran Perbelanjaan
No.
1
2

Perkara
Flyers
(Kertas berwarna A4)
Hadiah pertandingan
a) Pertandingan
Mewarna Tahap 1
(Tahun 1, 2 & 3)
b) Pertandingan Melukis
Poster Tahap 2
(Tahun 4, 5 & 6)

c) Pertandingan
Mendekorasi Kek
Cawan
d) Pertandingan
Membuat Sandwich
Terbuka
e) Pertandingan
Membuat Jus
Kesihatan Terbuka

f)

Pertandingan Mengira
Biji Betik

g) Pertandingan gerai
terbersih dan tercantik

Kuantiti
200 helai
(RM 10.80 x 2)

Jumlah
RM 21.60

Tempat pertama:
RM 30 x 3

RM 90

Tempat kedua:
RM 20 x 3

RM 60

Tempat ketiga:
RM 10 x 3

RM 30

Tempat pertama:
RM 50 x 3

RM 150

Tempat kedua:
RM 40 x 3

RM 120

Tempat ketiga:
RM 30 x 3

RM 90

Saguhati:
RM 10 x 3

RM 30

RM 50

RM 50

RM 80

RM 80

Kebersihan

Lampiran 1 (Pelan Tapak Gerai)


Tempat : Ruang Legar Sekolah

Plastik sampah
RM 12
RM 12
Jumlah RM 733.60

Lampiran 2
Syarat pertandingan:
1) Pertandingan Mewarna Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3)
a) Pertandingan ini terbuka kepada semua murid Tahap 1 iaitu Tahun 1, 2 dan 3.
b) Gambar untuk pertandingan ini akan disediakan oleh pihak penganjur dan diedarkan kepada para
peserta pada tarikh pertandingan kelak.
c) Semua peserta hendaklah menyediakan peralatan mewarna sendiri.
d) Tempoh masa pertandingan ialah 1 jam 15 minit.
e) Hadiah akan diberi kepada pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga sahaja bagi setiap tahun.
2) Pertandingan Melukis Poster Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6)
a) Pertandingan ini terbuka kepada semua murid Tahap 2 iaitu Tahun 4, 5 dan 6.
b) Pihak penganjur hanya akan menyediakan kertas lukisan sahaja dan bahan mewarna hendaklah
disediakan sendiri oleh para peserta.
c) Tempoh masa pertandingan ialah 1 jam 30 minit.
d) Tajuk poster ialah Hari Kantin Sekolah 2013
e) Hadiah akan diberi kepada pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga sahaja bagi setiap tahun.
3) Pertandingan Mendekorasi Kek Cawan
a) Pertandingan ini terbuka kepada semua murid yang berminat.
b) Bahan bahan yang digunakan untuk menghias kek cawan hendaklah disediakan sendiri oleh para
peserta, ini termasuklah kek cawan yang kosong sebagai bahan asas.
c) Bahan bahan yang digunakan hendaklah bahan yang boleh dimakan, bersih dan halal.
d) Tempoh masa pertandingan ialah 1 jam sahaja.
e) Para peserta hendaklah menyenaraikan bahan yang digunakan untuk menghias kek cawan dalam
f)

bentuk bercetak.
Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerosakan bahan atau kek

cawan yang dibawa oleh para peserta.


g) Pemenang akan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh para juri.

4)