Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK FAIL PENGURUSAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3(PT3)


BI
L

PERKARA

Surat Pentaksiran Tingkatan 3(PT3) Tahun 2014 dari


Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia bil.
KP.LP.003.07.14(88) bertarikh 10 Jun 2014

Takwim Pentaksiran Tingkatan 3(PT3) Tahun 2014

Jadual Kerja Pentaksiran Tingkatan 3(PT3)

Instrumen Pentaksiran dan Panduan Penskoran

Data pendaftaran murid

Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Tingkatan 3(PT3)

Panduan Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar

Panduan Pentadbiran Ujian Lisan Bertutur

Surat Panduan Memuat Turun Dokumen Pentaksiran Ujian


Lisan Pentaksiran Tingkatan 3(PT3) Tahun 2014 dari
Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia bil.
KP.LP.005.08.07.01Jld.8(97) bertarikh 4 Ogos 2014

10
11
12
13

Jadual sidang ujian lisan


Surat pelantikan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran(Ketua
Panitia) dan Pentaksir Mata Pelajaran(Guru Mata Pelajaran)
Akta Rahsia Rasmi (Semua personel yang terlibat termasuk
orang yang mencetak instrumen)
Lain-lain dokumen berkaitan yang berkaitan dengan
Pentaksiran Tingkatan 3(PT3)

Ada

Tiad
a

Anda mungkin juga menyukai