Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG LINTANG

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU


(04.01.2016 22.01.2016)
SEKAPUR SIREH
Program Transisi dan Guru Penyanyang merupakan satu program yang
diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang menjadi teras dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Program transisi akan mengambil masa selama 3 minggu iaitu minggu
pertama ialah Pelaksanaan Minggu Orientasi diikuti dengan Minggu Pembentukan
Kumpulan (Dinamika Kumpulan) dan Pelaksanaan Aktiviti ke Arah Proses Pengajaran

dan Pembelajaran. Program ini melibatkan satu kelas sahaja iaitu Kelas Tahun 1
yang seramai 8 orang murid. Program ini adalah bersifat membimbing ke arah alam
persekolahan formal dan menekankan amalan budaya penyayang seperti yang
disarankan. Adalah diharapkan dengan adanya program ini, murid-murid Tahun 1
tidak menghadapi sebarang masalah berkaitan dengan pembelajaran dan
pergaulan terutamanya bagi murid yang tidak pernah ke kelas Tadika dan
Prasekolah.
Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru
Besar SK Kampung Lintang, Encik Komodin Bin Slamah di atas sokongan dan
galakan yang diberikan serta melaksanakan perancangan Program Transisi dan
Program Minggu Orientasi bagi tahun 2016. Tidak ketinggalan kepada AJK Program
Orientasi 2016, guru-guru serta AKP sekolah yang bersama-sama bermuafakat bagi
melaksanakan program tersebut.
Kemaafan juga kami pohon sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan
kesilapan dalam laporan Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang ini.
Semoga ianya dapat menjadi panduan dan teladan untuk masa depan.
Sekian, terima kasih.
Yang menjalankan tugas;

PUAN MURARIZA BINTI MUKIM


Penyelaras Program Transisi Tahun 1 2016
SK Kampung Lintang, Lawas.

PROGRAM TRANSISI
PENGENALAN
Pengenalan Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu
program yang telah dirangka dengan membantu kanak-kanak menghadapi
perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal samada
di rumah atau di prasekolah kepada pendidikan formal di Tahun Satu di
sekolah. Program yang dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu kanakkanak yang datang dari pelbagai latar belakang, sosio-ekonomi, persekitaran
dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia untuk
meneruskan pembelajaran secara formal.

RASIONAL
1. Murid-murid yang masuk ke Tahun 1 datang dari pelbagai latar belakang
yang berbeza.

2. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi


kesan yang berterusan.
3. Antaranya seperti perbezaan umur antara murid Tahun 1 (1 hingga 11
bulan).
4. Kebolehan mereka memberi perhatian
5. Kesediaan mereka memberi perhatian
6. Kesediaan untuk belajar (perbezaan pengalaman prasekolah, fizikal, latar
belakang keluarga)
7. Pengetahuan dan kemahiran iaitu perbezaan kecekapan sosio-emosi,
perkembangan (keyakinan diri, takut, bimbang serta rasa selamat).

TUJUAN
A. Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru
dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
B. Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani
murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran secara formal di Tahun 1.
C. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah
tanpa menimbulkan banyak masalah ke sekolah.
D. Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baik
supaya mereka dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakanrakan yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaan mereka.
E. Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina
keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga menjadi suatu
kelaziman.
VISI
Merealisasikan Program Transisi dan Guru Penyayang dengan berkesan
MISI
Menyusun pendekatan dan strategi yang paling berkesan berdasarkan
kepada keperluan serta kemampuan sekolah bagi mencapai kecemerlangan.
TEMA
Program Transisi dan Guru Penyayang ; Minda Cerdas, Minda Bercahaya

MINDA CERDAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan
kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling

bantu-membantu di antara satu sama dengan yang lain serta penglibatan


yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi
menunjukkan minda cerdas. Di samping itu, murid-murid juga diharapkan
dapat meningkatkan perasaan ingin tahu serta mewujudkan proses
komunikasi yang dapat meningkatkan perasaan ingin tahu serta
mewujudkan proses komunikasi yang dapat meningkatakan tahap keyakinan
diri melalui aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur
dan pencapaian yang sedia ada.
MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu dapat merasakan satu keseronokan untuk terus
belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan
guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat
dari semasa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa
menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru, mahupun ibu
bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini diterjemahkan melalui sinar mata
mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa ketika meneruskan
proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU


JAWATANKUASA PELAKSANAAN PROGRAM BAGI
TAHUN 2016

PENGERUSI
GURU BESAR
Encik Komodin Bin
Slamah
TIMBALAN PENGERUSI
GURU PENOLONG
KANAN 1 Encik Tahir Bin
Untong

NAIB PENGERUSI
GURU PENOLONG KANAN HAL
EHWAL MURID
Encik Stephen James
SETIAUSAHA
GURU PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM
Encik Saffar Bin Damit

PENYELARAS PROGRAM
GURU KELAS TAHUN 1
Puan Murariza Binti Mukim

AHLI-AHLI
GURU MATA PELAJARAN TAHUN
1
Cik Noorshazrina Binti Faustine
Encik Salim Bin Omar
Cik Mariana Umi Saran
Encik Khairul Ajmal Bin Ahmad
EncikPELAN
Abdul Aziz
Bin Abdul Wahab
TINDAKAN
Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1, 2016
SK Kampung Lintang YBB 5208
Bi
l
1

Aktiviti / Program

Tarikh

Catatan

Mengadakan mesyuarat dengan


Guru Besar, PK1, PK HEM, PKKK,
guru-guru Tahun 1 termasuk
guru agama dan guru pemulihan
tentang Program Transisi Tahun
2016

20 November
2015

Guru Besar, PK1,


PK HEM, PKKK,
guru-guru Tahun
1

Perbincangan dengan guru-guru


Tahun 1 tentang rancangan
program transisi selama 3
minggu

23 November
2015

Guru Tahun 1

Perbincangan hasil program


transisi yang telah disediakan

25 November
2015

Guru Tahun 1

Hantar rancangan Program


Transisi 2016 ke PPD Lawas

30 Disember
2015

PK1

Keceriaan Kelas Tahun 1


- Penyusunan meja dan

2 Januari 2015

Guru Kelas Tahun


1

kerusi
Penghiasan papan
kenyataan dan kelas
- Kebersihan kelas
Pendaftaran murid Tahun 1
-

6
7

Pelaksanaan program transisi


sekolah (3 minggu)

4 Januari 2016
4 Januari 2016
hingga
22 Januari 2016

Guru Kelas Tahun


1
Guru Besar, PK1,
PK HEM, PKKK,
guru-guru Tahun
1

MAKLUMAT SEKOLAH, GURU MATA PELAJARAN & MURIDMURID TAHUN 1 BAGI TAHUN 2016
MAKLUMAT SEKOLAH
Nama Sekolah
Lokasi Sekolah
Jumlah Kelas Tahun 1
Jumlah Murid Tahun 1

:
:
:
:

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG LINTANG


LUAR BANDAR
1
5 orang (2 lelaki dan 3 perempuan)

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1


Bil

Nama Guru

Mata pelajaran yang

1.

Puan Murariza Binti Mukim

diajar
Bahasa Malaysia
Pendidikan Jasmani

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encik Saffar Bin Damit


Encik Stephen James
Cik Noorshazrina Binti Faustine
Encik Salim Bin Omar
Encik Khairul Ajmal Bin Ahmad
Cik Mariana Umi Saran

Pendidikan Kesihatan
Matematik
Dunia Sains dan Teknologi
Bahasa Inggeris
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Pendidikan Seni Visual
Dunia Muzik

Senarai Nama Murid Tahun 1 bagi Tahun 2016

BI
L

1.

NAMA MURID
KAYLEE SANGAN KADING

JANTIN
A

TARIKH
LAHIR

26/02/200
9

2.

MERIAM SERINA LAWRENCE

24/12/200
9

3.

MOHAMAD KHAIRIN HAZIQ


BIN LADI

15/01/200
9

4.

NETREN WELSON KENNEDY

23/01/200
9

5.

SARI SYHAZALINA BINTI


PANDI

15/09/200
9

NOMBOR
SIJIL LAHIR /
KP

SK 456834
090226-131022

SK 507039
091224-130434

SK 340476
090115-130203

SK 385501
090123-130705

CG 06686

090915-101734

Rancangan Program Transisi Prasekolah ke Tahun 1 SK


Kampung Lintang

PROGRAM TRANSISI

Maklumat
Prasekolah
PRASEKOLAH
(KPM)
PRASEKOLAH
(KPM)
PRASEKOLAH
(KPM)
PRASEKOLAH
(KPM)
PRASEKOLAH
(KPM)

MINGGU PERTAMA
04.01.2016 08.01.2016
Isnin hingga Jumaat

TEMA:
TARIKH

BUAH-BUAHAN
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20 1. Pendaftaran
Mengambil kehadiran
Sesi suai kenal guru dan murid
07:20 07:50

07:50 08:50

2. Sambutan murid Tahun 1


Perhimpunan; ucapan Guru Besar SK
Kampung Lintang
Berkenalan dengan guru-guru SK
Kampung Lintang
Simbolik; Penyerahan Tag Nama
murid-murid Tahun 1
3. Lawatan/greeting teachers
Persekitaran sekolah

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

ISNIN
04.01.201
6

Bilik guru/pejabat
Tandas

08:50 09:50

4. Dinamika kumpulan sesi ice


breaking
membentuk kumpulan kecil dan
memperkenalkan diri di dalam kelas
tatacara ketika berada di dewan
makan

09:50 10:10

REHAT

10:10 11:10

5. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)


Aktiviti awalan nombor/mengenal
nombor
bertepuk tangan mengikut nombor
yang guru sebut
menulis nombor 1 - 10

11:10 12:10

6.

12.10 12:40

Amalan Budaya Penyayang


menyampaikan salam kepada guru
perbualan : hormati guru dan rakan
kerja berkumpulan menulis ucapan
salam dengan bimbingan guru

7. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut sekolah
dengan betul
berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

BUAH-BUAHAN
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 07:50
kehadiran

07:50 08:50

2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)


keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
lambung dan sambut pundi
kacang

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

08:50 09:50

3. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)


Guru menunjukkan/melukis
gambar buah-buah
murid menghitung bilangan buah
yang ada pada gambar
konsep banyak dan sedikit
menyusun bilangan dari banyak
ke sedikit dan sebaliknya
4. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa
Malaysia)
menyanyikan huruf A-Z
menyanyi sambil bertepuk tangan
menyambung titik-titik huruf

SELASA
05.01.201
6

09:50 10:10

REHAT

10:10 11:10

5. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa


Inggeris)
menyebut huruf vokal
menunjukkan gambar buah yang
berkaitan dengan bunyi vokal
murid mengajuk guru menyebut
huruf pertama pada gambar buah

11:10 11:40

11.40 12.10

6.

Nyanyian
Lagu Negaraku
Ibu Pertiwiku
Lagu Sekolah

7. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

BUAH-BUAHAN
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20 1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 08:50
kehadiran
2. Aktiviti motivasi diri
murid duduk dalam kumpulan
(bulatan)
mendengar lagu dan menyerahkan

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

08:50 09:50
RABU
06.01.201
6

09:50 10:10
10:10 11:10

11:10 11:40

11:40 12:40

kotak kepada rakan sebelah


muzik berhenti dan guru meminta
murid yang memegang kotak
untuk menyebut
perkataan/huruf/gambar yang guru
tunjuk

3. Aktiviti kognitif (Bahasa Malaysia)


Senaman jari
melakar garis lurus ke bawah,
condong, melintang dan
sebagainya (mengikut kemampuan
murid)
aktiviti pra tulisan (membuat
corak)
4. Aktiviti kognitif (asas Bahasa
Inggeris)
mengenal warna buah
menyebut warna dalam Bahasa
inggeris
REHAT
5. Amalan Budaya Penyayang
(pemupukan nilai
murni)
guru bercerita dan murid
mendengar
murid memberi cadangan pada
permasalahan yang guru nyatakan
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada cerita.
6. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)
Aktiviti awalan nombor/mengenal
nombor
membentuk nombor menggunakan
tanah liat
7. Pemupukan Kreativiti
murid menyenaraikan buahbuahan mengikut warna yang guru
nyatakan
murid menyatakan sebab
mengapa mereka suka makan
buah yang dinyatakan tersebut
murid membuat kolaj/lukis/warna
buah secara berpasangan
8. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas,
mengembalikan tag nama kepada
guru, menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul

TEMA:
TARIKH

berada dalam barisan sebelum


balik dan bersalam dengan guru

BUAH-BUAHAN
MASA
AKTIVITI
07:00
1. Pengurusan kelas / membersihkan
07:20
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
07:20
07:50
2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)
keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
07:50
gerakan memanaskan
08:50
badan/permainan

08:50
09:50
KHAMIS
07.01.201
6

09:50
10:10
10:10
11:10

11:10
12:10

3. Aktiviti belajar sambil meneroka


(Sains)
guru membawa murid melawat
kawasan sekolah sambal
memerhatika tumbuhan
murid diminta menamakan pokok
buah yang mereka nampak
murid menyatakan ciri-ciri buah
yang mereka nampak (dengan
bimbingan)mewarnakan gambar
buah
4. Amalan Budaya Penyayang
(pemupukan nilai
murni)
Perbualan: meminjam dan
memulangkan brang milik rakan
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada perbualan mereka.
REHAT
5. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa
Inggeris)
Guru menunjukkan gambar buah
dan meminta murid menyebut buah
yang ada di dalam gambar (dengan
bimbingan)
murid diberi tempoh masa
mengingat seberapa banyak nama
buah
guru meminta murid menyenaraikan
nama buah dan yang paling banyak
menyebut nama buah dikira
pemenang

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

6. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa


Malaysia)
murid melakukan senaman jari
guru meminta murid melakar
garisan bawah ke atas, bulatan,
melengkung (di udara dan di atas
meja)
murid membuat pra tulisan
(membuat corak

TEMA:
TARIKH

7. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut sekolah
dengan betul
berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru
BUAH-BUAHAN
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20 1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 08:20
kehadiran

08:20 08:50

08:50 09:50

2. aktiviti kognitif (asas Bahasa


Malaysia)
Aktiviti senaman jari
guru membimbing murid
membentuk huruf-huruf di udara
dan di meja
menamakan buah-buahan yang
bermula dengan huruf yang
dipelajari
3. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)
menyebut (seorang demi seorang)
nombor 0-10 dalam kumpulan
menyambung titik-titik untuk
membentuk nombor, menulis
nombor 0-10
4. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa
Inggeris)
menyebut huruf vokal
menggaris dan menyambung titiktitik huruf vokal
melukis menggunakan bentuk
huruf vokal dan menjadikannya
buah-buahan yang murid suka

JUMAAT
08.01.201
6

09:50 10:10

REHAT

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

10:10 10:40

5. Pendidikan Keselamatan Diri


Semasa berada di kawasan
sekolah
semasa berada di dalam kelas

10:40 11:40
6. Asas Seni Visual
menyambung garisan putus-putus
dan mewarna bentuk buah
mengikut warna buah yang
sebenar
7. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

PROGRAM TRANSISI

MINGGU KEDUA
11.01.2016 15.01.2016
Isnin hingga Jumaat

TEMA:
TARIKH

HAIWAN
MASA
07:00 07:20
07:20 07:50

07:50 08:50

08:50 09:50

ISNIN
11.01.201

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
2. Perhimpunan pagi
Nyanyian Lagu Kebangsaan
Ucapan Guru Besar SK Kampung
Lintang
3. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa
Malaysia)
Mengenal huruf vokal
nyanyian lagu A E I O U
Permainan huruf vokal
4. Aktiviti Kognitif (Bahasa Inggeris)
Guru memperlihatkan gambar
haiwan di papan tulis
guru membimbing murid
menyebut nama haiwan
murid diberi tempoh masa untuk

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

09:50 10:10
10:10 11:10

11:10 12:10

12:10 12:40

mengingat dan menyebut nama


haiwan itu semula; murid yang
hafal paling banyak dikira
pemenang
REHAT
5. Aktiviti kognitif (Matematik)
guru memperlihatkan gambar
haiwan kepada murid dan mengira
jumlahnya mengikut kumpulan
haiwan
6. Amalan Budaya Penyayang
(pemupukan nilai
murni)
Perbualan: sayangi haiwan
peliharaan
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada perbualan mereka.
7. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)
menyebut (seorang demi seorang)
nombor 0-10 dalam kumpulan
menyambung titik-titik untuk
membentuk nombor, menulis
nombor 0-10
8. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

HAIWAN
MASA
07:00 07:20
07:20 07:50

07:50 08:50

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)
keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
lambung dan sambut pundi
kacang
3. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran


08:50 09:50

SELASA
12.01.201
6

09:50 10:10
10:10 11:10

11:10 11:40
11:40 12:10

Guru menunjukkan/melukis
gambar haiwan ternakan
murid menghitung bilangan
haiwan yang ada pada gambar
konsep banyak dan sedikit
menyusun bilangan dari banyak
ke sedikit dan sebaliknya

4. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa


Malaysia)
Guru menunjukkan gambar
haiwan dan meminta murid
menyebut nama haiwan yang ada
di dalam gambar
murid menulis huruf hadapan
nama haiwan (huruf besar/kecil)
mewarna gambar haiwan
REHAT
5. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa
Inggeris)
menyebut huruf vokal
menunjukkan gambar haiwan
yang berkaitan dengan bunyi
vokal
murid mengajuk guru menyebut
huruf pertama pada gambar
haiwan
6. Nyanyian
Lagu bunyi haiwan Saya
burung..pit..pit..
7. Sambungan aktiviti Kognitif (Asas
Bahasa
Malaysia)
menyanyikan huruf A-Z
menyanyi sambal bertepuk
tangan
menyambung titik-titik huruf
8. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas ;
mengembalikan tag nama kepada
guru & menyusun kerusi, beg,
kasut sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

HAIWAN
MASA
07:00 07:20
07:20 08:50

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

2. Aktiviti motivasi diri


murid duduk dalam kumpulan
(bulatan)
mendengar lagu dan menyerahkan
kotak kepada rakan sebelah
muzik berhenti dan guru meminta
murid yang memegang kotak
untuk menyebut
perkataan/huruf/gambar yang guru
tunjuk

08:50 09:50

RABU
13.01.201
6

09:50 10:10
10:10 11:10

11:10 11:40

11:40 12:40

3. Aktiviti kognitif (Bahasa Malaysia)


Senaman jari
melakar garis lurus ke bawah,
condong, melintang dan
sebagainya (mengikut kemampuan
murid)
aktiviti pra tulisan (membuat
corak)
4. aktiviti kognitif (asas Bahasa
Inggeris)
mengenal nama haiwan dalam
Bahasa inggeris
murid melakukan watak bunyi
haiwan
REHAT
5. Amalan Budaya Penyayang
(pemupukan nilai
murni)
guru bercerita dan murid
mendengar
murid memberi cadangan pada
permasalahan yang guru nyatakan
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada cerita.
6. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)
Aktiviti awalan nombor
mengenal nombor dari 0 30
tepuk mengikut nombor yang guru
sebut
7. Pemupukan Kreativiti
murid menyenaraikan nama
haiwan mengikut kumpulan
haiwan liar dan jinak
murid menyatakan sebab
mengapa mereka suka haiwan
tersebut
murid membuat kolaj/lukis/warna
gambar haiwan secara

berpasangan
8. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas,
mengembalikan tag nama kepada
guru & menyusun kerusi, beg,
kasut sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru
TEMA:
TARIKH

HAIWAN
MASA
07:00
07:20
07:20
07:50

07:50
08:50

08:50
09:50
KHAMIS
14.01.201
6

09:50
10:10
10:10
11:10

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)
keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
gerakan memanaskan
badan/permainan
3. Aktiviti belajar sambil meneroka
(Sains)
guru membawa murid melawat
kawasan sekolah sambil
memerhatikan haiwan
murid diminta menamakan haiwan
yang mereka nampak
murid menyatakan ciri-ciri haiwan
yang mereka nampak (dengan
bimbingan)
mewarnakan gambar haiwan
4. Amalan Budaya Penyayang
(pemupukan nilai
murni)
Perbualan: sayangi haiwan
peliharaan
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada perbualan mereka.
REHAT
5. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa
Inggeris)
Guru menunjukkan gambar haiwan
peliharaan dan meminta murid
menyebut nama haiwan peliharaan
yang ada di dalam gambar (dengan
bimbingan)
murid diberi tempoh masa

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

11:10
12:10

mengingat seberapa banyak nama


haiwan
guru meminta murid mencari nama
haiwan yang hilang

6. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa


Malaysia)
murid melakukan senaman jari
guru meminta murid melakar
garisan bawah ke atas, bulatan,
melengkung (di udara dan di atas
meja)
murid membuat pra tulisan
(membuat corak)
7. Pemupukan Kreativiti
murid menyenaraikan nama-nama
haiwan mengikut saiz haiwan
murid menyatakan sebab mengapa
mereka suka haiwan yang
dinyatakan tersebut
murid membuat kolaj/lukis/warna
haiwan secara berpasangan
8. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut sekolah
dengan betul
berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru
TEMA:
TARIKH

HAIWAN
MASA
07:00 07:20
07:20 08:20

08:20 08:50

08:50 09:50

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
2. aktiviti kognitif (asas Bahasa
Malaysia)
Aktiviti senaman jari
guru membimbing murid
membentuk huruf-huruf di udara
dan di meja
menamakan buah-buahan yang
bermula dengan huruf yang
dipelajari
3. Aktiviti kognitif (Matematik)
murid melihat gambar haiwan
guru menutup gambar dan
meminta murid menyatakan

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran


JUMAAT
15.01.201
6

09:50 10:10
10:10 10:40

10:40 11:40

bilangan haiwan yang mereka lihat


murid melihat semula gambar dan
membilang haiwan yang betul

4. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa


Inggeris)
menyebut huruf vokal
menulis huruf vokal di atas
gambar haiwan dan
mewarnakannya
REHAT
5. Pendidikan kesihatan
murid menceritakan semula
kepada guru apa yang telah
mereka lakukan selepas bangun
dari tidur.
Menyebut peralatan kebersihan
diri
6. Asas seni visual melukis haiwan
daripada
bentuk nombor.
7. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

PROGRAM TRANSISI

MINGGU KETIGA
18.01.2016 22.01.2016
Isnin hingga Jumaat

TEMA:
TARIKH

KELUARGA
SAYA
MASA
07:00 07:20
07:20 07:50

07:50 08:50

08:50 09:50

AKTIVITI
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
2. Perhimpunan pagi
Nyanyian Lagu Kebangsaan
Ucapan Guru Besar SK Kampung
Lintang
3. Amalan Budaya Penyayang (Bahasa
Malaysia)
Perbualan: sayangi keluarga
panggilan hormat untuk orang
yang lebih dewasa dari murid
guru menyatakan nilai-nilai murni
yang ada pada perbualan mereka.

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

ISNIN
18.01.201
6

09:50 10:10
10:10 11:10

11:10 12:10

12:10 12:40

TEMA:
TARIKH

4. Aktiviti Kognitif (Bahasa Inggeris)


Guru memperlihatkan gambar
keluarga di papan tulis
guru membimbing murid
menyebut nama nama asas
sebuah keluarga
murid diberi tempoh masa untuk
mengingat dan menyebut nama
keluarga itu semula dengan
sebutan yang betul
REHAT
5. Aktiviti amalan Budaya Penyayang
(Matematik)
Berbaris/duduk dalam kumpulan
membilang ahli dalam keluarga
murid sendiri dan menulis jumlah
bilangan di papan tulis
melukis/mewarna gambar keluarga
6. Amalan Budaya Penyayang
menyampaikan salam kepada guru
perbualan : hormati keluarga
7. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

KELUARGA SAYA
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20
1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 07:50
kehadiran

07:50 08:50

2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)


keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
lambung dan sambut pundi
kacang

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

08:50 09:50

3. Aktiviti kognitif (Asas Matematik)


Guru menunjukkan/melukis
gambar keluarga besar
murid menghitung bilangan orang
yang ada pada gambar
konsep banyak dan sedikit (lelaki
dan perempuan/ lebih tua/lebih
muda)
menyusun bilangan dari banyak
ke sedikit dan sebaliknya
4. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa
Malaysia)
Guru menunjukkan gambar
keluarga dan meminta murid
menyebut ahli keluarga yang ada
di dalam gambar
murid menulis huruf hadapan ahli
keluarga (huruf besar/kecil)
mewarna gambar keluarga

SELASA
19.01.201
6

09:50 10:10

REHAT

10:10 11:10

5. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa


Inggeris)
menyebut huruf konsonan
menunjukkan gambar keluarga
murid mengajuk guru menyebut
huruf pertama pada gambar ahli
keluarga

11:10 11:40
11:40 12:10

6. Nyanyian
Lagu Saya Sayang Ibu
7. Tatacara sebelum balik
membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

KELUARGA SAYA
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20 1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 08:50
kehadiran

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

2. Aktiviti motivasi diri


murid duduk dalam kumpulan
(bulatan)
mendengar lagu dan menyerahkan
kotak kepada rakan sebelah
muzik berhenti dan guru meminta
murid yang memegang kotak
untuk menyebut
perkataan/huruf/gambar yang guru
tunjuk

08:50 09:50
RABU
20.01.201
6

3. Aktiviti kognitif (Bahasa Malaysia)


Senaman jari
melakar garis lurus ke bawah,
condong, melintang dan
sebagainya (mengikut kemampuan
murid)
aktiviti pra tulisan (membuat
corak)
4. aktiviti kognitif (asas Bahasa
Inggeris)
mengenal nama ahli keluarga
menyebut nama ahli keluarga
dalam Bahasa inggeris

09:50 10:10

REHAT

10:10 11:10

5. Amalan Budaya Penyayang


(pemupukan nilai
murni)
guru bercerita dan murid
mendengar
murid memberi cadangan pada
permasalahan yang guru nyatakan
guru-gur menyatakan nilai-niali
murni yang ada pada cerita.

11:10 11:40

11:40 12:40

6.

Aktiviti kognitif (Asas Matematik)


Aktiviti awalan nombor
mengenal nombor dari 0 50
tulis mengikut nombor yang guru
sebut

7. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

KELUARGA SAYA
MASA
AKTIVITI
07:00
1. Pengurusan kelas / membersihkan
07:20
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
kehadiran
07:20
07:50
2. Aktiviti fizikal (Pendidikan Jasmani)
keselamatan
sebelum/semasa/selepas
menjalankan aktiviti fizikal di luar
kelas
07:50
gerakan memanaskan
08:50
badan/permainan

08:50
09:50
KHAMIS
21.01.201
6

09:50
10:10
10:10
11:10

11:10
12:10

3. Aktiviti belajar sambil meneroka


(Sains)
guru mempamerkan gambar
bahagian muka tanpa mata, telinga
mulut dan hidung
murid diminta menutup mata dan
menampal anggota pada muka
dengan bimbingan rakan yang lain
mewarna gambar keluarga
4. Pemupukan Nilai dan Kreativiti
murid menyenaraikan nama ahli
keluarga mereka
murid menyatakan sebab mengapa
mereka suka ahli keluarga yang
dinyatakan tersebut
murid membuat kolaj/lukis/warna
keluarga secara berpasangan
REHAT
5. Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa
Inggeris)
Guru menunjukkan gambar keluarga
dan meminta murid menyebut ahli
keluarga yang ada di dalam gambar
(dengan bimbingan)
guru meminta murid menyenaraikan
nama ahli keluarga dengan urutan
tinggi ke rendah
6. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa
Malaysia)
murid melakukan senaman jari

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

guru meminta murid melakar


garisan bawah ke atas, bulatan,
melengkung (di udara dan di atas
meja)
murid membuat pra tulisan
(membuat corak)

7. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut sekolah
dengan betul
berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru

TEMA:
TARIKH

KELUARGA SAYA
MASA
AKTIVITI
07:00 07:20 1. Pengurusan kelas / membersihkan
kelas
Penyerahan tag nama/ambil
07:20 08:20
kehadiran

08:20 08:50

08:50 09:50

3. aktiviti kognitif (asas Bahasa


Malaysia)
Aktiviti senaman jari
guru membimbing murid
membentuk huruf-huruf di udara
dan di meja
menamakan buah-buahan yang
bermula dengan huruf yang
dipelajari
4.

Aktiviti kognitif (Asas Matematik)


Aktiviti awalan nombor
mengenal nombor dari 0 50
tulis mengikut nombor dalam
lembaran kerja

5. Aktiviti kognitif (Asas Bahasa


Inggeris)
menyebut huruf konsonan
menunjukkan gambar keluarga
menulis huruf konsonan pada baju
ahli keluarga mengikut gambar
yang ditunjukkan

JUMAAT
22.01.201
6

09:50 10:10

REHAT

10:10 10:40

5. Majlis Penutupan

CATATAN
Tindakan
guru kelas /
guru mata
pelajaran

Ucapan Guru besar SK Kampung


Lintang
Pelantikan Ketua dan Penolong
Ketua Kelas
Penyerahan buku teks
murid bersalam dengan guru-guru

10:40 11:40

6. Tatacara sebelum balik


membersihkan kelas
mengembalikan tag nama kepada
guru
menyusun kerusi, beg, kasut
sekolah dengan betul
berada dalam barisan sebelum
balik dan bersalam dengan guru

Sebagai penghargaan, pihak sekolah ingin mengucapkan

PENGHARGAAN
jutaan

terima

kasih

di

atas

segala

sumbangan

dan

kerjasama semua yang terlibat secara langsung dan tidak


langsung terutamanya rakan-rakan guru dan kakitangan
sekolah yang lain kerana bersama-sama telah memberikan
sepenuh

tenaga

dan

kepercayaan

dalam

menjayakan

program ini.

Semoga segala usaha dan sumbangan yang telah diberikan


akan dapat meningkatkan lagi tahap pencapaian akademik
dan kokurikulum murid-murid Tahun 1.
Tahniah kepada semua warga SK Kampung Lintang.
Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai