Anda di halaman 1dari 22

MINGGU/

TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
lukisan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada lukisan
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan silang pangkah.
1.1.1.2 Ruang ruang dalam
1.1.1.3 Bentuk ilusi
1.1.1.4 Warna primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.5 Jalinan - tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Penegasan hal benda
1.1.2.2 Kepelbagaian hal benda
1.1.2.3 Kesatuan komposisi objek

Menggambar
1&2
4 15
JAN. 2016

Tema : Alam
Semulajadi

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
lukisan

Tajuk :Di Kaki Bukit /


Sawah Padi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau
oil pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik silang pangkah (cross hatching)

Aktiviti :Lukisan
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan lukisan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan secara kreatif

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
lukisan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya lukisan.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
lukisan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
lukisan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya lukisan.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
lukisan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya lukisan
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya lukisan serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara

Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membuat Corak
Dan Rekaan
(terancang)
3&4
18 29
JAN. 2016

Tema : Alam
semulajadi

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik lukisan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik lukisan

TAHAP PENGUASAAN :

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Garisan tebal dan nipis.
2.1.1.2 Rupa Geometri atau organik
2.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
lukisan.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Harmoni warna
2.1.2.2 Imbangan simetri
2.1.2.3 Ritma dan pergerakan susunan sisik ikan

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
lukisan.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
lukisan

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
lukisan.

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik lukisan

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan

Tajuk :Corak
Hiasan Dinding
Aktiviti :Lukisan

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat pembaris dan alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik lukisan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik lukisan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik lukisan.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik lukisan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
lukisan yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik lukisan serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

CATATAN
Setiap RPH PSV perlu mengandungi
1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi
Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membentuk Dan
Membuat Binaan
5, 6 & 7
2 -26
FEB.
2016

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
arca teknik asemblaj

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik cetakan

3.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
arca teknik asemblaj

Tema : Objek
Buatan Manusia

TAHAP PENGUASAAN :
1. Mengenal dan mengetahui
bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada arca teknik
asemblaj.

3.1.2 Prinsip rekaan


3.1.2.1 Kepelbagaian bahan, warna atau saiz
3.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak simetri

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada arca teknik
asemblaj.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik
asemblaj

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan arca teknik
asemblaj.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan gam, bahan kutipan dan bahan yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik asemblaj

Tajuk :Arca Robot /


Pasu Bunga
Aktiviti :Asemblaj

3.1.1 Unsur seni


3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Ruang nyata
3.1.1.3 Jalinan sentuh dan tampak

STANDARD PRESTASI

3.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
arca teknik asemblaj

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca teknik asemblaj secara kreatif

3.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
arca teknik asemblaj
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya arca teknik asemblaj

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan arca
teknik asemblaj.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan arca teknik
asemblaj yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
arca teknik asemblaj serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

1 FEB 2016 : CUTI HARI WILAYAH


8-12 FEB 2016 : CUTI TAHUN BARU CINA

CADANGAN/ CATATAN
Setiap RPH PSV perlu mengandungi
1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi
Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN
4.1 Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada
pada corak batik

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada corak batik
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
4.1.1.2 Rupa organik atau geometri
4.1.1.3 Warna primer dan sekunder dan tertier
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2 Kesatuan susunan motif

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema : Alam
semulajadi
8-9
Tajuk :Flora Dan
29 FEB, Fauna
1 11 MAC
2016
Aktiviti :Batik

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui bahasa 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
seni visual, media serta proses dan
3 Kod Standard Pembelajaran
teknik pada corak batik.
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami bahasa
6 EMK
seni visual, media serta proses dan
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
teknik pada corak batik.
8 Penilaian
9 Refleksi
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
Contoh hasil karya:
serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak batik.

4.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan bahasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
seni visual dan media media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik
kefahaman dan kemahiran bahasa seni
dalam penghasilan corak
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
visual, media serta proses dan teknik
batik
4.2.1.1 Alat berus lukisan dan palet
dalam penghasilan corak batik.
4.2.1.2 Bahan kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik
atau warna air
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa seni
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam visual, proses dan teknik serta
penghasilan karya
menggunakan media yang betul dalam
4.2.2.1 Teknik resis
penghasilan corak batik yang kreatif.
4.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
pelbagai sumber, kajian seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak
dan teknologi dalam
batik secara kreatif
penghasilan corak batik
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
arca teknik asemblaj
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak batik
4.4 Apresiasi Seni

CATATAN

6. Menzahirkan idea kreatif


berpandukan kemahiran bahasa seni
visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak batik serta berhujah terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara.

Apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
dan budaya
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan rakan secara lisan
4.4.3 Menyatakan8,9&10
kegunaan
lain batik
kehidupan
MAC
2016dalam
: UJIAN
SUMATIF 1
12 -20 MAC 2016 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
catan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada catan
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Bentuk ilusi.
1.1.1.2 Warna warna primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.3 Ruang ruang dalam
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni warna
1.1.2.2 Ritma dan pergerakan hal benda
1.1.2.3 Imbangan Tidak simetri

Menggambar
10 - 11
21 MAC
1 APR
2016

Tema : Alam
semulajadi

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
catan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
1.1.2.1 Alat berus lukisan dan palet
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau
cat tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering

Tajuk :Muara / Di
Tepi Laut
Aktiviti :Catan
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan catan

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
catan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya catan.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya catan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya catan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya catan.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
catan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya catan
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya catan serta berhujah terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara.

Contoh Hasi l karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membuat Corak
Dan Rekaan
(terancang)
12 - 13
415
APR.
2016

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik cetakan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik cetakan

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik
cetakan

Tema : Alam
semulajadi

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik cetakan

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
cetakan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
cetakan.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
cetakan

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
cetakan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat pembaris, kad bergelugur, berus lukisan, palet
dan alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat
tempera dan bahan lain yang sesuai

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik cetakan secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik cetakan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik cetakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan-susunan cermin

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik cetakan blok

Tajuk :Pembalut
Hadiah
Aktiviti : Cetakan

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Rupa Geometri atau organik
2.1.1.2 Warna primer atau sekunder atau tertier

STANDARD PRESTASI

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik cetakan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
cetakan yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik cetakan serta
berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara.

Contoh

MINGGU/
TARIKH

14 - 15

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membentuk Dan
Membuat Binaan

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada
diorama

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada diorama

3.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan diorama

Tema : Objek
18-29 APR Buatan Manusia
2016

3.1.1 Unsur seni


3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Ruang nyata

Aktiviti :Diorama

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
diorama.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
diorama.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya diorama.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kotak, gam, benang, lidi, polisterina, gambargambar dari majalah, kad manila, kertas lukisan, plastik pembalut
buku dan bahan yang sesuai

3.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan diorama

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan diorama secara kreatif

3.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
diorama
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan diorama

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

3.1.2 Prinsip rekaan


3.1.2.1 Kepelbagaian bahan, warna dan saiz
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan objek

3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan
dan lain-lain)

Tajuk :Taman
Rama-Rama

STANDARD PRESTASI

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
diorama.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya diorama
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya diorama serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh hasil kar ya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada ukiran

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada ukiran
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
4.1.1.2 Jalinan sentuh
4.1.1.3 Bentuk konkrit
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kesatuani motif
4.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak simetri

Mengenal Kraf
Tradisional
16-17

Tema : Alam
Semulajadi

3-13 MEI
2016

Tajuk :Flora

4.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan ukiran

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
4.2.1.1 Alat pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil
gigi dan alatan lain yang sesuai
4.2.1.2 Bahan sabun buku dan bahan lain yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
4.2.2.1 Teknik ukiran timbul

Aktiviti :Ukiran
4.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan ukiran

4.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan ukiran secara kreatif
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan ukiran
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional
tempatan
4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

2 MEI 2016 : CUTI HARI PEKERJA

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
ukiran.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
ukiran.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya ukiran.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
ukiran.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya ukiran
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya ukiran serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh h asil kar y a:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Menggambar

18
1620 MEI
2016

Tema : Alam
semulajadi

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
gambar teknik
gosokan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada gambar teknik gosokan

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik
gosokan

Tajuk :Buahbuahan

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Bentuk ilusi.
1.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
1.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik gosokan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik gosokan.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
gosokan

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik
gosokan..

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


1.1.2.1 Alat permukaan yang mempunyai jalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan
pensel

1.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik gosokan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
gambar teknik gosokan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya gambar teknik gosokan

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU 19
23-27 MEI 2016 : UJIAN SUMATIF 2

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Kepelbagaian jalinan
1.1.2.2 Kesatuan komposisi objek

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan

Aktiviti :Gosokan

STANDARD PRESTASI

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar
teknik gosokan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan gambar teknik
gosokan yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik gosokan serta
berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau tokoh seni atau warisan
seni negara.

Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik resis

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik resis
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
2.1.1.2 Rupa Geometri atau organik
2.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Penegasan - motif

Membuat Corak
Dan Rekaan
(terancang)
20
13-17 JUN
2016

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik resis

Tema : Alam
semulajadi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
resis
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, span dan alatan lain yang
sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat
air, cat poster, pewarna batik atau bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik resis

Tajuk :Pembalut
Hadiah
Aktiviti :Resis
2.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik resis

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik resis secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik cetakan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik cetakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
resis.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
resis.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
resis.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik resis.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
resis yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik resis serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
gambar teknik capan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada gambar teknik capan
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Jalinan tampak
1.1.1.2 Warna warna primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.3 Rupa organik
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kepelbagian jalinan
1.1.2.2 Kesatuan komposisi objek

Menggambar

25 & 26

Tema : Alam
semulajadi

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik capan

Tajuk :Taman
25 JULBunga
5 OGOS 2016

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
capan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet, daun, jari dan alatan lain yang
sesuai
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau
cat tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan

Aktiviti :Capan
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik capan

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik capan secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
gambar teknik capan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya gambar teknik capan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik capan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik capan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik
capan.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar
teknik capan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan gambar teknik
capan yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik capan serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh
hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik kaligrafi

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik kaligrafi
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
2.1.1.2 Rupa muka taip
2.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan perulangan dan susunan motif

Membuat Corak
Dan Rekaan
(terancang)
27
8-12 OGOS
2016

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik kaligrafi

Tema : Alam
semulajadi

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain
yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, cat air, marker pen, cinese ink
dan bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik kaligrafi

Tajuk :Penanda
Buku
Aktiviti :Kaligrafi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
kaligrafi

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik kaligrafi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik kaligrafi
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik kaligrafi

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
kaligrafi.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
kaligrafi.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
kaligrafi.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik kaligrafi.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
kaligrafi yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik kaligrafi serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh
has il karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
gambar teknik mozek

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada gambar teknik mozek
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa geometri atau organik
1.1.1.2 Warna primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kontra warna
1.1.2.2 Kepelbagaian bahan

Menggambar
28 & 29
15-26
OGOS
2016

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik mozek

Tema : Alam
semulajadi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
mozek
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
1.1.2.1 Alat gunting atau pembaris
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan
lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik mozek

Tajuk :Bunga
Aktiviti :Mozek
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik mozek

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
gambar teknik mozek
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya gambar teknik mozek
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik mozek.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik mozek.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik
mozek.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar
teknik mozek.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan gambar teknik
mozek yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik mozek serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Co
ntoh h a sil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik
pualaman

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik pualaman
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan tebal, nipis, melengkung dan beralun
2.1.1.2 Warna primer atau sekunder atau tertier
2.1.1.3 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kepelbagaian warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan corak pualaman

Membuat Corak
Dan Rekaan (tidak
terancang)
30 & 31
29 OGOS

09 SEPT
2016

Tema : Alam
semulajadi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
pualaman

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik
pualaman

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat besen, lidi dan alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, cat minyak dan turpentine
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik pualaman

Tajuk :Penanda
Buku
Aktiviti :Pualaman

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik
pualaman
2.4 Apresiasi Seni
Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik pualaman
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik pualaman
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
pualaman.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
pualaman.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
pualaman.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik pualaman.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
pualaman yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik pualaman serta
berhujah terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau tokoh seni atau warisan
seni Negara.

Contoh ha
10 18 SEPTEMBER 2016 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Membentuk Dan
Membuat Binaan
21-22
20
JUN1 JUL
2016

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada
boneka

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada boneka

3.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan boneka

Tema : Objek
Buatan Manusia

3.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan boneka

3.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
boneka.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
boneka.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya boneka.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kain perca, gam, botol mineral, benang bulu
kambing dan bahan lain yang sesuai

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan boneka secara kreatif
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan boneka
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

3.1.2 Prinsip rekaan


3.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
3.1.2.2 Penegasan muka boneka

3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya

Tajuk :Boneka
Kartun
Aktiviti :Boneka

3.1.1 Unsur seni


3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Jalinan sentuh

STANDARD PRESTASI

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
boneka.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya boneka
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya boneka serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

2-10 JULAI 2016 : CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada
tembikar

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada tembikar
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Jalinan sentuh dan tampak
4.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar

Mengenal Kraf
Tradisional
23-24
11-22 JUL
2016

Tema : Alam
semulajadi

4.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan tembikar

4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
4.2.2.1 Teknik picitan

Tajuk :Tembikar
Mini
Aktiviti :Tembikar

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


4.2.1.1 Alat pencungki gigi, batang aiskrim, berus lukisan dan
alatan lain yang sesuai
4.2.1.2 Bahan tanah liat, cat poster dan bahan lain yang sesuai

4.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan tembikar

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan tembikar secara kreatif

4.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan tembikar

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan rakan secara lisan
4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
tembikar.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
tembikar.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya tembikar.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
tembikar.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya tembikar
yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya tembikar serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh ha s il kary a:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN
1.1 Persepsi Estetik
Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
poster

Menggambar

32 & 33
19-30
SEPT 2016

Tema : Gaya Hidup


Sihat

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
poster

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada poster

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Rupa muka taip
1.1.1.2 Warna primer atau sekunder atau tertier

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
poster.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 Kontra warna
1.1.2.3 Penegasan muka taip atau ilustrasi

2 Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada karya
poster.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster

3 Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya poster.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet, gunting dan pembaris
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam dan
cat poster atau oil pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau
gabungan mana-mana teknik

Tajuk :Makanan
Sihat / Dadah /
Kempen Membaca

STANDARD PRESTASI

Aktiviti :Poster
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan poster

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster secara kreatif

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
poster
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya poster

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
3 OKTOBER 2016 : CUTI AWAL MUHARAM

4 Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
poster.
5 Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan karya poster
yang kreatif.
6 Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
karya poster serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh Hasil Karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Persepsi Estetik
Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik ikatan
dan celupan

Membuat Corak
Dan Rekaan (tidak
terancang)
34 & 35
4-14
OKT
2016

Tema : Alam
semulajadi

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik ikatan
dan celupan

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna Geometri atau organik
2.1.1.2 Jalinan tampak

STANDARD PRESTASI

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
ikatan dan celupan.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
ikatan dan celupan.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
ikatan dan celupan

3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
ikatan dan celupan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat gelang getah, batu atau guli atau penutup botol,
baldi dan alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain
yang sesuai

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik ikatan
dan celupan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan secara kreatif

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan


dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Kepelbagaian warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan jalinan pada corak

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik ikatan dan celupan

Tajuk :Sapu
Tangan
Aktiviti :Ikatan dan
Celupan

STANDARD PEMBELAJARAN

4. Menzahirkan idea, pengetahuan,


kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik ikatan dan celupan.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
ikatan dan celupan yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan serta
berhujah terhadap hasil karya sendiri
dan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

C
ontoh h asil karya:

MINGGU 36 (17-21 OKTOBER 2016) : UJIAN SUMATIF 3


MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
gambar teknik mozek

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada gambar teknik mozek
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa geometri atau organik
1.1.1.2 Warna primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kontra warna
1.1.2.2 Kepelbagaian bahan

Menggambar
37&38
24 OKT
4 NOV
2016

1.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
gambar teknik mozek

Tema : Alam
semulajadi

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


1.1.2.1 Alat gunting atau pembaris
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan
lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik mozek

Tajuk : Flora / Fauna


Aktiviti :Mozek
(ULANGKAJI)

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
mozek

1.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan gambar
teknik mozek

1.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
gambar teknik mozek
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya gambar teknik mozek
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik mozek.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada gambar
teknik mozek.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik
mozek.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar
teknik mozek.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan gambar teknik
mozek yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik mozek serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Co
ntoh h a sil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi
dan menggunakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
corak teknik resis

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


visual yang ada pada corak teknik resis
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
2.1.1.2 Rupa Geometri atau organik
2.1.1.3 Warna primer atau sekunder atau tertier
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Penegasan - motif

Membuat Corak
Dan Rekaan
(terancang)
39&40
7-18 NOV
2016

2.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan
bahasa seni visual
dan media dalam
penghasilan karya
corak teknik resis

Tema : Alam
semulajadi

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti


2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, span dan alatan lain yang
sesuai
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat
air, cat poster, pewarna batik atau bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik resis

Tajuk :Pembalut
Hadiah
Aktiviti :Resis
(ULANGKAJI)

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik
resis

2.3 Ekspresi Kreatif


Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian dan
teknologi dalam
penghasilan karya
corak teknik resis

2.4 Apresiasi Seni


Apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni dan
budaya

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik resis secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik cetakan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak teknik cetakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
resis.

1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
3 Kod Standard Pembelajaran
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
6 EMK
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
8 Penilaian
9 Refleksi

2. Menyatakan dan memahami


bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik pada corak teknik
resis.
3. Mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
resis.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik resis.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
dalam penghasilan corak teknik
resis yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik resis serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau warisan seni
negara.

Contoh hasil karya:

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN
4.1 Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada
pada corak batik

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada corak batik
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
4.1.1.2 Rupa organik atau geometri
4.1.1.3 Warna primer dan sekunder dan tertier
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2 Kesatuan susunan motif

Mengenal Kraf
Tradisional
Tema : Alam
semulajadi
41
Tajuk :Flora Dan
21-25 NOV Fauna
2016
Aktiviti :Batik
(ULANGKAJI)

STANDARD PRESTASI

CATATAN

TAHAP PENGUASAAN :

Setiap RPH PSV perlu mengandungi

1. Mengenal dan mengetahui bahasa 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa


2 Tema/tajuk
seni visual, media serta proses dan
3 Kod Standard Pembelajaran
teknik pada corak batik.
4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami bahasa
6 EMK
seni visual, media serta proses dan
7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
teknik pada corak batik.
8 Penilaian
9 Refleksi
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
Contoh hasil karya:
serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak batik.

4.2 Aplikasi Seni


Mengaplikasikan bahasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
seni visual dan media media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik
kefahaman dan kemahiran bahasa seni
dalam penghasilan corak
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
visual, media serta proses dan teknik
batik
4.2.1.1 Alat berus lukisan dan palet
dalam penghasilan corak batik.
4.2.1.2 Bahan kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik
atau warna air
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa seni
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam visual, proses dan teknik serta
penghasilan karya
menggunakan media yang betul dalam
4.2.2.1 Teknik resis
penghasilan corak batik yang kreatif.
4.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
pelbagai sumber, kajian seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak
dan teknologi dalam
batik secara kreatif
penghasilan corak batik
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
arca teknik asemblaj
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak batik
4.4 Apresiasi Seni

6. Menzahirkan idea kreatif


berpandukan kemahiran bahasa seni
visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak batik serta berhujah terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara.

Apresiasi terhadap karya


sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
dan budaya
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan rakan secara lisan
4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan
26 NOVEMBER 2016 -31 DISEMBER 2016 : CUTI AKHIR TAHUN
Disediakan oleh: Siti Noorazah binti Jamil